Arkiv
2010
   
  HEM >> Arkiv>> Arkiv 2010  

  

 

Arkiv 2010

 

2010-10-24
2 miljoner turister hittills i år på KUBA

Igår, tolv dagar tidigare än ifjol, kom Kuba upp i två miljoner turister, enligt ett meddelande från Turistministeriet.
Den största gruppen kommer från Kanada, och från Europa kommer det flest turister från Storbritannien, Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike. Därefter kommer Mexiko, Argentina och Ryssland.
Turistministeriet ser som sin huvuduppgift att på ett ansvarsfullt sätt locka med landets rika natur och dess sociala och kulturella landvinningar. Målet är också att främja en turism som präglas av fred, hälsa, säkerhet och förtroende.
Kuba räknas sedan många år som ett av de viktigaste och mest dynamiska turistmålen i Amerika.
Granma 101019

 
 

 

 

 

2010-10-19
Politiska skäl för ett litterärt pris

Eva Björklund

Lägligt nog när världsdelen firar 200-årsjubileet har Mario Vargas Llosa fått Nobelpris. Han är ju en erkänd litterär storhet, även av sina politiska motståndare. Men den svenska litterära akademin belönar honom politiskt:
”för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”.
Flammans Gregor Flakiersky framhåller också Vargas Llosa som en politisk författare: alltid tydligt humanistisk, alltid på de förtrycktas sida.

Vilka maktens strukturer har han kartlagt? 
Inte är det imperiets maktstrukturer, dem har han efter bästa förmåga ägnat sin ordkonst åt att dölja, stödja och gödas av.  Och i deras intresse har han hävdat motståndets meningslöshet och oundvikliga nederlag.

Vilken humanism? Vilka förtryckta?
Inte är det ursprungsfolken, kvinnorna, fattigbönderna som de senaste 20 åren rest sig mot sekler av förtryck, utan tvärtom, de penningstinna oligarker som tvingas på reträtt.
 
Debutboken 1963 Staden och hundarna gör upp med militär pennalism och trakasserier på ett sätt som kan sägas motsvara prisformuleringen. Samtal i katedralen 1969 gestaltar den mänskliga tillvarons mysterier i 60-talets latinamerikanska verklighet, där finns ett humanistiskt drag..
Men det är inte den författaren som nu hedrats med Nobelpriset. Dessa verk publicerades när han ännu bekände sig till det latinamerikanska upproret mot USAs herravälde, och anses av många vara hans mästerverk. Istället får han priset efter vänliga krönikor om USAs invasion i Irak, samlade i Dagbok från Irak, och utfall mot ursprungsfolk och presidenter i Bolivia och Ecuador.

I hans skönlitterära verk på 2000-talet, som Den stygga flickans rackartyg, kan varken den litterära briljansen eller de gubbsjuka fantasierna dölja att det är en politisk pamflett riktad mot 60-talets sociala proteströrelse i Europa och den latinamerikanska vänster som när boken publiceras 40 år senare börjat ersätta Vargas Llosas nyliberala, korrupta presidentvänner i Latinamerika.

Även Bockfesten (2002) kunde lika väl vara ett beställningsverk för den förhärskande ideologin. Den spanska författarinnan Belén Gopegui kommenterade den i en essä 2005 Litteraturen och politiken under kapitalismen:

”Den har blivit ett standardverk för litteratur som syftar till världsordningens bevarande. (…) Författaren bör tidigare ha försvarat litteraturen som en upprorsform, för att idag kunna skildra en latinamerikansk diktatur på ett sätt som tjänar nyliberalismen. Det bör vara en diktatur för länge sedan, så att såren kan ha fallit i glömska. Den bör framställas som oberoende av USA så mycket som möjligt utan att ljuga alltför grovt, eftersom vissa saker är allmänt kända.

Allt motstånd bör framställas som uttryck för agg och personligt hämndbegär. Ett bra grepp är att framställa diktaturanhängare som Castrosympatisörer. Gärna någon särskilt avskyvärd, som till exempel polischefen, värsta torteraren. Men se upp med att välja någon som i verkligheten ingick i en känd CIA-operation mot Fidel Castro, det kan minska trovärdigheten. (…)

Ekonomin, politiken, intelligensen, engagemanget, förmågan att välja, allt detta och arbetare, revolutionärer, folkrörelser bör lämnas utanför. Människans villkor bör förenklas till ett par, tre okontrollerbara lidelser eller trauman.

Författaren bör också vara extremt hård i sin kritik av Trujillo, som är ordentligt död sedan länge, för att själv återerövra något av den latinamerikanska publikens respekt som han förlorat. Författaren bör när han lanseras i Latinamerika kunna presenteras som en visserligen nyliberal ideolog, men också med viss kritik mot USA, så att omdömet kan bli: ”även om vi inte alltid håller med om hans artiklar, så är han en stor författare som går till botten med det mänskliga eländet och de grymmaste diktaturer.”

Hur kunde författaren till Staden och hundarna och Samtal i katedralen förvandlas till effektiv manipulatör i imperialismens tjänst? Kanske kan något av förklaringen sökas i Romulo Gallego-priset 1967. Som bland andra Francis Stonor Saunders utförligt har redovisat, bedrev CIA ett intensivt ”kallt kulturkrig” mot de vänstertendenser som växte sig starka efter andra världskriget. Med pengar i handen köptes författare och journalister, och tidskrifter och konferenser finansierades. Efter den kubanska revolutionen blev Latinamerika ett prioriterat område. Venezuelas USA-stödda regim inrättade då en litterär tävling i Rómulo Gallegos namn. Den första utlystes 1967. I juryn satt flera av CIAs rekryter, bland andra Rodriguez Monegal, redaktör för en av de CIA-stödda tidskrifterna i Latinamerika, Mundo nuevo (Nya världen), som skulle motverka vänstertidskrifternas inflytande, som Marcha, Siempre och Casa de las Americas.
17 författare lämnade in böcker och vann gjorde Vargas Llosas Det gröna huset om våldtäktsoffret som blir kär i förövaren. Där började också hans kappvändning som placerade honom på latinamerikanska plutokratins sida i maktkampen om USAs ”bakgård”.

 
 

 

 

 

2010-10-17
Amnesty International uppmanar USA:s regering att agera för rättvisa vad gäller De Fem

Den 13 oktober (2010) lät Amnesty International tillkännage att man i ett brev till USA:s justitieminister Eric Holder uppmanat USA:s regering att vidta åtgärder så att de i USA sedan 1998 fängslade fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González får en rättvis behandling.

Amnesty International delar den uppfattning om rättegången mot de fem, som tidigare utryckts av FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden och av en appellationsdomstol i USA; nämligen att Miami som rättegångsplats omöjliggjorde en rättvis process.

Man påpekar också, liksom FN:s arbetsgrupp gjorde 2005, att den långa isoleringen av de fem under häktningstiden liksom undanhållandet av bevismaterial, menligt påverkade rättvisan.

Vidare uttrycker Amnesty särskilt tvivel vad gäller halten i bevisningen mot Gerardo Hernández vad gäller åtalet ”konspiration i syfte att begå mord”, vilket ledde till ett livstidsstraff för Hernández. Här kan sägas att detta åtal fullständigt underkänts av en av domarna i appellationsdomstolen i Atlanta. Denna domare (Phyllis Kravitch) menade att det inte fanns bevisgrund för att rubricera nedskjutningen av de två planen, som deltog i kränkningar av Kubas luftrum, som mord: och att det inte heller fanns bevis för att Gerardo Hernández skulle ha haft något med händelseförloppet att göra.)

Amnesty International upprepar också att man är bekymrad över att Adriana Pérez och Olga Salanueva – hustrur till Gerardo Hernández och René González – fortfarande inte fått temporära visa så att de kunnat besöka sina män. Människorättsorganisationen beskriver detta som en extra bestraffning och i strid med internationell standard vad gäller human behandling av fångar och staters skyldighet att värna familjen. Amnesty uppmanar därför USA:s regering att se till att Adriana Pérez och Olga Salanueva ges möjlighet att träffa sina män.

Amnesty International uppmanar också USA:s regering att omintetgöra den begångna orättvisan i behandlingen av de fem kubanerna genom benådningsförfaranden – i det fall överklaganden i rättsprocessen skulle visa sig vara en oframkomlig väg.

 

 
 

 

 
 

2010-10-17
Tal på Che-mötet i ABF, Z-salen
2010-10-08. Eva Björklund

Kära Kubavänner och Guevarister

Så möts vi igen den 8 oktober, för att hylla Che på årsdagen av hans sista strid.
Han tillfångatogs och mördades dagen därpå.
Men kampen fortsätter, den lever och frodas i Latinamerika, och Che med den.

Varför blev Ches bild över en natt en fana i demonstrationerna mot USAs Vietnamkrig, mot militärkuppen i Chile, i Centralamerikas befrielsekamp, i palestiniernas kamp mot Israels ockupation, och så vidare, genom årtiondena?
På 2000-talet i den globala rättvisekampen, i de sociala rörelserna, i hela Latinamerika, i motståndet mot kuppen i Honduras för ett och ett halvt år sedan, mot kuppförsöket i Ecuador för en vecka sedan, i mapuchefolkets kamp i Chile, i stödet för de över 50 hungerstrejkare som hållit ut i nästan 3 månader.
I total medial tystnad, för kubaner är de ju inte.

Varför just Ches bild, Ches föredöme, Ches idéer?
Fienden slitersitt hår över att inte lyckas ta död på dem.
Trots förtal, smutskastning och förringande av Che, hans kamp och syften.
Inte ens det kommersiella missbruket har lyckats dämpa bildens strålkraft.

Och visst är det suggestivt, det foto som blivit ett av världens mest kända, vackert, drömmande och beslutsamt.

Men Ches bild har inte bara denna utstrålning
Den visar en sann människa som både drömde om en bättre värld och skarpt analyserade den värld han levde i, en människa som kände starkt för de förtryckta, de misshandlade, de utestängda,
beredd att offra allt för en bättre värld, just det som bilden säger oss.

Hans liv slutade med ett nederlag, men den revolution han ägnat sitt liv fortsatte och ändrade Latinamerikas historia.
Där fanns ett folk som såg till att Che inte försvann ur historien.
En hel världsdel söder om Rio Grande tog honom till sig och hans stridsrop.
I sitt tal till Che när nyheten om hans död nått Kuba sa Fidel:
”Och detta hans stridsrop kommer att nå miljoner mottagliga öron. Nya ledare kommer att träda fram ur folkens egna led, så som ledarna alltid har trätt fram i alla revolutioner.”
Och så har skett, med det nya århundradet trädde de fram efter 30 mörka år av militärdiktaturer, terror, utplundring och ökad fattigdom i Latinamerika.

Under tiden höll Kuba hoppet vid liv.
Che stupade i Bolivia, men på Kuba som han bidragit till att befria, på Kuba gick kampen vidare trots USAs ekonomiska, biologiska och propagandakrigföring.
Och det hopp Kuba därmed skänkte alla jordens fördömda, laddade också Che-bilden.
Det följer med Che var helst bilden visas, trots allt förtal och historieförfalskning för att skilja Che och Kuba åt.

Här i det förgiftade klimatet i Sverige är det svårt att föreställa sig.
Men sanningen är att på andra breddgrader hyllas Kuba som ”detta underbara folk”, som Ecuadors president sa det.
Idag är vänsterregeringarna och de sociala rörelserna i Latinamerika den starkaste samlade motståndskraften mot USA-imperialismen och EUs dito.
Och där betraktas Kuba med beundran och tacksamhet.
I inledningen till São Pauloforumets 20-årsjubileum, där Latinamerikas och Karibiens hela vänsterrörelse samlades i augusti i år står det:
”Dagens verklighet i vår del av världen har skapats av en mångfald rörelser och kamper under de senaste årtiondena.
Kubas exempel har haft särskilt stort inflytande.”
I passagen in till samlingssalen fanns en fotoutställning om Che och Fidel.
Långt från Sverige är det.

Kubas läkarstöd var avgörande för Venezuelas överlevnad mot USA-stödda kuppförsök och oljeblockad. De båda grundade ALBA 2004.
Sedan dess har tiotusentals kubanska läkare botat miljoner sjuka och räddat tusentals liv medan alfabetisörer har lärt miljoner att läsa och skriva inte bara i Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador och andra ALBA-länder.
Deras framgångar har drivit på hela Latinamerika och Karibien att bilda en union, för första gången utan USA, för att stå emot dess upptrappade motoffensiv.

Nyss var El Salvadors president på statsbesök i Havanna ”för att gottgöra en 50 år gammal försyndelse”.
Och tacka ”presidenten, vännen och kamraten Raul Castro” för över 50 år av solidaritet med det salvadoranska folket frihetskamp.

Denna verklighet som folk känner av direkt i vardagen
förmår stå emot den mediala diktatur som precis som den svenska, rapar upp allt som kokas ihop i Washington.
När jag gick igenom sommarens kopiösa enfaldiga medierapportering om Kuba hittade jag i Aftonbladet den 5 juli en avvikande röst:
”Kubanerna bjuder på mycket kärlek, livsglädje och sorglöshet. Man undrar hur det är möjligt. Det är något i själva atmosfären.”
Det kanske förklarar saken, en socialism som spelar en nyckelroll i Latinamerikas växande självständighetsrörelse och som kan skildras med ord som kärlek, livsglädje stolthet, en sådan socialism måste imperialismen krossa.
Men den rår ändå inte på kubaner som trots förödande orkaner och global ekonomisk kris, tar nya tag för att överleva.
Revolution är att förändra allt som behöver förändras.
Och revolutionen fortsätter, Che lever vidare där och i hela världsdelen,

Lech Walesa, som både som president i Polen och sedan pensionär tillhört de ledande antikubanerna i USAs sold, kan inte förstå det.
”Castro och hans regim förvånar mig enormt (…) regimen lever vidare trots närheten till USA. Jag skäms över den fria världen som inte lyckas bli av med denna anakronism”.
Och han är besviken på ”dissidenterna”:
”Kubaner är för individualistiska (…) Dissidenterna är få och splittrade.”

Huruvida han också är besviken på Obama förtäljer inte historien.
Men många andra är det.
Det som var ett hos Che Guevara, ord och handling, är hos Obama två olika sidor av samma mynt,
det hoppingivande ansiktet och den övertygande talekonsten säger ett och handlingen raka motsatsen.
Och den förändring som verkligen behövs i USA lyser med sin frånvaro.

Kommer ni ihåg, Nobels fredspris till Obama förra året, vi trodde det var ett osmakligt skämt.
De som ändå försvarade detta skandalösa missbruk av Nobels pris som enligt stadgarna ska gå till ”fredsförfäktare”, som verkar ”för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer”, menade att det skulle ses som en uppmaning till Obama att förjäna det.

Den uppmaningen har han högaktningsfullt struntat i.
Han höll ett tacktal till försvar för kriget,
Han hade redan medverkat till att stödja en militärkupp i Honduras, och sedan till att befästa kuppmakarnas makt.
Och planerat att gå vidare och ta Ecuador, men där gick kupplanerna om intet.
Nederlag mötte också USAs smutsiga valkampanj i Venezuela, där den bolivarianska revolutionen går vidare. Latinamerika står på sig!

Mot Kuba skärper USA blockaden, bötfäller i ökad takt banker och andra som handlar med Kuba,
ökar anslaget för undergrävande verksamhet och skyddar terrorister av värsta slag, samtidigt som de fem som bekämpar terrorismen försmäktar i högsäkerhetsfängelser.
Obamas bild kommer inte att leva vidare i folks hjärtan, för den är falsk.
Men bilderna på de fem kubanska politiska fångarna i USA lyser allt starkare.

I dessa nobelprisdagar har vi också begåvats med en ny litteraturpristagare, från Latinamerika, lägligt nog när världsdelen firar 200-årsjubileet av sin befrielse.
Vargas Llosa är ju en erkänd litterär storhet, även av sina politiska motståndare.
Men den svenska litterära akademin belönar honom politiskt:
”för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”.

Vilka maktens strukturer har han kartlagt?
Inte är det imperiets maktstrukturer, dem har han efter bästa förmåga ägnat sin ordkonst åt att dölja, stödja och gödas av.
Däremot har han i dessa maktstrukturers intresse hävdat motståndets meningslöshet och oundvikliga nederlag.
För vilket han belönas.

Priset till honom är ett tidens tecken här i utkanten av den rika världen.
Liksom NATO-norska stortingets fredspris detta år – för Nobels är det verkligen inte längre.
Förra året gick det till imperiets president, i år till Kinas mest välkända dissident.
Som vän av ordning undrar jag: varför inte tvärtom?
Det vore ju rimligare att se Kina – trots all den kritik som kan riktas mot landet – som en räddare i världsnöden och därmed värnare av freden, än USA som driver 2 förödande krig, ett koncentrationsläger på ockuperad mark och aktivt undergräver alla försök till en bättre värld.
Och rimligare att ge fredspris till krigsmotståndet, till fredsförfäktarna, till USAs dissidenter som tårgasas, förföljs, kastas i fängelse för sin kamp för freden, i sann Nobel-anda.

Kampen går vidare, Che vinner över Obama,
i det långa loppet är det inte ansiktet det hänger på, inte det vackra talet, utan handlingen.

Che lever, leve Kuba, leve ALBA

 
 

 

 
 

2010-10-17
Höjda livsmedelspriser förvärrar hungern i Latinamerika


FAO varnar i en rapport för att höjda livsmedelspriser under de närmaste åren kommer att leda till förvärrad hunger i Latinamerika.
Under 2010 har antalet undernärda ökat från 47 till 52,5 miljoner, och situationen beräknas förvärras framför allt i Centralamerika.
Enligt FAO är det framför allt höjningen av livsmedelspriserna fr o m 2006 och den finansiella och ekonomiska krisen 2009, som orsakat den tilltagande undernäringen.

Enligt rapporten förväntas de länder drabbas hårdast vars ekonomi är beroende av USA och Europa, pga den ekonomiska osäkerheten och stagnationen i dessa områden.

Granma 101014

 
 

 

 

 

2010-10-17
Brasilien kräver ett slut på USA:s blockad


Brasilien upprepade idag i FN sitt och hela Latinamerikas fördömande av USA:s ”olagliga blockad mot Kuba.” Den brasilianske ministern sade att blockaden sätter hinder i vägen för miljontals kubaner i deras kamp för utveckling.

Ministern betecknade också statskuppen mot Honduras president Manuel Zelaya som odemokratiskt. Han krävde att Zelaya fritt ska få återvända. Det är ett krav för att Honduras ska kunna återupprätta normala relationer med Latinamerika och Karibien.

Brasilien vill ha ett löfte om fullständig nedmontering av kärnvapen. Ensidig nedrustning välkomnas, men det räcker inte. Speciellt inte när det sker mitt i en process av modernisering av kärnvapnen. Vidare framhöll ministern att FN måste vara den viktigaste internationella organisationen. Apropå det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn sade ministern att ”vissa delegationer, speciellt från den rika världen, letade efter ursäkter för att slippa undan sina politiska och moraliska skyldigheter. De glömmer att man inte kan förhandla med naturen.” Vidare kräver Brasilien att FN och Säkerhetsrådet ska reformeras för att få ett större deltagande från utvecklingsländerna. ”Vi kan inte fortsätta med arbetsmetoder som saknar insyn och som tillåter de permanenta medlemmarna i rådet att diskutera frågor som rör hela mänskligheten inför stängda dörrar.”

Brasilien vill ha fortsatta förhandlingar med Iran och framhöll de framgångar som Brasilien, Turkiet och Iran tillsammans uppnått i förhandlingar. Dessutom krävde ministern ett stopp för fortsatt utbyggnad av israeliska bosättningar på Västbanken och ett slut på blockaden mot Gaza.

Cubadebate 100923

 
 

 

 

 

2010-10-16
Kritiken mot USA:s blockad Kuba växer

Inför den årliga omröstningen i FN:s Generalförsamling om USA:s blockad mot Kuba uttalar sig alltfler mot USA. Ministrar och presidenter från bland annat Dominica, Santa Lucia, Östtimor, Spanien, Surinam och Sydafrika, Sri Lanka, Zimbabwe, Haiti, Namibia, Laos har fördömt blockaden. Brasilien har uttalat sig som talesman för Latinamerika och Karibien medan Malawi gjort detsamma som talesman för de Afrikanska Staternas Organisation. Sydafrikas utrikesminister krävde ett slut på blockaden och sade: ”Här samlas vi år efter år för att göra starka uttalanden om Palestina, embargot mot Kuba och Västsaharas självständighet.” Han ansåg att berättigandet för FN visas av om det kan lösa dessa gamla ärenden ”på ett sätt som överensstämmer med våra beslut och de kollektiva önskningarna hos länderna representerade i denna organisation.”

Östtimors president José Ramos Horta krävde också ett slut på blockaden och frisläppande av de fem kubanska terroristbekämparna i USA:s fängelser. Han passade på att tacka för Kubas stöd för att utrota analfabetismen i hans land. Likaså uttalade han uppskattning för att 800 timoreser utbildas till läkare gratis på Kuba, samtidigt som Östtimor har 200 kubanska läkare som arbetar i avlägsna delar av landet. Den kubanska medicinska brigaden borde få Nobels Fredspris, anser Östtimors president.

Liberación 101001
 
 

 

 

 

2010-10-16
Kuba sänker priset på mobilsamtal


Kuba utökar mobilnätet och gör det billigare utan att subventionera det. Det gör man fortfarande med fler än en miljon telefonlinjer till bostäder på ön. Viceministern för Information och Kommunikation, Jorge Luis, säger i en intervju att priserna börjat gå ner. På två år har priserna sänkts med 80 %. ”Politiken går ut på att fortsätta att sänka priserna och nå ut med denna service till hela befolkningen.” Samtidigt erkänns att priserna för mobiltelefoni fortfarande är höga för en genomsnittlig kuban.

En fast telefon kostar mindre än 10 kronor i månaden tack vare statliga subventioner, medan användaren får betala de faktiska kostnaderna för mobiltelefoni. Trots det finns idag fler än 1 miljon mobiltelefoner på en befolkning av drygt 11 miljoner. Fortfarande på 90-talet var telefonnätet helt analogt och föråldrat. Idag är nätet digitalt och knappt 2 % av samtalen är analoga. ”Idag är en mobil förbindelse sex gånger billigare än att dra en fast kabel. Epoken med koppartrådar är förbi”, säger viceministern, som förutser fortsatt prissänkningar.

Fortfarande når inte mobilnätet 20 av de 169 kommunerna, framförallt gäller det isolerade regioner. Målet är att nätet ska täcka hela landet vid årets slut. Inom fem år räknar man med två miljoner mobiltelefoner.
Cubadebate 101004

 
 

 

 

 

2010-10-11
USA bryter lagen när den straffar dem som handlar med Kuba

I sin envisa blockad mot Kuba bryter USA mot internationell lag genom att fortsätta att straffa alla som vill handla med Kuba. Utövandet av lagen i 3:e land är en inblandning i andra länders inre angelägenheter och fördöms av det internationella samfundet. Under president Obama har USA upprätthållit blockaden som slogs fast i den så kallade ”Bushplanen”, med syfte att störta Kubas regering. I denna ingår att spåra och hindra ekonomiska och finansiella  transaktioner mellan Kuba och andra länder.

Under det senaste året har exempelvis en bank i Australien bötfällts med 5,8 miljoner dollar för att det genomfört finansiella transaktioner med Kuba. Schweiziska Credit Suisse Bank har fått böta 536 miljoner dollar för samma sak. Ett dotterbolag till Quimica Innospec Inc i Sverige har bötfällts med över 2 miljoner dollar för att man sålt ett kemiskt tillsatsmedel. Och en enskild person har fått böta 1 175 dollar för att han köpt kubanska cigarrer. Listan är oändlig och visar att inget har ändrats i USA:s aggressiva politik gentemot Kuba.

Liberación 100924

 
 

 

 

 

2010-10-11
Vittnesmål från en terrorist

http://www.cubadebate.cu/categoria/columnas/cubas-reason/
På denna video erkänner en agent för Posada Carriles, vid namn Abarca, hur mycket han betalades för varje sprängd bomb i Havanna. Vidare hans nära förbindelser med terroristen Posada Carriles, CIA, CANF (Kubans-Amerikanska Stiftelsen och den antikubanska lobbyn i USA:s kongress. Han avslöjar också planer på att mörda Fidel Castro och Hugo Chavez, attacker mot kubanska intressen, intervention i demokratiska processer i hela regionen, inblandningen i kuppen i Honduras och de sabotage han skulle utföra i Venezuela för att störa valen nyligen. Han ger detaljer om Carriles planer att sänka båtar med olja från Venezuela till Kuba.
Detta viktiga dokument görs tillgängligt av Kuba för folk i hela världen och visar USA:s ansvar i denna fruktansvärda terrorkampanj. Också andra terrorister gör erkännanden vilket gör detta dokument ovärderligt för de som arbetar med Kubasolidaritet och hävdar landets rätt till att leva i självständighet och fred.

Kubas orsaker för att försvara sig mot terrorism blir tydligt och stärker kraven på rättvisa och frihet för de fem kubaner som hålls fängslade i USA.

Se också Jane Franklins nya artikel, “The Silent War Against Terrorism” på http://www.zcommunications.org/the-silent-war-against-terrorism
International Committee for the Freedom of the Cuban 5

 
 

 

 

 

2010-10-08
Erkännanden från USA:s UD: ”Uppdraget är att skapa kaos”

Roger Noriega, statssekreterare på State Department 2003-2005, berättade på TV i Miami den 20 maj i år om hur han och USAs dåvarande chef på Intressekontoret i Havanna, James Cason, arbetade för att skapa kaos på Kuba. Cason jobbade intensivt och provokativt med  de 75 som sedan dömdes för detta samarbete. Tanken var att provocera Kuba att utvisa honom. Då skulle USA stänga intressekontoret, som Bush ville, för att stävja alla krav i USA på uppmjukning av  blockaden. Kuba gick inte i fällan, utan arresterade de 75, vilket berövade USA den grupp han hade för att skapa kaos. Noriega förklarar: ”Det kubanska samhället var för stabilt för att omstörtas. För att kunna störta det måste vi skapa kaos.”

På TV skröt Noriega med hur han konspirerade tillsammans med Cason. Denne, som nu är kandidat i Florida, började så fort han blivit chef för USA:s Intressekontor att organisera oppositionen. Detta strider givetvis mot vedertagna diplomatiska normer. Cason reste runt på Kuba för att ena alla ”dissidenter” kring ett program, som han själv hade utarbetat. Han lovade också moraliskt och materiellt stöd. Också Casons deltagande på ett politiskt möte som krävde ett slut på Castros styre strider mot diplomatins regler.

Kuba fick betala ett högt pris för fängslandena, ”hela världens” fördömande för ”förtryck av oliktänkande”. Men USA misslyckades med att genomföra sitt regimskifte.  Sedan skärpte Bush blockaden, och Obama  fortsätter, att med dollarmiljoner bygga upp en ny ”opposition”.

En tidigare chef för Intressekontoret, Wayne Smith, beskrev Casons uppträdande som ”elefanten i porslinsbutiken”. Resultatet blev alltså fängslandet av de 75. Nyhetsbyrån AP:s Anita Snow säger: ”Nedslaget mot dem markerade slutet på en relativ mild hållning som Kubas myndigheter visat mot oberoende journalister som samarbetade med Miami, höll nyhetskonferenser och samlade namn för reformer. Detta hade myndigheterna inte blandat sig i tidigare.”

Cason fick acceptera det bittra faktum att hans marktrupper, som han lovat USA:s stöd, fängslades. Med de 75 bakom lås och bom kunde de inte sätta igång några protester och Noriegas planer på att skapa kaos föll platt till marken.

I år har Kuba släppt de flesta av de 75. Men konspirationen att skapa kaos är ett långt steg från Intressekontorets officiella mål att ”främja en fredlig övergång” på Kuba. Noriega var beredd att arbeta för kaos: ”Medlemmar i mitt team sade att stabilitet är fienden och kaos är vännen om du vill ändra regimen i grunden.”

Myndighetspersoner som konspirerar för att ändra policy utan laglig grund, bryter de inte mot USA:s lagar?
Kan offren för Noriegas konspirationer, de 75 och deras familjer, stämma Noriega?
Borde Cason och Noriega begära advokathjälp?
Saul Landau och Nelson Valdes Cuba News 100917

 
 

 

 

 

2010-10-08
Hälften av de dömda kan avtjäna straffen villkorligt

Upp till 50 procent av Kubas dömda kan fullgöra sina domar villkorligt frigivna, rapporterar spanska EFE. Enligt det kubanska legala systemet kan myndigheterna övervaka de villkorligt dömda på deras arbets- och bostadsplatser, vilket bidrar till att få brottslingar återfaller. 80 % av de frigivna har inte återfallit i brott.

Cuba Central Team (USA) 100917

 
 

 

 

 

2010-10-07
Kubanska vaccin ignoreras i väst

Det har gått flera år sedan det kubanska vaccinet mot hjärnhinneinflammation B introducerats med mycket goda resultat. Trots det fortsätter de rika länderna att ignorera vaccinet och skriver i den medicinska litteraturen att det inte finns något bot för denna typ av hjärnhinneinflammation.

VA-MENGOC-BC är det enda vaccinet i världen mot den speciellt aggressiva formen av hjärnhinneinflammation. Sedan 1991 ingår vaccinet i det vaccinationsprogram som alla kubaner har tillgång till. Sedan dess finns inte sjukdomen på ön. Vaccinet har också framgångsrikt sedan länge använts i Brasilien, Argentina, Uruguay, Colombia med flera länder. Men inte i Europa. Hur är det möjligt?

När kubanerna har diskuterat med några av de multinationella medicinföretagen har dessa förklarat att ”vi är vinstdrivande företag.”

Världshälsoorganisationen WHO bad 2006 Kuba leverera vaccin mot epidemiska utbrott av hjärnhinneinflammation i Afrika. Man inledde ett samarbete med mycket goda resultat. 2008 invigdes en produktionsanläggning för vaccinet i Afrika. Också Brasilien samarbetar med Kuba för att producera flera olika typer av kubanska vaccin.

Patricia Grogg, utdrag ur artikel i Liberación 100917

 
 

 

 

 

2010-10-07
FN:s generalsekreterare berömmer Kuba för att ha nått millenniemålen

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon betecknade Kubas resultat för att nå millenniemålen som imponerande. Detta erkännande kom i ett möte med Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez, som deltar i FN-mötet om millenniemålen.

Det var år 2000 som målen lades fast för att nås senast 2015. Bägge parter är överens om nödvändigheten av att förstärka den politiska viljan för att målen ska nås, sägs det i en officiell kommuniké från FN. På sammanträffandet hälsade Ban Ki-Moon de imponerande framstegen som Kuba gjort i förhållande till målen. Han uttryckte också sin uppskattning av Kubas stöd till Haiti efter jordbävningen i januari. Också klimatförändringar och andra ämnen diskuterades.

I FN krävde Rodriguez en ny ekonomisk världsordning, baserat på principer om solidaritet och social rättvisa, jämlikhet och respekt folkens och individens rättigheter. Ministern framhöll att millenniemålen har uppfyllts av Kuba så gott som fullkomligt. På vissa områden har man nått betydligt längre. Framgångarna har skett tack vare en revolution som prioriterar befolkningens välfärd, i en atmosfär av jämlikhet och social rättvisa i ett samhälle som byggs på solidaritet.

Cubadebate 100922

 
 

 

 

 

2010-10-06
Kubansk TV visar vittnesmål från häktad terrorist

Kubansk TV visar under de närmaste dagarna oklippta förhör med terroristen Francisco Chávez Abaraca. Denne var efterlyst av Interpol, greps i Venezuela i juli, och har utlämnats till Kuba för rättegång.

I de två avsnitten framgår terroristplanerna mot Kuba som organiseras och finansieras från Florida. Mellan 1990 och en bit in på detta årtionde har 25 terrorattentat förövats mot kubanska intressen. Det gäller kubaner i utlandet, resebyråer, individer och organisationer som utsatts. Kuba har avvärjt ett stort antal attentatsplaner, bland annat planerade attentat mot Fidel Castro när han reste utomlands. Så greps den internationellt ökända terroristen Luis Posada Carriles och flera medhjälpare i Panama i samband med ett sådant planerat attentat år 2000.

Francisco Chávez Abarca erkänner att för varje bomb som exploderade på Kuba så fick attentatsmännen en summa pengar. Han berättar också att han rekryterades av Luis Posada Carriles. Denne undervisade honom i hur man tillverkar bomber, sådana som sedan användes mot olika kubanska turistanläggningar i slutet på 90-talet. Francisco Chávez Abarca vittnar också om banden till legoknekten och salvadoranen Raúl Ernesto Cruz Léon, som placerade ut flera bomber som exploderade i en serie attentat 1997 och som bland annat kostade den unge italienske turisten Fabio Di Celmas livet. Man får en bild av hurdan människa Posada Carriles är, när Abarca intygar att han av Carriles fick order att döda Cruz Léons familj efter att denne vittnat om sin uppdragsgivare i USA efter arresteringen i Havanna.

I en del av vittnesmålet berättar Francisco Chávez Abarca hur han fick order av Posada Carriles. Chávez Abarca ger detaljer om placeringen av en bomb på diskoteket Aché och på hotell Meliá Cohiba. Det var de första i en serie attentat planerade av Posada Carriles, som då befann sig i Centralamerika. Finansieringen skedde via CANF/FNAC [Kubansk Amerikanska Stiftelsen, en paraplyorganisation för exilkubaner och med band till Fredrik Malm och de svenska ”liberalerna” i SILC]. Andra bomber placerades vid Hotel Comodoro och på 15:e våningen på hotell Cohiba. Dessa senare desarmerades av kubanska säkerhetspolisen innan de utlöstes. Cruz Léon placerade bomber i lobbyn på såväl hotell Capri som hotell Nacional. Dessa resulterade i fyra skadade och materiella skador. För detta fick han 4 000 dollar enligt Francisco Chávez Abarca. I programmet finns också vittnesmål från terroristen Otto René Rodriguez Llerena som utlöste en explosion på Hotel Melia Cohiba. Cruz León vittnar om bomber på Bodeguita del Medio och hotellen Chateau-Miramar, Tritón och Copacabana.

Boletin informativo 100927, 100928

 
 

 

 

 

2010-10-05
Fidel om valet i Venezuela

Fienden uppnådde en del av sina mål, nämligen att hindra regeringen från att få 2/3 majoritet i Parlamentet. Imperiet tror kanske att det uppnådde en stor seger. Jag tror precis tvärtom: resultaten från 26 september utgör en stor seger för den Bolivarianska Revolutionen och dess ledare Hugo Chávez.

I detta val nåddes ett rekorddeltagande i liknande val på 66,5 %. Imperiet med sina enorma resurser kunde inte hindra att PSUV fick 98 av de 165 platserna i Parlamentet. Det viktigaste är att ett stort antal unga, kvinnor och aktivister kommer in i Parlamentet.

Den Bolivarianska Revolutionen har idag den utövande makten, en bred majoritet i Parlamentet och ett parti som kan mobilisera miljontals kämpar för socialismen. USA kan bara räkna med fragment av en rad partier sammanhållna av rädslan för Revolutionen och sin stora materiella aptit. De kunde inte genomföra statskuppen i Venezuela som de gjorde mot Allende i Chile och i andra länder i Vårt Amerika. De väpnade styrkorna i detta broderland, utbildade i befriaren Simon Bolivars anda, är en del av Revolutionen. En sådan samling av styrkor är oövervinnelig. Det hade jag inte sett lika klart om jag inte haft mer än ett halvt sekels erfarenhet. 

Fidel Castro 100928

 
 

 

 

 

2010-09-30
“Blockaden mot Kuba en folkmordshandling”
Mer än 751 miljarder dollar har USAs 50-åriga ekonomiska, handelsmässiga och finansiella blockad kostat Kuba. “Blockaden är en folkmordshandling”, sa Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrrilla i Havanna förra veckan.

Utrikesministern presenterade för kubansk och utländsk press den rapport som den kubanska regeringen kommer att lägga fram för FN Generalförsamling den 26 oktober för att uppmana USA att sluta med sin brottsliga politik. Rodríguez Parrilla försäkrade att avståndstagandet mot USAs blockad idag är globalt och han försäkrade också att blockaden inte har förändrats sedan Barack Obama blev president. Tvärtom har bestraffningen genom böter och sanktioner skärpts och förföljelsen av kubanska transaktioner i tredje land har förvärrats, enligt Rodríguez Parilla.

Utrikesministern sa också att det är en illusion att tro att Obama har bakbundna händer när det gäller USAs blockad mot Kuba, eftersom han i själva verket har långtgående befogenheter att luckra upp blockaden utan att tillfråga kongressen. Enligt Rodríguez Parilla har Obama inte levt upp till förväntingarna eftersom han inte har använt de privilegier som ger honom möjlighet att genomdriva betydande förändringar på tiotals områden. Obama skulle till exempel kunna uppmuntra USAs kongress att ompröva blockaden eller tillåta import av kubanska läkemedel. Han skulle också kunna avskaffa förbudet för kubanska företag att transportera besökare mellan USA och Kuba och låta fler USA-amerikaner besöka Kuba, sa Rodríguez Parilla.

Rapporten som Kuba kommer att lägga fram för FNs generalförsamling 26 oktober visar hur blockaden innebär brott mot mänskliga rättigheter utanför USAs gränser. Rapporten visar med konkreta exempel hur företag förhindras att handla med Kuba och den beskriver utförligt de sanktioner och böter som drabbar företag som handlar med kubanska företag, vars handelsmässiga och finansiella transaktioner förföljs. Dokumentet sammanfattar de enorma skador som blockaden åsamkar viktiga sociala sektorer, så som hälsovård, livsmedelsförsörjning och ekonomin i övrigt.

Enligt Bruno Rodríguez utgör blockaden – som dessutom är misslyckad, olaglig och moraliskt ohållbar – det främsta hindret för Kubas utveckling.

Glokala del sur 100928. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-30
Anförande av Kubas ambassadör i FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter i Geneve 16 september

Herr ordförande:
Med besvikelse har vi på nytt åhört debatten om mänskliga rättigheter. Den utmärks av ensidigheten och hyckleriet i attackerna från några få industrialiserade länder mot länderna i Syd.

Det förvånar oss inte att vi inte hört ett enda ord av självkritik mot de grova brott mot mänskliga rättigheter som de dagligen begår i sina hemländer och i varje hörn av planeten. Det gäller inte minst de platser där de har trupper. Dessa är ansvariga för tortyr, utomrättsliga avrättningar och mord på civila. De ansvariga åtnjuter total straffrihet.

Vi har inte hört en enda referens till de brott mot mänskliga rättigheter som publicerats av Wikileaks. De falska förespråkarna för föreningsfrihet och informationsfrihet förföljer, blockerar och censurerar denna rätt för Julian Assange och många andra som avslöjar de brott som de mäktiga försöker dölja. Inte heller refererade de i sina tal om ansvaret för CIA:s hemliga transporter och än mindre till att det skamliga koncentrationslägret i Guantanamo fortfarande är kvar på ett territorium som olagligt är ockuperat och som bör återlämnas till Kubas folk.

Dessa länder undergräver uppgiften att eliminera dubbelmoralen och politiseringen, vilket de åtog sig när denna Kommisssion inrättades. Värre ändå är att de aldrig uppriktigt menade sina ord om en ny början vad gäller respekt för dialog och samarbete. Det är samma länder som cyniskt pratar om en påstådd svaghet i Kommissionen vilket skulle bero på andra länder. De förstnämnda utnyttjar revisionsförfarandet för att försöka återinföra den praktik som gav den förra Kommissionen dåligt rykte och som gjorde att den upplöstes.

Herr ordförande!
För några få dagar sedan, den 12 september, var det 12 år sedan Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort och René González Sehwerert orättvist fängslades och låstes in i nordamerikanska fängelser.

Trots att USA:s regerings Arbetsgrupp mot Godtyckliga fängslanden deklarerade att fängslandena var orättfärdiga, fortsätter USA att bryta mot internationell lag genom förtrycket och hämnden mot de 5. Ända från det att de arresterades och under hela den långdragna och på förhand uppgjorda rättsprocessen, som gav orimliga straff, har de stått emot alla svårigheter och krävt att få utöva sina rättigheter. De har utsatts för grymma straff, inklusive långa perioder av isolering och förbudet för Gerardo och René att ta emot besök av sina fruar.

De 5 fortsätter att ge världen ett exempel på motstånd och vilja. Ingen åtgärd kan bryta ner den fasthet med vilken de har försvarat alla kubaners rätt till livet. Det kubanska folket och ett stort antal solidaritetskommittéer i hela världen kommer inte att vila förrän rättvisa skipats och de fem i värdighet kan återvända till sitt fosterland. Från denna plats uppmanar vi alla personer, institutioner och ärliga regeringar att förena sig med oss i detta krav på rättvisa och frihet.

Tack så mycket.

Cubadebate 100918. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-29
“Blockaden har hårdnat under Obama”
Bruno Rodriguez, Kubas utrikesminister, har hållit en presskonferens med anledning att det snart är dags för den årliga omröstningen i FN om USA:s blockad mot hans land.

Enligt Rodriguez missade Obama “ett gyllene tillfälle att förbättra relationerna” och han har inte levererat, trots löften om förändring. Obama har hävt några smärre restriktioner vad gäller resande och telekommunikationer, men blockaden genomdrivis hårdare och böterna har ökat för dem som brutit mot dem, rapporterar Reuters.

“Blockadpolitiekn har inte alls förändrats under Obama, och man kan säga att ur flera aspekter har genomdrivandet av den blivit strängare.” Kuba uppger att blockaden kostat landet 751 miljarder dollar och bör upphöra villkorslöst. Utrikesministerns kommentarer ingår i Kubas förberedelser inför Generalförsamlingens årliga omröstning som 18 år i rad fördömt blockaden. Förra året antogs Kubas resolution med 187 röster mot 3. De tre var USA, Israel och den lilla Stilla Havsön Palau.

Cuba Central Team (USA) 100917. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-23
Dominikanska Republiken kräver frigivande av de 5
Parlamentet i Dominikanska Republiken antog en resolution som uppmanar Obama att frige de fem kubanska antiterroristerna som sitter i USA:s fängelser. Resolutionen ska skickas till president Obama och utrikesminister Hillary Clinton.

Boletin informativo 100909. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-23
Kuba tillverkar det mesta av medicinen för veterinärändamål
På den kubanska marknaden är företagsgruppen Labiofam ledande och producerar mer än 97 % av mediciner för veterinära ändamål som används på ön. Man är specialiserad på biologiska medel för förebyggande vård och diagnostik bland djur. Denna månad hålls den första internationella kongressen som arrangeras av Labiofam. Dess produkter är registrerade, förutom på Kuba, i Ecuador, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Angola, Chile, Panama, Laos, Peru, Vietnam, Libanon, Dominikanska Republiken, El Salvador, Kina, Costa Rica, Paraguay och Mexiko.

Boletin informativo 100908. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-21
Kuba fördömer dubbelmoralen i kampen mot terrorism
Kuba anser det oacceptabelt med straffrihet och dubbelmoral i kampen mot terrorism. Man återupprepade sitt åtagande i kampen mot terrorism och försvar för samverkan mellan nationer. Detta framfördes av Kubas representant i FN, Pedro Nuñez, i ett tal inför FN:s Generalförsamling i en debatt om global strategi mot terrorism. Han påminde om att, främst i Miami, samlas det in penningmedel och det finns bankkonton som finansierar terrorism. Där erbjuds också skydd för dem som utfört terroristaktioner mot Kuba. I sammanhanget fördömde Nuñez det skydd som terroristen Luis Posada Carriles åtnjuter i USA. Det trots att han är ansvarig för sabotaget mot ett kubanskt civilflygplan som kostade 73 personer livet, liksom för en rad bombattentat mot turistinstallationer på Kuba. I skriande kontrast till behandlingen av Posada, står behandlingen av de fem kubanska anti-terroristerna. De sitter i USA-fängelser för att de bekämpat terrorism och räddat såväl kubanska som USA-medborgares liv.

Boletin informativo 100909. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-21
Paraguay tar upp de 5 kubanska fångarna i FN
Paraguay ska i FN:s Generalförsamling kräva frigivandet av de fem kubanska fångarna som USA hållit i olika fängelser i 12 år. Det meddelade Paraguays utrikesminister Hector Lacognata. Paraguay fördömer USA:s blockad mot Kuba och kräver alltså också frigivande av de 5. Vid ett besök på Kuba träffade ministern också familjemedlemmar till de 5.
Liberación 100903

 
 

 

 

 

2010-09-21
Yoani får pris igen
Den kubanske bloggerskan Yoani Sanchez har tilldelats priset World press freedom hero av International Press Institute. Yoani Sanchez blogg ”Generation Y” handlar om livet på Kuba och hur det är att leva med en inskränkt yttrande- och tryckfrihet, skriver IPI på sin hemsida.

I början av 2008 rapporterade Yoani Sanchez att censorer hade hennes blogg som måltavla och i april 2008 kunde man inte längre läsa bloggen i Kuba. Sedan dess har Yoani Sanchez använd drastiska medel för att hålla sidan levande. Hon har tilldelats pris av Time Magazine för sina insatser och belönats med Spaniens högsta utmärkelse för digital journalistik.

I prisnomineringen står det att Yoani Sanchez arbete har ökat förståelsen för hur det är att leva i Kuba och att hennes klara insikter har utmärkt henne som journalist och medborgare.

Journalisten, 1009077


Kommentar till Yoanis nya utmärkelse
Yoani är bara att gratulera till ännu ett pris. Det gick inte lika bra för henne och hennes familj när de bodde i Schweiz. Där var de inte annat än latinamerikanska invandrare. De bad om att få flytta tillbaka till det Kuba som Yoanis verkar hata. Och där lever de gott.

Några korta påpekanden:
Yoanis ”lilla” blogg översätts löpande till 14 språk. Hon har tillgång till kraftfulla servrar i utlandet. Det kräver avsevärda resurser. Var de kommer ifrån är inte svårt att räkna ut.

Det finns en mångmiljonindustri som lever på propaganda mot Kuba. I 1:a hand finansierad av USA, men numera också av EU och, inte minst, Sverige.

Förra året anslog USA 36 miljoner dollar till journalister och andra som följer USA:s politik i Kubafrågan. USA:s stöd till oppositionen på Kuba är offentligt och man kan läsa om den på USA UD:s hemsida.

På Kuba blockeras enbart spridande av pornografi, rashat och uppmaning till våld. Att Kuba inte censurerar anti-kubanska hemsidor medges av Reportrar Utan Gränser, som i övrigt är starkt anti-kubanskt, och får pengar från Washington och extremistgrupper i Miami.

Det största hindret för tillgång till Internet på Kuba är USA:s blockad. Kuba nekas uppkoppling till den fiberoptiska kabel som löper mellan Florida och Kuba. Ön är därmed hänvisad till en långsam och dyr satellitkoppling. Den har mindre kapacitet för hela Kuba än vad Yoanis ensamt har tillgång till.

Kuba får inte köpa program- eller hårdvaror från USA. Inte heller produkter som innehåller komponenter från USA.

Hemsidor från Google, Disney och tusentals andra, kan inte nås från en dator på Kuba. Så fort datorns IP-nummer känns igen, kommer meddelandet på skärmen: “Ni kommer från ett land som finns med på USA:s lista över länder som stöder terrorism och har inte tillstånd för att komma in på denna sida.” Alternativt kommer det lakoniska meddelandet: “Page not found”.

Det går inte heller, på grund av blockaden, att göra ekonomiska transaktioner på nätet på Kuba.

Allt detta är fakta som åstadkommer mycket skada för kubanerna och exempel på sådant som de stora medierna i Sverige konsekvent förtiger.

Zoltan Tiroler, 100908

 
 

 

 

 

2010-09-18
Ingen fångutväxling är aktuell, enligt State Department
USA:s UD dementerar rykten om att en fångutväxling mellan Kuba och USA skulle äga rum. Det har ryktats att Obamaadministrationen diskuterar en utväxling med Kuba mellan den gripne USA-spionen Alan Gross och de fem kubanska anti-terroristerna, som nu suttit 12 år i USA:s fängelser. ”USA överväger inte att släppa någon av de fem kubanerna i utbyte mot Alan Gross”, säger USA:s UD i ett uttalande. Det som ett svar på några exilkubaner i Kongressen som är starkt emot några som helst förhandlingar med Kuba.

Cuba Central Team (USA) 100910. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-18
Radio Martís boss avgår
Pedro Roig, chef för Radio/TV Marti sedan sju år, har lämnat in sin avskedsansökan. Den kommer i en tid av ökande konflikter kring radio och TV-sändningarna. [Det gäller propagandasändningar dygnet runt till Kuba, finansierade av USA:s regering och på olagliga frekvenser, ö.a.]

”Dissidenten” Vladimiro Roca säger till Miami Herald att ”Programutbudet är så dåligt och tråkigt att ingen på Kuba gitter lyssna på det.” Enligt tidningen är det inte klart vem som ska efterträda Roig som boss på stationen. [där det också förekommit omfattande förskingring, vänskapskorruption och vanskötsel].

Cuba Central Team (USA) 100903. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-18
Avsaknad av formella relationer till Kuba resulterar i piratkopiering
Avsaknaden av diplomatiska förbindelser mellan USA och Kuba gör det svårt för USA-företag att diskutera piratkopiering med kubanska myndigheter. Enligt Reuters finns en uppsjö av piratkopierade USA-varor på Kuba. ”Ett halvt sekel av USA-sanktioner har gjort Kuba till ett paradis för piratkopior och uteblivna möjligheter för USA-företag.”

Ashton Kutcher´s nya film ”Killers” visades t.ex. i Havanna innan den ens haft premiär i USA. Kubansk TV visar shower från Disney, NBC och andra USA-kanaler. USA-tillverkade datorer, program och videospel används brett på ön.

”Faktum är att produkter från USA finns där antingen företagen säljer dem eller inte”, säger en representant för National Foreign Trade Council i Washington. ”Så länge vi inte ordnar förbindelserna, så länge regeringarna inte talar med varandra och så länge vi inte har bättre officiella relationer och så länge vi inte tillåter företag att göra affärer på Kuba kommer vi inte att kunna hantera problemet.”

Cuba Central Team (USA) 100903. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-16
Kommittén för frigivande av De Fem uppmärksammade två års kamp
I slutet på augusti hade ”Kommittén för frigivande av de 5” aktiviteter för att uppmärksamma att de arbetat i två år för rättvisa. På aktiviteten dök såväl personal från kubanska ambassaden, som enskilda kubaner, upp. Koordinatorn för kommittén, Vania Ramirez, gjorde en resumé över det arbete man utfört under två år. Aliro Cerda, från kommittén, sade: ”Det är ett löfte som vi givit Kuba och De Fem. Vi kommer inte att ge upp förrän de fem är fria.” Kommittén har med små resurser, men med hårt arbete, visat att De Fem aldrig kommer att överges.

Liberación 100903

 
 

 

 

 

2010-09-16
Kubanska myndigheter beslagtar 1,5 ton narkotika under första halvåret
Under första halvåret har narkotikabekämpning resulterat i beslag på sammanlagt drygt 1,5 ton droger av olika sorter och fängslandet av 15 utlänningar. Detta enligt en officiell rapport.

Rapporten understryker att beslagen är obetydliga jämfört med andra länder i regionen. Beslagen har huvudsakligen skett längs Kubas kuster i 77 olika operationer. Största beslaget gäller en båt mellan Jamaica till Bahamas med 541 kilo knark. Tre personer från Bahamas arresterades. Beslag vid Kubas flygplatser resulterade i fängslandet av 12 personer från olika länder. I dessa fall gällde det heroin och kokain. En ecuadorian behövde akutvård efter att ha svalt en kapsel med kokain.

EFE (Madrid), 100907. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-15
400 000 till nya jobb på ett halvår
Planerna för genomgripande förändringar i det ekonomiska systemet började dras upp 2006. I november 2005 hade Fidel Castro hållit ett stort tal om faran att revolutionen skulle korrumperas inifrån. Revolution är att förändra allt som behöver förändras, uppmanade han.

Då hade Kuba haft en stark ekonomisk utveckling under 10 år, efter den djupa ekonomiska krisen på grund av Sovjetblockets sammanbrott. Ekonomin kom igång genom stora systemförändringar i början av 90-talet: storsatsning på utländsk turism för att dra in hårdvaluta, inbjudan till utländskt kapital att delta i samriskföretag inom nickel- och oljeindustrin, uppdelning av de stora sockerodlingarna till löntagarkooperativ och övergång till livsmedelsproduktion, satsning på stadsjordbruk, egenföretagande inom service och hantverk, fritt fram för dollarförsändelser från utlandet, osv.

Bruttonationalprodukten återhämtade sig, men nya problem uppstod: ekonomisk ojämlikhet, låg produktivitet, vardagskorruption, svartabörshandel. Det värsta var kanske att de som arbetade hårdast och inom samhällets viktigaste områden fick svårt att klara sig på sin lön. Samtidigt fanns en liten, men ändå betydande grupp som kunde leva gott på de marknadsinslag som överlevnadsekonomin införde, på penningförsändelser från familj och släkt i utlandet (eller från USAs budget för regimskifte) eller på att stjäla och sälja vidare svart. Detta undergrävde samhällsmoralen, politiken blev otydligt och många kubaner led av klyftan mellan hur det borde vara och hur det är.

Hösten 2007, då Raul Castro tagit över som regeringschef, genomfördes ett stort rådslag på alla arbetsplatser och i bostadskvarteren för att analysera problemen och diskutera lösningar. Det ledde till en rad reformer våren 2008 för att förbättra tillgången till elektronik och kapitalvaror, avskaffa svarta marknaden, öka livsmedelsproduktionen, höja lönerna och pensionerna mm. Den ekonomiska utvecklingen var god, förhoppningarna stora på fortsatta förändringar.

Läs mer >>

 
 

 

 
 

2010-09-14
Kuba bland de främsta vad gäller bioteknikläkemedel
Enligt en undersökning i tidningen Scientific American listas bland annat hemvisten för de bolag som utvecklat de 138 bioteknikläkemedel som godkänts 1989-2009. Där finns Sverige inte med. Toppar överlägset gör USA, därefter kommer Japan och Schweiz. Med på listan är Danmark (1 bioläkemedel), Kina (3) och Kuba (3), för att nämna några länder.

Sara Nilsson, chemicalnet.se Mentoronline, näringslivets branschnyheter 100826

 
 

 

 

 

2010-09-14
Mer stöd från Sverige till ”dissidenter”
Den 24 juli öppnade Sveriges ambassad ett gästrum för kubaner som vill nyttja internet. Denna möjlighet uppskattas högt av Kubas oberoende journalister och demokratiaktivister. Informationskontoret är en del i den Europeiska Unionens gemensamma position avseende Kuba. [Men inte ett ord om blockaden som, bland mycket annat, omfattar uppkoppling, programvaror, hemsidor och hårdvara, vilket drabbar kubanerna hårt. Av Väst utvalda kubaner ska således ha tillgång till det som förnekas den vanlige kubanen. Övers. anm.]

My Newsdesk 100831. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-12
Stenhård kontroll av IT-export till Kuba
Roberto Salomón, Liberación

Kubas ekonomi står inför svåra utmaningar. De tre huvudsakliga skälen för den nuvarande svåra situationen är:

 •     Långvarig torka, följd av tre förödande orkaner. Dessa ödelade stora delar av Kuba. (Jämför med återuppbyggnaden av New Orleans efter Katrina i det rika USA. Den är långtifrån klar).
 •       USA:s blockad som håller den kubanska ekonomin i ett strupgrepp, och som bibehållits oförändrad under Obama.
 •     Den internationella ekonomiska krisen, som gjort att flera av Kubas exportvaror inbringar väsentligt mindre inkomster och att importvarorna ökat i pris. Så har priset på nickel fallit från 60 000 dollar per ton till, som lägst, 10 000 dollar. Samtidigt har priset på importvaror som olja och livsmedel, skjutit i höjden.
Kubas regering satsar stora resurser på att garantera hela befolkningen baslivsmedel. Det kostar staten i år 2,5 miljarder dollar.

Men det finns ljusglimtar:
 •     Turismen håller ställningarna och har till och med ökat
 •     Den inhemska produktionen av olja håller planerad produktionstakt
 •     Produktiviteten ökar snabbare än lönerna, något som inte hänt på flera år
 •     Exporten har ökat något
 •     Man har genom olika besparingsåtgärder lyckats minska energikonsumtionen
 •     Landet har i stort sett fått igenom uppskov med återbetalning av internationella lån (som på grund av USA:s blockad tas till avsevärt sämre villkor än vad som är normalt)
 •     Kubas position i regionen är avsevärt starkare än för 20 år sedan


Den kubanska ekonomins struktur har genomgått en förändring så att exporten av tjänster är viktigare än exporten av varor. På grund av den höga utbildningsnivån på Kuba finns en potential att ytterligare utnyttja detta och sälja mer tekniska och professionella tjänster. Diversifieringen av ekonomin fortsätter. Den kubanska marknaden är fortsatt intressant för utländska aktörer och drygt 3 000 utländska företag finns på Kuba. Fortsatt är Venezuela landets viktigaste ekonomiska partner, följt av Kina. Därefter följer en rad nationer som Ryssland, Spanien, Brasilien, Kanada med flera.

Liberación 100910. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-12
Obama förlänger handelsblockaden

Obama har åter förlängt den 48 år gamla blockaden med ytterligare ett år. Han förlängde ”Trading With the Enemy Act (TWEA)” för att ”det ligger i USA:s nationella intressen”, enligt en talesman för Vita Huset. Det behövs Kongressbeslut för att göra slut på blockaden. Men i en symbolisk akt gör presidenten varje år ett äskande om en fortsättning på blockaden. Om Obama inte hade gjort det så hade blockadlagarna ändå varit i kraft. Men det skulle ha givit Kongressen en signal om att presidenten är beredd att avsluta blockaden.

Amnesty har upprepade gånger uppmanat Obama att inte förlänga TWEA. Visserligen skulle det inte göra slut på blockaden men ”det skulle säkerligen välkomnas av många USA-medborgare som är angelägna om att resa till Kuba och ha förbindelser med ön. Det skulle skicka ett klart budskap till Kongressen att det efter 50 år av spänningar, nya vägar borde öppnas i förhållandet till Kuba”, skriver Amnestys VD Larry Cox.

”Blockaden är en återvändsgata. Istället för att bara förlänga det, som presidenten har gjort idag, så har jag hopp om att han ska röra sig i en annan riktning genom att öppna upp för resor för nya kategorier och därigenom signalera Kongressen att vi behöver göra slut på reseförbudet en gång för alla”, säger Sarah Stephens, chef för Center for Democracy in the Americas.

Förlängningen gäller ett år, vilket betyder att Obama måste ta ställning igen före 14 september 2011.

Cuba Central Team (USA) 100903. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-12
”Präster för freds” ledare har avlidit

Pastor Lucius Walker dog av en infarkt i New York i måndags, meddelar ”Präster för fred”, den organisation som han ledde.

”Präster för fred” arrangerar vänskapskaravaner från USA till Kuba och bryter systematiskt USA:s blockad när de för med sig datorer, bussar och medicin till det kubanska folket.

Lucius, som föddes 1930, var också en outtröttlig kämpe för de fem kubanska fångarna i USA:s fängelser. Han var en av grundarna av IFCO, Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, som bildades 1967. Mellan 1973 till 1978 var Lucius generalsekreterare i USA:s Nationella Kyrkliga Råd. Sedan 1992 arbetade IFCO/Präster för fred för att göra slut på den omoraliska och orättvisa blockaden mot Kuba och förmedlade humanitär hjälp genom Fredskaravanerna och byggbrigader.

Meddelandet från Präster för Fred till vår redaktion säger: ”Det är med outsäglig sorg vi skriver för att meddela att vår käre ledare, pastor Lucius Walker Jr. avled i morse. Vi kommer att skicka mer information efterhand.”

Cubadebate 100908

 
 

 

 

 

2010-09-08
Stenhård kontroll av IT-export till Kuba

USA:s regler för export av data- och telekommunikationsutrustning till Kuba är extremt restriktiv. Cuba Study Group påpekar i en rapport att de är hårdare än de som USA utövar mot andra misshagliga regeringar som Burma, Syrien och Iran.

Det är flera i USA som förespråkar en lättnad i reglerna för tekniköverföring. De argumenterar att det skulle skapa möjligheter för amerikansk affärsverksamhet, samt hjälpa till att förbereda Kuba för en ”politisk övergång”, vilket ju är USA:s mål. Cuba Study Group, i samarbete med Americas Society/Council of the Americas och the Brookings Institute, menar att USA:s IT-politik gentemot Kuba kan ha en avgörande betydelse för att få till förändringar på ön. Att ändra reglerna kan göras av administrationen och kräver inte Kongressens medverkan. I rapporten sägs att: ”Lättnader inom detta område skulle vara enkelt att genomföra och ger USA chansen att svara på det som hänt på Kuba i och med frigivandet av dissidenterna. Det är inte politiskt besvärligt som hävandet av embargot. Det skulle förbättra möjligheterna för den privata sektorn att investera på Kuba och ge en bas för en långsiktig ekonomisk tillväxt när Kuba har genomgått en politisk förändring.” Men samtidigt skulle expansion av IT-användning och avtal med utländska telebolag ge den kubanska regeringen välbehövliga inkomster.

Economist Intelligence Unit (London), 100716. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-08
Är kubanerna isolerade från omvärlden?
Omar Pérez Salomón i Barrigaverde.net

Hur är det med kubanernas tillgång till information och IT? Om vi frågar bosatta i de mest avlägsna bergstrakterna i av landet om de vet vad som just nu händer på Kuba och i resten av världen kommer de att svara “ja”. Sedan tio år har de tillgång till TV-salar som får sin energi från solpaneler. Här erbjuds såväl nöjes- som utbildningsprogram. Kuba har en täckning på 98,8 % vad gäller radio och 98,2 % för TV. Det finns fem nationella TV-kanaler. Dessutom har alla provinser och de flesta kommuner lokala TV-sändningar.

Kubaner från förskoleålder och uppåt har i sina skolor tillgång till datorer. Det finns 610 datorklubbar i landet som erbjuder IT-tjänster och möjligheter att lära sig att använda dem. Det har utnyttjats av över en miljon kubaner. De goda resultaten bekräftas av FN-organet Internationella Telekommunikations Unionen. I sin senaste rapport placerar det Kuba på fjärde plats när det gäller kunskaper i IT.

Den kubanska regeringen prioriterar befolkningens tillgång till IT, utifrån de tillgängliga resurserna. Kuba är det land som lägger störst del av sin budget på utbildning, i vilket ingår tillgång till olika medier. Under de närmaste åren planerar man kraftig tillväxt av mobiltelefoni och räknar med att nå 2 miljoner användare 2015.

Undervattenskabeln mellan Venezuela och Kuba, som byggs till en kostnad av 70 miljoner dollar och förhoppningsvis invigs nästa år, kommer att kraftigt förbättra kvaliteten och överförandet av information. Men fortfarande drabbar USA:s blockad tusentals hemsidor, program och hårdvaror.

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-07
USA blockerar tillgång till Internetservrar

Rosa Miriam Elizalde, kubansk journalist och redaktör för Cubadebate, har forskat i “cyberkriget” och USA:s manipulationer av nätet. Hon uppger att fler än 1,6 miljoner kubaner använder Internet. Hon blir förbannad när hon träffar vänner i Madrid som aldrig varit på Kuba, men som “vet” att den kubanska regeringen hindrar befolkningen från tillgång till nätet. Här intervjuas hon av “Diagonal”.

D: Det verkar som om det både i medierna och i era journalistkongresser förekommer mer debatt och intern kritik än tidigare?

Elizalde: Ja, det stämmer. Jag rekommenderar läsning av insändare och att lyssna på radio eller nyhetsprogrammen på TV. Här finns nästan varje dag kritiska reportage mot byråkratin och andra problem som stör folk. Denna debatt förs också inom Journalistförbundet UPEC. Såväl internt som offentligt har vi en frisk debatt om problem i pressen som täcker det mesta; utarmning av språket, funktionärer som vill styra informationen och behandlar oss som småbarn, slöhet, svårighet att kommunicera med ungdomar, tidningsredaktioner som gått i stå osv. Den debatt som initierats av Raúl Castro och Kommunistpartiet har medfört att miljontals personer uttrycker alla möjliga åsikter och klagomål.

D: Många tror att den kubanska regeringen hindrar folk från tillgång till Internet.

E: Det är många som inte känner till den blockad som USA upprätthåller mot vårt land. Den har pågått i ett halvt sekel och påverkar vårt vardagsliv på en mängd olika sätt. Att de blockerar vår tillgång till servrar på Internet är bara ett av dessa. Trots blockaden har vi 62 datorer på 1 000 invånare. Totalt har vi 700 000 datorer varav 450 000 har Internetuppkoppling. Vi har 1,6 miljoner användare av nätet. Det enda regeringen hindrar är spridande av pornografi, prostitution, rashat och uppmaning till våld.

Vår internationella bredbandsuppkoppling är bara 380 Mb, mindre än vad ett cybercafé i till exempel Spanien har. Det beror på att vår uppkoppling sker via satellit, vilket är väldigt dyrt och väldigt långsamt. Trots att världens första undervattenskabel lades mellan Florida och Kuba, har alla administrationer i USA förbjudit Kuba att koppla upp sig på kabeln. Ett system sammanbinder USA, Mexiko, Central- och Sydamerika och Karibien. Men det ägs av 28 bolag, varav New World Network, ett amerikanskt aktiebolag, har 88 % av kapitalet.

D: Venezuela lägger en undervattenskabel...


E: Ja. Den venezolanska undervattenskabeln kommer att förbinda östra Kuba med La Guaira i Venezuela. Med en kapacitet på 640 Gb så kommer det att öka vår kapacitet 3 000 gånger. Både kabeln och satelliten överför data, men de är inte leverantörer av Internet. Tillgången måste säkras med andra bolag och här är problemet att servrarna är nordamerikanska och omfattas av blockaden.

D: Hur har det gått med Obamas löften om att lätta på restriktionerna vad gäller telekommunikationer?

E: Så länge blockaden består är det omöjligt att få till stånd ett avtal mellan Kubas regering och något nordamerikanskt bolag. Kuba får inte betala och leverantören får inte ta betalt så länge USA-bolag är förbjudna att använda nätet för ekonomiska transaktioner som skulle kunna gynna någon kubansk institution.

D: Kan ni koppla upp er mot hemsidor i USA?


R: När någon hemsida i USA identifierar en dators IP-nummer som hemmahörande på Kuba kommer det upp ett meddelande som säger: “Ni kommer från ett land som finns med på USA:s lista över länder som stöder terrorism och har inte tillstånd för att komma in på denna sida.” Alternativt kommer det lakoniska meddelandet: “Page not found”.

D: Vad har den kubanska regeringens position varit vad gäller Internet?


R: Fidel såg det här klart och tydligt. Redan 1999 sade han att Internet öppnar oanade möjligheter för vänstern för att bemöta de stora bolagsmedierna. Redan tio år tidigare hade vi skapat dataklubbar för ungdomar, för att öka kunskapen om användningen av datorer och Internet. Idag finns det fler än 600 dataklubbar. De ger kurser för folk i alla åldrar och klubbarnas lokaler gör det möjligt med en intensiv användning av datorerna. Med de begränsningar vi har finns det bara två alternativ: antingen begränsa tillgången till en liten grupp, eller att hitta alternativ som garanterar en så bred och rationell användning som möjligt av de knapphändiga resurserna. Det är detta senare alternativ som vi har valt. Landets 134 000 läkare och övrig hälsovårdspersonal använder nätet Infomed. Nästan hälften kan göra det hemifrån. De har då tillgång till e-mail och Internet. Samma sak gäller landets 4 000 journalister.

Roberto Montoya i Diagonal. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-06
Unik medicin utvecklad på Kuba

Höjdpunkten på den internationella Bioteknologikongressen i Havanna är presentationen av det kubanska läkemedlet Heberprot-P. Det har visat sig framgångsrikt för behandling av bensår på diabetiker och är unikt i världen. Medlet är registrerat på Kuba sedan 2006 och cirka 10 000 patienter från Kuba, Venezuela, Argentina och Algeriet har hittills behandlats. Heberprot-P kommer att diskuteras på kongressen 20 – 22 oktober. Medlet har visat sig läka sår som tidigare medfört amputation.

Boletin informativo 100830

 
 

 

 

 

2010-09-06
Telecom-bolag uppmanar USA att lätta på blockaden

Nokia uppmanar, tillsammans med de amerikanska mobiloperatörerna AT&T och Verizon, den amerikanska regeringen att lätta på reglerna som hindrar dem från att verka på Kuba. Nokia skulle vilja att USA lättade på sitt 47-åriga handelsembargo mot Kuba så att företaget skulle kunna få in en fot på landets mobilmarknad, skriver Bloomberg News. Operatörerna vill i sin tur kunna underlätta för amerikanska företag att direkt koppla samtal till och från Kuba.

Företagens uppmaningar baserar sig på att president Barack Obama i april 2009 sagt att en större kontakt med omvärlden skulle minska det kubanska beroendet av president Raul Castros regim. Ändå återstår ett antal regler som stoppar företag med amerikansk verksamhet från att komma in på marknaden. Även en fortsättningsvis mestadels stängd kubansk marknad skulle kunna nå en marknadsomsättning på 400 miljoner dollar om tre år, från nuvarande 80 miljoner dollar, enligt en analytiker på Pyramid Research.

Dagens Industri 100831

 
 

 

 

 

2010-09-03
Fakta om den fängslade Alan Gross

Arturo Lopez-Levy, en judisk kuba-amerikan och expert på relationer USA-Kuba, skriver i en artikel om fallet med den fängslade USA-agenten Alan Gross: ”Gross arresterades inte för att han är jude. Inte heller är det troligt att han greps för sina påstådda aktiviteter att hjälpa de kubanska judarna med teknologi som de redan hade; datorsal, e-mail och Internetuppkoppling. Allt detta hade de innan Gross kom till Havanna på sina många besök. Som mottagare av USAID kontrakt ses Gross av Kubas regering som en deltagare i det ojämna politiska kriget mellan USA och Kuba. Gross ses som en agent för regimförändring fångad på fiendeterritorium.”

Lopez Levy skriver att under ett besök på Kuba ”i samtal med många av mina börder och systrar i den judiska församlingen, inklusive flera av dess ledare, så uttryckte de förhoppningen att Gross skulle släppas så snart som möjligt. Men de tog också tillfället i akt att förkasta USA:s olika så kallade 'demokrati-program'."

Lopez Levy tror att hävandet av reseförbudet för USA-medborgare till Kuba kan vara nyckeln till Gross´ frigivande. Gross sak främjas inte av mer fiendskap utan genom att försäkra att judarna i USA vill se ett slut på reseförbudet, så att varje USA-medborgare fritt kan resa till Kuba lagligt. Istället för riskabla halvhemliga, regeringsfinansierade uppdrag. Reseförbudet är en av hörnpelarna i en interventionspolitik för regeringsförändring. Det betyder att varje försök av Kongressen att koppla hävandet av reseförbudet till frigivande av Gross kommer att skada bägge frågorna.”

Cuba Central Team (USA) 100827. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-03
Blockad

Jag har varit i stan (Havanna) sedan i lördags. Det var ett akutbesök. Datorns videokort hade gått sönder.

Här säljs inte dessa kort. De måste köpas av bolaget som tillverkar dem. Men då beläggs företaget med böter i mångmiljonklassen. Självklart har vi inte ens rätt att ladda dessa kort på Kuba. Vårt misstag är att vi bor där vi inte borde bo. Att vi bor där vi är födda, det gör oss onda, till medlöpare och till råga på allt är vi dumma. Dumma för att vi lever i vårt eget land. Den dumheten gör det svårt för oss att skapa musikskolor och inspelningsstudio. För att inte tala om att underhålla dessa.

Att lämna landet är lösningen. Om det är illegalt, desto bättre. För en del är sättet att legitimera sina antikubanska åtgärder att bortse från allt det som skett under det senaste halvseklet på Kuba.

De straffar oss för att de älskar oss så mycket. De lider av att se oss lida på denna fördömda ö. Därför drar de åt tumskruvarna. För att vi ska lära oss att bli bättre kubaner när vi inte är kvar på Kuba. Och de vidtar åtgärder för att isolera oss, vi som redan innan var ö-bor. Varför? För att de är de rikaste, de vackraste och de lyckligaste. Varför just mot oss? För att vi inte tycker som dem. Vi tycker tvärtom. Vilka bland oss applåderar och samtycker? De som drömmer om att bli som dem.

Lyckligtvis kommer det alltid att finnas de som lyckas stå emot denna, den ”fria världen”. Välsignade vare de! Vi är ett land som hängivit oss åt att alfabetisera, att skapa universitet för läkare och konstnärer. De vill inte vi ska ha strängar till våra instrument eller balettskor. Hur inbilska kan de bli!

Silvio Rodriguez, musiker och kubansk poet. Progreso Semanal 100825. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-02
Colombiansk senator träffar Fidel

Den colombianska senatorn Piedad Córdoba är på Kuba för att träffa den kubanske ledaren Fidel Castro och diskutera situationen i Colombia. ”Jag studerar och läser på inför mötet med kommendant Fidel Castro”, skriver Córdoba, vars besök inte tillkännagivits i förväg.

I en färsk intervju med venezolanska journalister upprepar Fidel att Kuba stöder en fredsprocess i Colombia. Han påminde om att han gett ut en bok i ämnet. Den kom ut 2008, då han fortfarande var svårt sjuk.

Córdoba var på Kuba 2008 tillsammans med Venezuelas president Hugo Chávez och Ingrid Betancourts mamma. Betancourt var då fånge hos den colombianska gerillan FARC. Senatorn, som varit medlare i frisläppandet av fångar från FARC, tillhör organisationen ”Colombianer för Fred”, som förespråkar en humanitär överenskommelse som skulle göra slut på den väpnade konflikten i landet.

Cubadebate 100812. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-02
Den antikubanska maffian i Kongressen vill ha kvar reseförbudet

En grupp kongressmän av kubanskt ursprung ber president Obama att han inte ska mjuka upp restriktionerna för resor till Kuba. I ett upprop skriver de: ”Vi är djupt oroade av dessa förändringar som kan mynna ut i att det gynnar den kubanska regimen.” Brevet publicerades av representanten Ileana Ros Lehtinen, Florida. Hon är på Kuba känd som den ”förskräckliga varginnan”, bland annat på grund av sitt deltagande i kidnappningen av barnet Elián González 2000.

Enligt olika medier studerar Obamaadministrationen möjligheter att lätta på reseförbudet när det gäller akademiskt, kulturellt och idrottsligt utbyte. Det skulle återställa situationen som den var i början på 90-talet, innan Helms-Burtonlagen antogs 1996. Idag måste varje resa prövas för sig.

Sedan 1962 upprätthåller USA ensidigt en blockad mot Kuba.

Cubadebate 100821. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-09-01
Namibia tackar Fidel och kubanska kämpar

Namibias ambassadör på Kuba, Claudia Grace Uushona, säger att hon känner sig som en dotter till Kuba och tackade den kubanska revolutionens ledare, Fidel Castro, och de kubanska kämpar som stred i Angola. ”Om de inte vore för dessa skulle jag inte leva idag”, sade diplomaten när hon berättade om den fruktansvärda attacken från rasisterna mot flyktinglägret Cassinga i södra Angola 4 maj 1978. Hon framhöll kubanernas heroism när de stod emot minfälten och Sydafrikas flyg. Hon krävde också ett frigivande av de fem kubanerna som suttit fängslade i USA sedan 1998.

Boletin informativo 100820

 
 

 

 

 

2010-09-01
Blockaden i full kraft – brittisk bank bötfälls av USA

USA:s regering har anklagat brittiska Barclays Bank för att bryta mot USA:s lagar och genomfört finansiella transaktioner med Kuba, Iran, Libyen, Sudan och Burma. Det skrev Washington Post i måndags.

Barclays anklagas för finansiella transaktioner med ovan nämnda länder på runt 500 miljoner dollar mellan 1995 och 2006. Detta bryter mot lagen om ”Handel med Fienden”. Banken krävs nu på 149 miljoner dollar av USA:s Finansdepartement och ytterligare lika mycket av en domstol på Manhattan.

En rad lagar och regler omgärdar USA:s ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot Kuba som pågått i mer än ett halvt sekel.

Cubadebate 100816. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-30
Kuba och antalet politiska fångar

Salim Lamrani, fransk specialist och forskare på relationer mellan Kuba och USA

Frågan om antalet politiska fångar på Kuba är under debatt. Den kubanska regeringens uppfattning är att det inte finns några politiska fångar på Kuba, bara personer dömda för brott enligt strafflagen. De flesta fallen gäller förbudet att ta emot penningmedel från främmande makt.

Å sin sida säger Amnesty i sin årsrapport 2010 att det finns ”55 samvetsfångar” av vilka 20 frigavs i juli och ytterligare 6 i augusti. Det skedde efter medverkan från Katolska Kyrkan och Spanien. Det betyder att det enligt Amnesty för närvarande finns 27 ”politiska fångar” på Kuba.

Slutligen säger den kubanska oppositionen, eller rättare sagt Elizardo Sánchez för CDHRN att det finns 147 politiska fångar, minus de sex nyligen frigivna, dvs. 141. Västerländska medier föredrar denna senare, högsta, siffran.

Först är det lämpligt att klargöra en aspekt i frågan innan vi fördjupar oss i det exakta antalet: Finansierar eller finansierar inte USA den kubanska oppositionen.

Denna politik, som var hemlig fram till 1991, är numera officiell och bekräftad av många källor. Washington erkänner denna finansiering i olika dokument och officiella uttalanden. Torricellilagen från 1992, och speciellt i sektion 1705, deklarerar att ”USA ger hjälp till icke-regeringsanknutna organisationer som arbetar för en demokratisk och icke-våldsam förändring på Kuba.” I Helms-Burtonlagen från 1996 sägs att ”presidenten har rätt att ge assistens och erbjuda allt sorts stöd till individer och icke-regeringsanknutna, oberoende organisationer för att förena styrkorna i syfte att bygga demokrati på Kuba.”

Läs hela artikeln här

 
 

 

 

 

2010-08-23
En respit på två år för att förbättra relationerna USA – Kuba

Intervju i La Jornada med professor Carmelo Mesa Lago från University of Pittsburgh i samband med en konferens i Havanna arrangerad av katolska kyrkan.

”Och om Sarah Palin vinner?” Carmelo Mesa Lago, auktoritet på säkerhetsfrågor och kubansk ekonomi ställer frågan för att illustrera möjligheten att extremhögern vinner presidentvalet i USA 2012. Han slutsats är att ländernas nuvarande regeringar har en möjlighet att på mindre än två år lösa sina skiljaktigheter.

Mesa-Lago anser att det finns ”sektorer i bägge länderna som vill att konfrontationen ska fortsätta, för då kan de själva fortsätta som idag. Det är hårt att säga det jag säger, men så är det. Den onda cirkeln måste brytas.”

Han anser vidare att de ekonomiska reformer som genomförts på Kuba är positiva, men de måste ”fördjupas och accellerera”. Han tillägger att i detta ”delar jag denna uppfattning med många av Kubas egna ekonomer.”

Den kubanska ekonomin har gått utför i två år, sedan 2008 när vi drabbades av förödande orkaner, den världsomfattande finansiella krisen och brist på likvida medel. Hur ser du på situationen nu?

En kubansk ekonom, Pavel Vidal, hade redan innan krisen förutsett en nedgång. Jag tror det finns systemfel, som Raul Castro framhöll i juli 2007 när han talade om nödvändigheten av strukturella reformer. Därefter följde en djupare debatt, intensivare och mer omfattande än någonsin tidigare. Den diskussionen kan inte jämföras varken med diskussionerna på 60-talet eller de på 90-talet. Det diskuterades hur viss kapitalistisk egendom kan accepteras av en marxist. Det fanns stora förväntningar att detta skulle ske, eftersom systemet inte har fungerat.

Ett jordbruksland, oavsett klimatproblem, kan inte importera 80 % av sina livsmedel till ett pris av 1,5 miljarder dollar. Underskottet i handelsbalansen har kompenserats av tjänster; i huvudsak det Venezuela betalar för kubanska experter. Till detta kan läggas fördelaktiga priser på olja och direkta investeringar. Värdet på allt detta är svårt att uppskatta, men jag tror det handlar om ca 8 miljarder dollar. Detta skapar ett farligt beroende, som man på Kuba är medveten om. Regeringen har försökt att diversifiera ekonomin. Man måste decentralisera och skapa fler former av ägande. Fördelningen av jord som inte brukas är positivt, men otillräckligt, med många begränsningar och osäkerhet. Om man hade gjort som t.ex. Kina och Vietnam, med kontrakt på obegränsad tid, skulle Kuba vara självförsörjande på livsmedel inom tre år.

Och erfarenheterna av service via kooperativ, att odla nära städerna…?


Jag anser allt detta vara mycket positivt, men det sker alldeles för sparsamt och krisen är mycket omfattande. Man frågar sig varför det inte går fortare. En förklaring är att orkanerna och den globala krisen gör situationen svårare. Jag respekterar denna uppfattning, men delar den inte. I Kubas historia under socialismen har kris följts av reform. När sockerskörden 1970 misslyckades, övergavs den centrala planeringen. Tidigare låg tonvikten på moraliska incitament och lika löner. Allt detta ändrades de följande åren. När socialistblocket försvann kom legaliseringen av dollarn, turismen, man öppnade jordbruksmarknader och en viss decentralisering…Jag har en statistisk forskningsrapport som visar att när reformer genomförts, som jag kallar pragmatiska cykler, har det skett tillväxt. När ideologin har dominerat så har produktionen minskat. Dessa cykler av tillväxt sker på 70-talet och andra halvan av 80-talet. Reformerna på 90-talet drog ekonomin ur katastrofen i vilken den befann sig. 2004 började en återcentralisering och jag tror den har att göra med uppbromsningen.

Vilka styrkor ser du i den kubanska ekonomin?


Folket. På senare tid har kvaliteten på undervisningen sjunkit, vilket erkänns officiellt, men trots det är humankapitalet extremt värdefullt. Problemet är att man slösar med detta humankapital, för att en läkare kan i vissa fall köra taxi eller jobba på hotell, eller vill lämna landet. Nyckeln är motivation.

Faktorn USA måste alltid beaktas. Tror du att Obama kan göra något för att förbättra relationerna med Kuba?

Obama har sina akutfall och sina prioriteter. Kuba intresserar honom, men det finns mer brännande ämnen. Han måste möte en polariserad kongress och Helms-Burtonlagen gör honom bakbunden. Raul har sagt något mycket positivt; att han är beredd att diskutera allt. Men sedan har allt stannat upp, även om det förs samtal om emigration. Obama har gjort vissa saker och sedan fullföljer han inte, för att det ska ske krävs att han kan rättfärdiga det inför kongressen. Jag kanske är naiv, men låt oss tänka oss ett optimistiskt scenario: att katolska kyrkans medling ger mer resultat och fler fångar flyttas eller släpps och att denna process fortsätter. Detta skulle ge händelserna betydande dynamik. Men det kräver att allt rör sig. Vi vet inte vad som kommer att hända i valen i USA i november och därefter i presidentvalen 2012 med Tea Party som gått framåt och hela den fundamentalistiska hysterin.

Progreso Semanal (USA) 100623. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-19
Kuba aktiverar plan för uppbyggnad av det haitiska hälsosystemet

Det 4:e mötet mellan Haiti, Brasilien och Kuba avslutades i Havanna med att aktivera en plan för att återuppbygga Haitis hälsovårdssystem, som raserades av jordbävningen i januari. Haitis delegation framhöll betydelsen av kontakten mellan hälsovårdscentraler och befolkningen, den humana behandlingen som patienterna får och kubanernas fokus på hälsa och inte sjukdom.

Ytterligare 66 haitier har nu fått sin läkarutbildning på Kuba, vilket gör att Kuba utexaminerat 614 haitier. För närvarande är det ytterligare 440 haitier som genomgår läkarutbildning, gratis, på Kuba.

Boletin informativo 100805. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-19
Nytt kubanskt vaccin

Kubanska forskare har tagit fram ett femvärdigt vaccin. Det gör det möjligt att ha vaccinet i en enda flaska istället för separata behållare. Vaccinet skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och influensa. Vaccinet är klart för användning.

Cuba Central Team 100723

 
 

 

 

 

2010-08-18
Slut på reseförbudet för USA-medborgare närmare än någonsin

Sedan 1960 har USA på olika sätt försökt straffa Kuba för dess försyndelser, verkliga och inbillade. Embargot syftade till att tvinga det kubanska ledarskapet och landets befolkning att ångra sin dyrkan av de kommunistiska rättessnörena. Femtio år senare väntar USA fortfarande på något tecken att dess embargo, som Washington nästan ensamt utövar, ger resultat. Det har aldrig varit mäktigt nog att störta regeringen i Havanna, bara att skada det. Idag finns lagförslag som arbetar sig genom bägge kamrarna i Kongressen som, om den antas, skulle göra slut på förbudet för USA-medborgare att besöka Kuba och också eliminera många av de begränsningar som omger USA:s livsmedelsexport till ön. Frågan är om Obama-administrationen kommer att visa tillräckligt ledarskap för att samla ihop nödvändigt antal röster för att få igenom förslagen.

Går förslaget H.R. 4645 igenom skulle det vara det mest progressiva som Kongressen någonsin gjort vad gäller Kuba. De som stöder förslaget måste övervinna den rabiata anti-Kuba fraktionen i Kongressen. Uppenbarligen vill en majoritet i Kongressen ha en mer rationell och avslappnad USA-politik gentemot Kuba. De rabiata, som lever kvar i Kalla Kriget, har lovat att filibustra och obstruera i Senaten. Den mest skränande fienden i Senaten är den demokratiske senatorn Menendez från New Jersey, känd för sina explosiva utfall mot Castro. Menendez ser det som omoraliskt att tjäna pengar på ett kommunistiskt land, men han har inte haft några invändningar mot USA:s handel med Kina och Vietnam. Varför är hans indignation så selektiv när det gäller diktaturer?

Svaret är att denna typ av traditionell etisk ilska har styrt USA:s Kubapolitik i fem decennier. Nu när Vita Huset säger sig vilja föra fram hopp och förändring istället för gamla trötta idéer skulle det kanske vilja utsträcka den hållningen till Havanna. Under Raul Castro har ön visat världen att den är öppen för mer demokratiska ideal genom att anta en hel serie modesta initiativ. Tillkännagivandet nyligen om att 52 politiska fångar ska släppas är en handling i linje med vad Washington upprepade gånger frågat efter för att USA ska ändra sin politik. Det kan vara dags för USA att utnyttja turism och andra affärsmöjligheter bara 150 km från våra kuster.

100805 COHA (USA) Research Associate Abigail Griffith. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-18
Mercosur fördömer blockaden av Kuba

Medlemsländerna i handelsblocket Mercosur och dess associerade länder fördömer USA:s blockad av Kuba. Det sägs i deklarationen som antogs vid Mercosurs möte i Argentina.

Presidenterna ”uttrycker sitt fördömande av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som Republiken Kuba utsätts för. Vi har övertygelsen att det är en åtgärd som strider mot FN-stadgan.” Blockaden ”strider mot internationell rätt ” och statscheferna upprepar sitt krav på ett omedelbart hävande” av blockaden, liksom att ”upphäva alla lagar och bestämmelser som strider mot internationell rätt eller som påverkar eller hindrar fri handel och sjöfart.”

Cubadebate 100803

 
 

 

 

 

2010-08-17
Att underlätta användningen av gratis programvara i staden Villa Clara

Specialister i Villa Claras dataklubb arbetar för att underlätta användningen av gratis programvara på Kuba genom utåtriktade aktiviteter och utbildning. I augusti hölls en workshop som visade några Linux-baserade operativsystem, bland annat Nova, den kubanska versionen som utvecklats av programmerare vid Kubas Universitet för IT, UCI.

Många länder har valt att utveckla egna operativsystem som ett sätt att öka säkerheten på detta viktiga område. När det gäller Kuba har detta extra stor betydelse då ön lider av USA:s ekonomiska blockad. Denna hindrar Kuba från att få tillgång till datorapplikationer utvecklade i USA. Restriktionerna vad gäller export av utrustning för telekommunikationer till Kuba är några av de mest restriktiva i världen. Faktum är att USA:s ”Cuba Study Group” påpekar att de är hårdare än vad USA tillämpar mot regeringar som de i Burma, Syrien och Iran. Det konstateras att ”begränsningarna innebär hinder för vanliga kubaner att få tillgång till oberoende elektroniska sätt att kommunicera.”

Granma, 100719. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-17
Kuba på USA:s svarta lista

Kuba fortsätter att vara det enda latinamerikanska land på den ”svarta lista” som USA lägger fram varje år över terrorism i världen, och som presenterades i Washington idag. Kuba finns på denna lista i sällskap med Iran, Sudan och Syrien.

USA medger att Kuba inte stödjer Al Quaida och andra terroristgrupper, men kritiserar Kuba för att medierna där ”har en fientlig inställning till USA:s strategi gentemot terrorismen”.

Cubadebate 100805

 
 

 

 

 

2010-08-15
Kuba välkomnar FN-beslut om rätten till vatten

Kuba välkomnar beslutet i FN:s Generalförsamling som gör rätten till dricksvatten och avlopp till en mänsklig rättighet. Resolutionen lades fram av 40 länder. Kuba understryker att frågan är central för mänsklighetens överlevnad och påminde om att fler än 884 miljoner människor saknar dricksvatten. 2,6 miljarder människor, bland dem nära 1 miljard barn, saknar tillgång till grundläggande sanitära resurser. Kuba gav Bolivia ett erkännande för dess ”outtröttliga arbete som varit en nyckelfaktor för att denna historiska resolution skulle antas.”

Boletin informativo 100729

 
 

 

 

 

2010-08-14
USAID satsar på privat företagsamhet på Kuba

Miami Herald rapporterar att justeringar i USAID:s Kubaprogram nu innefattar 3 miljoner dollar för att främja utveckling på gräsrotsnivå av ekonomin på Kuba. USA ska främja ”egenföretagande och entreprenörskap”. Tillkännagörandet sammanfaller med Raul Castros planer på att tillåta mer privat företagande.

Finansieringen kommer från lagstiftning som syftar till en ”övergång” på Kuba, vilket är en omskrivning för regimförändring. Kubas regering anser att USAID:s finansiering är ”undergrävande” och det är olagligt att ta emot dess pengar. Vi är förvånade över att medan Alan Gross, den av USAID inhyrde agenten, fortsätter att hållas i fängsligt förvar på Kuba, så erbjuder USA-administrationen mer pengar för att distribueras i syfte att stimulera Kubas privata sektor, något som är olagligt enligt kubansk lag.

Cuba Central Team (USA) 100806. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-13
Google och CIA i gemensamt bolag

Google Ventures och In-Q-Tel, CIA:s investmentbolag, har ställt upp med fonder till ett företag som arbetar med internetövervakning. Programmet letar också förbindelser mellan personer, grupper och händelser. Detta enligt information från Wired.

Företaget, Record Future, erbjuder en sökmotor för analyser, (Temporal Analytics Engine, som används av Google Analytics). Analysen ska vara förutseende och tillåta att visualisera ”framtiden, nutiden och det förflutna”.

Detta är kanske första gången som Google och CIA finansierar samma företag, men det är inte första gången som de samarbetar. Google har sålt servrar till säkerhetstjänsterna och har utverkat hjälp från Nationella Säkerhetsbyrån efter att ha utsatts för attacker som påstods ha sitt ursprung i Kina. In-Q-Tel har också tillhandahållit ett ”nyckelhål” innan Google köpte kartföretaget för att utnyttja dess teknik för Google Earth.

(Google Earth är ett av de program som inte kan nås från Kuba. Google har helhjärtat ställt upp på USA:s blockad mot Kuba. Det har inte hörts några som helst protester från Google mot blockaden. Glorian för företaget, som gärna vill framstå som humanitärt, glider allt mer på sned.)

Noticias 100803

 
 

 

 

 

2010-08-12
Noam Chomsky om USA-Kuba

Noam Chomsky har skrivit en artikel för Storbritanniens Cuba Solidarity Campaign. Artikeln utgör också förord till en ny bok, ”Voices from the other side: An oral history of Terrorism against Cuba”, som utkommer denna månad och utges av Pluto Press. Nedan ett utdrag:

Det kanske mest slående draget av Washingtons krig mot Kuba sedan landet slutligen vågade frigöra sig 1959, har varit med den intensitet som detta krig drivits. Kennedys invasion i Grisbukten strax efter att han tillträtt, tillstyrktes i en ”hysterisk” atmosfär. Det enligt dåvarande försvarsministern Robert McNamara som senare vittnade inför Senaten. Vid det första regeringsmötet efter den misslyckade invasionen var stämningen ”nästan rasande”, rapporterade statssekreteraren Chester Bowles. Han beskrev det som en ”närmast ursinnig reaktion”. Kärnan i aktionsprogrammet mot Kuba var ett omfattande terroristkrig. Till ansvarig utsågs Robert Kennedy, som skulle samordna den massiva kampanjen av stadsstödd terrorism. Han deklarerade gång på gång att ”störtandet av Kubas regering har den högsta prioriteten för USA:s regering – allt annat är sekundärt – ingen tid, inga pengar, ansträngningar eller arbetskraft ska sparas.”

Kuba var i praktiken en koloni tills det vann en verklig frihet 1959, bortsett från landets östra del. Inom några månader påbörjades angreppen. Man använde våld och ekonomisk strypning för att straffa invånarna i ”denna infernaliska lilla Republik”, som hade retat den rasistiske expansionisten Theodore Roosevelt så att ”jag skulle vilja utradera dess folk från jordens yta”. Detta sade han i ursinne när kubanerna fortsatte att göra uppror och inte ville erkänna att USA hade gett dem frihet. Och att de fram tills idag har vägrat inse att deras roll är att tjäna herren, inte att inbilla sig att de är oberoende.

Noam Chomsky 091225. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-11
Tidigare USA-funktionär: ”USA överväger fångutbyte”

En f.d. funktionär vid Vita Huset intygade i onsdags att det finns indikationer på att USA överväger att släppa de fem kubanerna i utbyte mot USA-agenten Alan Gross, som Kuba arresterade för åtta månader sedan.

”Jag kan inte säga att det kommer att ske imorgon, inom en månad eller nästa år. Men det jag kan garantera är att en förhandlingsprocess pågår”, sade Emilio T. González, som var rådgivare i Nationella Säkerhetsrådet 2001 - 2002. ”Jag är övertygad om att det nu pågår diskussioner på högsta nivå i Washington”, intygade González, som numera är VD för företaget Indra, USA.

González förklarade att en utväxling är mer trolig efter det att tio ryska spioner nyligen byttes mot fyra personer som spionerat för västmakterna i Ryssland. ”Om administrationen var beredd att göra detta byte med ryska agenter som var här för att skada USA och bytte dem mot fyra personer som inte ens är USA-medborgare, tror jag inte att de har invändningar mot att byta fem spioner mot en amerikansk medborgare.”

100805 International Committee for the Freedom of the Cuban 5. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-10
International Committee for the Freedom of the Cuban 5:

Efter 15 dagar i den ökända isoleringsavdelningen på högsäkerhetsfängelset Victorville, Kalifornien, har Gerardo Hernandez flyttats tillbaka bland de andra fångarna.

Det var den omedelbara reaktionen från Kuba och röster av solidaritet från hela världen som protesterade mot de inhumana villkor som Gerardo utsattes för som ligger bakom att han slapp ur ”hålet”. Detta är en liten men viktig seger och visar än en gång kraften av förenade ansträngningar inför orättvisan. Låt oss mångdubbla våra ansträngningar i samma anda och med samma styrka, ända tills Gerardo, René, Ramón, Antonio och Fernando kan återvända till sitt älskade fosterland och sina kära.

Budskap från Gerardo Hernandez efter att han sluppit ur ”hålet”:
Kära systrar och bröder! Jag läser dessa ord på en telefon, vilket gör att jag måste vara kortfattad och inte kommer att kunna säga allt jag skulle vilja ha sagt. Igår eftermiddag slapp jag ur ”hålet” med samma hastighet med vilken jag hade slängts ner i det. Jag hade satts i ”hålet” för att man påstod att jag var under utredning. Dessa utredningar kan ta upp till tre månader, ibland mer. Men jag var där i 13 dagar. Som en känd kubansk journalist skulle ha sagt: ”du kan dra dina egna slutsatser.”

Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till er alla. Ni vet att det var speciellt tunga dagar på grund av den extrema värmen och bristen på luft, men ni var min luft. Jag kan inte finna något bättre sätt att sammanfatta den enorma betydelsen av era solidariska ansträngningar. Stort tack till alla kamrater på Kuba och runt om i världen som förenade sina röster för att protestera mot min situation. Tack vare institutionerna, organisationerna och alla välvilliga individer som på ett eller annat sätt arbetade för att få ett slut på denna orättvisa.

Till vår President Raul, som hedrar oss med sitt stöd. Till Kubas Parlament och dess talman Ricardo Alarcón, en outtröttlig kämpe för de 5. Till mina fyra bröder som sänt mig uppmuntrande meddelanden och som också har lidit under ständig risk för att utsättas för liknande oegentligheter. Och självklart, till vår käre överbefälhavare: Tack för denna stora ära! (Jag vet inte om jag borde säga det, men bara privilegiet att höra mitt namn uttalas av Fidel gör att jag känner för att tacka de som satte mig i ”hålet”.)

Tack, Comandante, för glädjen att höra och se dig, lika fantastisk som alltid! Tack alla för att ni har visat kraften av solidaritet, som utan tvekan, en dag ska få oss fria!

Kampen fortsätter! En stor kram, Gerardo Hernández Nordelo, US Penitentiary, Victorville, CA

100803

 
 

 

 

 

2010-08-09
Vad handlar reformerna på Kuba om?

Kubas president Raúl Castro sade i söndags att trots den internationella ekonomiska krisen har Kuba uppnått uppmuntrande resultat i ekonomin under första halvåret 2010. Vid avslutningen av parlamentssessionen informerade han om att man uppnått vissa mål, medan man inte nått planen vad gäller sockerproduktionen och andra jordbruksprodukter. Antalet besökare till ön har ökat. ”Produktiviteten ökar snabbare än lönerna, något som inte hänt på flera år. Exporten ökar något och energikonsumtionen minskar tack vare olika besparingsåtgärder.”

Castro tillkännagav också en breddning av möjligheterna till privat företagsamhet och neddragning av antalet statsanställda. Åtgärder som betecknade som en ”struktur- och åsiktsförändring.” Förutom fler egna företag så kommer det också att bli en större flexibilitet i anställningar. Castro tillade att skattesystem för den privata sektorn är klar och har godkänts. Privata företag kommer att kunna bli ett alternativ för de som idag är överflödiga på de statliga företagen och som presidenten uppgav till fler än en miljon för några månader sedan. Därför ingår det också i planerna att i etapper reducera antalet anställda som inte behövs. Detta kommer att minska kostnader för sådant som inte tillför något. Castro försäkrade att ”ingen kommer att lämnas vind för våg. Den socialistiska staten kommer att ge det stöd som behövs för ett värdigt liv.”

En av de andra punkter Castro tog upp var el-konsumtionen. Här har man uppnått goda resultat inom den statliga sektorn, medan el-förbrukningen i hemmen ökat mer än planerat.

”För exakt ett år sedan talade jag om de finansiella restriktioner som vi stod inför på grund av allt större utgifter som vi tagit på oss genom olika åtaganden och nödvändigheten av att omförhandla våra utlandsskulder. Tack vare förtroendet och förståelsen bland majoriteten av våra långivare har vi uppnått en del framgångar i att skjuta på åtaganden. Dessa har vi en fast vilja att uppfylla inom de nya tidsramar vi förhandlat fram.” Han sade också: ”summan av de transfereringar till utlandet som ackumulerats fram tills idag är knappt en tredjedel av vad de var för ett år sedan. Att vi åtnjuter förtroende visas av att utländska kontoinnehavare har ökat sina innehav i kubanska banker.”

I sitt tal underströk den kubanske ledaren enigheten bakom Revolutionen och dess ledning. Det med anledning av de presskampanjer som utländska medier driver och som hävdar att det skulle finnas en påstådd maktkamp mellan olika tendenser i Regeringen. ”Även om det smärtar våra fiender så är vår enighet större än någonsin”, sade Raúl Castro

Telesur 100802. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-09
USA uppmanar kubaner att söka bidrag för undergrävande verksamhet

USA:s UD har offentliggjort nya program där man kan söka pengar för att hjälpa ”politiska fångar och deras familjer.” Ett annat program är avsatt för sådana som framför USA:s politik på Kuba, ”speciellt bland artister, skådespelare, musiker, filmare, poeter, författare, journalister och bloggare”. Ett tredje program ger pengar till religiösa grupper som uttrycker stöd för Washingtons politik. Ett fjärde ger stöd till privata fackföreningar. Ytterligare ett program finansierar kvinnor som stöder USA och ett är reserverat för dissidenter på landsbygden.

Meddelandet slår fast att syftet med programmen är att främja USA:s utrikespolitik och att de nu aktuella pengarna finns utöver USA:s övriga Kuba-program. Enligt regeringsdekretet har de som önskar delta i Washingtons undergrävande verksamhet mot Kuba fram till kl. 23.59 den 26 juli (Kubas nationaldag!) att presentera sin ansökan. Att ta emot stöd från ett fiendeland i syfte att störta den egna regeringen är givetvis brottsligt i alla länder i världen, inklusive USA.

Liberación 100716. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-08
Fidel varnar för storkrig

I flera framträdanden på senare tid har Kubas förre ledare, Fidel Castro, varnat för ett nära förestående krig. Det skulle dels kunna utlösas på Koreahalvön. Där anklagas Nordkorea för att ha sänkt ett sydkoreanskt krigsfartyg tidigare i år. De påstådda bevisen är en gammal torped från 40-talet, som enligt USA/Sydkorea skulle ha sänkt det toppmoderna krigsfartyget. Istället är det en provokation, iscensatt av USA, enligt Fidel (och många andra) som kan användas som förevändning för att starta ett krig.

Den andra tänkbara krigsskådeplatsen skulle vara ett anfall mot Iran. Där har en stor krigsflotta från USA, tillsammans med israeliska fartyg, gått in i Persiska Viken och hotar Iran.

Boletin informativo 100729. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-07
Lärare sparkad efter studieresa till Kuba

Före detta historieläraren Nathan Turner har betecknats som ”olämplig att arbeta i offentliga skolor” efter att han 2007 genomförde en skolresa med sin klass till Kuba. Turner hade inte brytt sig om rektorns instruktioner att ställa in resan och han sägs ha utsatt eleverna för risken att straffas [av USA].

Cuba Central Team 100723. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-08-07
Terrorist utvisad till Kuba

Som framgått av rapporteringen på denna hemsida (100709) anhölls 1 juli den av Interpol efterlyste terroristen Francisco Antonio Chávez på Caracas flygplats. Han försökte ta sig in i Venezuela på falska papper, med syftet att störa parlamentsvalen i september. Terroristen har nu utvisats till Kuba, där han är efterlyst för inblandningen i den serie bombattentat som genomfördes mot turistanläggningar i slutet på 90-talet. Attentaten utfördes på uppdrag av den i USA skyddade terroristen Luis Posada Carriles. I Venezuela har Antonio Chávez kontaktperson anhållits. Denne är en ledande oppositionspolitiker i vars hem sprängmedel hittades vid husundersökningen.

Liberación 100716

 
 

 

 

 

2010-08-06
”Dissidenten” och den halsstarriga revolutionen

90-talet bröt in och det socialistiska systemet i Östeuropa föll till marken. Överlycklig intog den vildsinta kapitalismen dess plats, bit för bit.

Kuba, som hade varit detta systems allierade, blev alldeles ensamt kvar. Halsstarrig som den är, insisterade revolutionen på att dess väg var socialismens. USA och övriga kapitalistländer riktade hela sin arsenal av psykologisk krigföring och propaganda mot Kuba. Pengarna flödade över och ”dissidenterna” strömmade till.

Även om Kuba hade viss erfarenhet av att dras med dessa konstgjorda företeelser, översköljdes landet nu av sådana mängder att de skulle platsa i rekordböckerna.

Varenda dag ställde ”dissidenter” sina namn till förfogande för kampanjer som organiserades från Miami, Washington eller vilken europeisk huvudstad det vara må. De stod till och med till tjänst för att skärpa blockaden. Medan de själva kunde köpa allt de behövde med intjänade dollar, minskade maten på grannens tallrik. Deras barn gick välnärda till skolan medan andra barn fick se sin mjölkranson krympa. Men det hindrade inte ”dissidenterna” att fortsätta dra fördel av det som revolutionen försökte förse alla med, som gratis läkarvård till exempel.

Så kom 2000-talet och tiden gick. Ekonomin förbättrades. Inte ens Världsbankens experter kunde förstå hur det kunde vara möjligt. De kunde inte förstå att enigheten och tron på en dröm kan åstadkomma underverk.

Det strategiska målet att sänka den karibiska revolutionen har inte uppnåtts. Men revolutionen har skadats. ”Dissidenterna” har stått till tjänst för att straffa det överväldigande flertal kubaner som förblivit revolutionen trogna. Den ena nya stjärnan i ”dissidenternas” skara har tänts och slocknat, utan att någonsin ha torterats eller försvunnit, och ännu mindre mördats. Deras akilleshäl är avsaknaden av folkligt stöd. Detsamma gäller de som står för betalningen. Deras stora problem är att det inte finns någon klyfta mellan ledare och folk.

Inom kommunistpartiet finns många dissidenter (utan citattecken). Det är normalt. Det är mänskligt att inte vara överens om det ena eller andra. Du kan vara osams med din äkta hälft, i olika röstlägen. Men det är en annans sak att ansluta dig grannen för att föra krig mot din livskamrat. Det är förräderi. Och det är vad kubanska folket fått stå ut med: De som internationellt kallas ”dissidenter” har gått ihop med fienden, med Washington som vill karva sönder Kubas självständighet bit för bit.

En revolution är en skapande process. Den kubanska revolutionen utgick från nollpunkten och lärde sig allt på vägen. Och förnyade nästan allt. Det är självklart att alla som deltagit i denna skapelse i vardande inte är överens om en eller annan färg. Tur är det, för annars skulle skapelsen avstanna. De har en avvikande åsikt, men de säljer sig inte.

”Dissidenterna” är och förblir en exportprodukt för att svärta ner bilden av revolutionen och röja vägen för internationella politiska påtryckningar. Ingen av dem finner något som helst gott i revolutionen. De är klassiska exempel på otacksamma barn. De fick lära sig att läsa och skriva, bli intellektuella, forskare, läkare, lärare. Det fick till och med lära sig att vara kritiska. Men som korpar försöker de hacka ut ögonen för några fattiga dollar, några omnämnanden i internationella massmedier och några applåder från det egna landets fiender.

Internationella massmedier har haft huvudrollen. De är de enda som på Kuba som bryr sig om dem. Vilken grimas som helst blir en nyhet. Medierna leder anfallet i det krig som det handlar om. Ingen vet vad denna mängd utländska korrespondenter gör på denna lilla ö förutom att ta hand om ”dissidenterna” och invänta Fidels eller Rauls död. Kuba tillhör det land i den så kallade tredje världen som dessa massmedier ger högsta prioritet.

Chucho Valdés, kuban och en av världens främsta pianister, försäkrade mig år 2004: ”Mot Kuba jobbar en slaskpress som bara är ute efter skandaler. Till och med när det gäller oss musiker försöker de hitta en politisk vinkling för att förvrida och skada Kuba, och revolutionen.”

Den franska EU-parlamentarikern Jean-Luc Melenchon, sa mig i maj 2010: ”Dessa massmedier, som alla är knutna till USA, bryr sig bara om att hitta någon som kallar sig ’dissident’ eller ’politiskt fånge’ för att upphöja honom till hjälte att använda i kampanjerna mot Kuba.”

Det kan tyckas konstigt. Men varför finns det ”dissidenter” bara i länder som inte faller Washingtons, Madrids, Londons, Berlins, Paris’ med flera politiker i smaken? Konstigt, det kunde vara konstigt helt enkelt, men så enkelt är det inte.

Hernando Calvo Ospina, colombiansk författare och journalist, bosatt i Frankrike, skribent i Le Monde Diplomatique. Översättning från spanskan: Eva Björklund.

 
 

 

 


 

2010-08-03
Kuba håller USA ansvarigt för politisk fånges dåliga hälsa

Kubanska parlamentets talman Ricardo Alarcón ger USA:s regering ansvaret för hälsoläget för den kubanske politiske fången Gerardo Hernández. Denne är fängslad i USA och plågas av fysiska problem.

Alarcón underströk, att förutom att sabotera rättvisan vad gäller denne antiterrorist, så har han spärrats in i ”hålet”, den extra hårda straffcellen i fängelset Victorville i Kalifornien. Det är mycket allvarligt. Inte bara hålls Gerardo fängslad i ”hålet”, utan straffas i en cell som är väldigt liten, saknar ventilation och bara har en minimal öppning högt up på väggen. Detta lilla utrymme delas med en annan fånge.

”USA:s regering känner till att Gerardo har flera sjukdomar, och har därför begärt en medicinsk undersökning sedan i april”. Först 20 juli fick han en konsultation. Dagen efter fördes han till ”hålet”, en cell på 2x1 meter. Temperaturen är över 35 grader. Det trots att flera fysiska problem konstaterades. Dessa har inte behandlats.

Uppenbarligen har Gerardo problem med en bakterie, som enligt den undersökande läkaren cirkulerar bland de intagna. Några av fallen är mycket allvarliga, men man känner inte säkert till Gerardos situation eftersom provanalyser saknas. Gerardo lider också av högt blodtryck. Han har nyss fyllt 45 år. Av dessa har han tillbringat 12 under vidriga omständigheter i USA:s fängelsesystem.

”Vi har uppmärksammat USA:s UD, men inte fått något svar. Det handlar inte enbart om ”hålet”, utan också om de villkor som han utsätts för inom det.” Gerardo nekas också kontakt med sina advokater, trots att man är inne i ett skede av överklaganden. Detta har varit fallet under hela processen. Han får inte ta emot brev och hålls helt isolerad.

Prensa Latina 100728.Översättning: Zoltan Tiroler.

 
 

 

 

 

2010-08-01
Fiberoptisk kabel klar 2011

En chef på Kubas telefonbolag ETECSA bekräftade att en fiberoptisk kabel på havsbotten till Venezuela kommer att ha stor betydelse för Kubas mobilnät. Projektet kommer förhoppningsvis att vara klart nästa år. Kabeln kommer att sträcka sig 1 500 km från östra Kuba till Venezuela. Kostnaden ligger runt 70 miljoner dollar. Kabeln kommer att gå via Jamaica. Det fransk-kinesiska företaget Alcatel Shanghai Bell har fått uppdraget att lägga kabeln. Den kommer också att kunna förbindas med Haiti, Dominikanska Republiken och andra öar i Karibien.

Kabeln kommer att öka Kubas kapacitet 3000 gånger (!) för att ta emot och skicka data. I dagsläget är Kuba beroende av en långsam och dyr satellitförbindelse. Detta då USA vägrar Kuba att koppla upp sig på den kabel som löper mellan Kuba och Florida.

Liberación 100723. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-31
De stora medierna utelämnar nyckelfakta angående Kuba

I Washington Post 8 juli: ”Kuba friger 52 politiska fångar uppger katolska kyrkan”, rapporteras att Kuba frigett fem politiska fångar och givit försäkringar om att ytterligare 47 ska släppas inom kort.

Artikeln, liksom ledaren dagen efter om ”den marginella gesten från Kuba”, utelämnar de fakta som läsarna behöver för att förstå betydelsen av släppandet av fångarna. Artiklarna presenterar en bild av en ”politisk fånge” som hänger sig åt att uttrycka misshagliga åsikter – kanske en poet eller någon som fördömer korruptionen. Men dessa personer var i fängelse för att de begått brott som skulle satt dem bakom lås och bom ifall de gjort samma sak i USA, dvs. att ha arbetat för en främmande regering utan att registrera sig och dessutom ha begått våldshandlingar.

Exempelvis Orlando Zapata, den hungerstrejkande som dog i mars, var dömd för våldsbrott. Han hade skurit av örat på en man med machete för att denne försökte hindra ett gatuslagsmål. Zapata blev sedan känd som ”dissident” medan han avtjänade sitt straff.

Det har rapporterats att när USA:s representant James Cason kom till Havanna 2003 för att leda USA:s Intressekontor, så hade han instruerats att spela rollen av ”den elake nordamerikanen” och att hämningslöst blanda sig i Kubas interna affärer. Den dåvarande ansvarige för USA:s Latinamerikapolitik, Roger Noriega, förklarade nyligen att motivet var att locka Kuba att utvisa Cason. Det skulle ge USA förevändning att bryta alla kontakter med ön. För att uppnå detta organiserade och betalade Cason helt öppet ”dissidenterna”. Men istället för att utvisa taskspelaren så arresterade Kuba marionetterna som Cason utnyttjade i sina intriger.

Washington Post glömmer också det faktum att USA har fler politiska fångar på Kuba (på Guantanamo) än Kubas regering. Av de 181 som är kvar på basen har en arbetsgrupp för Obama rekommenderat att 48 omedelbart släpps fria, då de med säkerhet inte begått några kriminella handlingar. De flesta av dessa personer har blivit kidnappade.

Efter 11 september rättfärdigade USA fängslandena med att man ansåg sig vara under attack. Vi borde uppskatta att kubanerna åtminstone utfärdade arresteringsorder på personer som tog emot pengar från landets ärkefiende. Släppta CIA-dokument visar på tusentals CIA-stödda terroristattacker mot Kuba från 1960 och framåt. Fler kubaner har dött i dessa attacker än vad som dog 11/9 i USA. Kuba har också lidit stor materiell skada av de sabotage som CIA genomfört mot fabriker och jordbruk. Vad gäller civila rättigheter så har Kuba genomfört rättegångar mot ”dissidenterna”, som funnits skyldiga till att ha genomfört handlingar på uppdrag av USA, samt tagit emot pengar, varor och tjänster från USA-diplomater. De var inte anklagade för att ha avvikande uppfattningar.

Washington Post, liksom andra medier, verkar ha dömt utifrån dubbelmoral. Medier har också presenterat Guillermo Fariñas, den andre hungerstrejkande ”samvetsfången”, som om han vore Gandhi. Det trots att Fariñas avtjänat straff för att ha klippt till en sjukhuschef, en kvinna som behövde opereras efter attacken.

Terrorismen visar på ett dramatiskt sett den dubbelmoral som appliceras på Kuba. USA ger skydd åt en rad individer som anklagas för fruktansvärda terroristbrott – sprängningen av att kubanskt civilflygplan då 73 personer dog och en serie bombattacker mot turistinstallationer då en italiensk turist omkom och många skadades. Istället för att ställa Luis Posada Carriles och Orlando Bosch inför rätta – dokument från CIA och FBI visar deras roll i flygplanssprängningen - så har de fått Washingtons beskydd.

Dubbelmoralen och ironin är överväldigande. Spanien och USA ger Kuba lektioner om frihet efter att ha hållit ön som koloni under 450 år. På något sätt verkar de tycka att de har rätt att diktera för Kuba hur det ska uppträda.

Saul Landau, professor emeritus vid University of Californaia och Nelson Valdés, professor. Progreso Semanal (USA) 100721. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-28
Absolut straffrihet

I Miami svär mördaren Novo Sampoll att han inte tänker överge våldet. Lönnmördaren Guillermo Novo Sampoll, som CIA använde under många år för att utföra smutsiga uppdrag mot Kuba och andra länder, svär på att han inte tar avstånd från våld och terrorism. Inte heller ber han om ursäkt för sina brott.

Det gör han i en intervju med Cuba News, som publiceras i Maryland [och står CIA nära. Ö.a.]. Novo, hör tillsammans med sin bror Ignacio, Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón, Dionisio Suárez, Virgilio Paz y Luis Posada Carriles med flera, till de blodigaste slaktarna som USA:s säkerhetstjänst använt mot Kuba. Han ångrar ingenting: ”Jag fortsätter att tro att detta är den rätta vägen”, upprepar han.

Bosatt i Miami, där han åtnjuter den straffrihet som FBI ger Kubaamerikanska terrorister, beklagar han öppet att de inte lyckats mörda ledarna för revolutionen under femtio år. Han betraktar detta som ett misslyckande.

Han tycker också att de så kallade dissidenterna, dirigerade och finansierade via CIA och USAID, är undfallande. ”De är lite förvirrade. De lever under ständig hjärntvätt och möter inga andra idéer”, förklarar brottslingen som emigrerade till USA vid 15 års ålder och omedelbart drogs in i CIA:s spindelnät av antikubanska terrorister.

Novo Sampoll dömdes i Panama 2004 för terrorism tillsammans med Posada Carriles. Där planerade de att spränga flera kilo C4 i en aula fylld med studenter och medlemmar i olika folkliga organisationer som skulle lyssna till Fidel Castro. Novo Sampoll deltog i attentatet mot FN, när hans bror Ignacio utan framgång avfyrade en bazuka medan Che Guevara höll tal för Generalförsamlingen. Han arresterades av polisen, men släpptes med förevändningen att han inte kände till ”sina rättigheter”. Som chef för Movimiento Nacionalista Cubano var han också inblandad i mordet på den förre chilenske ministern Orlando Letelier i september 1976 i Washington, liksom i dussintals andra kriminella aktioner mot kubanska intressen på olika platser i världen.

I intervjun avstår Novo från att prata om sitt deltagande i olika CIA-operationer i södra Latinamerika och i Plan Condor där han torterade och mördade. I Argentina bjöd militärdiktaturen in sina kollegor från CIA, bland dem Novo Sampoll, och utförde mord och attentat i olika länder. När argentinska agenter kidnappar två unga kubanska diplomater, Crescencio Galañega Hernández, 26 år, och Jesús Cejas Arias, 22 år, den 9 augusti 1976, skickade CIA Novo Sampoll för att förhöra dem. Det trots att han då var villkorligt frigiven! Sampoll utförde förhören tillsammans med den chilenska agenten Michael Townley, som idag lever i exil i Miami. De två kubanerna försvann sedan för alltid. Det har sagts att deras kroppar kastades i cementen uppifrån en byggnad under uppförande.

Sampoll erkänner att han håller ständig kontakt med Posada Carriles. Sampoll anser inte att denna bör ställas inför rätta: ”Hur många kubaner kommer inte hit illegalt och får politisk asyl efter en dag?” frågar han. ”Det är en glad man”, säger den 65-årige torpeden.

De uppviglande deklarationerna från Novo, som görs i hans hem i maffia-Miami, görs medan fem kubaner som infiltrerade terroristorganisationer, sådana som har Novo som medlem, fortsätter att vara kidnappade i USA:s fängelsehålor.

Jean Guy Allard, Telesur. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-26
Stort torgmöte - till Kubas försvar!

Våra artister sjöng gemensamt några kubanska klassiker till publikens jubel. Musikgruppen WAYRA, Pepe & Mari och den kubanska världsartisten Freddy Junior Safiro Solito

Moncada och Kubas nationella motståndsdag firades med dans, musik och flammande tal den 24 juli på Sergels Torg. Att det regnade kunde inte stoppa oss och det blev ett mycket stimulerande torgmöte.

Attacken mot Moncadakasernen den 26 juli 1953 var i sig ett misslyckande men blev i och med Fidel Castros försvarstal “historien skall frikänna mig” i rättegången mot honom och de som överlevde attacken den gnista som startade den kubanska revolutionen som segrade den 1 januari 1959.

Ett hundratal sympatisörer slöt upp och ytterligare några hundra lockades fram med våra suveräna artister och dansgrupper som varvades med glödande tal.

>> läs hela artikeln med flera foton PDF

 
 

 

 


 

2010-07-24
NGO:er spjutspetsarna i Obamas undergrävande verksamhet

I en rad olika händelser har olika väststödda NGO:er hamnat i rampljuset på grund av att de bedriver undergrävande verksamhet i länder som Kuba, Bolivia, Venezuela och Ecuador (bland andra).

Bolivias regering kräver ett fullständigt klarläggande och öppen redovisning av alla NGO:er som opererar i landet. Här nämns också USA:s ”biståndsorganisation” USAID och USA-finansierade NGO:er som vägrar redogöra för sina transaktioner med hänvisning till att det skulle vara förbjudet enligt USA:s lagar. Bolivia anklagar USAID för inblandning i landets inre angelägenheter. I sammanhanget har man visat upp dokument om hur USAID understöder separatistiska rörelser i landet. Det är inga små summor som inte redovisas; åtminstone 50 miljoner dollar har distribuerats av USAID. Bolivias regering framhöll att de flesta av de Europeiska NGO-erna arbetar för utveckling av landet utan att blanda sig i politiken. Inom kort kommer Bolivias regering att besluta om USAID ska utestängas från landet. Tidigare har Bolivia utvisat USA:s ambassadör Philip Goldberg från landet för konspiration. [Något oerhört, att ett latinamerikanskt land på USA:s bakgård har fräckheten att utvisa Imperiets representant! Ö.a.]

Ecuadors president Rafael Correa fördömde nyligen att ”det nya sättet att destabilisera progressiva regeringar är tankesmedjor, dessa NGO:er finansierade av den transnationella extremhögern, inklusive säkerhetstjänster.” Han fortsatte: ”Det är uppenbart att det finns NGO:er som kommer för att skapa oroligheter, som de finansierar… Det finns alltså helt klart en förskräcklig inblandning av jänkare.”

Vad gäller Kuba och Venezuela finns på denna hemsida en lång rad artiklar i ämnet om Obamas så kallade ”smart power”, dvs. undergrävande verksamhet.

Liberación 100702. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-23
Kostnaden för mobiltelefoner ner med 80 % sedan 2008

Kubas telebolag, ETECSA, har meddelat att kostnaden för ett mobiltelefonabonnemang har fallit med 80 % sedan 2008, rapporterar spanska EFE. Förbetalda avgifter har sjunkit från 120 dollar till 43. Det är fortfarande dyrt, men ETECSA säger att lägre priser kräver stora investeringar. “Den ekonomiska situationen på Kuba tillåter inte snabbare prissänkningar”. Vid slutet på året räknar man med över en miljon mobiltelefonanvändare och 2015 tros den siffran ha ökat till 2,4 miljoner.

Cuba Central Team (USA) 100611

 
 

 

 

 

2010-07-19
ALBA stöder återinrättandet av demokrati i Honduras, ett år efter kuppen

ALBA länderna utfärdade nyligen ett uttalande där man bekräftade sitt engagemang för det honduranska folkets kamp för en återgång till demokrati, ett år efter kuppen som störtade president Manuel Zelaya. ALBA upprepade sin ”solidaritet med Honduras folk och sitt fördömande av de massiva brotten mot mänskliga rättigheter” som kuppregeringen genomfört. ”Medlemsländerna i ALBA kräver respekt och garantier för det honduranska folkets demokratiska kamp samt att förtrycket och de politiska morden upphör.”

I morgontimmarna 28 juni 2009 greps Zelaya av armén, kastades ur sitt land och tvingades i exil i Costa Rica. Kuppmakarna, ledda av politikern Roberto Micheletti, anklagade Zelaya för att bryta mot grundlagen genom att arrangera en folkomröstning om en reform av konstitutionen, bland annat så att han skulle kunna väljas om ytterligare en mandatperiod.

Zelaya och majoriteten av landets befolkning var emot kuppen, liksom de allra flesta länder i regionen. Medan Obamaadministrationen fördömde att Zelaya fördes ur landet, har USA inte gjort någonting för att återupprätta demokratin. Misstankarna är utbredda bland regeringar i Latinamerika att USA stödde kuppen.

Igår anklagade Zelaya öppet USA-regeringen för att ligga bakom kuppen, rätt och slätt. I ett tal i Dominikanska Republiken sade han: ”Idag har det vi misstänkt bekräftats. USA stod bakom statskuppen.” Zelaya tillade att ”allt pekar på att kuppen planerades på [USA:s] militärbas Palmerola.” Han sade också att orsaken till kuppen var de progressiva förändringar som han vidtog under sin presidenttid; sådana som planerna att återta Palmerola militärbas och göra det till en civil flygplats, medlemskapet i ALBA och faktumet att de Amerikanska Staternas Organisation, OAS, i Honduras beslutade att upphäva uteslutningen av Kuba 1962.

Kuppregeringen höll ”val” i november 2009 och Porfirio Lobo valdes till ”president”. Lobo erkänner inte ALBA, så nu kan honduranerna inte längre få tillgång till billig olja, lån med låg ränta, gratis ögonoperationer inom det kubanska hjälpprogrammet Mission Mirakel, liksom en alfabetiseringskampanj och många andra sociala/ ekonomiska utvecklingsprogram.

http://venezuelanalysis.com/news/5463

Steven Mather, Venezuelanalysis.com, 100629. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-16
Fortsatt integration inom ALBA

ALBA höll nyligen ett toppmöte i Ecuador där integrationen och samarbetet tog ett ytterligare steg framåt bland länderna som ingår i ALBA. På mötet fördömde flera av de närvarande presidenterna NGO-er som konspirerar med oppositionen för att destabilisera regeringarna i ALBA-länderna. President Evo Morales, Bolivia, framhöll att det numera är stiftelser och NGO-er som konspirerar tillsammans med inhemska oppositionsgrupper med pengar från USAID.

Annars var det uppmaningar till enhet som dominerade mötet. Arbetet för ett inkluderande samhälle, mångkultur, ansvar mot miljön och kamp mot exploatering av människan var några av de punkter som togs upp i slutdeklarationen.
Liberación 100702

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 


 

2010-07-16
FN öser beröm över Venezuela

Ordföranden i FN:s Generalförsamling, Treki, öste beröm över Venezuela för dess framgångar att nå FN:s Millenniemål. Han sade att ”det Venezuela har uppnått vad gäller Millenniemålen borde vara en modell för alla andra länder. Vi uppskattar varmt den ledande roll som Venezuela har spelat i att uppnå målen.”

En rapport visar att Venezuela redan nått de flesta målsättningar, med fem år kvar på programmet. Venezuela undertecknade Millennium Development Goals 2002 tillsammans med 188 länder, enligt vilken varje land skulle göra allt i sin makt för att nå åtta målsättningar fram till 2015. Målen är att utrota extrem fattigdom och hunger, att uppnå grundskoleutbildning för alla, främja jämlikhet mellan könen, ge kvinnor mer makt, minska barnadödligheten, förbättra mödravården, bekämpa HIV/AIDS, malaria, tbc och andra sjukdomar, garantera hållbar miljö och utveckla globalt samarbete för utveckling.

Venezuela har praktiskt taget utrotat analfabetism och förbättrat hälsoläget avsevärt. I år är närmare 46 % av landets budget avsatt för sociala ändamål, inklusive hälsovård och utbildning.

Treki hyllade också Venezuela för dess kamp mot narkotika och för dess ansträngningar att utveckla samarbete mellan Latinamerika och Afrika.

Vid ett sammanträffande mellan Treki och Chavez diskuterades demokratisering av FN. De var överens om ”nödvändigheten att vidta demokratiska förändringar i FN och Säkerhetsrådet. Vi anser båda att Generalförsamlingen bör spela en viktig roll för att ändra världen. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att nå en rättvis och fri värld utan fattigdom och nöd”, sade Treki

Chavez har tidigare kritiserat FN hårt för att det var ett ställe dit ledarna från världen kom en gång om året för att höra varandras tal, men att det inte hade någon makt, då den verkliga makten ligger i säkerhetsrådet där de permanenta medlemmarna kan lägga in sitt veto.

Steven Mather Venezuelanalysis.com 100624

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-15
USA låter nya pengar strömma in för "demokratihjälp" på Kuba

Miami Herald rapporterar att USA:s Utrikesdepartement har släppt 15 miljoner dollar för att främja demokrati på Kuba. UD och USAID är ansvariga för att dela ut pengarna till olika grupper i det kubanska ”civilsamhället”. Det kan röra sig om ”datorer, mediciner och hjälp till familjer till fängslade dissidenter.” [det vore enklare att häva USA:s blockad, som omfattar också datorer och mediciner. Ö.a.]
Kongressen blockerar fortfarande ytterligare 5 miljoner dollar, varav hälften är avsedda för den kontraktsanställde Alan Gross, som häktats på Kuba just för att ha distribuerat telekommunikationsutrustning. Något som är olagligt enligt kubanska lag.
Cuba Central Team (USA) 100611
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-15
Framgångsrik fattigdomsbekämpning i Venezuela

Chefen för Statistikinstitutet i Caracas uppger att Venezuela under Chavez spenderat 60 % av landets intäkter för sociala förbättringar. Det är nästan dubbelt så mycket som under årtiondet innan Chavez valdes till president. I pengar betyder det 331 miljarder dollar och Venezuela närmar sig FN:s alla milleniemål. Det innefattar minskningen av fattigdomen, spädbarnsdödlighet, undernäring, hälsovård och utrotandet av analfabetism.
Liberación 100625 Översättning: Zoltan Tiroler
 
 

 

 

 

2010-07-14
Silvio Rodriguez intervjuad i USA

Silvio Rodriguez intervjuad i USAEfter att i 30 år ha nekats inresevisum till USA har den världsberömde kubanske musikern fått uppträda på några bejublade konserter, bland annat i Carnegie Hall, New York och i Washington. Vid det senare tillfället vände han sig direkt till Obama och uppmanade denne att frige ”våra fem hjältar”. En referens till de fem kubaner som sedan 1998 sitter fängslade för att ha avslöjat planerade attentat mot Kuba. Här utdrag ur en intervju med honom som gjordes i samband med USA turnén.

Levin            
 I en sång sjunger du om besvikelse och missräkning. Vad gäller det exakt?
Silvio             Det kommer främst från de ekonomiska realiteterna på Kuba. Enligt min uppfattning bör Kuba utvecklas ekonomiskt och politiskt. Ekonomiskt med åtgärder så att medborgarna åter ska betrakta arbete som vägen till bästa möjliga välstånd. Politiskt genom att avskaffa många hinder som vi ärvt från kalla kriget, såväl inrikes- som utrikespolitiskt. På Kuba har jag pratat mer i detalj om några åtgärder som jag tycker ska vidtagas.

Levin            
Världen har förändrats enormt sedan revolutionen för 50 år sedan. Anser du att Kuba har förändrats med världen på ett bra sätt?
Silvio:            Inom vissa områden ligger Kuba före världen, och ännu mer så jämfört med liknande länder, dvs. tredje världen. Det räcker att se på siffror för utbildning, hälsovård och social trygghet som erkänns av icke-politiska internationella organisationer. I andra fall har blockaden inneburit kraftiga begränsningar för landet. Det gäller till exempel kommunikationer, tillgång till Internet och annan teknologi. Inom mitt område kan köpet av en mikrofon vara en utdragen affär, om inte omöjlig. 

Levin            
Vad av revolutionen tror du på fortfarande? Anser du att den bör fortsätta? Vad bör förändras?
Silvio            
Allt som inneburit förbättringar för majoriteten bör fortsätta och utvidgas. Allt som inte har fungerat bör förbättras, även om man måste börja om. Det finns felaktiga föreställningar, som att varje privat initiativ är negativt. Jag tror man måste begränsa exploatering och strävan att monopolisera. Vår självständighet håller jag helig. Allt som går emot den förkastar jag kategoriskt.

Levin             Det har förekommit starka protestaktioner på Kuba de senaste månaderna. Vad anser du om dessa människors beslutsamhet?
Silvio             Jag har sagt det på Kuba och jag upprepar det nu: Jag respekterar den som beslutar sig för att offra sig för något han tror på, även om jag skulle föredra att det inte vore nödvändigt. Jag skulle själv uppskatta om min mor eller hustru skulle kämpa för min frihet. Jag samtycker inte till våldsaktioner mot dem som inte använder våld. Förstå att jag inte delar oppositionens uppfattningar, men jag erkänner deras rätt att tycka annorlunda. Men jag vill förtydliga att jag blir indignerad av att världens mäktigaste makt satsar miljontals dollar varje år på att förstöra det samhälle som majoriteten av kubanerna har valt.
J. Levin Progreso Semanal (USA) 100623
Översättning: Zoltan Tiroler
 
 

 

 

 

2010-07-14
Afrika tackar Kubar

Ali Treki från Libyen, och ordförande för FN:s Generalförsamling, berömde Kubas bidrag till internationella rättigheter vid ett besök i Havanna denna vecka. Där mötte han Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez. Treki hyllade Kubas roll för att utveckla de icke-allierade ländernas rörelse, som i sin tur stod bakom självständighetsrörelserna i Afrika och eliminerandet av apartheid. ”Vi kommer aldrig att glömma vad Kuba och Fidel gjort för den Afrikanska kontinenten”, sade Treki. Rodriguez å sin sida tackade för FN:s återkommande fördömande av USA:s blockad mot Kuba. Cuba Central Team (USA)100702 Översättning: Zoltan Tiroler
 
 

 

 


 

2010-07-12
Kubas frigivning av fångar

Den 7 juli tog Kubas president Raul Castro emot kardinal Jaime Ortega och Spaniens utrikesminister Miguel Angel Moratinos. Han tillkännagav då beslutet att frige de återstående 47 av de 75 kubaner som 2003 dömts till fängelse för samarbete med främmande makt i syfte att störta regeringen.

Detta är kulmen på en process som satte fart den 19 maj då Raul Castro i ett möte med kardinal Ortega meddelade att en fånge skulle friges av hälsoskäl och andra förflyttas till fängelser närmare hemorten för att underlätta familjebesök, och att möjligheterna till frigivning av fler skulle studeras individuellt.  Den 7 juli tillkännagavs att ytterligare 5 skulle friges och att återstående 47 skulle friges senare.

Det är inte första gången Kuba har tillmötesgått utländska vädjanden om frigivning av fångar. Den mest omfattande frigivningen skedde 1998 i samband med påvens besök. Han hade med sig en lista på 300 namn, varav mellan 80 och 100 av olika utländska bedömare ansågs vara ”politiska”. Jesse Jackson och Jimmy Carter och flera USA-senatorer har tillmötesgåtts på detta sätt liksom Frankrikes François Mitterand. Spanien har också tagit emot flera av de 75 som tidigare frigivits av hälsoskäl.  Från Kubas sida har det framhållits som en gest av god vilja, kanske med syfte att stärka deras ställning och därmed Kubas, i respektive land.

Spaniens socialistregering har med utrikesministern Moratinos i spetsen i flera år försökt bryta upp EUs ”gemensamma hållning” – att stödja dissidenterna och verka för systemskifte på Kuba  - som spanska ”folkpartiet” på USAs uppdrag drev igenom 1996. Och att avskaffa EUs sanktioner mot Kuba som drevs igenom 2003. De motiverades med domarna mot de 75, som om de verkat i USA för Kubas räkning, skulle ha dömts där utan att ”omvärlden” reagerat. USAs har en lag om registrering av agenter för utländsk makt, Foreign Agents Registration Act (FARA), nyligen använd i en uppmärksammad agentutväxling med Ryssland.  Dock tillerkänner USA, EU, Amnesty med flera inte Kuba rätten att tillämpa sådan lagstiftning till försvar av sin nationella säkerhet.

Inför Spaniens ordförandeskap i EU första halvåret 2010 var förhoppningarna stora om att bli av med såväl ”gemensamma ståndpunkten” som sanktionerna. De flesta EU-länderna har länge velat få bort denna absurda särbehandling av Kuba.  I början av februari uppgav Moratinos att han uppnått brett samförstånd med alla medlemsländer om detta. Och att en möjlig frigivning av flera ”samvetsfångar” med hälsoproblem avhandlats mellan Madrid och Havanna.  USA motsatte sig detta och fick hjälp av en händelse som gav bränsle åt den kampanjoffensiv mot Kuba som redan inletts. Fången Orlando Zapata hade hungerstrejkat sig till döds. Han hade inget med de 75 att göra, och var inte heller dömd för samarbete med USA utan i olika omgångar för ”vanlig” brottslighet som bedrägeri, skadegörelse vapeninnehav, vilket inte hindrade Amnesty att utse honom till samvetsfånge. EU-parlamentet fördömde Kuba som skyldig till hans död och Moratinos insåg att loppet var kört för tillfället.

Samtalen med Kuba fortsatte dock, nu med katolska kyrkans och kardinalen Jaime Ortegas medverkan.  Och resultat har uppnåtts. Alla återstående av de 75 kommer att friges och erbjudas att utvandra till Spanien med sina närmaste familjemedlemmar, om de vill, de deporteras inte. De erbjuds inte asyl som flyktingar, utan uppehållstillstånd som invandrare.

Kan detta underlätta den normalisering av förbindelserna med Kuba som de flesta EU-länder eftersträvar?  I vilket fall påminner det omvärlden om att det förhandlingsvägen går att uppnå sådant som är omöjligt genom utpressning. Det kan stärka de krafter som arbetar hårt i USAs kongress för att  häva reseförbudet för USA-medborgare till Kuba, och embargot, dvs den del av USAs ekonomiska blockad som gäller export från USA till Kuba.

Det utmanar USA att till att börja med tillåta familjebesök för De 5 kubanska, politiska fångarna i USA och stärker kraven på deras frigivning. Kuba har erbjudit fångväxling sedan länge, och kan kanske erbjuda den USA-agent Alan Gross, teknisk expert på satellitkommunikation, som i decembertogs på bar gärning i Havanna distribuerande satellittelefoner till ”dissidenter”.

Ovärldens reaktioner på frigivningarna har varierat. Många välkomnar utvecklingen, men Hilary Clinton med påtaglighet syrlighet, Amnesty likaså, som framhärdar i sin dubbelmoral: dels erkänns att de är dömda för samarbete med USA, dels kallas de samvetsfångar.

Eva Björklund 2010-07-12

 
 

 

 

 

2010-07-12
USA:s hemliga krig mot Bolivia

I början på juni fördömde Bolivias president Evo Morales USA:s ”biståndsorganisation” USAID för att infiltrera olika organisationer för att provocera fram konflikter i undergrävande syfte. Morales hotade med att USAID kan kastas ut ur Bolivia. Morales uppmaning kommer aldrig att uppfyllas för att USAID är skapat för att konspirera mot, och störta, revolutionära regeringar. Nu får de dessutom ökade resurser då president Obama nyligen beviljat ökade anslag för ”hemliga krig” och ”specialoperationer” i olika delar av världen. Bolivia och Venezuela är två av de länder som är i skottgluggen.

Enligt en undersökning som publicerats i Washington Post utökar Obana USA:s hemliga krig mot radikala grupper. Enligt tidningen genomförs hemliga operationer i 75 länder av 13 000 militärer och civila. Forskaren Jeremy Scahill har avslöjat att Obama skickat specialstyrkor till Iran, Georgien, Ukraina, Bolivia, Paraguay, Ecuador och Peru. Journalisten och forskaren Eva Golinger, specialist på relationer USA-Venezuela, refererar till en högt uppsatt militär i Pentagon som medgivit att Obama tillåter operationer och aktiviteter som inte godkändes under Bush.

Det finns pengar i överflöd för konspirationer och finansiering av organisationer i Bolivia, som för två år sedan nästan lyckades med att störta Morales och hans regering. Det var aktioner som koordinerades av USA:s ambassadör Philip Goldberg, som sedan utvisades.

Obama har nyligen begärt närmare 6 % ökning av anslagen till ”Speciella Operationer” under 2011. Det handlar om 6,3 miljarder dollar (!) plus ytterligare 3,5 miljarder dollar till ”hemliga operationer”. USA:s budget 2011 för krigsmakten är 872 miljarder dollar varav 75 är avsatta för säkerhetstjänsterna. I början på förra året godkände Obama ”Doktrinen om irreguljärt krig” och prioriterade detta före konventionell krigföring för att uppnå USA:s mål. För att genomföra dessa uppgifter arbetar bland andra USAID, NED och Freedom House. Dessa kanaliserar också fonder till olika aktörer som styrs från Washington. De kallas numera populärt för ”civilsamhället”. I många fall dirigeras dessa organisationer från USA, i andra fall är de infiltrerade och i ytterligare andra mutar och köper man personer. Nästa år finns mer pengar än någonsin för att kunna göra detta.

Fortunato Esquivel i Liberación 100625 Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-12
Dramatisk nedgång i Kubas handel

Kubas regering har släppt statistik som visar att kubanska handelsfartygs till och från ön föll med 60 procent. Det handlar om 1,14 miljoner ton 2008 ner till 452 000 ton förra året. Frakterna med båtar under annan flagg sjönk med 13 procent. Kuba importerar det mesta av sin energi, livsmedel, maskiner och konsumentprodukter. Den globala recessionen, begränsade krediter [p.g.a. USA:s blockad], och regeringens strävanden att förbättra den negativa handelsbalansen har medfört att framförallt importen gick ner förra året. Det rapporteras att regeringen fortsätter att skära ner på importen vilket har medfört brist på konsumentvaror och vissa livsmedel.

Cuba Central Team (USA)100702 Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-09
Farlig terrorist gripen i Venezuela

Terroristen Chávez Abarca greps när han försökte ta sig in i Venezuela med falskt namn och med falska papper. Abarca, en nära medhjälpare till den ökände terroristen Posada Carriles, planerade en serie bombattentat, i samarbete med inhemska höger- och fascistgrupper, för att störa parlamentsvalen i september och destabilisera regeringen.

Abarca är efterlyst av Interpol, som betraktar honom som mycket farlig.  Abarca är salvadoransk medborgare och han har kopplingar till kuppen i Honduras för ett år sedan. På 90-talet anklagades han för knarkhandel och vapensmuggling.

I april 1997 placerade han ut en 600 grams bomb C-4 på Hotel Meliá Cohiba på Kuba. Bomben åstadkom materiella skador. Senare samma månad sprängde han ytterligare en bomb på samma hotell. I maj 1997 sprängde han en bomb i Mexiko City utanför en kubansk resebyrå. Han var också, tillsammans med Posada Carriles, inblandad i bombattentatet utfört av René Cruz i Havanna som kostade en ung italiensk turist livet. Telesur 100704 Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-09
New York Times ute för att krossa filmregissören Oliver Stone (utdrag)

I fredags publicerade NYT inte en, utan två kritiska artiklar om regissörens senaste dokumentärfilm, ”South of the Border”, som handlar om de jättelika politiska förändringar som pågår i Sydamerika. Stone, känd för populära framgångar som ”Wall Street” och ”Plutonen”, gjorde sin nya film baserad på intervjuer med ledare som Raul Castro och Hugo Chavez. I filmen angriper Stone NYT och andra bolagsmedier för deras usla rapportering och demoniseringen av Hugo Chavez, en person som Stone öppet sympatiserar med.

NYT går på knockout, och klipper till Stone dubbelt. Först genom filmkritikerna Steven Holden, som i en sarkastisk krönika kallar filmen ”grund” och ”naivt idealistisk”. Ovanligt nog så fortsätter Times nedsablingen genom att publicera en annan lång artikel, denna gång skriven av Latinamerikakorrespondenten Larry Rother.

Rother anklagar Stone för ett stort antal misstag, felcitat och utelämnade fakta. Inget av kritiken är speciellt tung, och tidningen har fått ett svar som går igenom den punkt för punkt. …

För mig handlar det om olika politiska agendor. Rother anklagar Stone för att inte ange var sympatierna hos hans källor ligger. Det kan ligga något i detta, men det är hyckleri då Rother inte avslöjar sin egen agenda. Långt ifrån att vara en filmkritiker är Rother en korrespondent för etablissemanget och negativ till den sydamerikanska vänstern.

[Sedan går artikeln igenom Rothers konsekventa ställningstaganden mot Chavez, ända från att han blev valt 1998, stöd för statskuppen mot Chavez 2002 osv. Och medan Rother kritiserar Chavez och Venezuela för brott mot mänskliga rättigheter, sympatiserar han med terrorn och regeringen i grannlandet Colombia, en trogen USA-allierad. Rother har till och med givit massmördarna inom paramilitären en sympatisk framtoning. Rother nekar också till högermilisens inblandning i knarkhandel, något som upprepade gånger erkänts av dem själva.]
Hela artikeln finns på http://venezuelanalysis.com/analysis/5462

Nikolas Kozloff, Venezuelanalysis.com, 100629 Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-09
USA avkrävs besked om olagligt stöd till Bacardí

I FN:s handelsorganisation WTO har USA avkrävts ändring för att bryta mot elementära regler vad gäller handel och märkesvaruintrång. Vid ett möte fördömdes USA energiskt av en rad länder för att bryta mot Sektion 211 och bryta mot reglerna vad gäll intellektuell egendom. Också EU anslöt sig till kravet på en förändring tillsammans med länder som Ecuador, Chile, Brasilien, Kina, Venezuela, Mexiko, Indien och Vietnam.

USA, som är det land som vanligtvis mest energiskt pratar om intellektuell egendom, bryter själv mot de regler som finns. Konflikten gäller Bacardis användning av det skyddade varumärket ”Havana Club” i USA. WTO anklagar USA för att inte göra något för att uppfylla de internationella reglerna.

Liberación 100702 Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-04
Fler än halv miljon bolivianer har fått synen åter

Bolivias hälsominister informerade nyligen om att ”Operation Mirakel” återgett synen till fler än 530 000 bolivianer. Också flera tusen utlänningar, boende i Bolivia, har omfattats av operationerna. Ministern berättade att 18 ögonkliniker upprättats i Bolivia för att befolkningen, främst de utan egna penningmedel, ska få tillgång till kvalificerad vård av kubanska och inhemska specialister. ”Operation Mirakel” är ett kubanskt program som också får stöd från andra länder.

Liberación 100625

 
 

 

 

 

2010-07-03
Kuba upprörs över USA:s anklagelser om människohandel

Nyhetsbyrån AP rapporterade denna vecka att USA:s UD satt upp en varning för Kuba i sin årliga rapport om människohandel och sexuellt slaveri. Obamaadministrationen varnar för eventuella sanktioner om Kuba inte ”uppfyller minimal internationell standard.” Kuba reagerade omedelbart och kallade rapporten ”skamligt skvaller” och sade att anklagelserna är ”falska”.

Kubas representant i USA utfärdade ett uttalande där det bland annat står att ”det finns inget sexuellt utnyttjande av minderåriga. Tvärtom så skyddas barn, ungdomar och kvinnor på ett exemplariskt sätt.” Kuba anser att USA:s anklagelser är politiskt betingade: ”De kan bara förklaras av USA-regeringens desperata behov att rättfärdiga, under vilken förevändning som helst, fortsättandet av den grymma blockaden som fördömts det internationella samfundet.”

Den kubanska tidningen Juventud Rebelde svarade genom att citera UNICEF:s representant José Juan Ortiz´, som säger: ”trots att Kuba är ett u-land har de lyckats med att uppfylla FN:s konventionen om barnens rättigheter på ett sätt som är efterföljansvärt.” Ortiz´ betonade att barn på Kuba prioriteras av den kubanska regeringen och att ”Kuba är främmande till de grova kränkningar som barn utsätts för i andra länder, som barnarbete, slaveri, brist på skolgång och på födelseregistrering.”

Cuban Central Team (USA) 100618. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-07-02
Kubanska dissidenter ber USA att upphäva reserestriktionerna

AP rapporterar att 74 av Kubas mest kända dissidenter har undertecknat ett brev där man vädjar till USA:s kongress om att godkänna The Travel Restriktion Reform and Export Enhancement Act. Lagförslaget har lagts fram av Kongressens Jordbrukskommitté och kongressmän. Det skulle tillåta ökad försäljning av livsmedel och obegränsade resor till Kuba av alla USA-medborgare.

Cuba Central Team (USA) 100611

 
 

 

 

 

2010-07-01
Kuba väljs till viceordförande i FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter

De Latinamerikanska och Karibiska länderna beslutade med acklamation att stödja Kubas kandidatur till vicepresidentposten i FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter, under perioden 2010 – 2011. Detta anses som ett erkännande av Kubas arbete inom området. Kuba betraktar också valet som ett tungt och odiskutabelt svar på den antikubanska politiska- och mediekampanjen.

De latinamerikanska länderna framhöll enhälligt den kubanska delegatens, Reyes Rodríguez, lämplighet att iträda sig posten. Bland de många som uttalade sig för Kuba fanns också länder som Mexiko, Costa Rica och Peru, länder som oftast följer USA:s agenda.
Cuba Debate 100621
Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

  2010-06-30
ALBA-länderna ger mer än de rika till Haiti     

Haitis premiärminister uttryckte sin tillfredsställelse med det stöd som det internationella samfundet lovat hans land efter jordbävningen 12 januari. 59 länder och organisationer har utlovat sammanlagt närmare 10 miljarder dollar under tio år.

Mest ger Venezuela och ALBA-länderna med 2 147 miljoner dollar. Det är mer än USA:s 1 150 miljoner och EU:s 1 600 miljoner dollar.

Telesur 100401: Översättning Zoltan Tiroler

 

 

 

 

2010-06-29
Lögnkampanj mot Kuba     

I Miami demonstrerar den ökände terroristen Luis Posada Carriles till stöd för de sk damerna i vitt i Kuba. Det var Carriles som 1976 organiserade sprängningen av ett kubanskt passagerarplan som just lyft från Caracas i Venezuela, ett terrordåd som kostade 73 människor livet och som Carriles är dömd och internationellt efterlyst för. Men efter att ha rymt från fängelset lever terroristen Carriles idag i högönsklig välmåga i Miami, skyddad av det USA som påstår sig föra krig mot terrorismen.

Att Carriles demonstrerar för ”damerna i vitt” är ingen tillfällighet. Liksom han själv sponsras de nämligen av terrorstiftelsen Rescate Jurídico i Miami, enligt damernas egen uppgift med 1 500 dollar i månaden. Bilderna på Luis Posada Carriles i demonstrationen i Miami ger perspektiv på den besinningslösa och rent snuskiga hetskampanj som just nu drivs mot Kuba – av Barack Obama, herren över koncentrationslägret Guantanamo Bay, som i förra veckan hade mage att anklaga Kuba för brott mot de mänskliga rättigheterna; av EU-parlamentet, som 11 mars antog en resolution riktad mot Kuba; och nu senast av socialdemokratiska Dagens Arena, som i en beklämmande ledare stämmer in i hetsen mot Kuba.

Den USA-ledda mobben anklagar Kuba för att ha orsakat fången Orlando Zapata Tomayos död. Det är en falsk anklagelse. Sanningen är att de kubanska läkarna gjorde allt för att rädda livet på den hungerstrejkande Tomayo, men utan framgång. Eftersom Tomayo var städslad för och fast besluten att begå självmord. Kuba beklagar Tomayos död, djupt och uppriktigt och på högsta nivå. Men man vägrar ta ansvar för självmordet. Eftersom det iscensattes av den kontrarevolutionära maffian i Miami, som inte skyr några medel i sin hatfulla kampanj mot det socialistiska Kuba. Beklämmande i sammanhanget är att Tomayo alls inte var den samvetsfånge han framställs som. Tomayo var en vanlig kriminell, dömd första gången 1988 och därefter gång på gång – för olaga intrång, misshandel, bedrägeri, olaga vapeninnehav och dråpförsök. Han satt i fängelse 2003, då de kubanska myndigheterna grep och dömde 75 personer för olagliga förbindelser med USA:s intressekontor i Havanna. I fängelset lät han sig sedan värvas till det självmordsuppdrag som tog hans liv. Av oklara skäl. Men klart är att Tomayos liv offrades i ett cyniskt spel för att misskreditera Kuba.

Det talas om de som dömdes 2003 som politiska fångar. Det är ännu en lögn. De må vara politiskt oppositionella, s.k. dissidenter, men de dömdes inte på grund av sina politiska uppfattningar, utan för att mot betalning ha arbetat för främmande makt (USA) och för förbindelser med terroristorganisationer i Miami. Spioner och terrorister, alltså – i ett land som i snart 50 år varit utsatt för ett skoningslöst ekonomiskt krig och upprepade terrorattacker. Vem kan protestera mot att sådana människor sätts inom lås och bom? Bedrägeriet är faktiskt bottenlöst. Damerna i vitt, som kämpar för att få sina dömda män och söner frigivna, trots att domarna är juridiskt oantastliga, framställs nu som demokratins spjutspetsar i Kuba. Av hela den USA-ledda mobben, inklusive socialdemokratiska Arena. Men hade de demonstrerat i USA eller i något land inom EU, hade de blivit gripna. För terroristbrott. Eftersom de tar emot pengar från en ökänd terroristorganisation.

I förhållande till damerna är Kuba mer tolerant än de länder som deltar i det sk kriget mot terrorismen. Att använda Orlando Zapata Tomayos tragiska död som slagträ mot Kuba är djupt ohederligt. Man kan kritisera Kuba för mycket. Men absolut inte för bristande respekt för livet och människovärdet. Se bara på alla dessa kubanska läkare som flänger jorden runt för att rädda liv. 

Det begås fasansfulla övergrepp mot människor på Kuba. I fånglägret Guantanamo Bay, där USA hållit och håller människor inspärrade utan rättegång, år efter år, utsatta för tortyr och under vidriga förhållanden. Åtminstone fyra självmord har rapporterats från Guantanamo Bay. Varför så tyst om dem? Kampanjen har inget med fakta och sanning att göra, utan utgör bara ytterligare ett försök att misskreditera den kubanska revolutionen och att isolera det kubanska exemplet, så uppmuntrande för livsbejakande människor världen över. Det är en skam att människor som kallar sig själva vänster deltar i ett så snuskigt spel.

Titta noga på bilden av Luis Posada Carriles. Han är gammal nu. Men se ändå en massmördare, skyddad av USA och i armkrok med dem som nu skriker sig hesa över påstådda brott mot mänskliga rättigheter i Kuba. Se på Luis Posada Carriles. Och förstå Kuba. Kampen för demokrati i Kuba handlar om att förhindra Luis Posada Carriles och hans anhang att återvända i triumf till Havanna. 

Proletären nr 13, 2010

 
 

 

 

 

2010-06-29
Specialister inom jordbruk utbildas över hela Kuba

Nästan hela Kuba förbereder att ta emot studenter i höst som vill bli specialister inom jordbruk och boskapsskötsel. Fler än 300 utbildningscentra, inklusive 76 agropolytekniska institut, har som uppgift att utbilda kvalificerad arbetskraft till jordbruket.

Boletin informativo 100514

 
 

 

 

 

2010-06-20
Yttrandefrihet i den ”fria” pressen: 1 minut
Zoltan Tiroler

Tidningen ”Världen idag” är för mig relativt obekant. Att den är religiös och reaktionär råder det dock ingen tvekan om. Medarbetare som Siewert Öholm, ”utrikesanalytikern” Ulf Nilsson och Livets Ords Ulf Ekman lämnar inga tvivel.

Det är då kanske inte så konstigt att tidningen 10 maj publicerar en artikel av David Högfeldt med en upprapning av de otaliga gånger avslöjade lögnerna om den kubanske ”frihetskämpen” Valladares. Bluffen Valladares har klätts av åtskilliga gånger, inte minst av Svensk-Kubanska Föreningen.

”Världen idag” har, i god demokratisk ordning, ett fält där man kan kommentera artiklar. Dit skickade jag en kommentar. 15:44 fick jag ett automatmail om att min kommentar var ”published”. 15:45 fick jag ett nytt automatmail om att den nu var ”unpublished”. En kontroll visade mycket riktigt ”0 kommentarer till artikeln.” Yttrandefriheten varade i mindre än 60 sekunder. 60 sekunder som censuren missade.

Min censurerade kommentar:
Artikeln om Kuba och Valladares innehåller betydligt fler lögner än sanningar: Ingen seriös bedömare hävdar att det förekommer tortyr på Kuba (bortsett på den av USA ockuperade Guantanamobasen).

Valladares var polis under Batistadiktaturen. Den var notoriskt känd för tortyr. En specialitet var att plocka ut ögonen på folk. Efter revolutionen blev Valladares terrorist, och dömdes i början på 60-talet för att ha placerat ut bomber i shoppingcentra i Havanna.

Valladares påstod att han blivit förlamad av tortyr i fängelset. Det var en bluff, och när han frigavs gick han ner för flygplanstrappan i Paris. De som väntade med rullstol fick rulla iväg den tom. Valladares fick jobb av USA i FN. Där gjorde han sig omöjlig på grund av stöd för diverse blodiga diktaturer.

USA:s blockad idag syftar till att "framkalla svält och desperation.". Valladares vill ha än hårdare sanktioner mot Kuba. Vem drabbar det? Nu har han dammats av igen. Tydligen hoppas Högfeldt med flera att vi glömt bluffen Valladares.

 
 

 

 
 

2010-06-17
Kuba: Använd resurserna till utveckling och inte till krig!

Kuba föreslår att minst hälften av världens samlade militärutgifter ska användas för ekonomisk och social utveckling som skulle hanteras av FN via en speciell fond. Initiativet lades fram av Kubas representant Rodolfo Benitez i ett möte med FN:s nedrustningskommission. Han fortsatte med att uppmana att nästa konferens om Icke-spridningsavtalet av kärnvapen i maj, antar en Aktionsplan för att förbjuda och eliminera kärnvapen senast 2025.

Boletin informativo 100330

 
 

 

 

 

2010-06-16
Kuba världsledande på behandling av sår på grund av diabetes

Kuba är idag världsledande vad gäller behandling av bensår av diabetiker med Heberprot-P, en medicin utvecklad på Kuba som hjälpt över 10 000 patienter i ett dussintal länder. Medicinen botar såren och amputationer behövs oftast inte. En rad länder använder idag den kubanska medicinen.

Boletin informativo 100520

 
 

 

 

 

2010-06-15
Kuba har tagit fram egen medicin mot svininfluensan

Kuba tillverkar nu en generisk version för att ersätta importen av Tamiflu, som används mot spridning av H1N1 (svininfluensa) som säljs av medicinbolaget Roche. Kubas egen tillverkning gör att medicinen blir tillgänglig för hela befolkningen.

Liberación 100604

 
 

 

 

 

2010-06-14
Rickard Söderberg och Malmö Akademiska Kör & Orkester turnerar på Kuba

Malmö Akademiska Kör & Orkester har blivit inbjudna att genomföra en turné på Kuba. Solister på resan blir tenoren Rickard Söderberg och trumpetaren Per Ivarsson. Den 16 juni bär det av till Kuba för 80 musiker som kommer att spela på landets nationalscener. Intresset för konserterna har varit stort, och en extra konsert har satts in i Havanna.

Repertoaren består främst av nordisk musik på värdlandets begäran. Fem konserter kommer att uppföras och Rickard Söderberg ser fram emot att få sjunga på Kubas mest prestigefulla scener. ”Kuba är ett land med stolta konserttraditioner och jag ser verkligen fram emot att få ta del av atmosfären, säger Rickard Söderberg.”

Webfinanser 10-06-03

 
 

 

 

 

2010-06-12
USAID satsar allt fler dollar på propaganda mot Kuba

Nyligen deklassificerade dokument visar att USAID [USA:s motsvarighet till SIDA] mellan 1999 och 2007 har satsat mer än 2,3 miljoner dollar för att sprida propaganda mot Kuba och finansiera journalister på ön.

Dokumenten, som innefattar kontrakt mellan USAID och CubaNet, visar hur penningsummorna ständigt ökat för att sprida desinformation om Kuba. Syftet är att provocera fram en regimförändring på ön.

Sedan mer än 50 år har Washington drivit ett smutsigt krig mot Kuba. En komponent i aggressionen är utnyttjandet av massmedia för att manipulera och förvränga den kubanska verkligheten inför den internationella publiken. Samtidigt vill man infiltrera och sprida falsk information på Kuba.

Efter misslyckandena med Radio och TV Martí, som fortsätter att sända trots att de är betydelselösa och finansieras av Washington, så har ett nytt slagfält mot Kuba öppnats genom Internet. Redan 1994 etablerades CubaNet som en av de första hemsidorna med propaganda mot Kuba. CubaNet, som är baserat i Miami, finansieras av USAID och NED. Också från det senare får CubaNet mångmiljonbelopp för att betala ”journalister” på Kuba och främja den internationella mediekampanjen mot Kubas regering.

Även om det inte är någon hemlighet att CubaNet finansieras och får sina order från Washington, så visar de nyligen publicerade dokumenten den mycket nära relationen och direkta kontroll som USA utövar på propagandaorganisationen CubaNet. USAID kräver en rapport var 3:e månad från CubaNet med detaljerad information om vad man gjort den senaste perioden. USAID ska enligt kontraktet godkänna personal som anställs av CubaNet och också godkänna samt övervaka framstegen i arbetet. Det är alltså USAID som bestämmer och har sista ordet.

Dokumenten visar att CubaNet inte bara arbetar inom Kuba utan att det ska ”publicera reportage…och sprida i massmedia i USA och i den internationella pressen.” Det är enligt lag förbjudet att sprida propaganda i USA som finansieras av regeringen och använda det som ”information” av medier. Trots det avslöjar dokumenten att USAID gör just detta, i strid med USA:s egna lagar.

Anslagen från USAID ökat till CubaNet: 1999: $98 000; 2000: $245 000; 2001: $260 000; 2002: $230 000; 2003: $500 000; 2005: 330 000; 2006: $300 000; 2007: $360 000. Totalt blir det $2.323 miljoner mellan 1999 och 2007.

Kampanjen mot Kuba är idag mer intensiv än någonsin. I år, 2010, har USAID en budget på mer än 20 miljoner dollar för att finansiera grupper i och utanför Kuba som främjar Washingtons politik. CubaNet fortsätter att vara en av de viktigaste aktörerna i det smutsiga kriget mot Kuba.

En del av dokumenten kan läsas på nätet:

http://centrodealerta.org/documentos_desclasificados/usaid_contract-_cubanet_199.pdf ;

http://centrodealerta.org/documentos_desclasificados/usaid-cubanet_modification_.pdf ;

http://centrodealerta.org/documentos_desclasificados/usaid-cubanet_2007_addendum.pdf

Eva Golinger TeleSur 100516. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-06-11
Kubanska läkare fängslade i Honduras

Natten till den 10 juni arresterade polisen i Honduras tre kvinnliga kubanska läkare på humanitärt uppdrag, enligt ett meddelande från Människorättsorganisationen FIAN (Foodfirst Information and Action Network).

Tre kubanska läkare som arbetar med ögonoperationer bland fattiga honduraner, arresterades i huvudstaden Tegucigalpa och överlämnades till migrationsmyndigheterna. De tre läkarna Misleyde Maseu, Ivon Caravall Peraza och María Paomier, hade några dagar arbetat med ögonoperationer i La Esperanza Intibucá, c:a 300 km nordväst om huvudstaden, och de arresterades när de återvände till Tegucigalpa.De släpptes efter ingripande från Kubas ambassad.

Trots att de visade upp ID-kort som solidaritetsarbetare, vilket är tillräckligt för att få vistas i landet, insisterade polisen på att de även måste medföra visum.

Operation Mirakel – Misión Milagro – är ett humanitärt projekt som drogs igång den 8 juli 2004, och drivs gemensamt av Kuba och Venezuela. Syftet är att hjälpa fattiga människor som lider av ögonsjukdomar, och det är en del av ALBA-samarbetet för att ena folken i Latinamerika.

1,6 miljoner fattiga i Latinamerika har fått synen tillbaka tack vare Operation Mirakel.

I Honduras finns fyra ögonkliniker, var och en med kapacitet att behandla 50 patienter om dagen. Läkarna avlönas av Kubas regering, och enligt avtalet med Honduras ordnas logi av de kommuner där de verkar.

Den honduranske läkaren och människorättskämpen Juan Almendares, ordförande i Madre de la Tierra i Honduras – en del av Jordens vänner - protesterar mot behandligen av de kubanska läkarna:

”Vi ansluter oss till protesterna mot den godtyckliga arresteringen av de kubanska läkare som utför ett humanitärt arbete inom Operation Mirakel, till förmån för de allra fattigaste i Honduras. Vi kräver att man visar mer respekt för deras humanitära arbete.”

German H. Reyes. Översättning: Bertil Olsson

 
 

 

 

  2010-06-10
Kvinnokampanj: Vi vädjar till Michelle Obama, hjälp Olga och Adriana att få besöka sina fängslade män!

Du kanske någon gång har hört talas om De 5 kubanska politiska fångarna i USA. De greps för snart 12 år sedan i Miami och utsattes för justitiemord i Miami när de dömdes till flera gånger livstidsstraff för att ha infiltrerat terroristorganisationer som angrep Kuba.

Runt om i världen pågår sedan länge en kampanj för frigivning av De 5, och parallellt en särskild kampanj som kräver att Olga Salanueva och Adriana Pérez, hustrur till två av fångarna, ska få visum till USA för att få besöka sina män som de inte har fått träffa på över 10 år.

Stöd brevet till Michelle Obama! Många har redan skrivit till USAs utrikesminister Hillary Clinton och till säkerhetsministern Janet Napolitano med krav att Olgas och Adrianas visumansökningar ska beviljas. Det stöds av ett betydande antal religiösa, juridiska och människorättsinstitutioner och organisationer. Allt från Kyrkornas världsråd till USAs egna Council of Christian Churches, Kubas Kyrkoråd, Association of American Jurists, Amnesty International, en lång rad Nobelpristagare –litterära och fredspristagare– parlamentsledamöter, biskopar, präster, jurister, författare, människorättsaktivister och intellektuella över hela världen. De har också tagits emot av parlament och regeringar i många länder som stöder deras kamp, senast i EU-parlamentet i februari i år.

Vi har nu skrivit ett brev till Michelle Obama där vi vädjar till henne att göra vad hon kan för att Olga Salanueva och Adriana Pérez ska få visum och besöka sina män, samtidigt som kampen för deras frigivning pågår för fullt.

Vi hoppas att du vill ansluta dig till vårt bifogade brev, genom att mejla ditt namn, yrke/uppdrag, bostadsort till Kommittén Frige de Fem: libertadalos5.estocolmo@gmail.com

Tack för ditt stöd!


Stockholm 17 april 2010

• EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson (v)
• f.d. EU-kommisionär Anita Gradin (s)
• Riksdagsledamöter Anne Ludvigssen (s), Bodil Ceballos (mp), Siv Holma (v),
Helena Bargholtz (fp), Liselotte Olsson (v)Amineh Kakabaveh (v), Marianne Berg (v)
• Biskop Eva Brunne, Stockholms stift
• Oppositionsborgarråd Ann-Margarethe Livh, Stockholm
• Kvinnor för Fred, Bibbi Steinertz
• Svenska Kvinnors Vänsterförbund Stockholm, Majlis FridénBästa Fru Michelle Obama,


Vi kvinnor i Sverige vädjar till dig att engagera dig för två kvinnor som under över 10 år förvägrats besöka sina män i fängelse i USA. Det handlar om två kubanskor, Adriana Pérez och Olga Salanueva, som gång på gång med olika argument nekats visum till USA för att träffa sina män, Gerardo Hernández och René González, orättfärdigt dömda till två gånger livstid respektive 15 år för att de i USA sökt information om den terroristverksamhet i Florida som riktar sig mot deras hemland. De tillhör den grupp som blivit känd världen över som De 5 kubanerna, politiska fångar i USA. De bidrog med sin verksamhet till att rädda många liv både i Kuba och USA.

USAs myndigheter har motiverat sina avslag på dessa två kvinnors upprepade ansökningar med att de skulle utgöra hot mot USAs nationella säkerhet. Men ingen av dem har åtalats för något sådant, och inga bevis har lagts fram. Ihåligheten i avslagsskälen framgår av att de varierat från gång till gång.

Senast i december 2009 avslog departementet för hemlandssäkerhet Olga Salanuevas ansökan, för åttonde gången. Utan motivering förvägrades hon att besöka sin man, René González. När han arresterades i september 1998 levde hon helt lagligt med honom och deras två döttrar i Miami, där yngsta dottern är född, medborgare i USA som sin far. När maken arresterades greps också Olga. Avsikten var att pressa honom att erkänna brott han aldrig begått. Efter tre månader deporterades hon till Kuba, utan sin tvååriga dotter. Hon fick visum i mars 2002, men det drogs in innan hon hann utnyttja det. Efter 10 år fortsätter USAs myndigheter att grymt straffa henne trots att hon inte begått något brott.

Adriana Pérez beviljades också visum 2002, i juli, och reste till USA för att besöka sin man, Gerardo Hernández. Men när hon anlände till Houston anhölls hon på flygplatsen, fotograferades, fick lämna fingeravtryck, förhördes under 11 timmar, förvägrades samtal med advokat och kubanska diplomater och skickades sedan tillbaks till Kuba. Med utstuderad grymhet ingöts hon hopp för att sedan förnedras och förvägras sitt efterlängtade möte med mannen. Senast Adriana fick avslag på sin visumansökan var i juli 2009, på 21-årsdagen av deras bröllop.

Att vägra familjemedlemmar att besöka fångar innebär ett onödigt extra straff för båda parter och svär mot internationell standard för mänsklig behandling. Där ingår alla fångars rätt till kontakt med sina familjer och till besök. Vi undrar över denna grymhet mot två hedervärda kvinnor som inte har begått något brott och vars enda önskan är att få besöka sina män.

Olga Salanuevas och Adriana Pérez visumansökningar stöds av ett betydande antal religiösa, juridiska och människorättsinstitutioner och organisationer. Allt från Kyrkornas världsråd till USAs egna Council of Christian Churches, Kubas Kyrkoråd, Association of American Jurists, Amnesty International, en lång rad Nobelpristagare – litterära och fredspristagare– parlamentsledamöter, biskopar, präster, jurister, författare, människorättsaktivister och intellektuella över hela världen. De har också tagits emot av parlament och regeringar i många länder som stöder deras kamp, senast i EU-parlamentet i februari i år. Bästa Fru Michelle Obama. Vi vädjar till dig att göra vad du kan för att Olga och Adriana ska få visum och få besöka sina män, och sålunda också minska den skugga som faller över USA för den grymma behandlingen av De 5 och deras familjer.

Stockholm 17 april 2010

• EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson (v)
• f.d. EU-kommisionär Anita Gradin (s)
• Riksdagsledamöter Anne Ludvigssen (s), Bodil Ceballos (mp), Siv Holma (v),
Helena Bargholtz (fp), Liselotte Olsson (v), Amineh Kakabaveh (v), Marianne Berg (v)
• Biskop Eva Brunne, Stockholms stift
• Oppositionsborgarråd Ann-Margarethe Livh, Stockholm
• Kvinnor för Fred, Bibbi Steinertz
• Svenska Kvinnors Vänsterförbund Stockholm, Majlis Fridén


 
 

 

 

 

2010-06-10
Kuba fördömer israeliska krigsmaktens kriminella attack

Kuba fördömer attacken från Israels krigsmakt mot en flotta av båtar på internationellt vatten, som medförde humanitär hjälp till invånarna i Gaza. I uttalandet från Utrikesministeriet uttrycker Kuba sin djupa oro för den kriminella attack som israeliska specialstyrkor genomförde den 31 maj, och som medförde dödsfall och skador. Utrikesministeriet fördömer energiskt och kraftfullt attacken från Israel och uppmanar det internationella samfundet och alla fredsälskande folk att kräva att Israel omedelbart häver den illegala, avskyvärda folkmordsblockaden mot palestinierna i Gazaremsan.

Kubas ambassadör i Geneve sade på FN:s Människorättsråds (CDH) 14:e session att han kom till staden och fick “den hemska nyheten om en ny besinningslös slakt utfört av Israels krigsmakt.” Han framhöll att det handlade om en grov kränkning av internationell rätt och mänskliga rättigheter. Expeditionens enda synd var att ha med sig 10 ton med bistånd, som innefattade medicinsk utrustning, livsmedel, byggnadsmaterial och nödvändighetsartiklar. Allt för att lindra den dramatiska situationen som Gazas befolkning lever under, tillade han.

Boletin informativo 100601, 100602. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-06-10
Afrikanska Unionen hyllar solidariteten med Kuba

Afrikanska Unionen, AU, hyllar Kubas solidaritet med kontinenten och det stöd som Kuba ger inom områden som hälsovård, utbildning och idrott. Man framhåller också de utmärkta relationerna mellan Kuba och AU. Framförallt betonas insatsen av de kubanska brigaderna med läkare och annan hälsovårdspersonal i en rad afrikanska länder. AU berömmer också Kubas roll för att hjälpa till inom kultur och utbildning, t.ex. genom alfabetiseringsprogrammet “Yo si puedo”, som används i en lång rad länder.

Boletin informativo 100601

 
 

 


 

Till Kubas försvar - Uttalande av Nätverket Till Mänsklighetens Försvar
Med anledning av Europaparlamentets uttalande den 11 mars mot Kuba, framhåller vi intellektuella, akademiker, samhällskämpar, kritiska tänkare och kulturarbetare som ingår i Nätverket Till Mänsklighetens Försvar:

1. Vi delar den omsorg om de politiska fångarna de europeiska parlamentarikerna visar. Vi uttalar oss också för omedelbar och ovillkorlig frihet för alla politiska fångar i alla länder, innefattande Europeiska Unionen.

2. Vi beklagar också djupt den icke politiske fången Orlando Zapatas död, men vi kan inte acceptera att hans död, den första ”på nästan 40 år” enligt EU-parlamentets utsago, förvanskas av politiska skäl som långtifrån gäller de mänskliga rättigheterna, utan tvärtom motverkar dem.

3. Att uppmana ”de europeiska institutionerna att villkorslöst stödja och utan förbehåll uppmuntra en fredlig övergång till flerpartidemokrati i Kuba” är inte bara ett övergrepp som vi avvisar i enlighet med vår uppslutning kring principerna om icke inblandning och folkens självbestämmande – som också FN försvarar – och mot kolonialismen. Vi vänder oss också mot en uppmaning som utgår från att det bara skulle finnas en demokratimodell, densamma som också för var dag alltmer uppenbarar sin otillräcklighet och blir allt mer ifrågasatt. Att eftersträva och fördjupa demokratin förutsätter, bland annat, att nå längre än till dess formella uppbyggnad. Det förutsätter också och uppfinna nya former som är sant representativa och som inte nödvändigtvis begränsas till ett flerpartisystem som alltför ofta döljer det faktum att besluten om världens stora problem tas ensidigt av små intressegrupper med omåttlig makt, långt ovanför partiregimerna.

4. Försöket att rättfärdiga en inblandning i kubanska folkets inre angelägenheter genom mediamanipulation av fallet Orlando Zapata – en på inget vis politisk fånge – sammanfaller med den politik som bedrivs mot Latinamerika för att stoppa och förvränga den pågående förändringen för frigörelse. Det ansluter också till den kriminella blockad som kubanska folket så länge har utsatts för av det enkla skälet att de inte accepterar utpressning och att de försvarar sin rätt att själva välja väg, med värdighet och oberoende.

5. Vi delar den oro parlamentarikerna visar för de mänskliga rättigheterna på Kuba men vi utsträcker oron till att omfatta hela världen. På samma sätt som parlamentarikerna oroar sig för den avlidne brottslingen (”den förste av sitt slag på 40 år”) inbjuder vi dem att kräva slut på ockupationen av Gaza och förföljelserna mot det palestinska folket, som har lett inte till ett utan till tusentals dödsfall; slut på ingripandet i Irak och Afghanistan som sår död och terror i byar och städer; slut på bombanfallen med förevändningen att försvara demokratin; slut på den dubbla ockupationen av Haiti; stängning av fängelset på Guantanamobasen och att området återlämnas till Kuba som det tillhör; återlämnandet av Malvinerna till Argentina, och självklart, ett slut på den blockad som våldför sig på kubanska folkets mänskliga rättigheter och som kastar tvivlets skugga över den moraliska halten hos den som kräver mänsklig behandling av en fånge men förnekar ett helt folks rätt till detsamma.

Den ekonomiska och mediala hets som Kuba utsätts för, redan innan Orlando Zapatas död, utgör ett brott mot ett helt folks mänskliga och politiska rättigheter, ett folk som beslutat att röja en annan väg.

Vi kräver respekt för det kubanska folkets egna förändringsprocess för att definiera och utöva sin demokrati i enlighet med de universella principer om ickeinblandning som Förenta Nationerna antagit.

För Nätverket Till Mänsklighetens Försvar. Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Ana Esther Ceceña 

Översättning: Eva BjörklundSkriv på uppropet på www.porcuba.org

 
 

 

 


 

2010-05-31
Uttalande om Israels attack mot Ship to Gaza

Svensk-Kubanska Föreningen

Kuba är, liksom Gaza, utsatt för en grym och inhuman blockad som kostar liv. Kuba har under 50 år visat en obrottslig solidaritet med palestinierna. Det är därför självklart att Svensk-Kubanska Föreningen sluter upp bakom protesterna mot mördarstaten Israel. Föreningen är dessutom med i ”Ship to Gaza” och har köpt flera sjömil.
Ship to Gaza är ett av de största och ädlaste biståndsprojekten som genomförts. Det genomförs för att bland annat vår svenska regering inte tagit sitt ansvar för den blockerade och isolerade befolkningen i Gaza, varav majoriteten är barn.
Nu är det nog!

 • Av förnedring, lemlästning och mord av oskyldiga kvinnor och barn
 • Av att ostraffat angripa borda och skjuta skarpt på fredliga, obeväpnade fredsaktivister
 • Av att USA och EU, inte bara accepterar, utan belönar Israels brott mot mänskliga rättigheter, Israels ignorerande av otaliga FN-resolutioner, Israels systematiska kränkningar av Genevekonventionen och allt vad internationell rätt heter

Staten Israel är en skurkstat och ett rasistiskt och kolonialt projekt som i natt åter visade sitt rätta ansikte; det råa våldet och övermaktens otäcka tryne
Det var inte västvärldens regeringar som fick apartheidregimen i Sydafrika på fall.
Det var landets undertryckta. Det var den folkliga opinionen i världens länder. Det var till slut den vita överklassens insikt om att det inte längre gick att fortsätta som förut.
Utan våra påtryckningar kommer det inte att vara västvärldens regeringar som sätter stopp för rasiststaten Israels ockupation och förtryck.
>> Läs hela uttalandet PDF

 
 

 

 

 

2010-06-08
Manifestation för de fem kubanerna genom Stockholms gator


Den 5 juni var en dag med sol och värme i Stockholm, en perfekt dag för kommittén Frige De Fem och Svensk-Kubanska Föreningen för att demonstrera på Stockholms gåtor och visa sin solidaritet för de fem kubanerna som är fängslade i USA. De fem kubanska politiska fångar greps 1998 och har blivit orättvist dömda till långa fängelsestraff. De har inte fått möjlighet att få besök av sina fruar och familjer. Den 15 juni 2009 avslog högsta domstolen i USA att se över överklagandet av domarna och straffen för de fem kubanerna. Det var en sorglig dag för de fem kubanerna, för det kubanska folket och den internationella solidariteten.

Demonstranterna hade banderoller och plakat med krav på frihet för de fem kubanerna och som uppmuntrade de förbipasserande att gå med i den internationella kampanjen för att kräva att USA.s regeringen ger humanitärt visum till Olga och Adriana för att besöka sina män i de amerikanska fängelserna. I ett av de plakaten skrevs:

   ”Låt oss höja våra röster för Olga och Adriana! Gå med i den internationella kampanjen för rätten för familjens besök.”

Stockholms gator var fyllda av svenskar och turister, några tog bilder på demonstranterna, andra stannade och pratade med dem som delade flygblad med information om kampanjen för de fem kubanska hjältarna.

Aliro Cerda blev tillfrågad om det internationella Kampanjen. Han sade;
   
    ”Kampanjen är för Olga och Adriana så att de kan besöka sina män. Det är förbjudet för dem att komma in i USA. Det är en internationell kampanj som drivs från Sverige. Syfte är att skicka ett brev till Michelle Obama så att hon kan påverka sin man att beviljas visum till Olga och Adriana  så att de kan besöka sina män”.

Kommittén kommer att fortsätta kampen och solidariteten för de arresterade kubanska bröderna. De planerar att ha flera demonstrationer i Stockholm. På Internet finns det videor om alla manifestationer som har genomförts i Sverige och andra länder för att visa solidaritet för de fem och för Kuba.

Text och foto: Sofia Sanchez

 
 

 

 

 

2010-06-07
På Kuba bor fler än 1 500 hundraåringar

Fler än 1 500 kubaner har passerat 100-årsstrecket, visar en undersökning från Hälsovårdsministeriet. Det är en ökning med 53 på två år. Det betyder att på Kuba finns en person över 100år på var 7 296 invånare.

Boletin informativo 100524

 
 

 

 

 

2010-06-07
Uttalande från Havannas Internationella Poesifestival

Vi, poeter, som organiserat Havannas Internationella Poesifestival, kan inte förhålla oss tysta efter att ha fått kännedom om den så kallade ”Plattformen av spanjorer för demokratisering av Kuba.”

Kuba har byggt sin egen demokrati med stöd av den överväldigande majoriteten av det kubanska folket.

Tillsammans med kända företrädare för den anti-kubanska kampanjen har också ärliga människor, kanske utan nödvändig information och kunskap, påverkade av den massiva mediekampanjen mot Kuba, anklagat oss. Genom att göra det intar de en position som syftar till att skada vårt lands självständighet och ger stöd till vårt lands eviga fiender. Dessa har under 200 år inte upphört med sina annexionistiska och koloniala drömmar. De vill hålla Kuba i de anklagades bås.

De har kidnappat orden ”demokrati”, ”frihet” och ”mänskliga rättigheter”. De använder tomma argument för att frammana en bild av att vårt land vill komma under utländskt herravälde. Kuba accepterar inte det finger som anklagande pekas mot det. Kuba är kultur, etik, historia, en mäktig identitet, mystik med rötterna i poesi och fantasi.

Detta att några få attackerar oss, det är inte det Spanien som vi alltid älskat och beundrat; Juan Ramon Jimenez, Antonio Machado och Leon Feliges Spanien. Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti och Miguel Hernandez Spanien. Maria Teresa Leon och Maria Zambrano, Pablo Casals och Pablo Picassos Spanien. Inte heller Spaniens nuvarande intellektuella och artister som alltid är vänligt inställda, liksom ett oräkneligt antal vänner som följer oss från dag till dag baserat på deras solidaritet.

Det Spanien som i arv till oss lämnat en mäktig kultur kan inte döma eller straffa oss för att vi försvarar vårt eget land av kultur, skönhet och rättvisa.

Ordförandeskapet för festivalen. Aitana Alberti Miguel Barnet Víctor Casaus Pablo Armando Fernández Eusebio Leal Waldo Leyva César López Virgilio López Lemus Omar Felipe Mauri Edel Morales Nancy Morejón Carilda Oliver Labróa Alex Pausides Juan Ramón de la Portilla.

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-06-06
USA: ”embargot kommer inte att hävas”

Daniel Restrepo, Chef för Hemispheric Affairs vid USA:s Nationella Säkerhetsråd, sade nyligen att ”vi är långt ifrån” att se ett slut på ”embargot” mot Kuba. Enligt Restrepo, en av Obamas viktigaste rådgivare om Latinamerika, så är inte USA nöjt med hur Kuba agerat de senaste 18 månaderna. Så istället fortsätter USA med sin blockadpolitik, som visserligen ställt till enorma svårigheter för kubanerna, men som aldrig kommer att få socialismen på fall. Märkligt nog hävdade utrikesminister Clinton nyligen (och de svenska liberalerna) att blockaden ”gynnar Castro”. Men de vill kanske hjälpa Kubas regering? [ö.a. anmärkning].

I samma veva uppmanar en rad religiösa ledare i USA Obama att tillåta religiösa resor till Kuba, något som Bush satte stopp för. De religiösa kallar USA:s nuvarande Kubapolitik för ”ineffektiv och kontraproduktiv”.

Cuba Central Team (USA) 100514. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-06-05
Colombias SÄPO infiltrerar Kubas, Ecuadors och Venezuelas ambassader

En agent för Colombias hemliga polis, DAS, uppger till den colombianske journalisten Hollman Morrisen, att Regeringen Uribe sedan 2003 spionerar på Kubas, Ecuadors och Venezuelas ambassader. Det bryter mot internationell rätt och är en kränkning av den diplomatiska immuniteten, som Colombias regering bedriver. Colombia är en av USA:s trognaste allierade i Latinamerika och kallas ofta för Latinamerikas Israel.

Telesur 100518

 
 

 

 

 

2010-06-01
Nyvalda kommunfullmäktige valda och tillsatta

”Den kubanska valprocessen är öppen och ärlig”, sade Parlamentets talman Ricardo Alarcon i samband med att landets nyvalda kommunfullmäktige konstituerades. Alarcon påminde om att kubanerna röstar oftare än väljare i USA och Europa [kommunfullmäktige väljs vart 2,5 år, provins och parlamentsledamöter vart 5:e]. ”Vi har inte bara hederliga val, utan medborgarna röstar och utser sina kandidater. Sedan väljer vi bland dem om vilka som ska få förtroendet. Detta är något som inte finns i andra delar av världen.”

Boletin informativo 100520

 
 

 

 

 

2010-05-29
Ännu en europeisk bank dömd till miljardböter för Kubaaffärer

ABN Amro Bank N.V, numera Royal Bank of Scotland N.V., har gått med på att betala USA:s regering 500 miljoner dollar för att ha hjälpt bland andra Kuba att undvika USA-lagar.

Cuba Central Team (USA) 100514

 
 

 

 

 

2010-05-28
USA:s oljeutsläpp hotar nu Kubas kuster

Oljan som sprutar ut i Mexikanska Golfen har nått Louisianas känsliga stränder och är på väg mot Florida och Kuba. USA:s UD har tagit initiativ till en dialog med Kuba på grund av detta. Samtalen förs på låg tjänstemannanivå. USA informerar Kuba om utsläppen. Utsläppen kan påverka den för Kuba viktiga turistindustrin mycket negativt.

Enligt experter läcker 6 500 ton olja ut varje dag, motsvarande 40 000 fat olja. Ekologer varnar för att oljan hotar fler än 400 marina arter, bland dessa valar, delfiner, skaldjur och 110 arter av flyttfåglar. Det handlar om ett ekosystem med stor diversitet och skadorna kan bli mycket stora.

Telesur 100520

Venezuela skickar specialister till Kuba för att bekämpa oljeutsläpp
Venezuelas president Hugo Chávez har meddelat att man skickar experter till Kuba för att hjälpa till att bekämpa oljeutsläppen från BP:s sjunkna oljeplattform, som nu börjar närma sig Kuba. ”Vi skickar experter för att arbeta tillsammans med kubanerna för att möta oljeutsläppen då de inte har så mycket erfarenhet av detta”, sade Chavez i söndags.

Boletin informativo 100524

 
 

 

 

 

2010-05-27
USA: ”Vi har misslyckats men nu ska vi bli bättre”

Arturo Valenzuela, minister i USA för Latinamerika, var nyligen på middag inbjuden av CANF [paraplyorganisation för de exilkubanska reaktionärerna i Miami, grundat av Reagan]. I sitt tal till exilkubanerna hyllade Valenzuela ”Damer i Vitt” och erkände att ”vår tidigare [Kuba]politik har misslyckats.” Nu lovade han förbättringar i ”effektiviteten” på propagandasändningarna via Radio och TV Martí. [Som fått förödande kritik av Senatens egna utredningar. Se mer info nedan på denna sida.]

Cuba Central Team (USA) 100521. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-05-27
Kubaner i festival mot sexuell diskriminering

Hundratals homosexuella och aktivister mot homofobi marscherade i Havanna under helgen. Bland dem fanns Mariela Castro för att fira en vecka av olika festiviteter för att bekämpa homofobi. ”Vi har gjort framsteg, men vi behöver mer framsteg”, sade Mariela Castro, ordförande för CENESEX (Kubas motsvarighet till RFSU).

Cuba Central Team (USA) 100521

 
 

 

 

 

2010-05-26
Rädda Barnen: ”Kuba bästa landet för en mor”

I Rädda Barnens ”Situation för världens mödrar 2010” slår fast att bland utvecklingsländer är det Kuba som erbjuder de bästa villkoren för moderskap.

Rapporten undersöker 160 länder, varav 43 industriländer och 117 utvecklingsländer och analyserar de bästa och värsta ställena för en mor. Analysen baseras på tio faktorer som utbildningsnivå, hälsa, ekonomiska villkor för mödrar liksom barns välbefinnande.

Bland de rika länderna anses Norge vara bäst, följt av Australien och Island. I den fattiga världen är Kuba i topp. I Latinamerika i övrigt följer sedan Argentina som 3:a bland utvecklingsländer, Uruguay 7:a och Costa Rica på plats 12.

Rädda Barnen uppmanar till att öka antalet hälsovårdsarbetare med tanke på att 343 000 kvinnor dör på grund av komplikationer i samband med graviditet och närmare nio miljoner barn dör innan de fyller fem.

Cuba News 100510

 
 

 

 

 

2010-05-26
Kardinal Ortega uttalar sig om hungerstrejkerna

Katolikernas kardinal på Kuba, Ortega, har bett den hungerstrejkande Guillermo Farinas att avsluta sin strejk. Farinas började sin strejk i sitt hem, men är sedan en tid intagen på sjukhus. Kardinalen sade att ”det är hans sak” och tillade att en biskop och lokala präster besökt Farinas flera gånger. Farinas mor her bett honom att ”sluta med sin hungerstrejk, men han vägrar”, rapporterade AFP.

I en intervju i Palabra Nueva, katolikernas tidning på Kuba, säger kardinalen att medieuppmärksamheten som följde Orlando Zapatas död inte var bra. ”Den tragiska händelsen när en fånge dog medan han hungerstrejkade resulterade i ett krig från media i USA, Spanien och andra länder [mot Kuba]. Denna starka mediekampanj bidrar till att ytterligare förvärra krisen. Detta är ett slags medievåld på vilken Kubas regering svarar på sitt eget sätt.”

Cuba Central Team (USA) 100507

 
 

 

 

 

2010-05-25
Förödande kritik mot propagandasändningarna mot Kuba

Radio och TV Martí ljuger och sprider information utan grund, säger en rapport från USA-senatens utrikesutskott. Rapporten rekommenderar att bägge stationerna läggs ner i Miami och flyttas till Washington och integreras fullt ut i propagandasändningarna från Voice of America.

Förutom att den lurar sin publik, har stationerna ingen trovärdighet hos tänkbar publik på grund av sitt ”kränkande och uppviglande språkbruk”, som diskvalificerar sändningarna.

Efter 18 års sändningar har Radio och TV Martí misslyckats med att ”på ett vettigt sett penetrera det kubanska samhället eller påverka Kubas regering”, säger kommittén som medger att Washingtons syfte med alla operationer där man blandar sig in i andra staters angelägenheter görs under förevändningen att man ska ”bringa demokrati” och ”försvara mänskliga rättigheter”.

”Problem med respekt för journalistiska normer, en minimal publik, störningar av sändningarna från Kuba, uppgifter om vänskapskorruption och svågerpolitik har påverkat programmet ända sedan det började”, säger kommissionen ledd av senator John Kerry.

Märkligt nog säger kommissionen att ”konkurrensen från kubansk radio och TV” är ett stort hinder för att kubanerna ska lyssna och se på USA:s propagandasändningar. Dessutom noteras i rapporten att kubansk TV sänder såväl populära TV serier som exempelvis ”Sopranos” och CNN:s spanskspråkiga sändningar.

Kommittén förespråkar en mer ”professionell produkt” än de nuvarande stationerna. Rapporten beskriver i detalj hur kusiner och andra släktingar till chefer fått jobb på Radio/TV Martí. Också korruption rapporteras. Förre chefen tog olagligt emot 112 000 dollar i provision. En annan hade roffat åt sig ”50 % av pengar som TV Martí betalade till bolaget Perfect Image för att producera program.”

Kongressrapporten nämner inte att chefen Roig, f.d. chef för Interamerican Military Academy, utbildades till lönnmördare av CIA på Fort Benning/School of the Americas tillsammans med terroristen Posada Carriles inför invasionen av Grisbukten 1961.

Otroligt nog har de antikubanska sändningarna från Radio och TV Martí 170 anställda och budgeten 2009 uppgick till närmare 35 miljoner dollar. Denna korrupta mekanism, som delar ut jobb till kompisarna, har slukat 4,4 miljarder kronor under den tid den existerat.

Jean-Guy Allard, Progreso Semanal (USA) 100504. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-05-25
Kuba fördömer åter olagliga sändningar från USA

I FN upprepade Kuba sitt fördömande av den aggression via radio och TV som genomförs av USA i strid med internationella regler för brukande av våglängder. Det var inför Generalförsamlingens Kommitté för Information som Kuba hävdar att de illegala sändningarna mot Kuba inte håller sig till sanningen, utan ljuger och snedvrider information. Bara för en månad sedan upprepade Internationella Telekomminikationsföreningen att sändningarna negativt påverkar de kubanska sändningarna. Bara under februari sände USA 2185 timmar i veckan via olika stationer! [Kubas påståenden bekräftas av USA i nästa notis, ö.a.]

Boletin informativo 100428

 
 

 

 

 

2010-05-24
Vetenskapsmän i USA kräver slut på blockaden mot Kuba

USA bör avskaffa alla restriktioner för handel med mediciner och medicinska produkter som man genomdrivit sedan 50 år som en del av blockaden, skriver den vetenskapliga tidskriften Science, en av de mest ansedda i världen. Ännu bättre politik vore att helt eliminera blockaden, skriver professorerna Paul Drain och Michele Barry från Medicinhögskolan vid Stanford University. Enligt dem skulle ett slut på blockaden göra det möjligt för USA att dra nytta och ”lära sig av det mycket framgångsrika, universella hälsovårdssystemet på Kuba.”

Boletin informativo 100430

 
 

 

 

 

2010-05-24
”Dissident” dömd för misshandel av sin dotter

”Dissidenten” och journalisten Danie Garcia dömdes till 20 månaders fängelse efter att ha dömts för våld i hemmet, rapporterar AFP. Dissidentgrupper hävdar att målet var politiskt motiverat. Men det var Garcias egen 23-åriga dotter som begärde att modern skulle gripas, efter att hennes mor slagit henne. Garcia samarbetar med flera olika dissident-medier, varav åtminstone ett finansieras av USA.

Cuba Central Team (USA) 100430

 
 

 

 

 

2010-05-18
Kubaner som stöder sin regering registreras i USA

Fyra exilkubanska advokater och TV-kanalen Chanel 41 har startat en kampanj som går ut på att publicera namnet på sympatisörer till den kubanska regeringen, rapporterar Reuters. Enligt förespråkarna för programmet är målet att identifiera de som deltar i olika aktioner till stöd för regeringen, för att i framtiden kunna ställa dem inför rätta. De uppmanar kubaner på och utanför Kuba att hjälpa till med information. TV kanalen har på sin websida foton och videoupptagningar på vilken man kan identifiera människor. Man ska då svara på: Vem är de? Vad heter de? Var arbetar de? Var bor de? Också andra TV-program i Miami har börjat visa foton och ber tittarna hjälpa till att identifiera de som visas.

Cuba Central Team (USA) 100430

 
 

 

 

 

2010-05-18
Kuba sänker priserna på mobilsamtal

Kubanska telebolaget Etecsa förlänger med en månad det erbjudande som innebär att de som startar ett abonnemang får en kredit på 20 dollar i förbetalda samtal.

Att påbörja ett mobiltelefonabonnemang har sjunkit i pris från 120 CUC(knappt 1 000 kr) till nuvarande 40 CUC (drygt 300 kr). Mobiltelefonanvändare kommer att göra betydande besparingar när nya taxor börjar gälla från 3 maj. Internationella samtal blir mellan 42 och 75 procent billigare, beroende på vilket land det gäller. Nationella samtal mellan kl 23 och 07 sänks i pris från 0,40 dollar till 0,10 dollar per minut. Etecsa förutspår att antalet mobiltelefonanvändare kommer att passera 1 miljon i slutet på året och vara det dubbla till 2015.

Statligt subventionerade mobiltelefoner har distribuerats till människor som bor i avlägsna områden där det är svårt att dra telekablar. Kuba har sedan 2003 investerat ca 150 miljoner dollar för att utveckla den lokala industrin för mobiltelefoni.

Cuba News 100429

 
 

 

 

 

2010-05-16
Reportrar Utan Gränser och dess finansiering
F. William Engdahl, Global Research

Reportrar Utan Gränser, RUG, (eller RSF efter sin franska förkortning) har nyligen satt upp Rysslands Putin, Kinas Hu Jintao, Irans Ahmadinejad, Kazakstans Nursultan Nazarbayev och Vitrysslands Lukashenko på sin lista över ”De 40 värsta angriparna och rovdjuren av pressfrihet 2010”. Det mest anmärkningsvärda med deras lista över ”de onda” är den relation som dessa ledare har till USA. Alla förföljarna och rovdjuren mot frihet som RUG tar upp på sin lista har varit mål för Washington-finansierade försök att störta dem. De är nämligen identiska med den nuvarande listan över ”fiender” som USA:s UD sätter upp. Det är ingen tillfällighet att listorna sammanfaller.

Kanske lika viktig som frågan om vilka som är med på listan, är den om vilka som inte finns där. Man kan fråga sig varför sådana svurna fiender till yttrandefrihet och fri press som Georgiens diktator Saakashvili, eller den förre Ukrainske presidenten Yushenko, eller den nyligen avsatte diktatorn i Kirgisistan Bakiyev, är frånvarande. Alla tre kom till makten i kupper som backades upp av USA, i så kallade ”Färgade Revolutioner”.

Läs hela artikeln >>

 
 

 

 

 

2010-05-16
”Färgade revolutioner” - ett nytt sätt att störta regeringar, made in USA
Eva Golinger

Den nya strategin
1983 föddes den nya strategin, ”demokratifrämjande”, för att störta obekväma regeringar. Genom skapandet av en hel serie av kvasiprivata ”stiftelser”, sådana som Albert Einstein Institute (AEI), National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Freedom House och International Center for Non-Violent Conflict (ICNC), kunde Washington börja finansiera och ge strategiskt stöd till politiska partier och grupper som främjar USA:s agenda i länder med olydiga regeringar.

USAID, spindeln i nätet
Bakom alla dessa ”stiftelser” och ”institut” står USAID [USA:s motsvarighet till svenska SIDA, ö.a.]. USAID är USA:s Utrikesdepartements finansiella gren och har blivit en avgörande komponent i säkerhets-, spioneri- och försvarskonglomeraten i Washington.

USAID är den viktigaste enheten som främjar USA:s ekonomiska och strategiska intressen i världen. Det gäller inte minst i militära motaktioner mot gerillarörelser och liknande. Dess avdelningar för ”övergångsinitiativ”, rekonstruktion, konflikthantering, ekonomisk utveckling, ledning och demokrati är de huvudsakliga arenor genom vilka miljontals dollar filtreras till politiska partier, NGO:s, studentorganisationer och rörelser som främjar USA:s intressen. Varhelst en statskupp, en ”färgad revolution” eller regimförändring som gynnar USA:s intressen uppträder, så finns USAID och dess dollarflöde där också.


Läs hela artikeln >>

 
 

 

 

 

2010-05-14
Advokatsamfund i USA protesterar mot mediekampanjen mot Kuba

Demonstranterna i Spanien till stöd för Kuba är inte ensamma. Nedan är ett viktigt uttalande från USA:s Advokatsamfund, National Lawyers Guild, NLG.

En rättelse kring något som ofta missförstås här i landet: School of the Americas (SoA) fanns i Panama från 1946 till 1984 när det flyttades till Fort Benning, Georgia som en del av överenskommelsen kring Panamakanalen. (Panama ville bli av med SoA)

CIA ledde utbildningen vid Fort Benning, där bland andra Luis Posada Carriles, Felix Rodriguez och Jorge Mas Canosa utbildades i början på 60-talet. En del kallar skolan ”School of the Assassins” (”Skolan för mördare”), ett namn som av goda anledningar fastnat.

Uttalandet från NLG:
I efterdyningarna av Orlando Zapata Tamayos död har de stora medierna i USA publicerat en massa artiklar som fördömer de påstådda brotten mot mänskliga rättigheter. Medan Tamayos död är en tragisk händelse så förvärrar medvetna vantolkningar tragedin i syfte att exploatera händelsen i politiska syften.

USA:s kritik mot främmande länder klingar ofta falskt. Det gäller speciellt när kritiken riktas mot ett land som under ett halvt sekel lidit under det embargo och det olagliga förbudet för resor som det utsätts för av den mäktigaste ekonomiska makten i världen. Kritiken väger också lätt när det kommer från media som knappast ger någon uppmärksamhet till det evigt växande antalet fångar i USA och de brott mot mänskliga rättigheter som äger rum innanför våra egna gränser.

Det politiska syftet med mediakampanjen är uppenbar. Under Bush-administrationen betalade USA kubanska ”dissidenter” för att kritisera Kubas regering. Sedan den USA-stödde diktatorn Fulgencio Batista störtades har över 20 miljoner dollar delats ut till anti-Castro aktivister och medier i bägge länderna. Nu utnyttjar media en tragisk incident för att hunsa Kubas kommunistiska regering.

NLG har länge varit motståndare till denna dubbelmoral gentemot den kubanska regeringen och uppmanar media att erkänna de utbredda människorättsövergreppen som USA stöder, speciellt i Latinamerika. Sedan 1946 har USAs regering drivit SoA, (numera the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation). De 61 000 utexaminerade studenterna från skolan har tränats i tortyrteknik och har gått vidare och störtat demokratiskt valda regeringar i flera länder i Latinamerika. Dessa kupper och regeringar som tillsatts genom dem har inneburit massiva människorättsbrott som knappast fått någon uppmärksamhet i media i USA.

NLG:s VD Heidi Boghosian säger: ”NLG är emot brott mot mänskliga rättigheter var de än äger rum. Men kubanska fängelsemyndigheter agerade korrekt när Zapata beslutade sig för att börja hungerstrejka. Vi uppmanar media att rikta sin uppmärksamhet mot verkliga brott mot mänskliga rättigheter och detta lands dödliga utrikespolitik, här och på annat håll.”

National Lawyers Guild (NLG) 100428. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-05-14
”Reportrar utan gränser” förtiger morden på journalister i högerkuppens Honduras

När ”Reportrar utan gränser”, RUG, ger ut sin nya lista över ”förföljare av pressen”, saknas mördarregimen i Honduras på listan.

Jag tittar på en videosekvens som visar hur den honduranska armén stänger TV-kanalen 36 ”Cholusat Sur”. Jag har tagit emot ett stort antal SOS från mina journalistvänner i Honduras, där bara i år hittills sju journalister mördats. Och jag observerar sorgset att RUG beslutat att inte ta med kuppregeringen i sin lista över ”förföljare av pressfriheten.”

Vad mer behövs för att Honduras ska komma med på denna lista? Hur många fler journalister ska mördas? Hur många medier ytterligare ska hotas, ockuperas och stängas? Hur många fler utländska journalister ska utvisas ur landet? Hur många fler honduranska journalister ska tvingas gå i landsflykt?

Det kan förmodligen inte vara på annat sätt eftersom RUG finansieras av NED i Washington och ultrahögern i Florida, liksom av stora mediebolag.

När jag nu går igenom de intervjuer som gjorts med journalister i Honduras så har ingen, absolut ingen från RUG ens besvärat sig med att ringa till anställda inom media som hotats, attackerats och vars arbetsplatser stängts. ”Om vi inte berättar något, så finns det inte”, är mottot för RUG. Tack för att ni inte berättar om tragedin i Honduras. Inte heller i El Pais, El Mundo eller ABC är man intresserad av att berätta, vilket gör att den gravlika tystnaden är garanterad. Fördömandena är reserverade till Bolivia och Venezuela.

Unai Aranzadi, Rebelión. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-05-12
Kanadas kommunalarbetarförbund kräver frigivning av de 5

Fackföreningen för offentliganställda, CUPE (närmast mostsvarande Kommunal i Sverige), har skrivit brev till Obama och ber att de fem kubanska antiterroristerna ska friges. CUPE är Kanadas största fackförbund och i brevet framhålls den rättvisa kamp som Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González och Fernando González genomfört. De är fångar i USA sedan 1998. I brevet kritiseras också att familjemedlemmar till de fem inte får besöka dem.

Boletin informativo 100427

 
 

 

 

 

2010-05-10
Salim Lamrani om mediekriget mot Kuba

I Miami samlades ungefär 150 personer, nästan alla kubaner, för att lyssna till en ung, fransk professor. Salim Lamrani, född i Frankrike, med föräldrar från Algeriet, håller ett anförande fyllt av fakta om relationerna mellan EU och Kuba, samt om de manipulationer som pressen ägnar sig åt.

Mediekriget mot Kuba är det centrala och utgångspunkten i Lamranis kritik mot internationella medier i allmänhet och europeiska sådana i synnerhet. Det som dessa medier döljer, eller den information de ger med avsaknad av källor, har som syfte att skapa en opinion som rättfärdigar den aggressiva politik som EU för mot Kuba. Detta visades med sådan tydlighet och med så otvetydiga fakta, att de som är inblandade borde känna skam över att ägna sig åt journalistik.

Det som Kuba främst angrips för är påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Professor Lamrani sade att han var enig med att detta tema bör behandlas, men det måste göras opartiskt. Utgående från att det på Kuba, som i alla världens länder, förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna, borde medierna anlita de organisationer som ägnar sig åt att undersöka om det som sker på Kuba verkligen är så våldsamma, groteska och hemska som Europa och USA låter påskina.

Amnesty International, en organisation som Kuba anklagar för partiskhet, har i sina senaste rapporter detaljerat redogjort för övergrepp, land efter land i Europa, vad gäller fängslanden, tortyr, mord, kidnappningar genomförda av staten.

Lamrani visade, ett efter ett, de olika kräkningarna som olika europeiska länder gjort och jämförde detta med de uppgifter som Amnesty ger om Kuba. Resultatet är att de grova kränkningarna av mänsklig värdighet; mord, tortyr, kidnappning, undertryckande av yttranderätt och annat av denna kaliber, blir så här: Av de 27 länder som utgör EU har 23 begått grova övergrepp mot mänskliga rättigheter. I rapporten om Kuba finns inte ett enda fall av denna sort.

EU fördömer Kuba och ställer krav i namnet av mänskliga rättigheter. Medierna, som ger röst åt EU:s politiker, presenterar ingen analys och gör inga jämförelser som skulle kunna rättfärdiga dessa fördömanden.

Efter kuppen i Honduras i juni 2009 har ungefär 500 personer mördats. De flesta är journalister, aktivister för mänskliga och sociala rättigheter. Pressen talar inte om detta.

För en kort tid sedan upptäcktes en massgrav i Colombia, den största i landets historia. I denna fanns ungefär 2 000 mördade. Mycket talar för att staten var inblandat i detta brott. Pressen nämnde saken i förbigående och gick sedan vidare till annat.

Fången Orlando Zapata begick självmord genom en hungerstrejk. Han dog den 26 februari. Professor Lamrani berättade att i hans land, Frankrike, har sedan 1 januari fram till Zapatas död, fler än 20 fångar begått självmord. En av dem var en pojke på 16 år. I hans land har pressen skrivit massor om Zapata, men inte gett den minsta uppmärksamhet till självmorden i det egna landet.

Lamriani slutade med att säga att det inte handlar om att ge Kubas regering rätt, utan att det gäller att göra sig av med medier som uppenbarligen är instrument för de intressen som kontrollerar staten. Lamrani sade att av alla franska tidningar är det bara två som går med vinst. Resten, bland vilka finns de stora dagstidningarna, går med förlust. Han frågade sig hur det är möjligt att de storbolag som äger dessa medier accepterar att finansiera dem, om det nu inte är så att de enbart är instrument för att bibehålla samhälle där dessa grupper kan fortsätta att ha makten.

Föredraget visade med all tydlighet att de senaste händelserna i världspressen och återupptagandet av EU:s ”gemensamma ståndpunkt” mot Kuba är en smutsig kampanj som vill kuva Kubas självständighet. Det är uppenbart att det inte handlar om påstådda brott på Kuba, utan om att skapa ett klimat som gynnar ett störtande av regeringen i detta land.

Progreso Semanal (USA) 100429. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-05-09
Massiv uppslutning på 1 maj

Kubanerna gav ett resolut svar på kampanjerna mot landet genom en massiv uppslutning på demonstrationerna 1 maj. Totalt deltog flera miljoner i landets olika provinser. De bar plakat med stöd för revolutionen och fördömanden av kampanjerna mot deras land iscensatta av USA och några regeringar i Europa. Den kampvilliga folkmassan visade att de stöder sin egen regering och aldrig kommer att ge efter eller ge upp för attackerna utifrån. På Revolutionstorget i Havanna verkade som demonstrationen aldrig skulle ta slut. Här deltog också många studenter från andra länder, som nu får gratis utbildning på Kuba. Stor uppmärksamhet fick den samlade grupp på ca 10 000 kvinnor, som gav uttryck för en explosion av glädje och entusiasm, samtidigt som de förmedlade ett otvetydigt budskap om sitt stöd till sitt land.

Liberación 100507

 
 

 

 

 

2010-05-09
Kommunalvalen färdiga

Kommunalvalen på Kuba, som genomförs vart 2,5:e år, har nyligen avslutats. På Kuba finns, i mosats till flera andra länder i Latinamerika, inget valtvång. Trots det deltog över 90 % i valen, som ses som en demonstration av stöd för det kubanska samhällssystemet. I samband med valen sade kubanska parlamentets talman, Ricardo Alarcón, bland annat:

”Kubanerna deltar i mycket större utsträckning i valen än medborgarna i Nordamerika eller Europa. Kubanerna gör det utan fusk, lögner, demagogi eller mygel. Det i motsats till många andra länder där det förekommer korruption och fusk.” Alarcon tillade: ”Mediekampanjen mot Kuba har pågått i 50 år. Man har lyckats muta, köpa och skapa några legoknektar. Men det har inte lyckats köpa vårt folk.”

Valkommissionens ordförande Ana Maria Mari påminde om att på Kuba, i motsats till andra länder, är det inte några politiska partier som utser kandidaterna. Det är folket direkt som föreslår, nominerar och väljer. Valet genomförs i direkta och hemliga val.

Liberación 100430

 
 

 

 

 

2010-05-07
Brasilien understryker sitt stöd till Kuba

Brasiliens jordbruksminister underströk solidariteten med Kuba, och beskrev ön som ett land som trots de svårigheter det ställs inför, helhjärtat ger sitt stöd till andra länder i regionen och i hela världen. Ministern framhöll det kubanska stödet i samband med examen bland 568 fiskare som lärt sig läsa och skriva tack vare Kuba.

TeleSur 100425

 
 

 

 

 

2010-05-06
USA stoppar utbyte mellan läkare

Återigen har USA:s regering hindrat ett antal läkare från USA att resa till Kuba för att delta i en medicinsk kongress. Det är ett exempel på effekterna av den blockad som USA upprätthåller mot Kuba. Läkaren och hjärtspecialisten Nicholas Hill från Rhode Island, vice ordförande i Amerikanska Föreningen Torax, säger att ”det fyller ingen mening att hindra utbyte som inte skadar någon, tvärtom, det gynnar bägge parter. Många läkare från mitt land skulle vilja resa till Kuba för att delta i konferensen. De kan inte göra det på grund av de hinder som regeringen lägger i vägen för att hindra utbyte mellan kollegor.” Samtidigt berömde Hill de kubanska läkarna för deras kompetens och professionalism.

Boletin informativo 100423

 
 

 

 

 

2010-05-05
Vietnam tackar Kuba för stödet under frihetskampen

Vietnams ambassadör på Kuba tackade vid en ceremoni för stödet från ön under kampen för frihet och återförening av Vietnam. I samband med högtidlighållandet av Vietnams seger för 35 år sedan sade ambassadören att Kuba har en alldeles speciell plats tack vare sitt stöd för frihetskampen, och att vänskapen och samarbetet mellan länderna är en skatt för båda folken. Ambassadören upprepade också sitt stöd till Kuba mot USA:s blockad och för frigivandet av de fem kubanska antiterroristerna i nordamerikanska fängelser sedan snart 12 år.

Boletin informativo 100422

 
 

 

 

 

2010-05-03
Tusentals demonstrerade till stöd för Kuba i Madrid

Samtidigt som kommunalvalen pågick på Kuba samlades tusentals demonstranter i Madrid för att visa sin solidaritet med Kuba och sitt avståndstagande från den antikubanska kampanj som USA och EU satt igång. Parollen för demonstrationen var ”Kuba är inte ensamt”. Ett annat slagord var: ”Vi försvarar Revolutionen för en bättre värld”. Enligt polisuppgifter samlade demonstrationen ca 4 000 deltagare.

Klappjakten riktar sig inte enbart mot Kuba, utan drabbar också sociala och politiska rörelser i framförallt Bolivia, Venezuela och Ecuador. Alltså medlemsstater i ALBA. Ett exempel på offensiven mot de progressiva rörelserna var statskuppen i juni 2009 i Honduras. Med det ”har man satt upp en mur så att den process utan motstycke som pågår inte utsträcker sig.”

”Vi ser våldsamma överdrifter i media där informationsmonopolen ger enorm uppmärksamhet åt vissa händelser på Kuba, men helt ignorerar brutala övergrepp mot mänskliga rättigheter i hela världen.”

Vid en deklaration i samband med demonstrationen, som lästes upp av artisterna Willy Toledo och Alicia Hermida, framhölls att Kuba ”står ansikte mot ansikte mot imperialsimen och visar att kapitalismen inte är den enda möjliga sociala organisationen. Det finns andra alternativ som är mycket mer rättvisa.” I tider av kapitalistisk kris är det inte konstigt att man försöker smutskasta länder med andra sociala system.

TeleSur 100425

 
 

 

 

 

2010-05-02
Kommunalvalen avlöper lugnt och glatt på Kuba

Under förra söndagen deltog fler än åtta miljoner kubaner i kommunalvalen. Valproceduren genomfördes lugnt i kommunerna där valmanskåren ska välja drygt 15 000 representanter till de 169 kommunfullmäktige.

Valkommissionens ordförande sade att kubanerna massivt utövar sin rösträtt som svar på den pågående antikubanska mediekampanjen. ”Detta är det bästa svaret vårt folk kan ge mot den mediekampanj som släppts loss mot revolutionen och det bästa sättet att visa befolkningens stöd för det politiska systemet”, sade hon i en intervju. Kandidaterna har utsetts direkt av sina grannar vid politiska möten och debatter.

Alla kubaner över 16 år har rösträtt och väljer sina delegater på 2,5 år. Bland väljarna finns drygt 325 000 förstagångsväljare. President Raul Castro röstade i stadsdelen Vedado i Havanna. I de distrikt där ingen av kandidaterna når 50 % av rösterna äger en andra valomgång rum den 2 maj, då man väljer bland de två som fått flest röster. Resultatet från söndagens val tillkännages nästa måndag. Enligt den kubanska vallagen väljs kommunfullmäktige med 2,5 års mellanrum, medan provins- och nationalförsamling väljs vart femte år.

TeleSur 100425. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-05-02
Kuba fördömer inhuman behandling av palestinier

Kuba fördömer den bestialiska och inhumana behandling som palestinska fångar utstätts för av Israel, under det att USA och EU tiger. Vid en ceremoni på “de palestinska fångarnas dag” i Havanna fördömdes också den internationella pressens passivitet inför behandlingen av palestinier. Frågan har accentuerats av den hungerstrejk som palestinska fångar genomför. De strejkande straffas på olika sätt av de israeliska myndigheterna.

Boletin informativo 100421

 
 

 

 

 

2010-04-28
Valladares uppmärksammad i DN och SvD

Den 16 augusti 2008 plockade Wall Street Journal fram en på 80-talet världsberömd ”förlamad kubansk poet”, Armando Valladares, ur malpåsen. Det har tagit ett par år innan nylanseringen nått Sverige, men nu har båda rikstidningarna tagit sig an saken. Ingendera verkar ha en aning om den hur denna, en av CIAs mest framgångsrika lögnkampanjer, avslöjades som en skröna Valladares spänstigt klev ner för flygplanstrappan i Paris 1982. Där stod ett uppbåd från franska regeringen, Amnesty, Penklubben med flera och väntade med rullstol.

Det visade sig att han varken var poet – han hade inte ens skrivit de erbarmliga dikter om groteska fängelseförhållanden som publicerades 1979 – eller förlamad. Men CIAs kampanj hade lyckats uppbåda en internationell mediastorm, i Frankrike så stor att dåvarande president Mitterand vädjade till Kuba att frige honom. Enligt sändebudet Regis Debray skulle Mitterrands regering praktiskt taget kollapsa om den ”fängslade poeten” inte frigavs.

Efter den internationella uppståndelsen hade fängelseledningen börjat filma Valladares när han gymnastiserade i badrummet. Regis Debray fick se filmen, och Valladares också, och reste sig från sin rullstol. Han hade suttit av så gott som hela sin strafftid, frigavs och fick resa till Frankrike under villkor att han skulle gå om bord och lämna planet på egna ben. Världspressen gapade, men publiciteten blev knapphändig, den passade inte dagordningen. Så när Valladares nu lanseras på nytt kan det ske i trygg vetskap om att inte heller denna gång kommer bolagsmedia att avslöja skrönan.

Som före detta polis i Batistadiktaturens Kuba hade Valladares engagerat sig i en terroristgrupp som ägnade sig åt sprängattentat inför USAs invasionsförsök i Grisbukten 1961. För detta anhölls han och dömdes till 25 år. Efter en kort sejour i Paris reste han till Miami och inledde en karriär som affärsman, inte poet. I USAs gav president Reagan honom medalj och utsåg honom till USAs ambassadör vid FNs människorättskommitté. Med honom i huvudrollen monterade USA en stor show i Genève 1989. Valladares var ofin nog att inte bara behandla de latinamerikanska ”kollegorna” som vasaller, utan också många europeiska som inte var vana att hotas med repressalier om de inte röstade för USAs fördömande av Kuba. Valladares gjorde också fiasko med sitt försvar för blodiga diktaturer och plockades diskret bort från rampljuset. När den pinsamma historien antogs vara glömd, återkom han som ordförande i ”Humans Rights Foundations International Committee” i USA som med statliga anslag finansierar opposition mot vänsterregeringar i Latinamerika.

Den 30 april 2009 identifierades Achá Melgar, Boliviarepresentant för Valladares ”människorättsstiftelsekommitté”, som finansiär av en terroristliga som tagits på bar gärning 16 april med förberedelse av mord på president Evo Morales. Valladares själv ställde sedan upp för kuppregimen i Honduras, bland annat som valobservatör i november 2009 tillsammans med andra ”valobservatörer” från samma extremhögergrupper i USA som legat bakom militärkuppen. Enligt Valladares var valdeltagandet högt i dessa i val som inte accepterades av andra än USA, Israel och ett fåtal USA-klienter, och allt ”gick rätt och demokratiskt till”. Oberoende källor hävdade extremt lågt valdeltagande och omfattande våld och misshandel. Efter valet har förtrycket intensifierats på ett sätt som påminner om 70- och 80-talens högerterror i Latinamerika. Honduras har till exempel blivit ett av världens farligaste länder för journalister med 5 mördade bara under mars månad. Deras mänskliga rättigheter återfinns inte på Valladares bord. Efter att intervjun i Wall Street Journal censurerade Youtube en video om Valladares. Den finns nu på CubaInformacion.

Eva Björklund

 
 

 

 

 

2010-04-27
Häpnadsväckande uttalande från Hillary Clinton

Vid en utfrågning sade USA:s utrikesminister Hillary Clinton om blockaden: ”Det är min personliga uppfattning att Castros inte vill se ett slut på embargot och inte vill ha en normalisering i förbindelserna med USA. Då skulle de förlora alla sina ursäkter för allt som inte hänt på Kuba de senaste 50 åren. Och jag tycker det är väldigt sorgligt.”

Kubanska medier anklagade Clinton för cynism, rapporterar AP. Radio Reloj sade att ”Clintons uttalande var en blandning av okunnighet och lögn på en omätbar nivå.” På stationens webbsida stod det att ”om cynismen behöver något som gör det odödligt, så har USA:s utrikesminister lyckats.” Clintons uttalande kom också okommenterat upp på ”Cubadebate”, en regeringssajt som är populär bland intellektuella på och utanför ön.

Cuba Central Team (USA) 100415

 
 

 

 

 

2010-04-27
Kuba privatiserar frisör- och skönhetssalonger

I den senaste ekonomiska reformen har hundratals statliga frisör- och skönhetssalonger över hela landet lämnats över av staten till de anställda, rapporterar Reuters. De anställda kommer nu att hyra utrymme där de arbetar och betala skatt istället för att få en månadslön. De kan sätta marknadsmässiga priser och kan förvänta sig en bra lön.

Cuba Central Team (USA) 100415

 
 

 

 

 

2010-04-25
Sju år av kubansk hälsovård i Venezuela

16 april markerade sjuårsdagen av Venezuelas hälsovårdsprogram, Mission Barrio Adentro, som med hjälp av kubanska läkare har gett gratis sjukvård till miljontals fattiga. Det började som ett försök i slumområdet Libertador i Caracas och utsträcktes snart över hela landet. Det började med 53 kubanska läkare som idag har ökat till nästan 30 000 kubanska hälsovårdsarbetare, varav ca 10 000 läkare. Under sju år har 11 500 hälsovårdscentraler byggts. Flera miljoner människor har nu tillgång till grundläggande hälsovård som de tidigare inte kunde bekosta.

Regeringen försöker genom utbildningsinsatser avhjälpa behovet av kubansk hjälp och nu arbetar också fler än 15 000 venezolaner i Barrio Adentro. När president Chavez först tillkännagav programmet var tanken att kubanerna skulle vara kvar i fem år för att därefter kunna ersätta dem med inhemska läkare. Kubas vice hälsovårdsminister säger att kubanerna stannar så länge som Venezuela vill.

Högern i Venezuela är starkt kritisk till den kubanska närvaron. Eftersom media i Venezuela till stor del är kampanjorgan för högern har de kubanska läkarna slutat att ge intervjuer, eftersom de förvrängs.

Den kubanske ministern påpekade: ”Vi åker inte till något land i syfte att berika oss. WHO har aldrig lyckats med att ha ett lika stort antal läkare i olika länder som Kuba har.”

Från Green Left Weekly i Venezuelanalysis.com 100413

 
 

 

 

 

2010-04-24
"Korruptionen är den verkliga kontrarevolutionen"
Esteban Morales, hedersdoktor i USA-studier vid Universitetet i Havanna

Om vi ingående granskar Kubas interna situation idag så kan det inte råda något tvivel om att kontrarevolutionen, steg för steg, intar positioner på olika nivåer i stat och regering. Utan tvekan är det så att det finns folk i olika positioner som bänkat sig för att om revolutionen faller, så är de redo för en överföring av statens egendomar till privata händer, såsom skedde i Sovjetunionen.

Fidel har sagt att vi själva kan göra slut på revolutionen. Jag tror att, bland andra bekymmer, så tänker han på korruptionen. Det är ett fenomen som vi fortsatt kämpar med. Det visar sig bland annat på hur jord i träda distribuerats på en del platser; bedrägeri, olagligheter, vänskapskorruption, byråkratisk långsamhet osv.

Korruptionen är mycket farligare än de så kallade dissidenterna. Dessa är isolerade, de saknar ett riktigt program, de har inga verkliga ledare och de har inga anhängare. Korruptionen är den verkliga kontrarevolutionen som kan göra stor skada. Det då den finns representerad inom regering och i statsapparaten och det är dessa som styr landets resurser.

Låt oss ta ett uppenbart exempel: På svarta marknaden finns pulvermjölk som krupit upp till ett pris på 70 pesos för 1 kg. Mjölken har stulits från de statliga butikerna. Likadant är det med alla produkter på svarta marknaden. Det betyder att det på statens bekostnad finns en illegal marknad som alla utom staten tjänar på. Försäljarna i valutabutikerna säljer ofta varorna för egen vinning utanför arbetsplatsen. Det handlar om en korruption i vilken väldigt många deltar i på grund korruptionen bland statliga funktionärer. Det pågår en illegal ström av produkter från staten till handel på gatan. Allt en dold ekonomi som staten inte kontrollerar och som är omöjligt att få ordning på så länge det finns ett stort gap mellan tillgång och efterfrågan, som fallet är nu.

Det är en kontrarevolution som har dolda ledare och erbjuder alternativ till staten. Men det jag skissat på här ovan är inte det farligaste. Det är bara korruptionens folkliga yttring.

Det som nyligen avslöjades om en grupp funktionärer på mycket hög nivå som sysslade med svågerpolitik, favörer, korruption, slarv med spridande av känsliga uppgifter som nått spanska säkerhetstjänsten, är mycket värre.

När Kubas regering 1998 visade omfattande information för FBI om terroristaktiviteter riktade mot Kuba från USA:s territorium, vad gjorde FBI? Istället för att vidta åtgärder mot terroristerna spårade man upp de som informerat Kuba och nu sitter våra fem hjältar sedan mer än 11 år orättfärdigt i fängelse. Det är rimligt att anta att man agerar på ett likartat sätt och att USA försöker hitta de som ligger bakom olagligheter på Kuba. Sedan flera år har USA ändrat fokus på sin Kubapolitik. De riktar in sig på våra interna affärer. Allt som händer observeras och övervakas av USA:s säkerhetstjänst. Det är givet att de vet bättre än vi själva vilka kubaner som har bankkonton i utlandet, vilka som tar emot mutor och vilka affärstransaktioner de gör. Alla de företag som Kuba har affärer med har informationsavdelningar och nästan alla kontrolleras av USA. Och om USA inte gör det, så finns det tjänstemän som om de har känslig kunskap om Kuba kan få mycket bra betalt om de låter informationen gå vidare. Det sorgliga är att USA har bättre kunskaper om våra affärsmän än vi. Med denna samlade information är det möjligt att muta, utpressa eller rekrytera en person. Det går givetvis inte med alla. Men den som en gång olagligt, genom korruption, tillskansat sig fördelar, har därefter svårt att stå emot erbjudanden eller bibehålla andra värderingar.

När Kuba 1989 upptäckte att funktionärer inom krigsmakten och inrikesministeriet var inblandade i knarkhandel, så vår det sedan länge känt för USA.

Ju förr Kuba avslöjar de korrumperade, desto mindre blir den skada de åstadkommer.

UNEAC:s websida, Progreso Semanal, Esteban Morales, hedersdoktor i USA-studier vid Universitetet i Havanna 100420. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-24
Skrymtarna i KD hakar på ”Freedom House”.

Som vi rapporterat har några organisationer i Norge, bland andra CIA:s förlängda arm Freedom House, bjudit in högerextremisten, den förre Batistapolisen och bombsprängaren Valladares för att berätta om livet som ”samvetsfånge” på Kuba. Efter 30 år tror man att alla glömt att den ”förlamade poeten” avslöjats. Det visade sig att han varken var förlamad, poet eller samvetsfånge. Utan en simpel terrorist som greps när han placerade ut bomber på shoppingcentra i Havanna något år efter revolutionens seger.

KD-riksdagsmannen Lennart Sacrédeus vill inte vara sämre. Kan norrmännen så kan väl KD. Och hycklaren säger på KD:s hemsida: ”Det är ett stort privilegium att stå värd för den tidigare kubanske samvetsfången Armando Valladares, under hans besök i riksdagen då han kommer att berätta om sina erfarenheter som regimkritiker och samvetsfånge.”

Läs gärna mer om ”människorättskämpen” Valladares, här på hemsidan. Hyckleriet har många ansikten. KD är ett av dem.

Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-23
Raul Castro, på Ungkommunisternas kongress. (utdrag om ekonomin och om den internationella anti-kubanska kampanjen)

Ekonomin:
Idag, mer än någonsin tidigare är den ekonomiska kampen den viktigaste uppgiften. Här ligger fokus i det ideologiska arbetet, för det är på detta arbete som hållbarheten och bevarandet av vårt sociala system vilar.

Utan en sund och dynamisk ekonomi, utan att avskaffa överflödiga utgifter och slöseri, så kommer det varken att vara möjligt att höja levnadsstandarden eller att bevara och förbättra den höga nivån på hälsovård och utbildning som vi idag gratis garanterar varje medborgare.

Utan ett effektivt jordbruk som vi kan utveckla utifrån våra egna resurser – utan att snegla på de stora investeringarna vi gjorde i det förflutna – kan vi inte förvänta oss att vidmakthålla och öka livsmedelsproduktionen, som idag till stor del kräver import av varor som vi själva kan odla.

Om människor känner att de inte behöver arbeta för att de är skyddade av extremt vårdande och irrationella statliga regler, kommer vi aldrig att kunna stimulera kärlek till arbetet eller lösa den kroniska bristen på byggnads-, industri- och jordbruksarbetare eller lärare, poliser och andra nödvändiga yrken.

Om vi inte bestämt och systematiskt socialt fördömer de illegala aktiviteter och olika uttryck av korruption, kommer alltför många att vilja fortsätta att skapa sig förmögenheter på majoritetens bekostnad och samtidigt sprida uppfattningar som går stick i stäv med själva grunden i socialismen.

Om vi fortsätter att behålla det stora antalet undersysselsatta som finns i nästan alla sektorer; om vi fortsätter att betala löner som inte står i överensstämmelse med arbetets resultat och ökar mängden pengar i cirkulation, då kan vi inte förvänta oss att priserna ska sluta stiga eller att köpkraften slutar att minska. Vi vet att olika områden i ekonomin har hundratusentals arbetare för många; en del analytiker uppskattar det till över en miljon. Detta är en mycket känslig fråga som vi kommer att behandla noggrant och med politiskt sunt förnuft.

Revolutionen kommer inte att överge någon. Den kommer att sträva efter att skapa de nödvändiga villkoren så att varje kuban har ett värdigt arbete. Men det betyder inte att staten kommer att vara ansvarig för att erbjuda arbete till var och en också efter att de redan fått flera erbjudanden. Medborgarna själva bör vara de mest angelägna att hitta ett socialt värdefullt arbete.

Sammanfattningsvis, att fortsätta att spendera mer än vi tjänar är likvärdigt med att äta upp vår framtid och äventyra Revolutionens överlevnad.

Mediekampanjen mot Kuba:
Denna kongress sammanfaller med en omfattande förtalskampanj mot Kuba. Det är en kampanj som finansieras av imperiets centra i USA och Europa, som hycklande viftar med paroller om mänskliga rättigheter.

De har cyniskt och skamlöst manipulerat en intagen fånges död. En intagen som var dömd till fängelse på 14 punkter för att ha begått kriminella handlingar, en intagen som genom påverkan och lögner, intresserad av ekonomiskt stöd utifrån, förvandlades till en ”politisk dissident”. En man som tubbades till att genomföra en hungerstrejk med absurda krav. [Med krav på Internet, TV, mobiltelefon och kök i cellen, ö.a.]

Trots våra läkares ansträngningar så dog mannen, något vi beklagade när det hände. Vi uppgav också att de enda som tjänade på detta är samma personer som nu uppmuntrar en annan individ att genomföra en liknande handling av oacceptabel utpressning. Denne är inte i fängelse, trots de lögner som påstår det. Han är en fri person som redan avtjänat sitt straff. Det gällde överfall och misshandel av en kvinnlig läkare, som han också hotade att döda. Det gällde också ett senare tillfälle när han misshandlade en gammal dam på närmare 70 år, som var tvungen att opereras efter överfallet. Trots det görs allt, precis som i det förstnämnda fallet, för att rädda hans liv. Men om han inte ändrar sitt självförstörande uppträdande [hungerstrejk, ö.a.] kommer han att vara ansvarig tillsammans med sina sponsorer, för utgången som vi inte önskar.

Det är kväljande att se dubbelmoralen hos dem i Europa som förhåller sig tysta när det gäller tortyr i det s.k. kriget mot terrorism, som tillät hemliga CIA-flyg transportera fångar och som till och med upplät sitt territorium för etablerandet av hemliga fångläger.

Det verkar som om fanbärarna för den så omtalade pressfriheten har glömt att den ekonomiska- och handelsblockaden mot Kuba och dess inhumana effekter på vårt folk är i full kraft och till och med skärps; att den nuvarande USA-administrationen inte har slutat att stödja undergrävande verksamhet; att den orättvisa, diskriminerande ”gemensamma positionen” som EU-antagit, sponsrad av USA och den spanska högern, fortfarande gäller och strävar efter ett regimskifte i vårt land. Eller för att säga det rakt ut: att förstöra Revolutionen.

Mer än ett halvt århundrade av ständig kamp har lärt vårt folk att tvekan är detsamma som nederlag.

Vi kommer aldrig att vika inför utpressning från något land, eller grupp av länder, oavsett hur mäktiga de må vara och oavsett konsekvenserna. Vi har rätt att försvara oss. Låt dem veta att om de försöker tränga in oss i ett hörn, så kommer vi att försvara oss. I första hand med sanning och våra principer. Ännu en gång ska vi vara fasta och lugna och vi har tålamod. Vår historia är full av sådana exempel…

Mer nyligen visade det kubanska folket ett bestående prov på sin kapacitet till motstånd och självförtroende när det socialistiska lägret upplöstes och Sovjetunionen styckades. Då föll Kubas BNP med 35 % och utrikeshandeln med 85 %. Vi tappade marknaden för våra viktigaste exportvaror som socker, nickel, citrusfrukter mm, och priserna gick ner med hälften, vi förlorade mjuka krediter vilket gjorde att ett otal viktiga investeringar avbröts; transportsystemet kollapsade, byggnads- och jordbruksindustrin kunde inte köpa reservdelar och utrustning, råmaterial till industrin saknades och hundratals fabriker paralyserades och medförde en plötslig kvantitativ och kvalitativ försämring av tillgång på mat till nivåer under de rekommenderade för fullvärdig kost.

Vi led alla under de extremt varma somrarna under första halvan på 1990-talet, när elavbrotten översteg 12 timmar om dygnet på grund av brist på drivmedel till el-generatorer. Och medan allt detta hände, anlände horder av journalister från nyhetsbyråer i Väst. Många av dem väntade med illa dold förtjusning på Revolutionens slutgiltiga nederlag och hoppades att vara den förste att kunna sända rapporter om detta Mitt i denna dramatiska situation lämnades ingen åt sitt öde. Detta gav ytterligare bevis på den styrka som kommer utifrån enheten hos ett folk som försvarar rättvisa idéer. Bara en socialistisk regering, trots alla dess brister, kan framgångsrikt klara en sådan hård prövning.

Raul Castro på Ungkommunisternas kongress 100404 (utdrag). Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-23
CIA, Valladares och mordhot mot Evo Morales

Den 30 april 2009 identifierades Achá Melgar, Bolivia-representant för en s k NGO i USA, ”Human Rights Foundation” (HRF), som främste finansiär av den terroristliga som polisen bröt upp 16 april medan de förberedde mord på president Evo Morales. Ordförande i HRF, känt för sina band med CIA och dess omstörtande verksamhet, är Armando Valladares. Han åtalades på Kuba i början av 60-talet för samarbete med CIA och utplacering av sprängladdningar på offentliga platser. Han blev med Pen-klubbens och Amnestys benägna bistånd världsberömd i slutet av 70- talet, som tog till sig skrönan om att han var en fängslad poet som misshandlats till förlamning i ett kubanskt fängelse. När han efter frigivning via Frankrike anlände till USA utnämnde Reagan honom till ambassadör inför FN:s Kommission för mänskliga rättigheter.
Källa: Jean-Guy Allard 2009

 
 

 

 

 

2010-04-22
Nya pengar, samma mål
José Pertierra, Liberación 100409 (utdrag)

Presidenterna kommer och går i Washington, men utrikespolitikens mål är densamma: att störta de regeringar som vågar att försvara sin nationella självständighet och att hindra varje revolution som kämpar för en bättre värld. USA har under 50 år utvecklat sina vapen mot Kuba, men kriget är detsamma.

USA:s UD har offentliggjort en del av de medel som man, via olika organisationer, slussar till kriget mot Kuba:

 • 25 000 dollar till Creative Associates, en organisation som i det dolda arbetar för att få stöd till politiska förändringar på Kuba.
 • 200 000 dollar för att stärka de sammanslutningar som stöder Washington på Kuba och förse dem med utbildning och utrustning.
 • 250 000 dollar för att hjälpa familjemedlemmar till påstådda politiska fångar, exempelvis ”Damer i Vitt” och det nyligen startade ”Damer till Stöd”.
 • 350 000 dollar för att kunna ha inflytande på vissa kubanska grupper, ”särskilt kvinnorna som brukar utnyttjas sexuellt”.
 • 400 000 dollar till Institute for Sustainable Communities. Med syfte att ”försöka identifiera nya ledare för det kubanska samhället” och hjälpa dem i deras politiska och mediala kampanjer.
 • 500 000 dollar till dem som kämpar för att befria de påstådda politiska fångarna.
 • 500 000 dollar till religiösa grupper.
 • 500 000 dollar för att få till stånd ”internationella påtryckningar mot den kubanska regeringen så att den reformerar arbetsmarknadslagarna”.
 • 500 000 dollar till olika icke-statliga organisationer med band till Washington.
 • 750 000 dollar för att ”främja mänskliga rättigheter och demokrati”.
 • 900 000 dollar till Freedom House. Pengarna ska slussas till ledare för vissa utvalda grupper som artister, författare, musiker och bloggare. Man ska prioritera afrokubaner.
 • 1 150 000 dollar för att lära upp bland annat journalister och bloggare för att utnyttja ny teknik för kommunikation.
 • 2 000 000 för att stödja grupper knutna till Washington, med speciell inriktning på kvinnor, afrokubaner för att uppmuntra privata ekonomiska initiativ.
 • 2 500 000 för att administrera de olika programmen för att få till en regimändring.
 • 2 600 000 till Development Associates Inc. För att bredda motståndet på Kuba och främja USA:s politik.
 • 2 900 000 dollar för att, direkt via USA:s UD, främja ”yttrandefrihet” på Kuba.
 • 16 000 000 dollar för att förse vissa grupper med högteknologisk utrustning.

De program som här redovisas utgör drygt 32 miljoner dollar. Detta är bara en del av USA:s budget för att störta Kubas regering.

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-20
Valladares, ”den förlamade poeten” går igen - Avdammad ”hjälte” inbjuden till Norge av Amnesty (Norge), Freedom House (USA), Nobel Peace Center (Norge)
Zoltan Tiroler

Med anledning av ovanstående har vi nöjet att än en gång berätta historien om den ”politiske” fången Valladares.

För några år sedan publicerade Wall Street Journal en lång intervju med en på 80-talet världsberömd ”förlamad kubansk poet”, Armando Valladares. Han spelade huvudrollen i en av CIAs mest framgångsrika lögnkampanjer mot Kuba. Den lyckades engagera Amnesty och Pen-klubbar runt om i världen – inklusive i Sverige - till förmån för denne stackare som skulle ha ”torterats till förlamning” i kubanska fängelser. Det visade sig att han varken var poet – han hade inte ens skrivit de erbarmliga dikter om groteska fängelseförhållanden som Fib- Kulturfront översatte och publicerade och som lästes upp på Pen- klubbens gala för fängslade poeter 1979 – eller förlamad. Intervjun nu i Wall Street Journal handlar återigen om vidrig tortyr och blodbesudlade händer i den castristiska mördarregimens gulag och beklagar att omvärlden hatar USA och därför inte stöder Bush´s plan att återta kontrollen över Kuba.

Som före detta Batistapolis hade Valladares engagerat sig i en terroristgrupp som ägnade sig åt sprängattentat mot shoppingcentra och andra offentliga inrättningar i Havanna inför USAs invasion i Grisbukten 1961. Han fängslades och dömdes till 25 år. Efter en världsomfattande, propagandakampanj 20 år senare vädjade Frankrikes president Mitterrand om hans frigivning. Valladares flögs till Paris där han frisk och spänstig skuttade nerför flygplanstrappan till förtret för ett enormt fotografuppbåd – och vidare till Miami.

I USA fick han medalj av president Reagan som också utsåg honom till USAs ambassadör inför FNs människorättskommitté. Med honom i huvudrollen satte USA upp en stor show i Genève 1989, men misslyckades (se ”Mänskliga rättighetsteatern” av Karen Lee Wald http:// www.walterlippmann.com/klw-theatre.html ). Valladares var ofin nog att inte bara behandla de latinamerikanska ”kollegorna” som vasaller, utan också de europeiska, som blev rasande när han hotade dem med repressalier om de inte röstade för USAs resolutionsförslag att fördöma Kuba.

Valladares försvann ur rampljuset, men har återkommit som ordförande i ”Humans Rights Foundations International Committee” som med regeringsanslag stöder oppositionsgrupper mot vänsterregeringar i Latinamerika. Han är också framgångsrik fastighetsspekulant och har investerat i en temapark i norra Spanien, med 60 miljoner euro i bidrag från EU. En av de andra medlemmarna i hans terrorgrupp i Havanna i början på 60-talet, Carlos Alberto Montaner, lyckades fly, anslöt sig till CIA, bosatte sig i mitten på 70-talet i Spanien och blev en av de ledande propagandisterna mot Kuba, och främste lanserare av Valladares—skrönan i slutet på 70-talet. Han är ordförande i folkpartiets kubanska systerparti (i Spanien), medlem i Liberala Internationalen.Fidel Castro om Valladares

I Ignacio Ramonets intervjubok med Fidel Castro, ”Hundra timmar med Fidel” finns ett avsnitt om Valladares: Castro: Ja, han dömdes till fängelse för terroristhandlingar av det mest renodlade slag, sprängattentat. De var två inblandade, den ena var underårig och dömdes därför inte. Det var direkt efter Grisbuktsinvasionen, när USAs berömda Operation Mongoose fortfarande gällde, med tiotals mordplaner och försök, tusentals terrorattentat – tusentals - och Valladares inblandad i ett av dem. Han arresterades och dömdes till fängelse. Senare började han framställa sig som förlamad, han lurade alla, för det pågick en enorm propagandakampanj i imperiets tjänst.

Folk blev upprörda i hela världen över att vi höll en man fången som media framställde som poet, och som också var förlamad, som det påstods, av misshandel i fängelset. Ett poesialbum gavs ut, ”Från min rullstol” (några dikter publicerades på svenska i FIB kulturfront), om en ”fängslad poet” – en sprängmedelsterrorist, inte den slags terrorist som riktade sig mot de ekonomiska installationerna, utan den sort som tar livet av folk. Så blev Valladares en världskändis, böcker skrevs om honom utomlands, som ”förlamad”. Du känner ju Régis Debray lika väl som jag. Han arbetade under denna tid som rådgivare åt president Mitterrand i Frankrike. Han kom till Kuba för att vädja för Valladares, han sa mig att Mitterrands regering praktiskt taget skulle kollapsa om inte den ”fängslade poeten” frigavs.

Jag frågade en framstående specialist, vad är det för fel på honom egentligen? För det var ett väldigt ståhej kring detta, och han sa ”det är inget fel på honom”. ”Men vad menar du, inget fel på honom. Det är omöjligt.” Han insisterade: inget fel. Så jag sa: ”Bevisa saken”. Och det var enkelt, det var bara att använda audiovisuell teknik för att kolla vad han hade för sig. Vi hade aldrig gjort något liknande tidigare. Men nu gjordes det, han kollas, och det blir en filminspelning av hans rörelser. Och han förtjänar verkligen en olympisk medalj för simulering, han lyckades förvrida synen på hela världen. Så fort han blev ensam i cellen såg han sig omkring – filmen finns fortfarande – stod upp, gick in i badrummet, och där i sitt badrum gjorde han alla slags gymnastiska övningar. Han var i bättre form än du och jag, rena atleten.

Ramonet: Han simulerade?

Castro: Jag har ju berättat för dig vad Regis Debray sa. De visade filmen för honom, och för Valladares också.

R: För Valladares?

C: Ja. Innan Debray fick svar på sin vädjan fick Valladares se filmen med de förträffliga övningar han gjorde – han skulle kunna skriva en handbok om hur man håller sig i form medan man låtsas vara förlamad – och hans reaktion när han såg detta var att resa sig från sin stol. Sedan fick Debray se den och sedan fick Valladares besked: Du kommer att friges – han hade ändå suttit av största delen av sin tid och var nu redskap för en hätsk kampanj – vi ställer bara ett villkor: du måste gå ombord på planet, och lämna det på dina egna två ben. Debray visste redan att det villkor vi ställde var att Valladares skulle gå på och av planet och ge upp sitt skådespel som förlamad. Jag klandrar honom inte, för den som sitter i fängelse hittar på vad som helst för att komma ut.

Ur Ignacio Ramonets intervjubok med Fidel Castro, ”Hundra timmar med Fidel”


Efter att Valladares-skrönan dammats av i Wall Street Journal censurerade Youtube en video som berättar historien. Men den finns att se på CubaInformacion.tv (på spanska).


Valladares igen
Liberación 091204

Den en gång så skändligen avslöjade Valladares har nu dammats av igen och inbjudits till en konferens i Norge. Bakom arrangemanget står USA:s Freedom House, norska Amnesty och norska Nobelkommittén. Freedom House har en lång historia av att finansiera intern subversion mot regeringar som USA inte gillar och är i många fall täckmantel för CIA. På konferensens hemsida upprepas det som för flera årtionden visat sig vara lögn och förbannad dikt. I förtröstan på att minnet är kort skriver man: ”Armando Valladares tillbringade 22 år i kubanskt fängelse som straff för sin opposition till kommunism. Han överlevde omänskliga förhållanden, daglig tortyr, straffarbete och isoleringscell med obrytbart mod och sin djupa religiösa tro. Efter sin frigivning 1982 publicerade han sina memoarer i den internationella bestsellern ”Mot allt hopp: minnen från livet i Castros Gulag”. Han utnämndes av USA till FN-ambassadör i Kommissionen för mänskliga rättigheter, där hans fokus på Kuba ledde till att Castros fruktansvärda fängelsesystem uppdagades.”

Men sanningen är följande:
Valladares dömdes på 1960-talet för flera terrorattentat på Kuba då han tillsammans med bland andra Carlos Alberto Montaner (samme Montaner som är vice ordförande i Liberalernas International, avslöjad som inblandad i mordet på sex jesuitpräster i El Salvador) placerade ut bomber i shoppingcentra i Havanna. Valladares blev känd i hela världen när Amnesty och Penklubben tog sig an honom som påstådd ”samvetsfånge”. Han hävdade att han var poet som blivit invalidiserad av tortyr i fängelset. En jättekampanj för hans frigivande drogs igång. Frankrikes president Mitterand engagerade sig i fallet. Kubanerna, som hade videoinspelningar från när Valladares gjorde gymnastik i fängelset, lovade på Mitterands enträgna begäran att släppa ”invaliden” om han förband sig att gå ner för trapporna från flygplanet i Paris. Och där stod hela jätteuppbådet från franska regeringen, Amnesty, Penklubben osv. och väntade med rullstol på det stackars tortyroffret när han glatt skuttade ner för flygplanstrappan.

Amnesty, Penklubben och andra har aldrig bett om ursäkt för förtalet mot Kuba, varken då eller senare. Också Valladares poetiska ådra visade sig vara lögn. Han hade inte skrivit dikterna som kampanjen publicerade i hans namn (återigen vännen Montaner, som faktiskt kan skriva). USA:s dåvarande president Ronald Reagan utsåg omgående terroristen till USA:s ambassadör i FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter. Där gjorde Valladares präktigt fiasko med sitt försvar för blodiga diktaturer och plockades bort. 2009 var Valladares valobservatör under skenvalen efter militärkuppen i Honduras. Utan rullstol. Inga valobservatörer deltog från de Latinamerikanska staterna eller EU, eftersom valet inte accepterats av några andra än USA, Israel och ett fåtal USA-klienter.

Däremot kom ”valobservatörer” från samma extremhögergrupper i USA som låg bakom militärkuppen i juni. Enligt Valladares var valdeltagandet naturligtvis högt och allt gick rätt och demokratiskt till. Rapporter från oberoende källor hävdar ett extremt lågt valdeltagande och omfattande våld och misshandel.

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-19
Olika sorters politisk kritik

I brittiska Financial Times skriver reportern Marc Frank att samma dag som den hungerstrejkande Zapata begravdes och ”Damerna i Vitt” demonstrerade, samlades företrädare för 250 000 småbönder och kooperationsmedlemmar. De kritiserade öppet myndigheterna på en förberedande jordbrukskongress. ”Bönderna var minst lika kritiska som de demonstrerande kvinnorna. De anklagade regeringen för dålig ineffektiv livsmedelsförsörjning och krävde en radikal förändring i jordbrukspolitiken vad gäller distribution och försäljning av deras produkter.”

”Medan Damerna fick stor medieuppmärksamhet och mycket stöd utomlands, möttes de med spott och spe av ett myller av folk hemma”, skriver Frank. ”Inte en enda människa förenade sig med dem. Inte någon enda tände ett ljus för Zapata. Det förekom ingen vaka utanför sjukhuset där Fariñas, en annan hungerstrejkande dissident, på egen begäran får dropp.”

Bönderna däremot ”fick ingen uppmärksamhet utomlands men sympati hemma på Kuba för kraven på att byråkraterna ska tillgodose deras krav eller hålla sig undan.” En västdiplomat uttryckte en önskan om att förena de två oppositionsyttringarna.

Cuba Central Team (USA) 100415

 
 

 

 

 

2010-04-18
Bacardi vinner i rätten över Havana Club

En domare i Delaware avslog en begäran från Pernod Ricard SA att Bacardi Ltd skulle stoppas från att sälja ”Havana Club” i USA. Bägge företagen säljer rom med det namnet. Pernod gör det utanför USA och Bacardi gör det i USA. Rättegångar har pågått i över 13 år om namnet. Pernod anklagar också Bacardi för att lögnaktigt annonsera och lura konsumenter att tro att deras rom görs på Kuba. Bacardi tillverkas på Puerto Rico. Havana Club tillverkas på Kuba. Pernod har sagt att de kommer att överklaga domen.

Cuba Central Team (USA) 100409

 
 

 

 

 

2010-04-18
Obama med terroristkramare

Senare denna månad reser President Obama till Miami för att samla pengar till demokraternas kampanjer. Evenemanget ska äga rum hemma hos Gloria Estefan. För att få vara med ska man betala 34 500 dollar.

Gloria Estefan är ledande i det antikubanska lobbyarbetet. Nyligen var hon med att organisera en demonstration i Miami till stöd för ”Damer i vitt”. I demonstrationen deltog Luis Posada Carriles, mannen ansvarig för den första flygplanssprängningen på västra halvklotet. Det var 6 oktober 1976 när en bomb exploderade på Cubana Flight 455. Planet störtade i havet och alla 73 personer ombord omkom, många av dem kubanska tonåringar. Posada fortsätter som en fri man i USA, medan USA fortsätter att sätta upp Kuba på listan över länder som sponsrar terrorism.

Nu när Posada har marscherat med Estefan håller hon en insamlingsmiddag för presidenten. Förra året rapporterade ”Public Campaign” att personer som stöder sanktionerna mot Kuba skänkt nära 11 miljoner dollar till kongressledamöter sedan 2004. Det i något som Miami Herald kallar en ”till stor del lyckad ansträngning” att förhindra förändringar i USA:s Kubapolitik.

Cuba Central Team (USA) 100402. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-17
Dissidenter eller förrädare?
Atilio A. Boron, Liberación 100402 (utdrag)

17 mars 1960 godkände USA:s nationella säkerhetsråd ett aktionsprogram mot Kuba. Det lades fram av dåtida CIA-chefen Allen Dulles. Delar av dokumentet är inte längre hemligstämplat. Programmet beskriver fyra huvudstrategier. Den första är ”skapandet av en opposition” och det andra igångsättandet av en ”mäktig propagandaoffensiv”.

Efter årtionden av misslyckanden skapade George W Bush, inom själva UD, en speciell kommission med syfte att få till stånd ett ”regimskifte” på Kuba. Ön har det tvivelaktiga nöjet att vara det enda land i världen för vilket USA:s UD skapat ett speciellt projekt av detta slag. Kommissionen lade fram sin första rapport 2004. Den bestod av 458 sidor och förklarade minutiöst vad som krävs för att installera en liberal demokrati på Kuba. För att genomföra projektet avsattes initialt 59 miljoner dollar om året (förutom olika hemliga anslag). Av dessa öronmärks 36 miljoner dollar för att starta och finansiera ”dissidenterna”…

De flesta av dem som finns i fängelse är inte där för att de är politiska dissidenter, utan något som är mycket allvarligare: ”fosterlandsförrädare”. …

De kubanska ”dissidenterna”, i motsats till exempelvis Sacharov, Solzhenitsin, Bahro, King och Wanunu, syftar till att undergräva den konstitutionella ordningen och störta systemet. Och viktigast; de gör det i tjänst åt en fientlig utländsk makt, USA. …

De som tar emot pengar och rådgivning från en främmande fientlig makt blir objektivt sett fiender till fosterlandet. När de agerar för att få till en ”regimförändring”, som gör slut på revolutionen, kan de då anses vara ”politiska dissidenter”?

I USA:s konstitution, Artikel III, sektion 3, anges att den som förenar sig med landets fiender eller hjälper dem, straffas. 1953 avrättades Julius och Ethel Rosenberg i elektriska stolen anklagade för att ha ”förrått fosterlandet och förenat sig med USA:s fiender”. I så gott som alla länder anges hårda straff för dem som ”konspirerar mot landets säkerhet”, ”hjälper en utländsk makt”, ”handlingar mot landets självständighet, integritet, suveränitet”, ”samarbete på något vis med främmande makt så att det kan skada landet.”

På Kuba finns regimkritiker. Men ingen av dem ställer sig i tjänst hos främmande makt som vill ta över deras land. De är regimkritiker, inte förrädare.

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-16
Mer om Calle 13 och konserten i Havanna

Musikgruppen Calle 13 från Puerto Rico har fått stor uppmärksamhet för sin konsert på den ”antiimperialistiska scenen José Martí” på Havannas strandpromenad, framför USA:s intressekontor. Vissa uppgifter gör gällande att närmare en halv miljon kubaner lyssnade till gruppen. Det viftades med Kubas och Puerto Ricos flaggor. Bandet var klädda i kubanska baseballandslagets dräkt och framhöll vikten av latinamerikansk enhet, samt de starka banden mellan Kuba och Puerto Rico.

Mitt under konserten fick Calle 13 ta emot Cubadiscos Internationella Pris 2010 för sitt engagemang och försvar för Karibiens och Latinamerikas rika kultur som det framförs i Calle 13 skiva ”Los de atrás vienen conmigo”.Förutom konserten besökte Calle 13 skolor, träffade artister och musiker och hade ett möte med anhöriga till de fem i USA fängslade kubanerna. Calle 13 sade att det var en ära att ha fått spela på Kuba. ”Konserten var utmärkt, ögonblicket vi kom på var perfekt. Vi åker från Kuba laddade med energi och är redo för att göra en ny skiva, men nu med ännu större kraft.” Vidare: ”Besöket har varit mycket lärorikt. För någon från Puerto Rico, med ett USA-pass, är det mycket svårt att få besöka Kuba. Byråkratin och de politiska omständigheterna försöker isolera Puerto Rico från Kuba, men de båda ländernas historia är rik och sammanflätad. Nu känner jag mig fullkomligt uppkopplad med Kuba.”

Calle 13 möts nu av protester från exilmaffian när de kommer till Miami för att ge en konsert. Bland andra har Gloria Estefan, hennes man Bacardichefen Emilio och Willy Chirino kritiserat spelningarna på Kuba.

Liberación 100402. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-15
Tusentals vykort skickade till Obama med krav på frigivning av De 5

Tusentals vykort från fler än 20 länder har skickats till USA:s president med krav på frigivning av de fem kubanska antiterroristerna. Detta meddelades av en av stödkommittéerna för de fem. Kampanjen, som initierades i januari, har stöd av tio Nobelpristagare som anslutit sig till kravet på frigivande av de politiska fångarna. De 5 har nu suttit i USA:s fängelser i nära 12 år. Nobelpristagarna vänder sig till USA:s president i hans egenskap av fredspristagare 2009 och de skriver att de förväntar sig ”hans signatur” för ett frigivande.

Boletin informativo 100401

 
 

 

 

 

2010-04-15
USA återupptar finansieringen av de anti-kubanska grupperna

Obamaadministrationen har meddelat organisationer inblandade i att leverera pengar, teknisk apparatur och andra varor till ”dissidenter” på Kuba, att de kan börja göra sina resor igen, meddelar Miami Herald. Resorna stoppades efter att Alan P. Gross, som på uppdrag av USAID rest till Kuba, arresterades i december. Han greps efter att han distribuerat satellitkommunikationsutrustning till utvalda personer på ön.

Enligt dessa organisationer som tar emot medel från USAID, fick de också med en liten varning på köpet: ”Ta inte med mer utrustning och pengar än vad du kan förklara om du stoppas av kubanska myndigheter.” De inblandade i programmen säger att åtgärden att åter släppa till medel visar att Obamaadministrationen ”intar en tuffare attityd efter Havannas oegentligheter nyligen.”

Nyhetsbyrån AP rapporterar att USAID:s kubaprogram givit firman Creative Associates International 6,5 miljoner dollar 2008 och nu ytterligare 2,5 miljoner. CAI hyrde in Caleb McCarry, som under Bushadministrationen hade uppgiften att ”genomföra övergången till demokrati på Kuba”, redan två månader att de fått sitt första kontrakt. AP noterar att CAI och DAI, företaget som hade hyrt den nu gripne Alan Gross, inte hade någon tidigare erfarenhet på Kuba innan de fick sina stora anslag. De skriver inte heller om sina uppdrag på Kuba på sina hemsidor.

Cuba Central Team (USA) 100409

 
 

 

 

 

2010-04-12
Kuba har vårdat fler än 25 000 offer från Tjernobyl

Vid en ceremoni på Kuba informerade chefen för det kubanska programmet för offren för Tjernobyl, Julio Medina, att kubanska läkare under 20 år vårdat fler än 25 000 personer som utsattes för kärnkraftskatastrofen i Ukraina. Majoriteten av de 25 000 är barn. Ukrainas president uttryckte sin tacksamhet till Kubas regering för stödet. Han framhöll att tack vare Kuba har 23 000 ukrainska barn, varav majoriteten är föräldralösa, fått omfattande medicinsk vård.

Också Ukrainas tidigare president, Leonid Kuchma, tackade Fidel Castro, läkarna och det kubanska folket för hjälpen som ”vi aldrig kommer att glömma”. Kuchma påminde om att Kuba var det första landet som erbjöd hjälp efter katastrofen, medan resten av världen bara ”uttryckte sina kondoleanser.”

Telesur 100330

 
 

 

 

 

2010-04-09
200 000 fans såg Calle 13 i Havanna

När det puertoricanska bandet Calle 13 anlände till Kuba sa de att det länge varit en dröm för dem att få spela i landet. USA förbjöd dem tidigare att resa till Kuba för att delta i den Latinamerikanska Filmfestivalen. Nu fick gruppen ta emot Premio Internacional Cubadisco för sin skiva ”Los de atrás vienen conmigo”.

”Vi ska visa världen att Kuba lever och andas”, sa bandledaren ”Residente”. Kubanerna översvämmade gatorna och platsen framför scenen, dansande och sjungande bandets låtar. Calle 13 spelade också sången ”Pal Norte”, med vilken den vann en Grammis 2007, tillsammans med kubanska Orishas.

Det mest laddade ögonblicket var när Residente tolkade ”Querido FBI” (Kära FBI), sången tillägnad landsmannen och frihetskämpen Filiberto Ojeda Rios, mördad av FBI 2005. Innan man drog igång sade Residente att denna sång ”är riktat direkt mot byggnaden jag har bakom mig”, i en anspelning på USA:s Intressekontor.

”Det här är vår musik, kombinationen av Kuba och Calle 13.” Bandet har haft en tight agenda på Kuba och har besökt musikskolor och samtalat med unga kubanska musiker.

Telesur 100324. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-08
Sveriges Radios Lars Palmgren: Ointressant om ”Damer i Vitt” tar emot pengar av terrorister!
Zoltan Tiroler

I en brevväxling mellan Zoltan Tiroler och Lars Palmgren, Sveriges Radios reporter i Latinamerika, om dennes rapportering om ”dissidenterna” på Kuba, framkommer flera intressanta uppgifter. Här följer Zoltan Tirolers kommentar till Palmgrens svar. (Det första inlägget kan läsas här)Tack för svar. Jag tycker att vissa av dina synpunkter är häpnadsväckande.

Du skriver: "det var intressant att uppmärksamma demonstrationen för att det nästan aldrig förekommer några oppositionsdemonstrationer i Havanna. Inte för att där inte skulle finnas anledning eller vilja, utan därför att man inte kan, får eller vågar."

Min kommentar: "Damerna i Vitt" demonstrerar sedan länge en gång i veckan, så speciellt ovanligt eller farligt är det knappast. Av ringa nyhetsvärde, således.

Du skriver: ”Att det inte förekom någon rapport [om nyuppgrävda massgravar i Colombia] den här gången berodde på att jag befann mig mitt i effekterna av en jordbävning”.

Kommentar: Märkligt att du, då du befann dig i jordbävningens Chile, trots det hade tid att rapportera om den lilla demonstrationen med ett 20-tal ”Damer i Vitt”. Men inte om
2 000 dödade colombianer. Inte heller om den rapport Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter CIDH släppte samtidigt om Honduras, där regeringen satt en ny grym metod i verket; att mörda barn till ledande oppositionella: ”CIDH fördömer morden på tre aktivister i motståndet mot kuppen under den senaste månaden… .Kommittén observerar med bestörtning att barn till ledare i motståndsfronten mördas, kidnappas, trakasseras och hotas för att tysta dessa. 17-åriga Dara Guidel återfanns 17 februari, hängd. Hon var dotter till Enrique Guidel som leder ett radioprogram, kritiskt mot kuppen… 9 februari kidnappades en familj som är aktiva i motståndet av tungt beväpnade och uniformerade män. En av de kidnappade var en ung flicka som 2009 anmält att hon blivit våldtagen av fyra poliser efter en demonstration. Nu greps flickan med kommentaren `vi får se om du gör en anmälan igen`. Två av kvinnorna våldtogs, den tredje hotades till livet och männen torterades.”

Detta är två exempel på sådant som objektivt sett är viktigare än ”Damernas” demonstration. Jag vidhåller att din prioritering är märklig. Den kan bara förklaras om man har ett politiskt syfte. Den uruguayanske författaren Eduardo Galeano sade nyligen att när det gäller Kuba ”används en enorm lupp som förstorar allt som händer där så fort det gillas av fientliga intressen”. Galeano noterade samtidigt att ”de stora massmedierna, på alla de sidor de har ägnat åt jordbävningen i Haiti, inte har berättat att det land som skickat flest läkare har varit Kuba och att de haitiska läkarna har fått sin utbildning gratis på Kuba. Medan Kuba skickar läkare, skickade USA soldater.”

Du skriver: ”Det är rätt att Zapata Tamayo dog på sjukhus, inte i fängelse. Att han var en återfallsbrottsling är den officiella kubanska beskrivningen. Han greps också ett antal gånger under 90-talet för förargelseväckande beteende, bedrägeri och för att han slog en man huvudet med en machete.”

Kommentar: Du försöker misstänkliggöra och tona ned det faktum att Zapata suttit i fängelse flera gånger sedan 90-talet för bland annat grova våldsbrott. Och att han först i fängelse värvades till ”dissidenterna”.

Du skriver: ”Hans hungerstrejk motiverades inte av några extrema lyxkrav, som Zoltan Tiroler försöker göra gällande, utan av att han ville ha samma behandling/rättigheter som Fidel Castro hade när han fängslades efter den misslyckade attacken mot Moncadaförläggningen 1953.”

Kommentar: ”Samma behandling som Fidel Castro 1953”? Zapata krävde telefon, Internet, TV och kök i cellen! Hade Fidel det?

Och till sist:

Du skriver: ”Och, menar du, skulle de krav Damerna i vitt för fram - liksom deras rättighet att göra sin röst hörd - vara ogiltiga för att Bush gett dem sitt stöd eller att Santiago Alvarez gett dem pengar? Guilt by association?”

Kommentar: Oavsett huruvida kraven i sig är giltiga eller ej så förlorar de självklart i trovärdighet när de framförs av personer som för detta tar emot 1 500 dollar i månaden från den som beordrat bombattentat mot bland annat nattklubben Tropicana i Havanna. Damerna har också stöd av Posada Carriles, hjärnan bakom västra halvklotets första flygplanssprängning, då ett kubanskt civilflygplan flög i luften och alla 73 ombord omkom. Du tycker inte det påverkar damernas trovärdighet att de efter sina demonstrationer brukar samlas för genomgång på USA:s Intressekontor? USA har lagstiftat om att störta Kubas regering och investerar mångmiljonbelopp för att uppnå sitt mål. Terrorism mot Kuba från USA har dödat fler människor än vad Al Qaida gjorde 11 september. Om det varit Al Qaida som finansierat en demonstration i Washington, hade det också varit ointressant? Varför är detta ointressant för SR och bolagsmedia när det gäller Kuba? För att det skulle störa den bild som SR och bolagsmedier vill sprida?

Jag är säker på att de många förbannade motdemonstranterna på gatan, som skriker mot Damerna, definitivt tycker att allt detta har med saken att göra! Och de kubanska myndigheterna har all anledning i världen att hålla ”Damerna” under uppsikt. Det gör alla länder med de som samarbetar med fientlig makt.
Det sista är så pass anmärkningsvärt att det vore intressant att veta vad ledningen för nyhetsredaktionen på SR tycker.

Zoltan Tiroler 2010-03-31

 
 

 

 

 

2010-04-07
Latinamerikanska Parlamentet kritiserar medieattacker mot latinamerikansk integration

Vicepresidenten i Latinamerikanska Parlamentet, PARLATINO, Carolus Wimmer anser att vissa medier är perversa när det gäller Kuba och Venezuela. “Enda syftet med deras kampanjer är att förstöra integrationsprocessen. Vi har upplevt ett halvt sekel av att bemöta de ständiga attackerna mot den kubanska Revolutionen och dess ledare Fidel Castro. Nu gäller attackerna också Venezuelas president Hugo Chavez”, sade Wimmer. Han tillskrev den nu pågående mediekampanjen den heta önskan hos högern i Europa och USA att försvaga den nya befrielseprocessen i Latinamerika.

Boletin informativo 100323

 
 

 

 

 

2010-04-07
På Kuba visas biografier över kandidaterna till kommunfullmäktige

Röstberättigade kubaner kan från idag se korta biografier och fotografier på de nära 35 000 kandidaterna som nominerats till landets kommunfullmäktige. Valet sker 25 april. 2 maj blir det en andra valomgång i de valkretsar där ingen kandidat fått över 50 % av rösterna.

Boletin informativo 100329

 
 

 

 

 

2010-04-06
Demonstration för De Fem kubanerna

Mitt i ett strålande vårväder med Drottningatan fullproppad med besökare startade vi upp vårens arbete för frigivningen av De Fem kubanska politiska fångarna i USA. 30 aktivister gick med banderoller, kubaflaggor och delade ut flygblad.

Vi kallar våra aktioner för minidemonstrationer och promenader, men det är i själva verket kraftfulla manifestationer som syns ordentligt av tiotusentals människor. Det är oerhört viktigt att vi visar upp att Kubasolidariteten är levande och att vi får kontinuitet.
  

I rad efter rad kom vi promenerande med våra synliga banderoller och Kubaflaggor. Talkörerna ekade taktfast och högt
  

– Kuba si, Yanquis no, solidaritet med Kuba!
  
Samtliga 450 flygblad som vi hade med oss delades snabbt ut, till nästa gång får vi ta med oss fler flygblad...
  
Kubasolidariteten står i centrum för oss men denna dag fick svenska nazister stå och dela ut flygblad med banderoller och fanor helt ostörda på Drottninggatan och då höjdes talkörerna med ett glasklart budskap, högt och tydligt och mitt framför nazisterna manade vi till aktion.
  
 – inga nazister på våra gator!
  

Det var en synlig och viktig manifestation till stöd för De Fem och till Kubasolidariteten. Vi behöver mera av de här aktiviteterna och det är också på gång.
  
Vanja Ramirez från kommittén för De Fem säger:
   – Vi kommer att jobba aktivt och mycket utåtriktat med Svensk-Kubanska Föreningen med flera aktiviteter och till sommaren kommer en stor offensiv för De Fem. Nu har vi köpt in en megafon, så nu kommer vi både att ses och höras.
  
Text och foto: Achim Rödner

 
 

 

 

 

2010-04-04
René Vázquez Díaz i Jönköping

Den svensk-kubanske författaren René Vázquez Díaz gjorde på torsdagen förra veckan ett mycket uppskattat framträdande på Stadsbiblioteket i Jönköping. På ett medryckande sätt beskrev han fallet och rättsövergreppen mot de 5 kubanerna. Likaså gav han drastiska exempel på hur USA:s blockad drabbar Kuba. Att det inte är lätt att vara en avvikande röst när det gäller Kuba framkom också med all önskvärd tydlighet. Det finns bara en sanning och det är bolagsmediernas. Den som inte anpassar sig kan både svartlistas, hotas till döden och frysas ut. Å andra sidan kan man bli både rik och berömd om man förtalar Kuba. Mötet arrangerades av Svensk-Kubanska Föreningen, TCO-Rådet och Stadsbiblioteket.

Svensk-Kubanska Föreningen i Jönköping

 
 

 

 

 

2010-04-03
Berättigad fråga?

I en ledare i E-K (20 mars 2010) kritiseras tidningen Expressens genomgång av riksdagsledamöters studieresor. Resor som finansierats genom riksdagen anslag. Ledareskribenten menar att Expressen ”underblåser politikerföraktet” genom ”ett svepande misstänkliggörande av folkvalda”.

Men E-K tillfogar erkännandet att ”ett par riktigt underliga saker har de också fått fram. Vad Dalarnas MP-ledamot kunde hitta för miljöpolitik på Kuba är en berättigad fråga.

Jag skulle tro att denna kommentar förvånade en del läsare. Till exempel dem som drog sig till minnes TV-programmet ”Mitt i naturen” då man informerade om och resonerade kring ”Kubas gröna revolution”. Utifrån en kanadensisk reportagefilm diskuterades kubanernas ambitiösa genomgripande satsning på ekologiskt jordbruk. Det är väl inte heller helt omöjligt att en och annan läsare även tagit del av filmen ”The Oil Peak”, vars tema är att de förändringar inom miljö- och energiområdet som Kuba genomfört sedan 90-talens början är något som alla, även vi i Europa och USA kan lära av. Också forskare uppmärksammade tidigt Kubanerna konsekventa satsning på uthållighet och miljö. Ett väldigt tidigt exempel var den grupp av forskare från USA som redan 1992 skrev rapportboken ”The Greening of the Revolution” Sedan dess har olika organisationer och organ inom FN uppmärksammat och lovordat Kubas ansträngningar, och framhållit dem som viktiga exempel. När Världsnaturfonden häromåret undersökte hur olika länder förmådde kombinera miljömål med social välfärd och rättvisa (utbildning, hälsovård, jämlikhet etc) placerades Kuba som nummer ett i världen!

Sommaren 2003 deltog jag, på egen bekostnad(!), i ett månadslångt studiebesök på Kuba. Bland annat ingick några dagars arbete på en av Kubas ekologiska stadsträdgårdar, som förser städerna med grönsaker. Jag besökte också flera skolor och sjukhus. Jag kommer ihåg att jag frapperades av mängden anhöriga till inlagda på sjukhusen. Inte bara på psykiatriska avdelningar, där de anhöriga medvetet och regelmässigt integreras i den vårdande processen. Till och med när vår studiegrupp tittade in i en operationssal kunde vi konstatera att det fanns anhöriga där också. Jag kommer faktiskt ihåg att vi i gruppen då uttryckte viss förvåning.

Döm då om min förvåning när jag några dagar efter min hemkomst kunde jag läsa i en av vårt lands större dagstidningar att ett av alla uttryck för det man kallade ”förtrycket på Kuba” var att anhöriga inte tillåts besöka inlagda patienter på sjukhusen.

Sen dess har jag slutat förvånas. När det handlar om Kuba gäller inte de gängse elementära kraven på källkritik. Så länge en journalist eller politiker uttrycker sig negativt om Kuba ifrågasätts det inte. Okunnighet är inget hinder. Om däremot en journalist eller politiker ens visar tillstymmelse till ett positivt intresse för någon aspekt av det kubanska samhällsbygget, så som till exempel den nu aktuella miljöpartistiska riksdagsledamoten gjort, då startar ofta ett drev som för tankarna till mccarthyismens hets i 50-talets USA.

Mitt förslag är att E-K:s ledareskribent tar kontakt med riksdagsledamoten och ställer den ”berättigade frågan” direkt; eller, ännu bättre, varför inte erbjuda ledamoten plats i Eskilstuna-Kuriren för en artikel om studieresan?  

Tomas Widén
Skollärare i Eskilstuna

 
 

 

 

 

2010-04-02
Luis Posada Carriles och Damer i Vitt

Trots anklagelser om uppsåtligt mord på 73 personer i samband med sprängningen av ett kubanskt civilflygplan, så har Luis Posada inte utvisats till Venezuela. Inte heller har åtal väckts emot honom i USA för dessa brott. Han går fritt på gatorna i Miami, tillsammans med Gloria Estefan, för att stödja de s.k. Damerna i Vitt.

Posadas stöd till ”damerna” borde inte förvåna oss. Det finns en viktig länk mellan Posada och dessa damer. Länken är Santiago Alvarez. Det är ett erkänt faktum, medgivet också av damerna, att de får 1 500 dollar i månaden från Rescate Juridico (Juridisk Räddning) i Miami. Posada och damerna delar samma gudfader.

Ordförande i Rescate Juridico är ingen mindre än Santiago Alvarez. Han är en mycket nära vän till Posada Carriles och en ekonomisk sponsor av denne. Alvarez var den person som smugglade in Posada till USA på sin båt, ”Santrina”. Det enligt dokument från USA:s åklagarmyndighet.

Alvarez är den person som lät en av sina män placera två bomber på Tropicanas nattklubb i Havanna. Samtalen mellan Alvarez och hans agent spelades in och har spelats upp på kubansk TV.

Det är tydligt att Alvarez bakgrund inte hindrar damerna från att spela med och ta emot pengar fläckade av kubanskt blod. I USA är det ett brott att ta emot pengar från en terroristorganisation. Det ger stränga straff. Jag antar att det är likadant på Kuba. Trots det är det enda straffet damerna hittills fått föraktet från kubaner på gatan.

Den kubanska regeringen har visat sig vara otroligt tolerant och har till och med givit damerna polisskydd. Ett förslag till Posada är att om han verkligen vill demonstrera till stöd för Alvarez´ damer, så borde han åka till Havanna och göra det.

Artikeln åtföljs av foton på demonstrationen i Miami. Bland annat Carriles, där han intervjuas av USA regeringens propagandakanal mot Kuba, Radio/TV Martí.

José Pertierra 100326. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-04-01
Eduardo Galeano: Allt som gynnar Kubas fiender synas med lupp

Den uruguayanske författaren och journalisten Eduardo Galeano säger att när det gäller Kuba så ”används en enorm lupp som förstorar allt som händer där så fort det gillas av fientliga intressen”. ”Samma lupp dras undan när det passar.”

Galeano deltog i seminariet om ”Mänskliga rättigheter, kvinnor och gränser: kvinnomorden i Ciudad Juárez”, organiserat av Andalusiens internationella universitet i Sevilla. I samband med detta gjorde han uttalandet om Kuba efter att en journalist hade ställt en fråga angående den kubanske fången Orlando Zapatas död. Författaren sa att han ”respekterar beslutet från någon som är beredd att genomföra en hungerstrejk och dö för det han tror på, även om det inte sker för något som bör applåderas”.

Galeano beklagade att ”de stora massmedierna, på alla de sidor de har ägnat åt jordbävningen i Haiti inte har berättat att det land som skickat flest läkare har varit Kuba som skickade tusen stycken, och att de haitiska läkarna har fått sin utbildning gratis på Kuba.”

” Medan Kuba skickar läkare, skickade USA soldater. Detta innebär diametralt motsatta synsätt på internationella relationer”, tillade författaren. ”Kuba är en modell när det gäller solidaritet och nationell värdighet. Men jag applåderar inte allt som sker på Kuba, för en sann vän kritiserar framifrån och berömmer bakom ryggen”, sa Galeano.

Glokala 100325. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-31
”Guillermo Fariñas: ”Jag får utmärkt behandling”

Det är alltid sorgligt när någon dör, och det ska behandlas med respekt. Att uppmuntra det, önska det och sedan manipulera det för egen vinning är skändligt och förtjänar bara förakt. Det är vad som hänt med Orlando Zapatas beklagliga dödsfall på sjukhus i Havanna. Han avtjänade fängelsestraff för vanliga brott utan någon som helst koppling till politik. Hans namn figurerade aldrig bland “dissidenterna” innan Kubas fiender lyckades utnyttja honom i sin mediekampanj och magiskt förvandlade honom till “samvetsfånge.”

Nu riktas uppmärksamheten mot en till, Guillermo Fariñas, som förklarat sig i hungerstrejk, som han gjort flera gånger tidigare. Han gjorde detta från sin bostad i Santa Clara, eftersom han inte avtjänar något straff. Han fördes till sjukhus för att rädda livet. Det skedde med hans och familjens samtycke. Där får han nu gratis vård som vilken kuban som helst.

Rent farsartat blir det när Jerzy Buzek, ordförande i EU-parlamentet, den 18 mars sa sig vara “allvarligt bekymrad för läget för alla politiska fångar, speciellt Guillermo Fariñas”. Dagen efter krävde hans landsman Bronislaw Komorwski i polska parlamentet att Kuba skulle “frige alla politiska fångar, bland dem Guillermo Fariñas”. Märkligt nog ansåg sig ledamöterna inte känna till att Fariñas samtidigt framträdde med uttalanden och intervjuer i olika medier.

17 mars besökte en journalist från nyhetsbyrån ANSA Fariñas i Santa Clara. Han skrev: “Medan han får fyra sorters dropp fortsätter Guillermo Fariñas sin hungerstrejk klistrad vid telefonen ... hälsar leende med knuten vänsternäve alla besökare som kommer in ... en stor del av tiden pratar han i telefon med folk som ringer för att höra hur han mår, tittar på TV och läser Kommunistpartiets dagstidning Granma som hans mamma haft med sig.” En sköterska ser till honom hela tiden.

Tre dagar senare, i samtal med en journalist från DPA, var Fariñas på gott humör: “Här får jag utmärkt behandling av både läkare och sjuksköterskor. Kom ihåg att jag har legat i denna sal flera gånger tidigare. De känner mig från tidigare hungerstrejker.”

Sådan “utmärkt” behandling får knappast någon i de länder som nu höjer sina röster mot Kuba. Och han får det trots att USA med sin blockad hindrar Kuba att importera mediciner och sjukvårdsutrustning. En inhuman politik som de som kritiserar oss är medskyldiga till.

Talmannen i Kubas Parlament, Ricardo Alarcón de Quesada 100329. Översättning: Eva Björklund


Myndigheterna uppmanar Fariñas att avbryta hungerstrejken

Enligt en talesman för den hungerstrejkande Guillermo Fariñas fick denne besök av en kubansk tjänsteman på sjukhuset. Han ombads att avsluta sin månadslånga hungerstrejk, enligt nyhetsbyrån AFP. Spanska ABC uppgav att Fariñas svarat att han inte skulle sluta förrän 26 politiska fångar med dålig hälsa släpps. På detta fick han enligt uppgift inget svar. Fariñas uppgav att de båda haft ett ”affärsmässigt samtal och att inget abrupt hände. Till slut pratade vi om baseball, för vi är båda fans av Villa Clara”.

Cuba Central Team (USA) 100326. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-31
Regeringspartiet i Uruguay ger sitt stöd till Kuba

Regeringspartiet Frente Amplio, FA, i Uruguay har i en resolution fördömt påtryckningarna och kampanjen mot Kuba, med anledning av Orlando Zapatas död. Resolutionen påminner om att det kubanska folket sedan 50 år är utsatta för en omänsklig blockad som är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, en blockad som en stor majoritet av världens länder fördömt.

FA avvisar USA:s sanktioner och blockad och kräver ett omedelbart slut för att Kuba ska kunna utöva sin självständighet fullt ut, liksom rätten att själva besluta om landets framtid.

Boletin informativo 100323

 
 

 

 

 

2010-03-29
”Havanna förhandlar inte under tryck”
La Jornada, Gerardo Arreola, 100317

Fallet med dissidenterna som hungerstrejkar och påtryckningarna för att benåda fångarna påverkar dialogen mellan Kuba och USA, liksom den till EU, säger den politiske kommentatorn Rafael Hernández: ”Regeringen i Havanna förhandlar inte under press. Enbart diplomatisk dialog får resultat, något som andra regeringar vet.”

Hernández är redaktör för den kubanska tidskriften Temas. Han har nyss återvänt från University of Texas i Austin, där han föreläst om relationerna Kuba – USA. Det är något han undervisat i på såväl universiteten Columbia och Harvard, i Mexiko och på CIDE och ITAM.

Han anser att dissidenterna inte representerar något civilsamhälle utan ”oppositionella mikropartier”. Bland dess ledare finns varken någon Havel eller Walesa. Det är kubanerna på Kuba som beslutar ifall den framtida kubanska socialismen kommer att tillåta en lojal opposition inom systemet.

Läs hela artikeln >>

 
 

 

 

 

2010-03-29
Enkelt för USA att få alla Kubas ”dissidenter” fria

Redan förra året erbjud Kubas president Raul Castro att USA skulle få hem alla sina kubanska agenter i utbyte mot de fem kubaner som sedan 1998 sitter i fängelser i USA, rättsvidrigt dömda. De fem hade infiltrerat terroristorganisationer i Miami och försåg Kuba med uppgifter så att terrordåd mot Kuba kunde oskadliggöras.

Miami Herald skrev förra året om detta: Castro föreslog uttryckligen USA att frige de fem kubanerna, som avtjänar straff på mellan 15 år och [dubbel] livstid för att ha spionerat i Miami. I utbyte lovade han att skicka politiska fångar och deras familjer till USA: ”Frige våra landsmän och vi skickar dit era, med familjer och vad helst ni vill – de så kallade ´dissidenterna´ och ´patrioterna´.”

Om, och hur, Obama skulle kunna göra detta var oklart. Om vi tittar tillbaka på Reagan-epoken förekom flera ryktbara fångutväxlingar mellan Öst och Väst…

En domstol dömde de fem kubanerna 2001 i Miami, i en rättegång som Bushadministrationen utmålade som ett sätt att skapa rättvisa för att Kuba sköt ner ”Brothers to the Rescue”. [När kubanskt flyg, efter upprepade varningar, sköt ner två plan från Miami över kubanskt luftrum.] Tre av kubanerna avtjänar livstidsstraff. De två andra fick 15 respektive 19 års fängelse.

1979 omvandlade Jimmy Carter domarna för fyra USA-medborgare och skickade hem dem till Puerto Rico efter 25 år i fängelse för att ha skjutit i Kongressen 1954 i en demonstration för Puerto Ricos självständighet. Carter sade att det var en humanitär gest. Fidel Castro hade i flera år lovat att frige fyra fängslade ”CIA-agenter” i utbyte mot de fyra från Puerto Rico, och det gjorde han.

Det nu aktuella utbytet skulle betyda att Kubas politiska fångar skulle sättas på flyg till utlandet. Exilkubaner hyllar dem som frihetskämpar. Kubas regering stämplar dem som ”USA-avlönade legoknektar och terrorister”, för att de påstås ha tagit emot pengar från USA.

[Raul] Castro sockrade erbjudandet genom att erbjuda att släppa fångar som USA aldrig bett om, några centralamerikaner som dömdes i kubanska domstolar för att ha genomfört en bombkampanj 1997 mot turistanläggningar.

Fångutväxlingar har länge varit ett instrument i kubanska revolutionens bittra relationer med USA. 1962 skickade Castro över 1 000 personer, som deltagit i den misslyckade invasionen i Grisbukten året innan, tillbaka till USA. Några av de som deltog i invasionen dömdes och avrättades, några fängslades i årtionden. Men USA fick tillbaka de flesta av dem. Och Kuba fick 500 traktorer till jordbruket och mediciner för flera miljoner dollar.

Zoltan Tiroler
Källa: Miami Herald, Carol Rosenberg, 090417

 
 

 

 

 

2010-03-27
Att sila mygg och svälja kameler – EU om mänskliga rättigheter


För några veckor sedan publicerade Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter, CIDH, en korthuggen rapport. ”Man beklagar mord, kidnappningar och överfall i Honduras. CIDH fördömer och beklagar mordet på tre aktiva medlemmar i motståndet mot statskuppen. De skedde den senaste månaden i Honduras. Dessutom beklagar CIDH kidnappningarna, de godtyckliga häktningarna, våldtäkterna och de olagliga bortförandet som drabbat personer i motståndet mot kuppen, liksom deras familjemedlemmar. CIDH uttrycker sin djupa oro att söner och döttrar till aktivister hotas och trakasseras. De har i två fall nyligen mördats.”

Rapporten har passerat obemärkt i bolagsmedier som istället ägnat utrymme åt den kubanske fången Orlando Zapata, som dog efter en hungerstrejk på Kuba. Det som händer inte så långt från Kuba, i Honduras, får ingen uppmärksamhet. Här kan en grupp förtryckare, dödsskvadroner som aktiverats efter statskuppen i juni 2009, aktivera en ny taktik för att tysta de sociala protesterna: att straffa barnen.” Rapporten fortsätter med att utförligt beskriva misshandeln, våldtäkterna och morden på barn till aktivister. Något protestuttalande från EU eller USA är inte att förvänta.

Liberación 100319

 
 

 

 

 

2010-03-27
En kubansk opposition i vanrykte får sin martyr
Guillermo Nova, La República/Rebelión (utdrag). Översättning: Zoltan Tiroler

Trots läkarnas försök att rädda hans liv har Orlando Zapatas tragiska död på Kuba rört om en opposition som inte är van vid att föra sin konflikt med regeringen till slutet, och som framför allt helt saknar martyrer. Bortglömda är nu hungerstrejkerna då man åt i smyg eller till och med mixade sönder köttbitar för att låtsas bara dricka juice inför pressen. De som förr gjorde detta är samma personer som idag begråter Zapata, för i ett land utan tortyr eller utomrättsliga avrättningar behövde oppositionen en martyr och de har lett honom ända till slutet för att kunna visa upp honom som en kollektiv trofé.

I december påbörjade Zapata en hungerstrejk för att i fängelset få förbättringar som telefon och kök i sin egen cell. Det är saker som inte finns i något fängelse i världen och för detta tog han en konflikt som han inte kunde vinna.

Bland reaktionerna på dödfallet har det förekommit kritik mot påstådda häktningar under dagen för att undvika att de oppositionella åker till begravningen i Banes. Detta motsägs av Martha Beatriz Roque, som är medlem i ”de 75” och som av hälsoskäl har släppts ur fängelset. Hon har åkt från Havanna till Banes i sällskap med ett tiotal medlemmar av ”Damerna i vitt” och Vladimiro Roca. Roque försäkrade den spanska dagstidningen El País att de inte har haft problem att röra sig i landet och att myndigheterna inte har hindrat dem från att resa.

De anticastristiska grupperna mottar mer än 40 miljoner dollar från USAs statsbudget, men deras krav får inte något stöd på Kuba, på internationell nivå förbigås de av regeringar och det var till och med länge sedan de bjöds in till USAs intressekontor i Havanna.

 
 

 

 

 

2010-03-25
Talmannen i Kubas Parlament, Ricardo Alarcón de Quesada, om mediekampanjen mot Kuba.  (utdrag)

Det handlar i realiteten om en kolossal kampanj i lurendrejeri, det längsta, dyrbaraste och smutsigaste som historien upplevt. Det har nu hållit på i mer än ett halvt sekel.

En del, bara en del, av denna lömska plan kan man läsa i en del officiella nordamerikanska dokument, som till viss del deklassificerats. Här kan man konstatera kärnan i USA:s politik att förstöra den kubanska revolutionen – tillsammans med ekonomisk krigföring och terrorism – är nu, och har alltid varit  att ”tillverka” en opposition. Finansiera den, styra den och stödja den med en ”mäktig propagandistisk offensiv.” Det är inte vilken plan som helst. Den har tagits fram och beslutats på högsta nivå i Washington. Den har kostat USA enormt mycket pengar under alla administrationer, utan undantag.

17 mars 1960 godkände USA:s Nationella Säkerhetsråd, samlade i Vita Huset, ”Programmet för hemliga aktioner” mot Kuba. Förslaget hade lagts fram dagen innan av CIA-chefen Allen Dulles. När Eisenhower gav sitt klartecken avkrävde han alla de närvarande att de aldrig skulle yppa något om planen och att man var tvungen att ”hålla USA:s hand gömd.”

Planen, eller rättare sagt utdrag ur den, publicerades av USA:s UD 1991 (Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Volume VI, Cuba, 850-851). Det mest intressant är förmodligen det som fortfarande är hemligstämplat. Planen talar om ”fyra huvudsakliga aktionsplaner”, varav de två första just är ”skapandet av en opposition”. Det anges som högsta prioritet i hela planen. Den andra är ”en kraftfull propagandaoffensiv”, för att blåsa upp oppositionen och ge den trovärdighet. De andra två aktionsplanerna, som fortfarande inte släppts, rör spionage och paramilitärer. Den offentliggjorda texten kommer tillbaka till temat kring propaganda, men fyra av fem stycken är inte publicerade.

De hemliga aktionerna mot Kuba har inte upphört under hela denna tid. Till dessa tillkommer de projekt som finansieras av USAID, NED och andra USA-baserade organisationer som öppet ger finansiellt stöd till den kubanska ”oppositionen”.
TeleSur 100324

 
 

 

 

 

2010-03-25
Kubaner visar sitt stöd för Revolutionen inför reaktionära provokationer

Invånare från Havannas olika stadsdelar bekräftar sitt stöd till den kubanska Revolutionen och dess ledare. Det sker som svar på provokationer från kontrarevolutionära minigrupper. Sedan början på denna vecka har ”Damerna i Vitt”, med uppmuntran från Washington och länder i Västeuropa, försökt skapa oordning i kyrkor och på gator. Förevändningen för protesterna är påstådda brott mot mänskliga rättigheter och avsaknad av frihet på Kuba. I demonstrationerna har diplomater från USA och Europa [bland andra Sverige, förstås, ö.a.] varit närvarande vid varje tillfälle. Den lilla gruppen av kontrarevolutionärer drog genom huvudgatorna i stadsdelarna Gamla Havanna och Centrala Havanna, utan att några incidenter rapporterades.
Boletin informativo 100319

 
 

 

 

 

2010-03-25
Förre talmannen i FN fördömer mediekampanjen mot Kuba

”Kuba är utan tvekan det land som bäst respekterar de mänskliga rättigheterna”, intygade förre ordföranden i FN:s Generalförsamling, Miguel d´Escoto från Nicaragua. Den tidigare ministern och prästen tog sig tid från ett späckat schema för att i en intervju till nyhetsbyrån Prensa Latina ge sin uppfattning om den nya mediekampanjen mot Kuba för påstådda brott mot mänskliga rättigheter. ”Det är inte bara där man bäst respekterar de mänskliga rättigheterna, utan Kuba är dessutom det land som visat störst internationell solidaritet”, tillade d´Escoto. Han ansåg detta mycket viktigt,  då det bara är solidaritet som kan rädda den mänskliga arten från utrotning.
Boletin informativo 100322

 
 

 

 

 

2010-03-24
Presidenterna i Ecuador, Bolivia och Uruguay sluter upp bakom Kuba

Ecuadors president Rafael Correa kommenterade kritiken mot Kuba på grund av att Zapata dött. ”…det finns en enorm propaganda om den fängslade dissidenten…Om vi ska tala om påstådda politiska fångar på Kuba, varför talar vi inte om de fem kubaner som fängslats i Miami”, sade Correa i en referens till de fem kubaner som fängslades 1998 efter att ha informerat Kuba om planerade terroristattentat.

Också Bolivias president Morales och Uruguays nyvalde president Mujica försvarar Kuba. Morales sade till AFP: ”Det är ett internt problem för Kuba, men det görs till en internationell skandal bara för att det var på Kuba som någon dog i en hungerstrejk. Hur kommer det sig att du inte frågar mig hur många människor kapitalism och dess ekonomiska politik dödar varje dag? Varför frågar du mig inte hur många människor som dör varje dag på grund av USA:s militära interventioner?”

Mujica sade: ”Den rika världen borde avsäga sig rätten att döma andra när man inte accepterar minsta ansvar och kritik för sina egna handlingar.”

Cuba Central Team (USA) 100319

 
 

 

 

 

2010-03-24
Talesman för PT i Brasilien talar klarspråk och anklagar EU för hyckleri

EU-Parlamentets fördömande av Kuba för fången Zapatas död är ”absurd och hycklande”. Det säger den ansvarige för Brasilianska Arbetarpartiet PT i utrikesfrågor, Valter Pomar.

”Hur man än tittar på problemet så handlar det om USA:s krig mot Kuba. För att stoppa denna folkmordspolitik utfärdar européerna inga energiska resolutioner av fördömanden”, sade PT-ledaren.

”Utan ett slut på blockaden blir det ingen normalisering av livet på Kuba. Blockaden är uttryck för en systematisk aggression mot vilken kubanerna är tvungna att försvara sig. Detta vet européerna. Därför kan man inte kalla det för annat än cyniskt hyckleri inför den position de intar i fallet med en kontrarevolutionär intern. De anklagar Revolutionen, men de gör inget på allvar mot blockaden. Varför inte? Jo, för att de är inte intresserade av en verklig lösning av de problem som kubanerna lider av. Målet för de konservativa regeringarna i Europa fortsätter att vara att störta den kubanska Revolutionen för att främja sina egna, USA:s och kontrarevolutionens imperialistiska intressen. EU-Parlamentet visar en enorm cynism, men det lurar oss inte; det är som vanligt…Det passar dem att sprida lögnen att Kuba bryter mot de mänskliga rättigheterna och att EU tillhör försvararna av demokrati. Om Europa verkligen skulle vara intresserat av att fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna finns det grund för en lång rad resolutioner; Här finns alla döda som är resultat av USA:s krig, alla barn som dör varje dag av hunger, förtrycket av social rörelser osv.”

Liberación 100319

 
 

 

 

 

2010-03-20
USA lättar sanktioner vad gäller IT-tjänster?

Alla de inskränkningar av tillgång till Internet som USA beslutat om talas det mycket sällan om. De erkänns nu indirekt genom ett påstått upphävande av vissa av dem. Redeye.se och andra nyhetstjänster på webben skriver:

Det amerikanska finansdepartementet lättade på måndagen sanktionerna mot internettjänster i Kuba, Iran och Sudan, och kommer därmed att tillåta företag som Microsoft och Google att förse individer i länderna med instant messaging, e-mail och sociala nätverk. Det skriver Bloomberg News. Det amerikanska finansdepartementet kommer att utfärda licenser till företag som ger grönt ljus att exportera "tjänster och mjukvaror relaterade till utbytet av privat kommunikation över internet", skrev finansdepartementet i ett uttalande.

www.redeye.se 100309 med flera källor


AFP: USA lättar på sanktioner för att tillåta Web-tjänster
AFP 100308

USA:s finansdepartement lättade i måndags på sanktionerna mot Kuba, Iran och Sudan för att möjliggöra för dessa länders medborgare att få tillgång till e-mail, sociala nätverk och andra Internetbaserade tjänster.

”Dagens beslut kommer att göra det möjligt för Iranska, Sudanesiska och Kubanska medborgare att utöva sin mest grundläggande rättigheter”, sade USA:s talesman Neal Wolin. Att ta bort förbudet mot export av program och service kommer att göra det enklare för enskilda att använda Internet och kommunicera, tillade han. USA hänvisar till betydelsen som Internet och sociala medier haft för oppositionen i Iran.

”Samtidigt som vi tar dessa steg så kommer administrationen att fortsätta att med full kraft genomdriva existerande sanktioner och arbeta med våra internationella partners för att öka trycket…”

Hillary Clinton sade på en konferens om frihet på Internet i januari att USA fördömer alla ”elektroniska barriärer” och Washington står för ”ett enda Internet där hela mänskligheten har samma tillgång till kunskap och idéer”. [Hur det rimmar med USA:s sanktionspolitik framgår inte. Inte heller hur en fattig analfabet ska ha samma tillgång som en välutbildad och välbeställd ö.a.]

USA har haft ett ekonomiskt embargo mot Kuba sedan 1962. Sedan 1997 är så gott som all handel med Iran och Sudan förbjuden.

Cuba Central Team: Fallet Kuba är speciellt
Cuba Central Team (USA) 100312

Även om Kuba är med bland länderna som omfattas av de lättnader som USA tillkännagivit av sin blockad mot sociala medier, så är fallet Kuba speciellt. Här kompliceras åtgärderna av USA:s embargo. Detta klargörs av Finansdepartementet som säger att ”för export av varor och teknologi, inklusive programvaror, till Kuba måste speciell licens sökas eller på annat sätt få tillstånd från Handelsdepartementet.” Det är oklart vilka regler Handelsdepartementet kommer att tillämpa för att ge licenser och tillstånd.

Dessutom är Finansdepartementet noga med att ange att ändringarna enbart gäller ”chat, e-mail och socialt nätverkande.” Det nämner ingenting om gratis program med öppen källkod, som också omfattas av USA:s sanktioner. Det är oklart om SourceForge, och andra som sysslar med programvaror för öppen källkod, omfattas av en allmän licens eller ifall det måste sökas speciellt – en process som kräver omfattande investeringar i tid och pengar.

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-19
Sveriges Radio: stukad kubansk tumme på Castrokritiker väger tyngre än liken från 2 000 mördade colombianska bönder
Insändare till Sveriges Radio 100319, Zoltan Tiroler

18 mars lyssnade jag som vanligt på P1:s nyheter. Upprepade gånger behandlade man "Damer i Vitt" och deras demonstrationer mot Kubas regering.

Det framgår i de längre rapporterna (från SR:s korrespondent Lars Palmgren i Chile, några tusen kilometer från Havanna) att "damerna" är ett 20-tal. Motdemonstranterna, de som stöder regeringen, är ca 10 gånger fler. Palmgren rapporterar att "damerna" greps av kvinnlig polis och fördes bort. Stukade tummar och solkiga kläder uppstod.

Det är en märklig och avslöjande rapportering: 20 demonstranter – det rapporteras inte ens om det sker i Sveriges centrum, på Sergels Torg.

Det framgick i reportagen att de 20 damerna skyddades av kubansk polis och bussades senare bort. Ungefär som när nazister demonstrerar i Sverige och polis skyddar dem från vanliga, förbannade medborgare. Palmgren rapporterar med darr på rösten att någon stukade tummen och någon fick sin vita klänning solkig. Så intressant!

För några veckor sedan upptäcktes en massgrav i Colombia med ca 2 000 misshandlade och mördade människor (brittiska parlamentsledamöter var på plats). Det är den enskilt största massgraven som hittats i Colombia. Offren är bonde- och fackföreningsledare. Utövarna är paramilitären i samarbete med Colombias armé. Om detta har jag inte hört ett ord på SR.

Efter den USA-stödda statskuppen i Honduras i juni 2009 har ett hundratal motståndare till diktaturen mördats på olika sätt. MR-övergrepp rapporteras dagligen. Om detta ingenting i SR!

Och om vi lyfter blicken till andra världsdelar; vad krävs för att en mördad palestinier ska få plats i SR? En hungerstrejkande västsaharier? En kubansk tumme har tydligen större nyhetsvärde! Åtminstone så länge den sitter på en fiende till Kuba. Uppräkningen av hur SR snedprioriterar nyhetsbevakningen skulle givetvis kunna göras mycket, mycket längre.

Också rena faktafel finns i Palmgrens rapport. Den hungerstrejkande Orlando Zapata Tamayo, som avled efter 85 dagars hungerstrejk (med krav på telefon, Internet, TV och eget kök i sin cell) dog inte i fängelse, han dog på sjukhus. I motsats till vad Palmgren påstår. Att hans mor berömde de kubanska läkarnas ansträngningar att rädda hans liv nämns förstås inte. Än större är faktafelet när Palmgren påstår att Tamayo var en av de 75 som greps 2003. Det var han inte. Tamayo var en återfallsbrottsling, som dömts för en rad våldsbrott under årens lopp. Bl.a. hade han krossat skallen på en person med machete. Först i fängelse värvades denne vanlige kriminelle till "regeringskritikerna". Alltså stick i stäv med vad Palmgren och SR påstår.

Att SR ens skulle andas om att president Bush räknat upp ”Damer i Vitt” bland de grupper som får del av USA:s månmiljonstöd är förstås otänkbart. Eller ännu mindre, att ”Damernas” ledare Laura Pollan medgivit att de tagit emot pengar från den i USA bosatte terroristen Santiago Álvarez. Denne skryter öppet med sin inblandning i bombattentat mot turistanläggningar på Kuba i slutet av 90-talet. Men fakta är inte så viktigt när man driver en kampanj, eller hur?

 
 

 

 

 

2010-03-19
Bokmässan visar kubanska värderingar

Kubas kulturminister, Abel Prieto, sade att den nyligen avslutade XIX Internationella Bokmässan är ett exempel på de värderingar som det kubanska samhället värnar.

Bokmässan har under en månads tid turnerat på 16 orter på ön, med början i Havanna och avslutning i Santiago de Cuba. Under månaden har mässan besökts av 2,6 miljoner människor, dvs. nästan var fjärde kuban! Samtidigt har ett liknande antal kubanska och utländska böcker sålts, till starkt reducerade priser.

Liberación 100312

 
 

 

 

 

2010-03-17
Kubansk polis skyddade regeringsfientliga demonstranter

Anhängare till den kubanska regeringen skrek mot deltagare i ”Damer i vitt” i tisdags, när ”damerna” marscherade i protest mot fängslandet av 75 dissidenter 2003. De 20-tal vitklädda kvinnorna skyddades av kubansk polis när de stod och skrek ”Frihet” framför kubanska journalistförbundets kontor.

Kvinnorna demonstrerade för andra dagen i protest för att påminna om nedslaget på den regeringsfientliga oppositionen 2003. [en opposition som bevisligen tog emot instruktioner, utrustning och pengar från USA, ö.a.]

Ca 150 personer gick jämte kvinnorna och skrek åt dem i något som på Kuba kallas ”avståndstagande”, oftast riktad mot opponenter till regeringen. ”Leve Fidel, Leve Raul, Gatan tillhör Revolutionen”, ropade de i en referens till revolutionen 1959 som leddes av Fidel Castro som efter segern installerade ett kommunistiskt system på Kuba.

”Kvinnorna i vitt”, släktingar till fångar som greps 2003, eskorterades av polis som bildade en skyddande kedja, på vägen till demonstrationsledaren Laura Pollans hem i centrala Havanna.

Reuters 100316 Jeff Franks. Övers: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-17
Kvinnornas ställning på Kuba

EfSom traditionellt är fick Internationella Kvinnodagen 8 mars omfattande uppmärksamhet på Kuba. Kvinnorna har fortsatt att stärka sin ställning i samhället på alla områden. Idag utgör de 47 % av alla anställda, 67 % av dem med akademisk examen och 66 % av den högskoleutbildade arbetskraften. Över 70 % av de som arbetar inom hälsovård och utbildning är kvinnor, liksom 51 % av alla forskare och 56 % av alla domare. I det kubanska Parlamentet utgör kvinnorna drygt 43 %, en av de mest jämlika i världen. Detta är fantastiska förändringar sedan revolutionens seger 1959.

I FN har Kuba förklarat att landet strikt följer alla internationella åtaganden vad gäller genderfrågor. Kuba har också, trots den förödande blockaden, med råge uppfyllt de mål som FN uppställt för kvinnornas inflytande och medbestämmande. Här syftas på ett av de åtta utvecklingsmål som FN satte upp 2000.

Liberación 100312

 
 

 

 

 

2010-02-26
Den framstående diplomaten och revolutionären Ernesto Meléndez Bachs har avlidit

Igår den 22 februari, efter en tids svår sjukdom, avled den framstående diplomaten och revolutionären Ernesto Meléndez Bachs, 71 år. Hans livsgärning i Revolutionens och fosterlandets tjänst var föredömlig. 

Ernesto Meléndez Bachs föddes den 27 juni 1939 i Barcelona, Spanien. Han blev medlem i Kubas Kommunistiska Parti år 1968, och avlade licentiatexamen i ekonomi 1978.

1959 började han arbeta på Utrikesdepartementet, den organisation som han tillägnade en stor del av sitt yrkesliv, och han utnämndes till ambassadör 1965. Under sjuttiotalet behövdes hans insatser på ansvarsfulla poster i den Statliga ekonomiska samarbetskommittén (CECE). Där fick han uppdrag som ordförande och som minister för utländska investeringar och ekonomiskt samarbete.

Han har varit Kubas ambassadör i Bulgarien, Tjeckoslovakien och Japan. Han tjänstgjorde som undervisande vicerektor vid det Högre Institutet för Internationella Relationer, "Raúl Roa García".

Sedan 2006 verkade han som Kubas ambassadör i Sverige och på Island, ett ämbete som han innehade till sin död.

Som en av grundarna 1959-60 av den Nationella revolutionära milisen (MNR), de Unga rebellernas förening (AJR) och Kommittéerna för Revolutionens Försvar (CDR), har han tilldelats ett flertal utmärkelser.

Granmna Diario, Cuba
Martes 23 de febrero de 2010:
http://www.granma.cubaweb.cu/2010/02/23/nacional/artic06.html

http://emba.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=7388

Översättning från spanska: Svensk-Kubanska Föreningen

 
 

 

 

 

2010-03-15
Uttalande från Kubas Parlament om mediekampanjen mot Kuba

I efterdyningarna av den hätska kampanjen mot Kuba som iscensatts av mäktiga europeiska mediebolag, och efter en smutsig debatt i EU-Parlamentet, har denna antagit ett fördömande mot vårt land. I detta manipulerar man känslor, förvränger fakta, lurar människor och gömmer sanningen.

Förevändningen för denna kampanj har varit att en fånge, först dömd för vanliga brott och sedan manipulerad för att ställa sig i USA:s tjänst, avlidit. Mannen vägrade att äta trots upprepade varningar och att kubanska läkare försökte rädda honom.

Denna olyckliga händelse kan inte användas för att anklaga Kuba med argumentet att hans död skulle ha kunnat förhindrats. Om det finns något område där vårt land inte behöver försvara sig med ord, då sanningen är odiskutabel, är det i dess kamp för mänskligt liv. Och det gäller inte bara människor på Kuba, utan också på andra håll. Närvaron av kubanska läkare på Haiti elva år innan jordbävningen i januari, något som ignorerats av bolagsmedia, är ett exempel på detta.

Det ligger djup cynism bakom fördömandet. Otaliga liv, särskilt barn, har förlorats i fattiga länder på grund av de beslut som de rika länderna, representerade i EU-Parlamentet, tagit. Dessa länder har inte uppfyllt sina löften vad gäller åtaganden om utvecklingshjälp. Alla vet att sådana beslut betyder en dödsdom för många människor, ändå valde de rika att bibehålla det slösaktiga och vräkiga konsumtionsmönster som i sista änden leder till självmord.

Kubaner finner det anstötligt att någon försöker lära oss läxor från ett Europa där invandrare och arbetslösa är offer för förtryck. Här på Kuba utser vårt folk just nu sina kandidater till kommunfullmäktige fritt, utan mellanhänder, i sina egna bostadsområden.

De som varit inblandade i, eller tillåtit, smuggling med flyg av fångar, etablerandet av olagliga fängelser och tortyr, de saknar all moralisk rätt att döma ett folk som är utsatt för en brutal blockad och trakasserier.

Ett sådant diskriminerande och selektivt fördömande är resultatet av en politik som misslyckats med att underkuva ett hjältemodigt folk. Varken Helms-Burton lagen eller EU:s gemensamma position - bägge antagna samma år under liknande omständigheter och med samma syfte, bägge skadliga för vår självständighet och vår nationella värdighet - har någon framtid eftersom kubanerna förkastar tvång, intolerans och påtryckningar när det gäller internationella relationer.

Kubas Parlament, 2010-03-11

 
 

 

 

 

2010-03-15
Vänstern i EU-Parlamentet fördömer kritiken av Kuba

Ett plenarmöte i EU-Parlamentet har godkänt en resolution om relationerna mellan EU och Kuba efter att Orlando Zapata dog efter en 85 dagars hungerstrejk.

Willy Meyer, parlamentsledamot för GUE-NGL och vice-ordförande i Parlamentet för vänskap med det kubanska folket, har förklarat att: ”ledamöterna för högerfalangen, stödda av liberalerna och en stor del av socialdemokraterna, har utnyttjat mänskliga rättigheter och speciellt att Orlando Zapata avlidit, i syftet att fördöma den kubanska regeringen. Dessa ledamöter som röstat för denna text idag är de samma som hela tiden vägrat att anta en resolution som fördömer statskuppen i Honduras. Det är de samma som upprepade gånger tystar ner morden på fackföreningsledare i Colombia. Det är samma ledamöter som inte oroas av att civila dödas i Afghanistan och som förblir stumma inför de ständiga kränkningarna av mänskliga rättigheter i Marocko.”

”Denna resolution uppmanar EU att utan förbehåll stödja förändringen av det politiska systemet i Republiken Kuba och vill dessutom använda EU-medel och EU-mekanismer för detta ändamål.”

För Meyer innebär detta ”en oacceptabel inblandning som går emot de grundläggande principerna i internationell rätt, som de konkret beskrivs i FN-stadgan från 1945 och i FN:s Konvention om politiska och medborgerliga rättigheter, enligt vilken alla folk har rätt till självbestämmande, och fritt kan etablera sitt politiska system.”

”I mer än 50 år” - fortsatte Meyer - ”har USA genomdrivit en ekonomisk, kommersiell och finansiell blockad mot Kuba. En grov kränkning av internationell lag som har stora konsekvenser för den kubanska ekonomin och levnadsstandarden. Trots det har den kubanska regeringen fortsatt att garantera sina medborgare rätt till hälsovård och utbildning.”

Sedan 1998 finns fem kubanska medborgare i ”fängelser i USA utan att ha fått en rättvis rättegång, samtidigt som USA:s regering fortsätter att skydda en exilkuban som var hjärnan bakom ett sprängattentat mot ett civilt kubanskt flygplan som orsakade 76 människors död.”

Willy Meyer, vice-ordförande av den dubbelregionala församlingen EUROLAT, förklarade att vad ”Kuba behöver från EU är en jämlik relation baserad på dialog och en gemensam agenda som innefattar frågan om mänskliga rättigheter. Vi kräver att relationerna mellan EU och Kuba normaliseras, precis som EU gör med resten av världens länder. Vi kräver därför ett slut på den gemensamma positionen för att den innebär ett undantag som endast gäller Kuba i hela världen. Det spanska ordförandeskapet har föreslagit detta och vi insisterar på att göra slut på den gemensamma positionen. Den är det största hindret för en normal dialog med Republiken Kuba. Denna resolution hjälper inte det kubanska folket.”

Uttalande från Willy Meyer (GUE-NGL) Strasbourg, 20100311. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-15
Kuba faller inte undan för utpressning från hungerstrejk

Efter anklagelserna om att Kuba är ansvarigt för Zapata Tamayos död efter en hungerstrejk, och den pågående hungerstrejken av Guillermo Fariñas, har Kuba varnat och sagt att man inte kommer att låta sig utpressas. I en artikel i måndagens Granma sägs det att tvångsmatning med slang är oetiskt.

”Det finns etiska principer som kräver att en läkare respekterar en individs beslut att påbörja en hungerstrejk. Därför finns det inget som rättfärdigar att tvinga denne att inta föda, något som USA regelbundet gör i fängelser och tortyrcentra i Guantanamo, Abu Ghraib och Bagram.”

Granma anger också att Faiñas två gånger fängslats för våldsbrott. I det ena fallet slog han en kvinna. Första gången dömdes han 1995 när han ”fysiskt angrep en kvinna, en anställd på en hälsovårdsinrättning där Fariñas arbetade. Han orsakade henne flera skador i ansiktet och på armarna. Han dömdes till tre års fängelse och böter på 600 pesos.” Granma tillade att brottet inte hade något med politik att göra.

Fariñas hungerstrejk är hans 23:e. Denna gång kräver han frigivandet av 26 ”politiska fångar” som enligt honom har dålig hälsa. En tidigare hungerstrejk var för kravet på gratis Internet på Kuba, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

På kubanska regeringens begäran har Spanien erbjudit Fariñas asyl, men han vägrar, enligt spanska EFE. I måndags reste en diplomat på Spaniens ambassad i Havanna till Santa Clara för sitt anda besök hos Fariñas på mindre än en vecka.

Dissidenter på Kuba har bett Brasiliens president Lula att vädja för frigivande av politiska fångar, rapporterar EFE. Lula, som själv hungerstrejkade i sin ungdom mot Brasiliens militärdiktatur, sade i veckan att hungerstrejker inte bör användas som ett sätt att få fångar frigivna: ”Vi måste respektera det kubanska rättsväsendet och regeringen och låta dem arrestera personer enligt kubansk lag, precis som jag vill att de ska respektera Brasilien…tänk om alla kriminella i São Paulo startade en hungerstrejk och krävde frihet”, sade Lula enligt BBC. Lula tillade att han ansåg att det finns hyckleri inblandat i kritiken av Kuba; ”Det är inte bara på Kuba som folk dött av hungerstrejker.”

Cuba Central Team (USA) 100312. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-15
Solidariteten stor på Svensk-Kubanskas årsmöte

Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte 2010

Lördagen 13 mars samlades representanter för Svensk-Kubanska Föreningen till årsmöte i Stockholm. Representanter och valda ombud för föreningens lokalorganisationer kom från Västerås, Eskilstuna, Örebro, Avesta, Norrköping, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Sandviken, Umeå, Malmö, Jönköping och Göteborg.
Läs hela artikeln >>

 
 

 

 
 

Uttalande från årsmötet:
EU-parlamentet hycklar om Kuba

     Den 11 mars antog EU-parlamentet en resolution mot Kuba med anledning
     av den hungerstrejkande fången Orlando Zapata Tamayos bortgång 23 februari.
     Resolutionen visar på det gränslösa hyckleri som länge dominerat EU:s
     politik gentemot Kuba.

Man kan fråga sig; fördömer EU-parlamentet missförhållandena i USA:s fängelser där 7000 fångar dör varje år, många genom mord, självmord och undermålig sjukvård?

Fördömer EU-parlamentet missförhållanden i sina egna europeiska länders fängelser, där överbefolkning, kränkande behandling och våld sammanhänger med en oroande hög självmordsfrekvens, t.ex. 122 självmord i Frankrikes fängelser 2009? Eller för den delen självmorden i våra egna svenska häkten och fängelser, 35 stycken de senaste fem åren!
Läs hela uttalandet >>

 
 

 

 
 

Uttalande från årsmötet:
De fem i USA fängslade kubanska terroristbevakarna måste omedelbart släppas fria!

För i dessa dagar 50 år sedan - den 4 mars 1960 - sprängdes det franska fartyget La Coubre, under lossning av en vapenlast, i Havannas hamn. Vapnen var inköpta i Belgien. Syftet bakom köpet var att stärka den kubanska revolutionens och självbestämmandets försvar. USA hade försökt stoppa försäljningen till Kuba. Ett år senare skulle det regelrätta invasionsförsöket i Grisbukten, organiserat av CIA och beslutat av Eisenhowers och Kennedys regeringar, komma att sättas i verket.

Än idag har inga CIA-dokument offentliggjorts om sprängningen av La Coubre; ett terrordåd som berövade sex franska sjömän och närmare hundra kubaner livet.

Detta terrordåd var inte det första, och förvisso inte det sista, som drabbade Kuba efter revolutionens seger över den USA-stödda Batista-diktaturen i januari 1959. Terrorn har organiserats av högerextremistiska kontrarevolutionära organisationer, vilka varit baserade främst i Miami. Ofta har de åtnjutit tolerans och samtycke från myndigheter i USA. Och inte sällan har terroristerna, som ursprungligen utbildades i sitt värv av CIA under 60-talets första hälft, kunnat räkna med stöd från USA:s regering.
Läs hela uttalandet >>

 
 

 

 
 

Uttalande från årsmötet:
Solidaritet med ALBA - den Bolivarianska alliansen för Vårt Amerika

För drygt fem år sedan lades grunden till det som idag är ALBA - den Bolivararianska alliansen för Latinamerika och Karibien. Samarbetet som initialt omfattade Kuba och Venezuela har vuxit år för år och omfattar idag 9 länder och över 70 miljoner människor.
ALBA bryter med nyliberalismen, idén om historiens slut och den enda vägens politik. Naturrikedomar återtas i gemensam ägo. Improduktiva storgods styckas upp och delas ut till fattigbönder. Det offentliga tillåts växa och skapa välstånd för det stora folkflertalet. Demokratin ges nytt liv genom folkens direkta deltagande och inflytande över den politiska och ekonomiska processen. Socialismen som idé och verklighet är mer levande än någonsin.
Läs hela uttalandet >>

 
 

 

 
 

Uttalande från årsmötet:
Solidaritet med Palestina!

Kuba har sedan lång tid solidariserat sig med palestiniernas kamp för deras rättigheter, självständighet och frihet.
För Svensk-Kubanska Föreningen är det en självklarhet, att precis som Kuba, i internationell solidaritet ställa sig bakom palestiniernas rättvisa krav på frihet från ockupationen. Föreningen är, liksom många enskilda medlemmar, med i "Ship to Gaza".

Vi fördömer ockupationsmakten Israels övergrepp, som tog sitt tydligaste uttryck i slakten på civila palestinier i Gaza för drygt ett år sedan. Ännu en rad upprörande krigsbrott begicks inför ögonen på världsopinionen, utan att USA eller EU gör någonting. Eller rättare sagt, de fortsätter att gynna ockupationsmakten, medan bit efter bit av palestiniernas mark konfiskeras, medan den etniska rensningen fortsätter och livet för de ockuperade blir alltmer outhärdligt.

Palestiniernas kamp mot sionism är samma kamp som förs av en lång rad folk mot imperialismen. Det må vara västsaharierna som kräver sin frihet, eller det må vara folken i  ALBA-länderna som måste bekämpa kuppförsök och undergrävande verksamhet från den inhemska överklassen i samarbete med utländska makter. Kuba har sedan drygt 50 år sedan kastat ut förtryckarna. Sedan dess är Kuba ett enastående exempel på internationell solidaritet. I denna intar palestinierna en självklar och framstående plats. 

Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte
Lördag 13 mars 2010

 
 

 

 

 

2010-03-11
Kuba, bolagsmedier och Orlando Zapata Tamayos självmord
Salim Lamrani, journalist, författare och professor vid Universitetet i Paris

23 februari dog den kubanske fången Orlando Zapata Tamayo efter 83 dagars hungerstrejk. Detta är det första fallet av detta slag sedan fången Pedro Luis Boitel dog 1972 under liknande omständigheter. Bolagsmedierna slog upp den tragiska händelsen stort och skrev om de kubanska fångarnas lidande.

Zapatas dramatiska slut satte igång ett medialt uppror. Fångens öde väcker onekligen sympati och solidaritet med denne person som uttryckte sin desperation och genomförde sin hungerstrejk till dess fatala slut. Sympatin förtjänar respekt. Men massmedias manipulation av hans död och av de anhörigas sorg bryter mot grundläggande journalistisk etik.

Läs hela artikeln

 
 

 

 

 

2010-03-11
Nomineringarna till kommunvalen i full gång

Fram tills i måndags 8/3 hade nära 22 000 möten hållits på vilka kandidater till kommunfullmäktige utsetts. Valen sker 25 april och en andra valomgång hålls 2 maj i de valkretsar där ingen kandidat fått mer än 50 procent av rösterna. Röstberättigade är 8,4 miljoner medborgare, varav 400 000 är förstagångsväljare. På mötena för att utse kandidater har fler än 85 % av de röstberättigade deltagit.

Kubas ambassad 100308

”Rättvisa och tydlighet i det kubanska valsystemet”

Rätten för vilken medborgare som helst att välja och bli vald visar rättvisan och tydligheten i det kubanska valsystemet. Det säger talmannen i det kubanska parlamentet, Ricardo Alarcón. På TV förklarade han att alla på Kuba vet vem personen de röstar på är, och känner denne. Detta till skillnad från andra länder. ”Här smider varken kandidater eller några valmaskiner till partier några ränker. Kandidaterna utses av 8,4 miljoner röstberättigade medborgare. På Kuba har vi fria och hemliga val. Den 25 april, när genomför vi den första delen av valprocessen, så väljer varje person den som bäst företräder honom eller henne. ”

Boletin informativo 100301

 
 

 

 
A?u?;?u?I
 

2010-03-10
Erkännande av Kubas stöd till Västsahara

Ambassadören från Saharas Arabiska Demokratiska Republik, RASD (Västsahara), Melaimine Etkana, tackade idag för hjälpen från Kuba som utbildat tusentals västsaharier under mer än 30 år av samarbete. Ambassadören träffade studenter från sitt land och passade på tillfället att berömma den kubanska solidariteten och stödet. Bland dem som fått ta del av den kubanska hjälpen finns också ledare för befrielserörelsen Polisario. Etkana påminde om, att trots den djupa ekonomiska krisen på Kuba under 90-talet, så fick de sahariska eleverna vara kvar och studera vidare på Kuba.

Boletin informativo 100302 

 
 

 

 

 

2010-03-08
Hälsning från Kubas Kvinnoförbund (FMC) 8 mars 2010

Kära systrar,

Det är nu 100 år sedan den tyska politiska kämpen Clara Zetkin reste förslaget att fira Den Internationella Kvinnodagen. Idag har 8 mars vuxit till att bli en kampens dag för majoriteten av världens kvinnor. Kvinnorna kräver sin rätt att leva utan diskriminering. De vägrar att bli förbisedda och dåligt behandlade. De kräver levnadsvillkor som är jämlika med männens.

Hela världens kvinnor tar del av varandras erfarenheter och kunskaper i kampen för rättvisa, värdighet och försörjning. Vi kvinnor försvarar våra kulturer mot dem som ända sedan kolonialismens epok velat påtvinga oss sin makt, och som idag fortsätter att försöka kolonisera inte enbart våra territorier, utan också våra tankar och våra liv.
Vi lever i en värld som går igenom en djup ekonomisk kris. Den globala krisen slår särskilt hårt mot kvinnorna som på olika sätt är utsatta för diskriminering och våld. De drabbas särskilt hårt av krig, väpnade konflikter, invasioner och ockupation, sanktionspolitik, utsugning på arbetsplatserna, ojämlikhet och social utstötning.Situationen för kvinnorna i världen är alltjämt mycket svår. 60 procent av världens fattiga och två tredjedelar av dess analfabeter är kvinnor.

På Kuba har vi i mer än 50 år utsatts för USA:s kriminella ekonomiska blockad, som slår ännu hårdare nu i den globala ekonomiska krisen. Men vi har inte låtit detta inskränka på vårt arbete för att stärka kvinnornas ställning i samhället. Tillsammans med hela folket försvarar kvinnorna hängivet vårt socialistiska samhällssystem, som vi har att tacka för allt vi har idag.

Vi kubanska kvinnor kommer att fortsätta att kämpa för att ta vara på de rättigheter och möjligheter vårt samhälle gett oss och samtidigt ta ansvar i samhället.

Av de statsanställda i den civila sektorn, är 47 procent kvinnor. Av alla som utexaminerats från universiteten är 67 procent kvinnor. Mer än 70 procent av alla som arbetar inom hälsovården och utbildning är kvinnor. 51 procent av alla forskare är kvinnor och 56 procent av alla domare.

43 procent av ledamöterna i Kubas parlament - Nationalförsamlingen - är kvinnor. 12 av Statsrådets 30 ledamöter är kvinnor. För första gången blev en kvinna - ministern för riksrevision - vald till vice-president i Statsrådet. Antalet kvinnliga ministrar har fortsatt att öka, och är nu sju, vilket motsvarar 28 procent och antalet kvinnliga viceministrar är 46, vilket är 30 procent.

Utan tvekan har vi på Kuba gjort ett kvantitativt och kvalitativt språng när det gäller kvinnornas deltagande i landets politiska liv, inte minst på beslutsfattande nivå, vilket har förändrat kvinnornas roll och betydelse i samhället.


Systrar,

Vi kubanska kvinnor är medvetna om hur betydelsefull den internationella solidariteten är för folken och att solidariteten är ett ansvar vi gemensamt har internationellt. Tillsammans med männen och hela vårt folk, ställer vi upp och delar solidariskt med oss av det vårt land har till andra folk. Vi ger dem stöd att förverkliga sina mänskliga rättigheter, speciellt rätten till utveckling.

Andra folk har ställt upp solidariskt bakom våra krav att de fem kubanerna, antiterroristerna som varit fängslade i USA i 11 år, måste friges, och att USA:s regering måste ge Adriana och Olga tillstånd att besöka sina män. Genom enighet och samverkan mellan alla krafter ska vi sätta stopp för denna orättvisa.
Världens sociala rörelser och speciellt kvinnornas kan räkna med de kubanska kvinnorna. Utan att tveka enar vi oss för att kämpa för rättvisa. Vi kämpar för en ny mer rättvis och jämlik ekonomisk världsordning. Vi kämpar för en värld där vi alla kan leva tillsammans i fred och bestämma över våra egna öden. Vi är övertygade om att en bättre värld är nödvändig och möjlig. 

Kvinnorörelserna och folkrörelserna i världen måste ena sig. Alla länder och folk som är utsatta för imperialismens aggressions- och härskarpolitik, måste ena sig för att göra motstånd mot denna imperialism som leds av USA.

I solidaritet kommer vi kvinnor i världen att uppnå en värld full av liv, rättvisa och jämlikhet.

Leve den internationella kvinnodagen!Översättning: Svensk-Kubanska Föreningen

 
 

 

 

 

2010-03-07
Orlando Zapata: en användbar död?

Den totala avsaknaden av martyrer hos den kubanska kontrarevolutionen är proportionell mot dess totala avsaknad av skrupler.  

Det år svårt att låta sig dödas på Kuba, inte bara för att medellivslängden är som i de rika länderna, ingen dör av hunger trots avsaknad av resurser, inte heller dör man av sjukdomar som kan botas. Nej, det som framför allt gör det svårt är att här råder värdighet, lag och rätt. Damer i Vitt och Yoani kan anhållas och dömas enligt gällande lagstiftning. (I inget land accepteras lagbrott: Att till exempel samarbeta och ta emot pengar från Irans ambassad i USA leder till förlust av alla medborgerliga rättigheter.) Men de dödas inte. [Damer i Vitt är anhöriga till fängslade USA-agenter och har visat sig ha kopplingar till terrorister i Miami, Yoani Sanchez är en i väst omhuldad anti-kubansk bloggare, ö.a]

På Kuba försvinner ingen och ingen mördas. Inte nog med det; man kämpar för ett ideal som prioriterar lyckan hos andra, inte bara den egna. Så den beklagliga döden för fången Orlando Zapata, som hade en lång brottshistoria, har egentligen inte med politik att göra. Hans död är till ofantlig glädje för hans hycklande ”sörjande”. Efter att ha vandrat ut och in i fängelser, omvandlades han till ”politisk aktivist”, och blev den perfekta kandidaten för att göra slut på sig själv. Smågrupperna behövde honom inte. För dessa var det lätt att övertyga honom om att hålla ut i sin absurda hungerstrejk, där han krävde omöjliga saker. (egen telefon och kök i varje cell). Det var en hungerstrejk som ingen av de verkliga ledarna bakom den hade modet att fortsätta.  

Vid alla tidigare hungerstrejker har de som legat bakom talat om att de skulle leda till döden, men varje gång avslutade de hungerstrejken i god kondition. De som hetsade och uppmuntrade Zapata att fortsätta hungerstrejken till slutet, dessa legoknektar gnuggade händerna i förhoppningen att Zapata skulle dö, trots avsevärda ansträngningar från läkarna att rädda honom. Nu visar de cyniskt upp liket som en kollektiv trofé.  

Som gamar flockades medierna, de lokala legoknektarna och den internationella högern strykande kring den döende. Hans död blev en bankett. Ett avskyvärt spektakel. För de som skriver sörjer inte den döde. De håller upp honom med återhållen glädje och utnyttjar honom för sina politiska syften. Jag frågar mig om detta inte är en anklagelse mot de som tagit sig an ”fallet”. De har rätt när de säger att det var ett mord. Men medierna döljer vem som var mördaren; de kubanska smågrupperna och deras mentorer utomlands. Zapata mördades av kontrarevolutionen.

Enrique Ubieta Gómez 100303
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-07
Ekonomer från 40 länder samlas i Havanna

Ca 1 500 delegater från 40 länder har samlats i Havanna för ”XII Internationella mötet för ekonomer om globalisering och utvecklingens problem”.  

På mötet deltar en lång rad professioner, men också representanter för såväl sociala rörelser som funktionärer från IMF, WTO och Världsbanken. Den nuvarande ekonomiska krisen är förstås ett av diskussionsämnena. Arrangörerna i Havanna anser att konferensen etablerat sig som ett forum för analyser utifrån varierande utgångspunkter, teoretiska fundament och olika internationella organ. Det ger stor spännvidd ideologiskt och politiskt.

Att mötet, som arrangeras av Den Nationella Föreningen för Kubas Ekonomer, tillmäts stor betydelse visas inte minst av närvaron av nordamerikanen Robert Mundell, som tilldelats Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.

Telesur 100301

 
 

 

 

 

2010-03-06
Chile tackar för hjälp från Kuba

Chiles ambassadör i Havanna, Gabriel Gaspar, tackade i tisdags för den kubanska medicinbrigad på 27 personer som Kuba skickat för att rädda offer efter lördagens jordbävning. ”I mitt, min regerings och mitt folks namn tackar jag för detta ytterligare bevis på solidaritet. Jag är säker på att hjälpen från Havanna kommer att bidra till vår återuppbyggnad”, sade ambassadören.

Detta är andra gången Kuba skickar medicinsk personal till Chile efter en jordbävning. Den första var 1960, bara något år efter den kubanska revolutionens seger.

Telesur 100302

 
 

 

 

 

2010-03-06
Debatt om kubanska ungdomars vilja att emigrera

Den kände trubaduren och parlamentsledamoten Silvio Rodriguez har gett sig in i en pågående debatt om kubanska ungdomars önskan att emigrera. Han vill att man funderar och analyserar varför många ungdomar har som högsta önskan att lämna ön. ”Jag tror vi måste fundera över, och lyssna till, ungdomarna”. Silvio anser att som ett resultat av denna analys ”måste det komma förmåner, inte till de gamla, utan till ungdomarna, då det definitivt är dom som förtjänar det.”

Den 63-årige trubaduren anser att frågan ”inte är ett nytt tema, det är gammalt, sorgligt nog plågsamt gammalt” som nu ventileras öppet på Kuba. ”Vi gömmer oss inte för att säga det.”

På Cubadebate.cu kan man läsa en artikel från ungkommunisternas tidning Juventud Rebelde den 14 februari i vilken Graziella Pogolotti skriver om att dagens ungdom är ”barn av specialperioden”. ”De fick på nära håll uppleva bristen på material, en ökning av ojämlikhet i samhället, försämringar av utbildning, en kris för hur familjen fungerar och hur förhoppningar på framtiden kom på skam.”

Cuba Central Team (USA) 100226.

 
 

 

 

 

2010-03-04
Brasiliens president på Kuba

President Lula besökte Kuba under slutet av februari för att träffa Raul och Fidel Castro, och för att titta på olika samarbetsprojekt mellan länderna. Lula krävde än en gång att Obama gör slut på blockaden mot Kuba.

Lula och Raul Castro åkte tillsammans till hamnen i Mariel, ca 50 km väster om Havanna. Här hjälper Brasilien till med att bygga en ny hamn som kan ta hand om containerfartyg. Projektet på 600 miljoner dollar betalas till hälften var av de två regeringarna.

Brasilien och Kuba diskuterade också förslag om samarbete för hjälp till offren för jordbävningen på Haiti. ”Vi vet att kubanerna är bäst i världen på solidaritet och de bäst förberedda, därför vill vi ta fram en plan som kan återge Haiti hoppet”, sade Lula.

Brasilien är Kubas fjärde största handelspartner. Bedömare säger att ett av syftena med besöket är att markera den vikt som Brasilien lägger vid Kuba som en strategisk partner. Det inför presidentvalet i Brasilien senare i år.

Den kubanska pressen publicerade foton på mötet mellan Lula och Fidel Castro. Bland de ämnen som statsmännen diskuterade fanns det nyligen avhållna toppmötet i Mexiko och klimatmötet i Köpenhamn. Fidel tackade för det stöd och solidaritet som Lulas regering visat Kuba. Lula å sin sida betecknade sitt besök som mycket viktigt. Lula framhöll vikten av avtalen som undertecknades under hans tredagarsbesök. Han sade sig vara nöjd och lycklig över att finna Fidel Castro frisk, ”hans huvud är bättre än mitt, han pratar om ekonomi som en ungdom och han tänker ständigt på Kubas, Latinamerikas och världens framtid.” Lula sade också att Brasilien vill vara Kubas främsta allierade när det gäller utveckling och investeringar.

Cuba Central Team (USA) 100226
Boletin informativo 100223, 100224

 
 

 

 

 

2010-03-04
Castro beklagar dissidentens död och anklagar USA:s blockad. Amnesty kommenterar

Till reportrar sade Raul Castro om dissidenten Zapata Tamayo, som avled efter en lång hungerstrejk: ”Vi är verkligen ledsna över hans död. Han dömdes till tre års fängelse och han hade problem…han fick vård på de bästa sjukhusen, men han dog.” Castro fortsatte med att säga att ”han är ännu ett offer för den konfrontation vi har med USA…en konflikt som orsakat fler än 5 000 döda och tusentals skadade. Då är inte kubanska diplomater mördade i USA och Europa medräknade…Dagen då USA beslutar att samexistera i fred med oss så kommer vi att övervinna alla dessa problem.”

Han fortsatte: ”De säger att de vill diskutera allting med oss och vi är beredda att debattera alla frågor som de vill diskutera. Allt, allt, allt. Men det måste göras på jämbördigt sätt. Precis som de vill fråga om allting på Kuba så har vi också rätt att göra samma sak vad gäller USA. På Kuba torteras ingen…ingen avrättas utomrättsligt…det händer enbart på Guantanmobasen… Det är sant att det inte finns maximal yttrandefrihet på Kuba. Den dag som USA slutar att lägga sig i så kommer det att råda maximal frihet här.”

Zapata Tamayo arresterades och dömdes för att ha tagit emot pengar och samarbetat med USA och konspirerat mot Kuba. Amnesty har kommenterat Zapata Tamayos död. Efter att ha fördömt fallet, säger Amnesty bland annat: ”USA har fortfarande ett pågående embargo mot Kuba, inklusive restriktioner vad gäller livsmedel. Det finns ironi i det faktum att Zapatas eget beslut att beröva sin egen kropp vad den behöver blev fatalt på ett sätt som det externa berövandet av handel så här långt inte varit fatalt för Castro-regeringen.”


Ecuadors president beklagar Zapatas död och kräver slut på USA:s blockad
Den kubanske dissidenten Orlando Zapatas död efter 85 dagars hungerstrejk, beklagas av Ecuadors president Rafael Correa. Presidenten kräver att USA häver sin blockad mot Kuba. Correa betecknade blockaden som kriminell och anser att hävandet av den skulle öppna möjligheter för förändringar på Kuba.

”Vi beklagar denna död, precis som vi beklagar varje människas död”, sade Correa i en TV-intervju. Samtidigt refererade han till de dödsfall som orsakas av USA:s blockad. ”Jag tror att Kuba behöver ändra på många saker. Den förste som tycker likadant är Raul Castro. Det största hindret för dessa förändringar är USA:s kriminella blockad”, sade Correa. Han betonade att kravet på ett slut på blockaden måste drivas internationellt. Correa betecknade blockaden som maktfullkomlig och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Cuba Central Team (USA) 100226
Telesur 100226

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-03-02
Radion från syd – ny rebellisk kanal i världen

Venezuelas president har invigt Radio del Sur, Söderns Radio. Kubas ambassadör i Caracas sade att Radio Havanna har nått många delar av världen. Nu har ytterligare en kanal tillkommit för att bemöta dominansen från imperialismens media. Projektet med den nya radiokanalen har initierats av Venezuela, och samlar ett 100-tal olika radiostationer. Här finns Radio Gambia, Radio Benin, kanaler från Algeriet, Angola med flera länder. Allt för att göra skäl för kanalens namn. Vid invigningen kunde man, förutom Chávez, lyssna till presidenterna i Argentina, Bolivia och Nicaragua. Också framträdande mediepersonligheter var med från olika länder, inklusive USA.

För några år sedan sjösattes Telesur, http://www.telesurtv.net/ , som redan spelar en viktig roll för att sprida korrekt information.

Boletin informativo 100226 

 
 

 

 

 

2010-03-01
Kuba hjälper funktionshindrade i Ecuador

Ecuadors regering har genom en gemensam ecuadoriansk-kubansk grupp av läkare och specialister kartlagt funktionshinder i 11 av landets 25 provinser. Gruppen har besökt 415 000 bostäder för att kunna erbjuda hjälp till människor med olika funktionshinder.

Boletin informativo 100218 

 
 

 

 

 

2010-02-28
Ytterligare USA-finansiering av undergrävande verksamhet på  Kuba

I Obamas budget för 2011, begärs 20 miljoner dollar till ”fortsatt stöd för självbestämd demokrati på Kuba.” Det specificeras att ”medlen ska användas till humanitär hjälp till politiska fångar, deras familjer och andra offer för förtryck, främja mänskliga rättigheter, stärka oberoende organisationer i civilsamhället och stödja information till och från Kuba.”

Detta bistånd står under stark kritik från de som hävdar att det är slöseri med pengar i kristider, förutom att det är ett misslyckande som visas av att Kuba nyligen kunde firaa revolutionens 51-årsdag.

Chefen för “Center for Democracy in the Americas”, Sarah Stephens, kommenterar: “Många av de aktiviteter som finansieras av detta program är olagliga på Kuba, och skulle definitivt vara olagliga om Kuba gjorde detsamma i vårt land. Programmet har en lång historia av slöseri i USA och av att skada dem det ska hjälpa på Kuba.” Stephens fortsatte med att ett gratis alternativ för administrationen vore att dra tillbaka reseförbudet och tillåta USA-medborgare att besöka ön och ta med sig idéer dit.

Cuba Central Team (USA) 100205. Översättning: Zoltan Tiroler 

 
 

 

 

 

2010-02-28
Vad gjorde Alan Gross i Havanna?
Politics Daily (USA) 100211.

I december 2009 arresterades Alan Gross från Washington på Havannas flygplats när han skulle gå på planet och flyga hem. Han misstänks av Kuba för att ha spionerat för USA:s räkning.

Trots att han kom in i landet på ett turistvisum, var inte Gross på Kuba för dess fantastiska fågelliv. Den 60-årige mannen, medlem i synagogan, tidigare Obamasupporter, är teknisk expert vars specialitet är att ta emot satellitsignaler på avlägsna platser. Utan inbjudan var han på Castros ö som en ”oberoende affärs- och ekonomisk utvecklingskonsult” åt det av USA ofta anlitade företaget DIA. Företaget har ett avtal värt 8,6 miljoner dollar med USA:s utrikesdepartement via USAID. Trots reportrars ihärdiga frågande så uppger USA bara att Gross var på Kuba för att hjälpa ”organisationer i civilsamhället” med teknologi för att bättre kunna kommunicera.

I mer än 50 år har USA hållit Kuba i karantän på grund av vår lille grannes motsatta position vad gäller demokrati. Sedan 1996 har vi försökt köra tummen i ögat på ön genom att skapa ett ”Demokratiseringsprogram för Kuba” genom USAID och leverera ”humanitärt stöd och information till människorätts- och politiska aktivister liksom till deras familjer.” Från början hade programmet en budget på 2 miljoner dollar som slussades via exilkubanska grupper i Miami som tydligen använde pengarna för att på något sätt främja frihet för kubaner på ön... 2008 hade programmet vuxit till 45 miljoner dollar per år.

New York Times uppger att konsulten (Gross) besökt Kuba flera gånger innan han arresterades. De första uppgifterna uppgav att han var där för att hjälpa judiska medborgare att få tillgång till Internet. Men den kubanska judiska församlingen förnekar detta och säger att de inte känner Gross.

Även om hans chefer förnekar att Gross är spion, är det många konstigheter som omger hans uppdrag. I mer än en vecka efter att han anhölls, läckte inte något ut till pressen eller kongressen… Fortfarande är uppgifterna knapphändiga.

Kuba ser inte välvilligt på expertens hjälp till deras ”civila samhällsorganisationer.” Washington Post refererade president Raul Castro den 21 december när han pratade om ”arresteringen nyligen av en USA-medborgare, förskönande omnämnd som en regeringskonsult…ägnade sig åt illegal distribution av sofistikerad satellit kommunikations utrustning.” USA:s UD svarade, ”Individen i fråga var där som en del i processen genom vilken vi fortsätter att uppmuntra och hjälpa att möjliggöra vad medborgare i de flesta länder kan göra – koppla upp sig på internet, kunna kommunicera och kunna uttrycka sina uppfattningar i olika frågor.” Talmannen i Kubas parlament, Ricardo Alarcón sa: ”Detta är en man som arbetar för USA:s säkerhetstjänst.” Och han tillade: ”Det finns en ny enhet i USA som består av agenter, torterare och spioner som hyrs in som en del av privatiseringen av krig.”

Inför dessa anklagelser utfärdade DAI ett uttalande där man medgav att deras anställdes ”aktiviteter innefattade distribution av IT-utrustning för att underlätta kommunikation…han arbetade med en fredlig, icke-dissident civil grupp – en religiös och kulturell grupp erkänd av Kubas regering.”

Oavsett vad man kallar det Gross gjorde, så betraktas hans aktiviteter som olagliga av Kuba. Enligt Center for Democracy in the Americas föreskriver Kubas strafflag fängelse mellan tre och åtta år för någon som ”deltar i utdelandet av finansiell…eller andra resurser som kommer från USA:s regering, dess myndigheter, underordnade, representanter, funktionärer eller privata enheter.”

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-26
Fängslad dissident avliden

Orlando Zapata, en dissident som satt i fängelse för sina aktiviteter mot den kubanska regeringen, avled vid middagstid idag på sjukhuset Hermanos Ameijeiras i Havanna.

Enligt oppositionskällor hungerstrejkade den 42-årige Zapata sedan flera veckor i protest mot förhållandena i fängelset som han undermåliga. Trots matning med sond försämrades hans fysiska tillstånd vilket gjorde att han avled. President Castro har beklagat dödsfallet, men framhöll att på Kuba är det endast på den av USA ockuperade Guantanamobasen som tortyr och misshandel förekommer.

Medan Zapata ska begravas på sin hemort, håller ”Damer i Vitt” en symbolisk begravning hemma hos en av medlemmarna.

Progreso Semanal (USA) 100223, 100224

 
 

 

 

 

2010-02-25
Den nya valutan också i Bolivia

Från och med mars kan Bolivia genomföra ekonomiska transaktioner med den nya virtuella valutan SUCRE, uppger en minister. Han redogjorde för att Bolivias Centralbank arbetar med detaljerna för att införa det nya systemet för transaktioner mellan medlemsländerna i ALBA. Det långsiktiga syftet, enligt ministern, är att göra det möjligt för världen att frigöra sig från de problem som uppkommer genom fluktuationerna och försvagningen av dollarn. ALBA:s grundarländer, Kuba och Venezuela, har redan börjat använda SUCRE.

Boletin informativo 100219

 
 

 

 

 

2010-02-25
Kuba och Spanien i samtal om mänskliga rättigheter

Spanien och Kuba har avslutat en ny samtalsrunda i Madrid om mänskliga rättigheter. Det sker som ett led i de regelbundna konsultationer mellan länderna som man kom överens om 2007. Mötet, som hölls under ömsesidig respekt, berörde alla områden som rör mänskliga rättigheter och skyddet av dessa.

Boletin informativo 100219

 
 

 

 

 

2010-02-25
Hyckleri på toppnivå om mänskliga rättigheter

Saul Landau, Progreso Semanal (USA) 090918 (utdrag)
Översättning: Zoltan Tiroler


Upprepat hyckleri på höga nivåer – Goebbels kallade det den ”stora lögnen” – tenderar att göra journalister uttråkade och göra dem till lydiga sekreterare som inte längre försöker avslöja lögner.

Jämför mediebevakningen av två påstådda människorättsövergrepp. Förra året arresterade polisen i Saudiarabien en amerikansk kvinna ”för att sitta med en manlig kollega på ett kafé i Riyadh”. Enligt brittiska dagstidningen Independent, 8 februari 2009, så ”misshandlades kvinnan, visiterades naken, hotades och tvingades att underteckna falska anklagelser.”

USA:s UD ignorerade detta och andra liknande fall, och hävdade att de är interna Saudiska angelägenheter. Samtidigt sket UD:s tjänstemän nära nog ner sig över en episod kring deras kubanska favoritbloggare, Yoani Sanchez.

På väg till en demonstration ”mot våld” i Havanna, berättade Yoani för en reporter från Reuters att tre uniformerade män hade tagit tag i henne samt två kompisar, och slängt in dem i en bil. Hon sade ingenting om att hon blivit ”slagen”. Hennes man, Reynaldo Escobar, berättade för El Nuevo Herald att ”hon går med en krycka och tar mediciner för ryggont, resultatet av att ha kastats med huvudet före in i en bil och slagits i ryggen av tre män i civila kläder som anhöll henne i 20 minuter.”

Kort efter intervjun med Reuters berättade Yoanni för AP att hon misshandlats brutalt, men så professionellt att inga märken syntes på henne. Hennes make sade till El Nuevo Herald ”inget blod, men blåmärken, slag, utslitet hår, våld mot huvudet, njurarna, knäna och bröstet. Sammanfattningsvis, professionellt våld.” Yoani lade inte ut några foton på sin blogg av den ”professionella misshandeln”, märkligt för någon vars blogg innehåller massor av foton.

I motsats till reaktionen på Saudiernas (våra allierade) misshandel av kvinnor, så ”beklagar USA:s regering djupt attacken” på Yoani. State Department [USA:s UD] ”uttryckte vår djupa oro till Kubs regering… vi följer upp det med undersökningar… kring deras välbefinnande och tillgång till sjukvård.” (Miami Herald 14 november 2009).

Varken media eller USA:s regering kunde förklara varför kubaner skulle demonstrera mot våld. NGO:s på Kuba kunde inte förstå syftet med demonstrationen. Några av demonstranterna höll skyltar med ”Sumate”. Det är namnet på grupper i Venezuela som ledde kampanjer mot Chávez. Namnet har också antagits av oppositionen mot Evo Morales i Bolivia.

Incidenten med Yoanis drog på nytt uppmärksamheten till denna ”modiga journalist”, speciellt i Miami. Hennes blogg rapporterar gnället från Havannas gator, men erbjuder inga recept på hur man kan ändra ineffektiva eller orättvisa procedurer. Hon försöker inte förstå, långt mindre analysera, orsakerna till de svårigheter som kännetecknar det dagliga livet på Kuba. Hon har drivit klagomål på internet till sin perfektion, och praktiskt taget gjort det till en konstform.

Anti-Castro-kubaner och journalister i hela den västerländska pressen beundrar henne och överöser henne med priser och utmärkelser. Men hennes fanklubb omfattar inte andra ”dissidenter.” Dessa representeras av Martha Beatriz Roque, en mindre cyber-smart dissident, och numera bara nummer två bland den kvinnliga ”dissidensen”. Roque berättade för Miami Herald om de allvarliga problem hennes diabetes ger henne. Efter två veckors hungerstrejk har hon lyckligtvis inte tappat särskilt mycket vikt. Roque och Sanchez slåss om rubrikerna i Miamis press, radio och TV. Roques grupp har kritiserat Sanchez, som får mer uppmärksamhet, både i Washington och där varifrån pengarna kommer. Washingtons politik, immun mot fakta och konsekvens, har orsakat kubanerna lidande genom att förneka dem tillgång till varor och krediter. Samtidigt fördömer Washington Kubas regering och accepterar Yoanis motsägelsefulla krav, medan de med rätt kräver att Kuba ska respektera mänskliga rättigheter. Under tiden debatterar de ödet för de fångar som USA håller (en del utan anklagelser) på sin militärbas Guantanamo på kubanskt territorium. Samma gamla hyckleri igen!

 
 

 

 

 

2010-02-23
USA-NGO: ”Kuba förtjänar att hyllas”

Gail Reed är chef för NGO:n MEDICC i USA, som är en organisation som studerar Kubas hälsovård och också väljer ut studenter från USA som får gratis läkarutbildning på Kuba. Hon Säger att Kuba förtjänas att hyllas; ”Om Kuba får goodwill genom sina läkare, genom sitt medicinska samarbete runt om i världen, är det fel?” ”Borde de inte få beröm?”

”Världen reagerar vid katastrofer och ger generösa bidrag. Men poängen för mig är att bygga en väl fungerande offentlig sjukvård. Och faktum är att kubanerna har varit på Haiti i över tio år, vilket visar att de är inställda på att bygga upp ett offentligt hälsovårdssystem.”

Cuba Central Team (USA) 100219. Övers: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-23
USA vill inte ha förbättrade relationer EU – Kuba

Valenzuela, USA:s toppdiplomat för Latinamerika, har antytt att EU:s planer på  förbättrade relationer med Kuba inte är någon bra idé. ”Just nu bedömer vi det som att vi inte nödvändigtvis ser en förändring av den gemensamma positionen som något positivt, men det beror på hur det hanteras”, sade Valenzuela till journalister under ett besök i Spanien. Han sade också att varje förändring i EU:s politik måste ”göra det väldigt klart vad som krävs för en demokratisk öppning på Kuba.” 

För närvarande har EU en ”gemensam ståndpunkt” gentemot Kuba som villkorar bilaterala relationer mellan EU:s medlemsländer och Kuba. Spanien, för närvarande ordförandeland i EU, har sagt att det hoppas eliminera den gemensamma ståndpunkten och tillåta länderna att själva bestämma över sina relationer med Kuba.

Cuba Central Team (USA) 100205. Övers: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-22
Spanien kräver ett slut på EU:s gemensamma position mot Kuba

Spaniens utrikesminister Miguel Ángel Moratinos vädjar till sunda förnuftet i EU och vill en gång för alla upphäva EU:s gemensamma position i relationerna med Kuba. Moratinos anser att tiden har kommit för att ändra den ensidiga politik som antogs 1996 på initiativ av Spaniens dåvarande konservativa premiärminister, José Maria Aznar. Moratinos försäkrar att Spaniens nuvarande premiärminister Zapatero inom EU arbetar för att den gemensamma ståndpunkten ska överges. Den anses vara en inblandning i Kubas inre angelägenheter och antogs efter påtryckningar från USA. Spanien vill att relationerna ska bygga på bilaterala kontakter, vilket utan tvekan vore mycket bättre för att få en givande dialog med den karibiska nationen, enligt Moratinos.

Boletin informativo 100215

 
 

 

 

 

2010-02-21
Världens äldsta firar 125 år

Juana Rodriguez, 125 år, sägs vara världens äldsta person och firade nyligen sin födelsedag med fortsatt god hälsa. Enligt nyhetsbyrån AFP, föddes Rodriguez i provinsen Granma 1885, och bor kvar i närheten av var hon föddes. Guinnes Rekordbok har dock en 114-årig japan som världens äldsta. Boken har aldrig dokumenterat någon äldre än 122 år. Av Kubas 11,2 miljoner invånare är 1 500 äldre än 100 år, vilket gör att Kuba är ett av de länder med högst medellivslängd.

Cuba Central Team (USA) 100205

 
 

 

 

 

2010-02-19
Förberedelserna inför kommunalvalen

Nomineringen av kandidaterna till kommunfullmäktige sker vid över 50.900 kvartersmöten den 24 februari. Där röstar man fram de grannar som man vill se som ledamöter i kommunfullmäktige.

Varken kommunistpartiet eller någon annan organisation har rätt att nominera de framtida ledamöterna, utan detta görs helt av de som bor i respektive bostadsområde. De framröstade kandidaterna presenteras sedan med bild och text på var stitt A4-ark som sätts upp på några ställen i respektive valkrets. Upptill åtta intilliggande kvarter utgör en valkrets. Ingen som helst valpropaganda får förekomma. Den första valdagen är söndagen 25 april, och den andra – för de fall där ingen av kandidaterna får majoritet – söndagen den 5 maj.

Bertil Olsson
Källa: Granma 1002117

 
 

 

 

 

2010-02-19
Aznar och den USA-kubanska maffian

Den förre premiärministern i Spanien, José María Aznar, är nu föremål för en granskning av det spanska Riksrevisionsverket, misstänkt för att ha använt motsvarande 2,3 miljoner dollar av allmänna medel för att få en medalj av George W.Bush.

Den 26 december 2003 skrev regeringen Aznar ett kontrakt på 2,3 miljoner dollar med lobbyfirman Piper Rudnick (idag DLA Piper) som representerar Bacardi. Där dväljs medlemmar i den USA-kubanska maffian och den f.d. senatorn Melquíades ”Mel” Martínez, ledaren för Cuban Liberal Council i Miami. Avsikten med kontraktet var att ”bidra till bättre relationer mellan den spanska regeringen och USA”. Strax därefter kunde man se Aznars namn på listan över exklusiva talare med arvoden på 32.655 euros per anförande.

Bertil Olsson
Källa: Granma 100208

Läs mer om Bacardis smutsiga krig mot Kuba här:
http://www.svensk-kubanska.se/Bojkotta%20Bacardi/index.html

 
 

 

 

 

2010-02-18
”Kuba är palestiniernas solidariske vän”

”Kuba är ett vackert land, men framförallt mycket vänskapligt och mycket solidariskt med det palestinska folket”, intygade presidenten för Palestinska Myndigheten, Mahmoud Abbas, under ett möte i Kairo. I ett improviserat samtal med den kubanska nyhetsbyrån Prensa Latina framhöll Abbas det historiska stödet som den kubanska revolutionen givit det palestinska folket, till stöd för dess enhet och för seger för den arabiska saken.

Telesur 100207

 
 

 

 

 

2010-02-17
USA förstärker propagandasändningarna mot Kuba

Nyhetsbyrån AP rapporterar att propagandasändningarna från Voice of America (VOA) ska samordnas med sändningarna mot Kuba via Radio/TV Martí. Det är en åtgärd som ”myndigheterna hoppas ska förstärka båda kanalerna och som skulle kunna minska den långvariga kritiken mot sändningarna mot Kuba.”

Miamibaserade Radio och TV Martí, har länge kritiserats för att vara ineffektiv, partisk och slösaktig. Undersökningar har visat att de flesta kubaner, inklusive regimmotståndare, ogillar innehållet i Radio Martí. TV Martí (som sänder på en illegal våglängd, reserverad för Kuba, ö.a.) blockeras fullständigt av Kubas regering och kan inte ses på ön. Experter säger att åtgärden förmodligen vidtas för att förbättra ryktet på sändningarna. 

I nästa budget begär Obamaadministrationen 207 miljoner dollar till VOA, något mer än tidigare. För sändningarna mot Kuba, äskas drygt 29 miljoner dollar, dvs. oförändrat. .

Cuba Central Team (USA) 100212. Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-16
Ännu en president på läkarvård i Kuba

Ecuadors president Rafael Correa, har anlänt till Kuba för att operera knät. Enligt Correa så har Ecuador inte de behandlingsmöjligheter som den kubanska hälsovården erbjuder. Correa, liksom många andra statschefer, har fått läkarvård tidigare i Kuba.

Cuba Central Team (USA) 100212

 
 

 

 

 

2010-02-15
Kuba har räddat synen på 100 000 ecuadorianer

Sedan kubanska läkare kom till Ecuador 2005 så har över 100 000 personer fått gratis ögonoperationer genomförda som en del i ”Operation Mirakel.” Operationerna fördelar sig ganska lika mellan de tre olika medicinska centra som kubanerna upprättat i landet. Kuba gav ut en pressrelease i samband med den 100 000:e ögonoperationen.

Cuba Central Team (USA) 100205

 
 

 

 

 

2010-02-14
Celebra gäster till bokmässan i Havanna

Nobelpristagaren i litteratur, sydafrikanskan Nadine Gordimer hör till kändisarna som kommer till den årliga, stora internationella bokmässan som startar 11 februari. Förutom sina böcker har Gordimer också gjort sig känd för sina politiska ställningstaganden. Bland annat kravet på Obama att frige de fem kubanerna och häva USA:s blockad av Kuba. Nyligen upprepade hon kravet för stopp på den ekonomiska och kommersiella blockaden, liksom alla andra bojkottaktioner mot Kuba. Hon protesterar också mot att USA inkluderar Kuba på sin lista över länder som påstås stödja terrorism.

En annan av de författare som kommer till bokmässan som hedersgäst är kanadensiskan Margaret Atwood, som 2008 vann Premio Principe de Asturias de las Letras.

Zoltan Tiroler. Källor: Telesur 100207, Liberación 100205

 
 

 

 

 

2010-02-14
Hårdare krav på arbetslösa

Kuba hoppas att minska arbetslösheten genom dra in arbetslöshetsunderstödet ifall de arbetslösa inte accepterar arbete inom områden där de behövs. ”Ingen kommer att lämnas åt sitt öde, men vi kan inte fortsätta på nuvarande sätt. Några kommer ogilla förslaget, men staten kan inte fortsätta att försörja arbetsföra personer”, sade Salvador Valdez, ordförande i CTC (Kubas LO). Han sade att förändringen ska genomföras på ett ”korrekt och strukturerat” sätt. De arbetslösa kommer att få jobb inom byggsektorn, jordbruk och andra ”produktiva områden med stort behov”.

Cuba Central Team (USA) 100205 

 
 

 

 

 

2010-02-11
ALBA-projekt för livsmedelsproduktion

Jordbruksministrarna från de olika ALBA-länderna har i Caracas beslutat om ett gemensamt företag för att säkra livsmedelsförsörjningen. Efter mer än ett års diskussioner kan man nu lägga fram ett förslag på ALBA:s nästa toppmöte den 19 april. Tanken är att öka produktionen av livsmedel på kort- och medellång tid i de deltagande länderna, Antigua och Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente och Venezuela.

Boletin Informativo 100128

 
 

 

 

 

2010-02-11
Kongress tar ställning för de fem kubanerna och mot terrorism

I El Paso, Texas, hölls 4th Latino Congress mellan 29 och 31 januari. Fler än 400 latinamerikaner, representerande 150 latinoorganisationer, i USA deltog.

Det var många frågor som diskuterades kring sådant som påverkar latinamerikanerna i USA. Bland dem kan nämnas invandringspolitik, ekonomi, klimatförändringar och 2010 års folkräkning. Kongressen ägde rum vid en tid när missnöjet växer med Obama och alla de löften han svikit.

Bland de resolutioner som antogs handlar ett om de fem i USA fängslade kubanska anti-terroristerna och ett som rör den i Miami boende terroristen Luis Posada Carriles. Bägge resolutionerna antogs enhälligt och med stor entusiasm.

I den förstnämnda uppmanas delegaterna att skriva till Obama och kräva omedelbart frigivande av de fem kubanerna. Likaså att kräva att USA agerar i enlighet med internationell rätt och tillåter familjebesök, vilket hittills nekats flera av dem.

I resolutionen om terroristen Luis Posada Carriles kräver delegaterna att USA omedelbart utlämnar Carriles till Venezuela, så att han kan ställas inför rätta för de terroristaktioner han utfört. Slutligen kräver man att Obama tar bort Kuba från listan över länder som stöder terrorism.

100203 International Committee for the Freedom of the Cuban Five. Övers: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-10
USA:s “demokratiprogram” på Kuba paralyseras?

Ett resultat av häktningen av en agent för USAID i Havanna som distribuerade avancerad kommunikationsutrustning till inhemska agenter, är att en del av USA:s mest ”provokativa” program på Kuba kanske stoppas. Miami Herald rapporterar att det sker efter noggrann granskning av mäktiga demokrater i kongressen.

USAID, som delar ut en stor del av pengarna, har inte begärt några nya pengar sedan mars 2009. Programmet, som ska förbereda för ett regimskifte på Kuba, lanserades under Clinton och utökades under Bush. 2008 beviljade kongressen 40 miljoner dollar till undergrävande verksamhet via USAID på Kuba.

Programmet har kantats av vanskötsel, stöld och andra problem. En anställd vid en av de mottagande organisationerna, Center for a Free Cuba, stal mer än 500 000 dollar. De saknade pengarna upptäcktes inte förrän mer än ett år efter att den anställde slutat. Andra grupper kritiserades för att använda pengarna för att skicka exklusiv choklad och dyra märkeströjor till ”dissidenter” i Kuba. På senare tid har arresteringen av USAID-agenten har satt ljuset på den hemliga delen av programmet och att det är olagligt enligt kubansk lag. Enligt Miami Herald den 28 december så har Kubakontoret på USA:s UD skickat ett e-mail för att ”åter understryka vår rekommendation att tillfälligt avstå från resor till ön tills annat meddelas.”

Zoltan Tiroler. Källa: Cuba Central Team (USA) 100129

 
 

 

 

 

2010-02-10
XIX Internationella Bokmässan i Havanna 11 – 21 februari

Utställare från fler än 40 länder kommer att presentera runt 600 nya verk och fler än 3 500 titlar på den stora Bokmässan i Havanna. I år är Ryssland hedersgäst och representeras av 63 olika förlag. Det kompletteras med film, musik, dans och uppträdanden. Rysslands utrikesminister, som besöker Kuba under tre dagar, kommer också att finnas på plats. Efter Kuba fortsätter Lavrov till Nicaragua, Guatemala och Mexiko.

Vid sitt Kubabesök kommer Lavrov att diskutera de ekonomiska relationerna med Kuba, samt projekt inom infrastruktur, transport, energi och bioteknologi.

Inför starten på den stora bokmässan har tiotusentals Havannabor översvämmat bokhandlarna. Fler än 100 000 böcker har sålts under några dagar i 46 bokhandlar. Man gör stora ansträngningar att göra böckerna lättillgängliga för alla, och för tredje året i rad så har mässan filialer på flera ställen.

Zoltan Tiroler. Källor: BoliviaRedSolidaria 100208, Boletin informativo 100209, Telesur 100210

 
 

 

 

 

2010-02-08
Öppet brev med anledning av utrikesminister Carl Bildts svar i Riksdagen angående de fem kubanerna fängslade i USA.


Från Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se
svensk.kubanska@swipnet.se


Till Sveriges regering och riksdagens ledamöter

Öppet brev med anledning av utrikesminister Carl Bildts svar
angående de fem kubanerna fängslade i USA

Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, Vänsterpartiet, ställde den 18 november 2009 en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt om han avsåg "att agera så att Sverige som enskild stat och inom EU verkar för att de fem kubanerna . . . ska få rättvisa rättegångar"

De fem kubanerna, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González, greps i Miami 1998 och i en farsartad rättegång 2001 dömdes de till långa fängelsestraff - i tre fall till livstid. Deras gärning var att de med risk för sina egna liv hade bevakat terroristgrupper i Miami och avslöjade planer på terroraktioner mot Kuba. Med den informationen kunde Kuba avvärja många fruktansvärda våldsdåd. De fem är alltså hjältar. Men hoten från den exilkubanska maktmaffian i Miami avgjorde juryns och domarens agerande. I brist på konkreta bevis på spioneri, en brist som erkänts av domaren i protokoll, dömdes de fem för "konspiration" till spioneri.

>>>Läs hela brevet
>>> Ladda ned PDF och sprid vidare

 
 

 

 

 

2010-02-07
Den kubanska ekonomin under debatt

Varje fredag har Kubas största tidning, Granma, en stor insändarsektion. Tonen i de flesta insändare är kritisk och man tar upp olika konkreta problem. Ekonomin diskuteras i många av artiklarna.

I insändarna finns kritik av det dåliga ekonomiska läget och hur man kan förbättra det. Förslagen handlade först om privatisering eller inte, speciellt av kaféer och restauranger. Men efter några veckors diskussion var man överens om att det inte var privatisering man diskuterade, utan att det viktiga är att ändra organisation och ansvar för hur dessa inrättningar administreras och arbetar. Och då gäller det inte bara restauranger, utan också andra liknande sektorer av ekonomin.

Man gör jämförelser med kooperativen inom jordbruken och deras resultat, såväl vad gäller produktion som bättre inkomster till kooperativens medlemmar. Men man rör vid ett omfattande problem som finns i hela Kubas ekonomi och i många företag: den svaga interna kontrollen som möjliggör omfattande förluster av varor och verktyg. Dessa produkter som sedan föder den svarta marknaden och gör att bedragare tjänar mer än ärliga arbetare.

Vi pratar om den korruption som finns i hela samhället och som är ett allvarligt hot om vi inte kan begränsa det i tid. Artiklarna i Granma tar ur olika vinklar upp vad jag kallar ”det ekonomiska Aids”, som plågar samhället. Det man upptäcker är att fabriker, inrättningar av olika slag osv, inte skyddar sig mot dessa systematiska stölder. Istället hänger det på sträng extern kontroll.

Att visa upp det nuvarande ekonomiska systemet är ett viktigt steg för att hitta lösningar. ”Samhället tolererar inte att man fortsätter att avleda resurser som tillhör oss alla, för att de ska berika några få”, som det står i en av insändarna.

Det bästa med debatten är att den inte handlar om privatisering kontra samhällelig egendom, utan tvärtom, att den socialistiska, gemensamma egendomen måste organiseras och fungera mycket mer effektivt. Det utan att falla tillbaka till att produktionsmedlen blir enskild egendom och möjliggöra utsugning.

Kooperationen, som finns i stor omfattning inom jordbruket, ges som förslag också till övriga sektorer inom ekonomin, med början inom service-sektorn. Nyttjanderätten måste vila på legal grund med klart definierade kontrakt och åtaganden.

Vi talar om visioner bland vanligt folk som utifrån sina erfarenheter har kommit till övertygelse om att den nuvarande produktionen inte kommer att lösa den kubanska ekonomins problem; dvs. att det krävs ökad produktion, ökad produktivitet, effektiv kontroll över resurserna och större effektivitet hos dessa resurser. Det handlar om intuition och mänsklig logik. Men det räcker inte med denna diskussion. Den måste föras upp på akademisk nivå bland ekonomer.

Uppmaningarna från president Raúl Castro att ge ärliga omdömen och att stå för sina åsikter ser jag som riktade mot byråkratin, medlöperi och andra olater i samhället. Insändarsidorna är ett steg i rätt riktning mot en kultur av debatt. Det är något jag sett lidelsefullt försvaras, speciellt av ärliga, revolutionära ungdomar. Denna debatt är den bästa ekonomiska skola vi kan ha för hela samhället i allmänhet och för de ekonomiskt ansvariga i synnerhet.

Antonio Díaz, ekonom på Kuba
Progreso Semanal (USA) 100127
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-07
Några av konsekvenserna av att Kuba finns på USA:s terroristlista

Placerandet av Kuba på USA:s lista över länder som stöder terrorism har många konsekvenser. Att det inte finns någon grund för denna brännmärkning har många, också i USA, påpekat. En av konsekvenserna är dyra telefonsamtalen mellan länderna. Trots att Obama sagt att telekommunikationerna med Kuba ska expandera kommer det inte att ske så länge Kuba är kvar på listan.

Problemet illustreras av följande exempel från cubanews@yahoogroups.com. Här rapporterades nyligen om en exilkuban vid namn Nilo Jerez som 2005 av en domstol i USA tilldömdes 50 miljoner dollar för påstådda skador som mannen ska ha fått på Kuba under 1970-talet. Jerez, som representeras av advokatfirman Patton Boggs, försöker inkassera pengarna med hjälp av en domstolsorder från USA:s Kommunistparti, som de anser vara en allierad till Kubas regering. Att Kuba finns på terroristlistan betyder det att landets suveränitet inte gäller vid rättsfall i USA och tillåter att konton från länder på listan kan spärras om de finns i USA.

Därför har Jerez haft framgång i sina krav gentemot den kubanska regeringen och letar efter kubanska konton i USA. Detta förklarar varför ett avtal om telekommunikationer inte kommer att lyckas. Om Kuba inte kan ta betalt finns inga argument för landet att arbeta med sådana transaktioner. Likaså ifall ett företag i USA är skyldigt Kuba pengar kan dessa medel spärras av domstol. Detta har negativa effekter på såväl kubaner som US-medborgare, men också på telebolagen som går miste om mångmiljonbelopp och arbetstillfällen. Det inkräktar också på människors rättigheter som inte har råd att ringa de dyra samtalen för att kunna prata med familjemedlemmar och vänner på ett normalt sätt.

Obama har makt och möjlighet att eliminera Kuba från listan. Vi säger att vi vill ha mer kommunikation med Kubas folk. När ska presidenten ändra den hittills förda och misslyckade politiken?

Progreso Semanal (USA) January 100127 Antonio Martínez. Övers. Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-05
Premiär för ny valuta

Den nya valutan, sucre, som ALBA-länderna beslutat om, har trätt i kraft. 1 sucre är värd 1,25 dollar. Syftet är att underlätta ekonomiska transaktioner mellan ALBA-länderna för att i framtiden inte längre använda sig av US dollar. Till början är sucre bara en virtuell valuta för elektroniska överföringar. Första affären med sucre gäller en båtlast med ris från Venezuela till Kuba.

Boletin Informativo 100128

 
 

 

 
 

2010-02-05
Stor konstdonation till Kuba

Filantropen Gilbert Brownstone, USA, har donerat 120 verk av bland andra Pablo Picasso, Joan Miro, Andy Warhol och Marcel Duchamp till Nationalmuseet på Kuba. Han levererade dem personligen under en ceremoni på måndagen, där han hyllade nationen för allt den gjort för befolkningens kultur. Han sa till nyhetsbyrån AFP att han ska fortsätta att köpa och donera verk till det kubanska folket.

Piteåtidningen 100129

 
 

 

 
 

2010-02-05
Fortsatt aggression mot Latinamerika från USA

USA:s regering fortsätter sin aggressionspolitik mot Latinamerika, trots den nya administrationen. Det framhöll den US-venezolanska skribenten Eva Golinger vid en träff i Caracas. Under 2009 ökade USA finansieringen av undergrävande och subversiva grupper i regionen. Advokaten Golinger pratade vid presentationen av sin nya bok ”Den permanenta aggressionen”. Boken behandlar CIA, USAID (USA:s motsvarighet till svenska SIDA) och NED och dessa organisationers aktioner mot Kuba, Bolivia, Venezuela och Honduras. Medverkar i boken gör också den kanadensiske journalisten Jean Guy Allard. På de nära 200 sidorna avslöjas Washingtons aktioner i denna del av världen..

Boletin Informativo 100129 
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-04
Transsexualitet diskuteras på kongress med svenskt deltagande

Den tredje dagen under den pågående 5:e Kubanska Kongressen om Utbildning, Läggning och Sexuell Terapi, ägnades åt transsexualitet och bristande erektionsförmåga. Svenska experter deltar och redogjorde för sina erfarenheter kring kirurgi på området, liksom hur Sverige hanterar dessa frågor. På kongressen deltar fler än 300 delegater från ett dussintal länder.

CENESEX (Kubas motsvarighet till RFSU) arbetar för några av de mest progressiva bestämmelserna i Latinamerika, inklusive gratis könsbytesoperationer och organisationer för homosexuella. Förra året genomfördes ett tiotal sådana operationer. Man arbetar nu också för legaliserat partnerskap.


Boletin informativo 100121 och Cuba Central Team (USA) 100122 
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-03

Första kommunen i Guatemala fri från analfabetism

Guatemala utropade idag den första kommunen i landet som befriats från analfabetism. Detta har skett tack vare den kubanska metoden “Ja, jag kan”. I landet är fler än 21 % av invånarna analfabeter. De 550 byborna som lärt sig läsa och skriva har nu fått sina diplom av borgmästaren. Hon berömde det arbete som ett 30-tal kubanska rådgivare utför i landet. Under 2010 räknar man med att 100 000 människor i Guatemala ska lära sig läsa och skriva med kubansk hjälp.


Boletin informativo 100118 
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-02-01
Stort stöd för Kubas revolution


Kubakaravanen går förbi Sergels Torg. Foto Wilson Durán

En arktisk kyla har satt sin prägel på den svenska vardagen samtidigt som vi matas med uppsägningar och dystra framtidsutsikter. Mitt i detta ser vi plötsligt rader av banderoller vecklas upp runt Sergels Torg med värmande budskap om humanism och framtidstro. Det är inte för sent och ett flertal länder i Latinamerika har visat att det faktiskt går att förändra världen.

Temat för helgen var att uppmärksamma framgångarna med Kubas revolution och stödja Kubas arbete för en bättre värld. Kubaner för Kuba och Svensk-Kubanska Föreningen samordnade aktionen med en rad Latinamerikanska organisationer samt kommittén för frigivandet av de fem Kubanerna.Stödfest för Kubasolidariteten. Foto Achim Rödner.

En mycket lyckad aktion i Stockholms innerstad följdes av en stödfest för att uppmärksamma 51 årsjubileumet av den kubanska revolutionen. Ett hundratal deltagare firade Kubas revolution med kultur och salsadans. Överskottet från festen gick oavkortat till att utveckla Kubasolidariteten och att informera om Kuba och dess humanitära arbete – hyllat av en rad FN-organ.

Achim Rödner

 
 

 

 

 

2010-01-31
Eva Golinger om motstånd och Obama (utdrag)

Venezuela är ett land rikt på olja och gas. Det är ett av världens största oljeproducenter. Och landet ligger nära USA. Venezuelas territorialvatten gränsar faktiskt till USA:s vid kolonin Puerto Rico. Så det är en väldigt strategisk plats.

Under hela 1900-talet kämpade USA stenhårt för att hindra kommunismen från att få fäste i regionen. USA har drivit en inhuman blockad mot Kuba i över 50 år och försökt isolera det. Under 60-, 70- och 80-talen installerade USA diktaturer i resten av regionen för att hindra spridandet av kommunism. Och här står vi i 21:a århundradet med Venezuelas oljerikedomar, dess enorma popularitet och här pratar man åter om att införa ett ekonomiskt system som prioriterar sociala behov och jämlik distribution av rikedomarna. Samtidigt bibehåller Venezuela kontrollen över sin stora oljeproduktion och knyter kontakter med länder som Kina, Ryssland och Iran. Något som i sin förlängning hjälper till att ändra maktbalansen i världen och minskar USA:s kontroll.  

Min uppfattning är att Obamaadministrationen är mycket farligare än vad Bush var. Bush anlade inte militärbaser vid Venezuelas gräns. Det har skett en snabb upptrappning av fientligheter mot speciellt Venezuela, men också mot Kuba...Vi har också exemplet med kuppen i Honduras mot president Zelaya. Så småningom har USA:s stöd till kuppen läckt ut. De första månaderna var folk försiktiga med att anklaga Obama. Det är egentligen otroligt, för det har inte förekommit en enda statskupp i Latinamerika utan att det på något sätt beordrats och dirigerats från Washington.


Utdrag från Golingers blogg: www.chavezcode.com.
Intervju med Golinger, 100117, Cindy Sheehan – MRZine
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-28
TV-diskussion om rasism

I en av de regelbundna ”rundabordsdiskussionerna” i kubansk TV diskuterades diskriminering av svarta, rapporterar nyhetsbyrån AP. I programmet analyserades de utmaningar som svarta kubaner möter. Programtiteln var ”En kubansk kamp mot rasism”. Bland annat framhölls vikten av att öppet diskutera rasrelationer och diskriminering. Ekonomen och forskaren Esteban Morales sa att ”Det här var ett problem vi hade löst [rasismen], men under specialperioden ökade ojämlikheten. Vårt projekt, vår önskan, vår strävan handlar om jämlikhet.”

Cuba Central Team (USA) 100122
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 
 

2010-01-28
Fler ungdomar och kvinnor i kommunerna, önskar regeringen

Kubas regering vill se fler ungdomar, kvinnor och etniska minoritetsgrupper bland kandidaterna till de kommande kommunalvalen. Dessa äger rum den 25 april. I en andra valomgång 2 maj avgörs de valdistrikt där ingen enskild kandidat har fått mer än 50 % av rösterna.

Cuba Central Team (USA) 100122
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-21
Kubanska servrar byter till Linux

Många företag och regeringskontor i Kuba har påbörjat bytet från Windows till Linux, rapporterar Reuters. Media på Kuba kallar Windows ”ett tekniskt verktyg för dominans.” Många av de nya Linuxanvändarna säger att de också gör bytet för att de känner sig mycket säkrare än med de piratkopierade Windowsprogrammen som finns på ön. På grund av blockaden kan Kuba inte köpa Windowprogram på vanligt sätt.

Cuba Central Team (USA) 100115
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-21
USA-senator vill upphöra med propagandasändningar mot Kuba

Senator Russ Feingold vill ha slut på Radio Martí, vars sändningar från Florida till Kuba bekostas av USA:s skattebetalare. Feingold säger att propagandasändningarna har liten effekt på kubanerna. Han påpekade att en färsk regeringsrapport från USA visar att mindre än 2 % av kubanerna bryr sig om att lyssna till programmen. Senatorn säger också att riksrevisionen 2006 fann att Radio Martí led av vänskapskorruption, politiskt fiffel och partiskhet. Om sändningarna lades ner skulle det spara skattebetalarna 300 miljoner dollar.

Cuba Central Team (USA) 100115
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-18
Köldvåg på Kuba drabbar sjuka 

På det psykiatriska sjukhuset i Havanna med 2500 sängar har fler patienter än normalt avlidit på grund av den senaste tidens köldvåg. I förorten Boyeros, där sjukuset ligger, gick temperaturen tidvis ner till 3,6 grader. Hälsoministeriet har tillsatt en kommission för att undersöka det inträffade, och man har konstaterat att sjukhuset inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att bemästra den situation som uppstod. Huvudansvariga kommer därför att ställas till svars.

GRANMA 091017
Översättning Bertil Olsson

 
 

 

 

 

2010-01-16
Flera länder får hjälp och lär sig av Kubas energipolitik 

En rad länder i Latinamerika och Karibien använder idag de erfarenheter för att spara energi som “Energirevolutionen” på Kuba givit. Samarbetsorganisationen ALBA spelar en viktig roll i detta. Bland de länder som har nytta av energisamarbetet och de kubanska erfarenheterna finns Nicaragua, Haiti, San Vincente och Grenadinerna, Jamaica, Antigua och Barbuda, Venezuela och Ecuador. Dessutom finns kubanska specialister i Ekvatorialguinea för att arbeta med energibesparing. “Energirevolutionen”, som bland annat medförde att Kuba gick över till lågenergilampor och energieffektiva hushållsmaskiner för flera år sedan, var ett initiativ av dåvarande president Fidel Castro.

Venezuelas president, Hugo Chávez, tackade idag för stödet från Kuba i ansträngningarna att komma över Venezuelas nuvarande el-kris, orsakat av klimatfenomenet “El Niño”. Chávez berättade på TV att Kuba skickat flera miljoner lågenergilampor och 43 generatorer de senaste två åren inom ALBA-samarbetet till Venezuela. Chávez sade också att detta visar att oppositionen har fel när de påstår att Venezuela skänker elektricitet till Kuba och andra länder. Oppositionen hävdar att Venezuela ger bort energi och att det är orsaken till el-bristen. I själva verket är det alltså tvärtom – Kuba  hjälper oss med detta sedan två år, sade Chávez.

BOLETIN INFORMATIVO
Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-16
Ännu ett avslag på visumansökan

Ännu en gång har visumansökan från Olga Salanueva, hustru till en av de fem fängslade anti-terroristerna  i USA, avslagits. I 11 års tid har USA nekat också anhöriga att besöka René Gonzalez. Någon motivering för avslaget, som står i strid med såväl USA:s bestämmelser som internationella avtal, ges inte. Ansökan lämnades in i oktober och stöddes av Kyrkornas Världsråd och andra religiösa organisationer i och utanför USA.

Boletin informativo
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-15
Sanningens timme i katastrofens Haiti

Våra medier framhåller ständigt den stora USA-insatsen för att hjälpa Haiti efter den förödande jordbävningen. President Obama håller ett av sina vackra tal, som låter allt mer patetiska då de klingar tomma och innehållslösa. ”Vi ska inte överge våra grannar”, säger han. USA gör vad det är bäst på; skickar 10 000 soldater, militärflygplan, hangarfartyg och andra krigsfartyg. US Air Force säger sig nu ha ”säkrat” flygplatsen, medan rapporterna talar om att hjälpen inte når ut i landet.

Än en gång kör USA över FN. Man har sagt att man inte underställer sig FN i landet, utan det är USA som bestämmer. Detta i strid med FN:s Generalsekreterares önskemål. Inte nog med det: ”Vi är främst bland jämlikar” säger en USA- talesman. USA:s ambition är också att ”återuppbygga den haitiska regeringens kapacitet”. En av huvudanledningarna till den skriande misären på Haiti, västra halvklotets fattigaste land, är just USA:s inblandning i Haitis affärer. Otaliga militärinterventioner och kontroll över Haitis resurser kantar historien. Senast efter en statskupp iscensatt av gissa vem, som medförde att den progressive och folkvalde president Aristide av USA tvingades i landsflykt 2004 och ersattes av våld, kaos, laglöshet, huliganism och förföljelser av allt som kunde kallas vänster. Aristide har från sin landsflykt i Sydafrika nu sagt att han gärna återvänder till Haiti. Något som säkerligen inte bestäms av haitierna, utan USA. Risken är överhängande att USA använder den katastrof som drabbat haitierna att stärka sitt grepp om den olycksdrabbade ön.

Kuba hade redan före jordbävningen cirka 400 läkare och sjukvårdspersonal på Haiti. Kuba har länge stått för en stor del av den hälsovård som erbjuds vanligt folk på Haiti. Två fältsjukhus drevs på plats. Dessa resurser kunde omedelbart sättas in efter katastrofen. Kuba har efter jordbävningen skickat ännu fler läkare från den ”katastrofbrigad” man har för sådana här händelser. Personalen har erfarenheter från Kina, Pakistan, Guatemala, Indonesien och Bolivia. Samtidigt skickar det fattiga Kuba mer hjälp, både material, livsmedel, dropp, blodplasma och mediciner. Man tillåter också USA-flyg utnyttja kubanskt luftrum i hjälptransporterna till Haiti. Det finns också röster i USA som vill utnyttja Kuba i hjälparbetet: “Vi borde stanna upp och komma ihåg att Kuba strax intill har några av de bästa läkarna i världen. Vi skulle kunna flyga in dem”, säger en USA-expert.

Det bådar tyvärr inte gått när marinkåren anländer och när USAID är på plats. Historien förskräcker.

Christian Science Monitor 100114, Telesur 100114, Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-14
Kubansk nödhjälp till jordbävningsdrabbade Haiti

Före jordbävningen fanns 403 kubanska hjälparbetare i Haiti, varav 344 läkare och annan sjukvårdspersonal. Nu har Kuba skickat ytterligare ett antal läkare samt mediciner och medicinsk utrustning.De kubanska hjälparbetarna på Haiti har endast ådragit sig lättare skador i samband med jordbävningen.

I den haitianska huvudstaden Port-au-Prince finns två kubanska fältsjukhus, där man arbetar intensivt. Redan på onsdagsmorgonen hade man tagit emot 676 skadade.

Omedelbart efter jordbävningen utfärdades en tsunamivarning för Kuba, Bahamas och Dominikanska Republiken. I Baracoa på östra Kuba kändes jordbävningen intensivt, men den orsakade inga mänskliga eller materiella skador. 30.000 personer evakuerades för säkerhets skull, men alla kunde återvända när tsunamivarningen upphörde.


Källa: Radio Havanna
Översättning: Bertil Olsson

 
 

 

 

 

2010-01-13
Fängslade US-amerikanen på Kuba var underrättelseagent

Talmannen i Kubas parlament, Ricardo Alarcon, har kommenterat fallet med den USA-medborgare som arresterats för sitt samröre med anti-kubanska samarbetsmän. Alarcon uppger att mannen arbetade för USA:s underrättelsetjänst. Mannen arresterades 4 december och anklagas för att ha distribuerat kommunikationsutrustning, datorer, satellittelefoner mm till oppositionsgrupper. USA:s UD och ”biståndsorganet” USAID bekräftar att mannen arbetade för en USAID finansierad organisation, DIA. Syftet sägs vara att ”stärka civilsamhället till stöd för en rättvis och demokratisk regering på Kuba.”

Alarcon tillade att mannen var vid god hälsa, ”Jag kan försäkra är att han mår mycket, mycket bättre än offren för USA:s agenter runt om i världen”, i en referens till att USA torterat misstänkta, rapporterar nyhetsbyrån AP.  Alarcon tillade att USA kontrakterar ”agenter, torterare och spioner som en del av privatisering av krigen”.  USA förnekar anklagelserna.

Eva Golinger tar i en artikel upp det dussintal USA-agenter som dödades i Afghanistan i december och som visat sig ha varit anställda av DIA via USAID. DIA har bara under 2008 fått 40 miljoner dollar för att främja USA:s utrikespolitik. USAID har kontor i Venezuela, där man förmedlat 50 miljoner dollar sedan 2002 till olika oppositionsgrupper. Deklassificerade dokument visar att DIA varit inblandad i våldsamma demonstrationer och kuppförsöket mot Chávez.

USAID har slängts ut från flera provinser i Bolivia efter inblandning i landets interna affärer. Bolivia har sagt upp avtal efter att ha visat hur USAID är inblandat i destabiliserings- och kuppförsök. USAID har också förbjudits i Eritrea, Etiopien,Vitryssland och Ryssland.

I Latinamerika har DAI kontor i Bolivia, Brasilien, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru, Dominikanska Republiken och Venezuela. I år har man en budget på 15 miljoner dollar enbart i Venezuela. Pengarna är avsedda att stärka oppositionen inför valen i höst. För bara två veckor sedan protesterade Venezuela mot illegala obemannade USA-flygplan som kränkte Venezuelas luftrum.

Eva Golinger Telesur, Cuba Central Team (USA)
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-13
Journalist mördad på Kuba – 1958

En dokumentär har gjorts på Kuba om den journalist som senast mördades på ön. Det var 1958 som diktatorn Batistas polis mördade den 23-årige ecuadorianske journalisten Carlos Bastidas efter att han gjort en intervju med Fidel Castro i Sierra Maestra. Bastidas sköts med flera skott i maj 1958 i Havanna.

Boletin informativo
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-11
Förberedelser för kommunalvalen

Som en del av förberedelserna för kommunalvalen i april, har nu de 169 valkommissionerna för de olika kommunerna konstituerats. De består av betrodda medborgare från massorganisationer och olika sektorer av samhället.

De kommunala valkommissionerna har utsetts av valkommissionerna i respektive provins, och när det gäller Ungdomsön av den Nationella valkommissionen, i enlighet med vallagen.

Den 16 januari påbörjas sammansättningen av valkommissionerna för resp. valkrets. Första valdagen är 25 april, och den andra 2 maj.

Källa: Trabajadores 100111
Översättning: Bertil Olsson

 
 

 

 

 

2010-01-05
DANIEL ORTEGA OCH FIDEL CASTRO: ÖVER 30 ÅR AV REVOLUTIONÄRT BRODERSKAP!

02 JANUARI 2010 | El 19 Digital"Comandanterna" Daniel Ortega Saavedra och Fidel Castro Ruz fördjupade under 2009 de band av revolutionärt broderskap som har enat dem i över 30 år. Under det gågna året hade Daniel flera möten på ön med den Kubanska Revolutionens ledare Fidel Castro Ruz.

Vid dessa möten bekräftades det ömsesidiga och villkorslösa stödet revolutionära ledare emellan samt analyserades världsproblematiken med syftet att söka efter alternativ och lösningar som gangnar världens folk.

Det första av dessa möten ägde rum i Havanna i april månad under ett besök av Daniel till Kuba efter Amerikas V Toppmöte i Trinidad och Tobago. Vid detta tillfälle samtalade Daniel, kamraten Rosario Murillo och Fidel Castro i timmar om toppmötets utveckling, händelser och resultat.

Senare, i december månad, efter hans återkomst från ALBAs VIII toppmöte, avsläjade Nicaraguas president Daniel Ortega Saavedra att han under vistelsen i Havanna också hade flera möten med den kubanska revolutionens ledare Fidel Castro Ruz.

Ett av dessa möten blev en överraskning då Fidel dök upp i det hus där president Daniel och kamraten Rosario bodde i tillsammans med familjen.

>> Se bilderna från dessa historiska ögonblick

 
 

 

 

 

2010-01-05
”Hur dödar man skitstöveln/exilkubanen - masken?”

Exilkubaner från Florida flockas nu i diktaturen Honduras. Exilkubanska organisationer var djupt inblandade i kuppen 28 juni mot Honduras demokratiskt valde president Zelaya. De grupper i Miami som med enorma resurser arbetar för att störta, inte bara Kubas regering, utan också Venezuelas, Bolivias, Ecuadors, ja alla som har en progressiv framtoning, kan njuta av framgången av att ha varit med om att tillsätta en djupt odemokratisk, impopulär och reaktionär regering.

Nu har Honduras blivit ett populärt utflyktsmål för dessa fascister och reaktionärer. Många av dem åker till Honduras för att ta emot olika priser och utmärkelser, eller dela ut sådana till sina vänner, kuppmakarna.

Är det en tillfällighet att nummer ett på listan över Honduras populäraste låtar är ”Como se mata el gusano?”

”Gusano” betyder mask på spanska, men är sedan länge också ett öknamn på reaktionära exilkubaner. Titeln betyder alltså: ”Hur dödar man skitstöveln/exilkubanen – masken?”

TeleSur091230
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-04
Spjutspetsforskning på Kuba räddar liv i Afrika

Läkemedelsindustrin står för en stor del av Kubas export och fortsätter att utvecklas. Medicinerna har bidragit till att flera sjukdomar utrotats på Kuba, men är också viktiga för många afrikanska och latinamerikanska länder.

   - Marknadskrafterna är en verklighet som man måste räkna med när det gäller produktionskostnader, men beslut som gäller människors hälsa kan inte bara avgöras av möjligheten att göra affärer, säger Agustín Lage som är chef för ett center för immunologi vars cancerläkemedel Nimotuzumab nu testas i USA. Även om testerna blir lyckosamma, är det långt till att Kuba ska kunna sälja mediciner till USA. Det skulle kräva en förändring av de lagar som reglerar USA:s blockad av Kuba. Ett upphävande av blockaden verkar avlägset. Även om 187 av 192 länder i FN fördömt blockaden, så talar inget för att USA ska häva den politik som varit rådande mot den obstinata ön sedan 1961.

Lage och flera andra kubanska forskare framhåller hur framgångsrik Kubas bioteknikindustri varit sedan den började utvecklas under 1980-talet. Den kubanska läkemedelsindustrin innehar för närvarande cirka 1 200 internationella patent. Ett nyckelelement i framgångarna är integration av alla enheter som forskar inom området. ”Redan från början insåg vi att vi är alldeles för fattiga för att konkurrera med varandra…Hade vi inte gjort det, så hade vi aldrig uppnått de resultat vi lyckats med”, säger Luis Herrera, chef på CIGB.

Enligt en officiell rapport som presenterades i Kubas parlament i slutet av 2008 ökade landets export av bioteknik med 20 procent jämfört med 2007. Det beräknas att Kubas totala export av bioteknik uppgick till motsvarande 2,4 miljarder kronor år 2008.
>> Läs hela artikeln

 
 

 

 

 

2010-01-04
Tropicana fyller 70

Havannas världsberömda nattklubb Tropicana fyllde 70 år denna vecka. Reuters rapporterar att det firades i en sprängfylld lokal med en ”show som började måndag kväll och slutade på tisdag, vilket markerade klubbens invigning 30 december 1939.”
 
Före revolutionen drog Tropicana till sig celebriteter från USA. Kuba beslutade sig för att behålla Tropicana efter revolutionen för att främja kubansk kultur och dra in pengar. ”Detta är en symbolisk och emblematisk plats för Kuba. Det är en av Kubas viktigaste turistattraktioner.” säger Kubas viceminister för turism Maria Elena Lopez till Reuters.
Cuba Central Team (USA) 100101
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-03
Spanien ska arbeta för bättre relationer mellan EU och Kuba

En av Spaniens viktigaste frågor efter att ha tagit över ordförandeskapet för EU första halvåret 2010, är att avskaffa EU:s gemensamma position mot Kuba. Denna har varit i kraft sedan 1996 och villkorar samarbete med ”respekt för mänskliga rättigheter”.  Spanien hoppas kunna ersätta den gemensamma positionen med en politik där EU-medlemmar etablerar bilaterala relationer med Kuba.

Enligt Spaniens utrikesminister Moratinos så kommer Spanien att ”inleda en debatt för att få till en överenskommelse så att relationerna med Havanna formas genom bilaterala överenskommelser,” rapporterar AFP. Moratinos säger att den gemensamma positionen har ”varit ett misstag” och att ”en bestämd och respektfull dialog är bästa sättet att förbättra relationerna mellan EU och Kuba.”

Att avskaffa den gemensamma positionen stöter på starkt motstånd från Sverige, Tjeckien, den konservativa oppositionen i Spanien och kubanska dissidenter.
Cuba Central Team (USA)
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-03
Inga förbättrade relationer efter valet till senaten i Florida

Kuba säger att oavsett vilken kandidat som vinner valet till senaten 2010 i Florida så kommer det inte att förbättra relationerna mellan Havanna och Washington, rapporterar AP. Kubanska tidningen Granma kallar såväl republikanernas Marco Rubio och Charlie Crist som demokraternas Kendrick Meek och Maurice Ferre som förespråkare för blockaden och som delar av en ”Miami maffia maskin som dominerar staden och USA:s politik gentemot Kuba.” Alla fyra kandidaterna har ställt upp och talat inför blockadförespråkarna i US-Cuba Democracy Political Action Committee, PAC, och där tävlat om vem som är tuffast mot Kuba.
Cuba Central Team (USA) 100101
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-02
Gripandet av USA-agent sätter ljuset på kontroversiellt program

Enligt Washington Post har gripandet av den kontraktsanställde USA-medborgaren som distribuerade elektronisk utrustning till USA-stödda grupper på Kuba ”än en gång satt ljuset på det hemliga pro-demokratiprogram…som ihållande ifrågasatts vad gäller genomförande och effektivitet.” Enligt många experter är programmet kontraproduktivt genom att ”utsätta dissidenter för anklagelser om att de är nicke-dockor åt USA.”

”Det besudlar dem. Det är i det närmaste en gåva till Castro-regimen att göra så”, säger en USA-expert på Kuba. I april skrev ordföranden i Kongressens Utrikesutskott till Hillary Clinton för att be om ”en robustare mekanism” för att kontrollera utgifterna och resultaten av det ”problematiska” programmet.

Programmet har kännetecknats av korruption sedan det startades 1997. En rapport från regeringens revisorer 2006 visade att grupper som fått närmare 5 miljoner dollar hade köpt dyrbar choklad, Nintendo Game Boys och annat som kan ifrågasättas. 2008 erkände en tidigare anställd hos en av mottagarna att han stulit 600 000 dollar. Trots det har programmets budget mer än 10-dubblats och ökat från 3,5 miljoner dollar 2000 till 45 miljoner dollar åtta år senare. Obama administrationen har bibehållit detta ”Cuba democracy program.”

Cuba Central Team (USA) 100101
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-02
Kubas Revolution 51 år!

1 januari firar Kuba störtandet av diktatorn Batista och Revolutionens seger för 51 år sedan. I firandet sade Kubas president Raul Castro att:

”Revolutioner kan enbart vidmakthållas och avancera om de förs framåt av folket. Att ha förstått denna sanning och ständigt agera i konsekvens med den har varit den avgörande faktorn för den kubanska Revolutionens seger mot fiender, svårigheter och utmaningar som har verkat oövervinneliga.”

Han uppmanade till fortsatt vaksamhet mot externa faror och den turbulens som världen kännetecknas av – i referens till den nuvarande krisen. Samtidigt framhöll han att det inte är lätt att förändra realiteterna, men bad kubanerna att fortsätta kampen.

När Fidel Castro inför jublande folkmassor för 51 år sedan proklamerade triumfen sade han:

”Tyranniet har besegrats. Glädjen är enorm. Ändå finns det fortfarande mycket kvar att göra. Låt oss inte lura oss och tro att det som väntar oss blir lättare; kanske är det som ligger framför oss än svårare.”

Efter segern var Kuba för första gången självständigt. Något som ledarna i USA inte kunde acceptera, utan inledde angrepp på Kuba och mordförsök på dess ledare. Från denna stund biföll kubanerna en socialistisk stat med deltagardemokrati, jämlikhet och social rättvisa.

Då kännetecknades ekonomin av en efterbliven industri, helt beroende av jordbruk och sockerproduktion. 70 % av all export/ import beslagtogs av USA. På det sociala området rådde analfabetism, arbetslöshet, usel hälsovård och usla bostäder. Men framförallt rådde en enorm ojämlikhet vad gällde fördelningen av rikedomarna.

Revolutionen tog initiativet till att dela ut jorden till bönderna. Industrialiseringen tog fart. Kubanernas självständighet bibehålls genom försvaret gentemot aggressioner utifrån. Idag är fler än fyra miljoner kubaner organiserade i folkmilisen.

TeleSur
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-01
Fienden lika aktiv som någonsin, säger Raul Castro

”Fienden är lika aktiv som någonsin” sade Kubas president Raul Castro när han refererade till den agent från USA som gripits i Havanna medan han delade ut satellittelefoner, datorer och annan högteknologisk kommunikationsutrustning till USA:s agenter på Kuba. Agenten är anställd av USA-företaget DIA, som får stora beställningar från CIA, Pentagon och USA:s UD. Chefen för DIA har sagt att syftet med dess arbete på Kuba är att stödja en ”rättvis och demokratisk regering på Kuba.”

Castro nämnde den undergrävande verksamheten på Kuba i samband med Parlamentets session och han framhöll att Washington ”bibehåller sina redskap för aggression mot Kuba intakta.” Castro förklarade att pengarna till DIA är en del av USA:s federala budget av det öppna stödet på nära 55 miljoner dollar för att störta Kubas regering.

Tidigare har USA:s regeringar använt de anti-kubanska grupperna i Miami för att kanalisera dessa pengar. Men flera skandaler har avslöjat att det mesta av pengarna aldrig nådde de avsedda mottagarna på Kuba. CANF, Kubansk-Amerikanska Stiftelsen [Samarbetspartner till bland annat liberalerna i Sverige] har erkänt att 83 % av medlen stannade hos exil-kubanerna. USA-kongressens revisorer anklagade dem bland annat för att avleda resurser till en av cheferna på ”Centret för ett fritt Kuba”, som stal 600 000 dollar.

Castro kritiserade också den anti-kubanska mediekampanj som Washington, med hjälp av de stora medieföretagen, driver mot Kuba. Han anklagade Washington för att uppmuntra, organisera och avlöna landsförrädare för att de ska öka sina aktiviteter och provokationer. Han noterade att dissidenternas protester bevakas av den internationella pressen och åtföljs av utländska diplomater, i strid med internationella konventioner om diplomatiska relationer.

Han fortsatte: ”De angriper oss och kräver att vi ska sitta med armarna i kors, men här finns ett folk som är berett att till varje pris försvara Revolutionens framgångar.” Efter att ha upprepat Kubas villighet att ha samtal med USA, baserat på ömsesidig respekt, självbestämmande och jämlikhet, så uppmanade han USA:s utrikesminister att, ifall hon verkligen vill ha en lösning på bilaterala konflikter, så borde hon ”sluta att ställa villkor vad gäller våra interna angelägenheter som hon försöker tvinga på oss. Det är något som enbart ankommer på oss kubaner att besluta om.”

Fernando Ravsberg, BBC. Från Liberación 091228

Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2010-01-01
USA ska fortsätta att " hjälpa" Kuba

USA:s regering ska fortsätta att hjälpa dem ”som arbetar för en positiv förändring” på Kuba, sade idag Charles Luoma-Overstreet, talesman för USA:s Utrikesdepartement. Ämbetsmannen uppgav att USA ska fortsätta att stödja förbättringar i villkoren för mänskliga rättigheter och större frihet för kubaner.

Kuba anser sådan ”hjälp” som inblandning i dess interna affärer och att de inte går att förena med att normalisera förbindelserna mellan de båda länderna. Elva USA-administrationer har sedan 1961 haft en blockad mot Kuba och vanliga USA-medborgare är förbjudna att resa till ön utan speciellt tillstånd från USA:s myndigheter.

Havana Times 091222
Översättning: Zoltan Tiroler

 
 

 

  


Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2010-11-05