Ytterligare en anti-kubansk organisation i Miami

NEDs finansiering mot Kuba.

Ytterligare en anti-kubansk organisation i Miami

I den rika floran av anti-kubanska organisationer har ännu en bildats. Att på olika sätt agera mot Kuba är en lukrativ affärsverksamhet som bara i Florida sysselsätter tusentals människor. Inom 24 månader räknar den nya organisationen i Miami med att ha störtat ”kommunismen på Kuba”. USA avsätter år efter år öppet minst 20 miljoner dollar av skattebetalarnas pengar för att motarbeta ett främmande land. 

Exilkubaner, akademiker, internationella experter, politiker och medborgerliga organisationer bildade i onsdags i Miami en kommission för en ”legitim, ordnad, icke-godtycklig, icke-kaotisk övergång” i Kuba.

I en ceremoni på ”Assault Brigade 2506”,  Attackbrigaden 2506s  museum  och högkvarter, tillkännagav den exilkubanska gemenskapen sin ideologi och program med riktlinjer för att uppnå en övergång i Kuba på ”solida och demokratiska grunder, utan kommunism”, som Luis Zúñiga Rey uttryckte det. Han har avtjänat fängelsestraff i Kuba för invasionsförsök. (Brigad 2506 är den invasionsstyrka som besegrades av kubanerna vid Grisbukten 1961)

”Kommissionen ” är uppdelad i flera undergrupper (militär, demokratisk utbildning, val- och rättssystem, medicinsk hjälp, exilstöd, mm) som ska utveckla ett program för att befästa en ”process av övergång och återuppbyggnad” i Kuba.

Zúñiga sa att detta ”övergångsstödsförslag” ska läggas fram för Kubas folk den 20 maj. Han framhöll att ”internationella experter på övergångar” och latinamerikanska akademiker ska ”utarbeta ett program för hur frihet ska införas i Kuba” och ”garantera en demokratisk framtid”. En övergångsprocess som ”måste prioritera att lösa upp det kommunistiska systemet” och skapa stöd för den landsomfattande strejken som planeras.

”Detta är ett avgörande ögonblick för kubansk frihet”, betonade Zúñiga på brigadens högkvarter, som välkomnade veteranerna från den misslyckade invasionen i Grisbukten (Kuba) 1961.

För Dragos Dolanescu från Costa Ricas Justa-parti är återuppbyggnaden och de första månaderna efter befrielsen från en nations totalitära band ”fundamentala”. I Kubas fall, sade Dolanescu, av rumänskt ursprung, måste först och främst ”övergången förberedas” eftersom ”återuppbyggnaden inte bara ska vara ekonomisk, utan också för själen.”

Han tog Litauen som en modell för övergången till demokrati ”där de från början tog rätt beslut” för att ”skapa nya sociala paradigm”.

Ansvariga för Kubanska Demokratiska Direktoratet och initiativtagare till projektet insisterade på vikten av att ”stödja och vägleda” de som organiserar nästa nationella strejk på Kuba. Och för ”dessa bröder i Kuba behövs specifika förslag om denna viktiga övergångsperiod” och ”specifika förslag för samarbete ” eftersom, betonade Gutiérrez, ”kommunismen inte kan få någon chans till att förstöra Kubas nutid och framtid”.

För om en ”korrekt” övergångsprocess inte genomförs, sade Orlando Gutiérrez, ”så återkommer kommunismen, det djävulska maskineriet, så som det gjorde i Nicaragua och Bolivia”. Han tillhör den kubanska motståndsförsamling som samlar 35 organisationer i och utanför Kuba.

För sin del manade den mexikanske juristen René Bolio att ”redan nu att arbeta för ett nytt, återuppbyggt Kuba som är en modell för världen och Latinamerika”, och varnade för att ”kommunismen med sitt ursprung i Castroismen har tagit över kontinenten, land för land”. ”Men det finns en ”lovande framtid och möjlighet att återupprätta Kuba som ett positivt föredöme”, hävdade Bolio.

Cubacute 220224, översättning Eva Björklund

Organizaciones del exilio en Miami crean una «comisión» que organizará «la transición democrática» del poder en Cuba en los próximos 24 meses

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72