Ven_World Press photo

Ven_World Press photo

Vinnarfotot. En demonstrant som av misstag fattar eld i försöken att bränna poliser levande. Foto: Ronaldo Schemidt

https://www.canon.ee/pro/events/world-press-photo/2018-winners/