Ven_World Press photo

Ven_World Press photo

Vinnarfotot. En demonstrant som av misstag fattar eld i försöken att bränna poliser levande