WHO framhåller åter Kubas framgångar 

Kubas hälsovårdssystem är en dröm för miljoner människor runt om i världen

På den Internationella Världshälsodagen framhåller Världshälsoorganisationen WHO åter Kuba. WHO pekar på tillgången till hälsovård för alla medborgare i landet. Till media säger Cristian Morales, representant för WHO, att det är nödvändigt att främja tillgången till hälsovård för alla i Amerika, och att länderna i regionen behöver prioritera detta. ”Det behövs åtgärder i alla samhällssektorer för att bemöta fattigdom, social orättvisa, bristfällig utbildning, hälsovådliga bostäder. Allt detta är viktigt för människors hälsa.”

Morales betonade att Kuba har mycket att visa världen när det gäller universell tillgång till hälsovård för alla på alla nivåer. Han säger också att Kuba nått resultat som är jämförbara med de mest utvecklade länderna i världen. Särskilt nämnde han programmen för mödravård som sänkt barnadödligheten till endast 4 promille, utrotandet av en rad sjukdomar som malaria, och eliminerandet av överföringen av VIH mellan mor-barn.

1948 inrättades en ”världsdag” för att komma ihåg bildandet av WHO och uppmana regeringar, organisationer och företag att investera i hälsa för att skapa en bättre och säkrare framtid. Världshälsodagen firas 7 april varje år.

Liberación 180413