USA:s kontrarevolution på Kuba avslöjad

   

  


På första hemsidan nedan Granma Internacional finns hela texten på spanska från Kubas utrikesministers presskonferens 9 april där han mot slutet avslöjade två av Kubas agenter som var "ordföranden" i var sin kontrarevolutionär grupp på Kuba. På Cubawebs AIN-hemsida avslöjas ytterligare infiltrerade kubanska agenter som nu kommit till ytan i samband med att de vittnat mot olika USA-finansierade kontrarevolutionära grupper på Kuba.

Utrikesministern redovisar lagparagraferna som kontrarevolutionärerna brutit mot; de har bl.a. bistått USA när det gällt att vidmakthålla USA:s blockad mot Kuba och USA:s Helms-Burtonlag mot Kuba och understött USA:s angrepp på Kuba i FN:s kommission för mänskliga rättigheter som nu har sin 59 :e session i Genève och ska rösta 16 april om en Kuba-fientlig resolution hopkokad av USA. Med all önskvärd tydlighet redovisas hur dessa små kontrarevolutionära grupper styrts genom detaljerade instruktioner de fått ifrån USA:s intressekontor.

T.o.m. tas Varela-projektet upp och det kommer fram information att detta skulle vara påhittat av USA-administrationen, dvs att dissidenten Paya, som fått en EU-utmärkelse inte själv ligger bakom, men i redovisningarna än så länge går man inte in på djupet i denna fråga.

Det dokumenteras hur dessa "dissidenter" rört sig som tjänstemän på USA:s intressekontor och haft särskilda passersedlar för att gå och komma när som helst på dygnet, och haft tillgång till all möjlig utrustning såsom kopieringsmaskiner och även tryckpressar samt fax och datorer. I texten berättas hur dessa kontrarevolutionärer fått propagandamaterial, pengar och utrustning antingen genom att USA:s intressekontors folk åkt runt med det, eller det kanaliserats på andra sätt till dem. På intressekontoret har de kunnat "hämta" paket med saker , hämta radioapparater förhandsinställda på USA:s propagandasändningar m.m., och det var vanligt att kontrarevolutionärerna tog med sig flera stycken för att sälja och tjäna en hacka.

Vid husrannsakan kom det fram att det fanns mycket lite kubanska pesos men massor med US-dollar i hemmen och i deras fickor, dvs att dessa kontrarevolutionärer levde på dollar, de dollar som de fått från USA, att det var deras försörjning, de brydde sig inte om att ha några riktiga jobb.

Vidare dokumenteras att det var ledarna för dessa små grupper
som tog emot dollarsedlarna och att det var inte alltid som gruppmedlemmarna fick så värst mycket, utan det mesta kunde hamna i gruppledarens fickor. En stor mängd pengar kanaliserades till de anti-kubanska grupperna i Miami som lät en liten del av dessa gå
vidare till sina respektive grupper som de rekryterade på Kuba med hjälp av sina dollar och USA:s intressekontors insatser. Det berättas hur det dels finns officiella USAID (USA:s SIDA) pengar, men också såsom alltid en stor mängd hemliga pengar som kanaliseras till denna kontrarevolutionära verksamhet.

Det som kommer fram nu bekräftar beskrivningarna och bilden som Svensk-Kubanska Föreningens nya faktabok "KUBA - en annan värld är möjlig"presenterar; köp den och sälj den och hänvisa bl.a. till kapitlet om Exilkubaner och "dissidenter".

Än så länge finns hemsides-informationen på spanska, men kommer på engelska på de första tre som är angivna nedan (Granma Internatcional, AIN, Radio Havana), när Kuba hunnit översätta.
De sista två redovisar många länkar. På Svensk-Kubanskas sida läs bl.a. artikeln "Kuba försvarar sig - USA stöder terrorism".

Svensk-Kubanska Föreningen
030411


http://www.granma.cu/

http://www.ain.cubaweb.cu/

http://www.radiohc.cu

http://www.nnc.cubaweb.cu/

http://www.sierramaestra.cu/cuba.htm

http://www.cubalinda.com/English/Sections/Links.asp

http://www.geocities.com/cubaymexico/enlaces/medios.html

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: April 11, 2003