Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/massivt-valdeltagande-i-kuba-11-mars/
Export date: Tue May 17 11:59:40 2022 / +0000 GMT

Massivt valdeltagande i Kuba 11 mars
Valet gällde andra etappen i Kubas 3-delade valprocess: 1: val till kommunförsamlingar, kandidaterna nomineras på öppna kvartersmöten i grannskapen. 2: Val till länsförsamlingar och nationalförsamling, kandidater nomineras av de valda kommunförsamlingarna på förslag från de sex folkrörelserna Fackliga Centralorganisationen, Kvinnoförbundet, Bondeförbundet, Studentförbundet,  Elevförbundet, Kvarterskommittéernas Centralorganisation. 3: Den valda Nationalförsamlingen väljer president och regering.

Kommunalvalen ägde rum den 26 november och 3 december, med ett valdeltagande på 86 procent. I valen till Nationalförsamling 11 mars uppgick deltagandet till 79,5 procent av väljarna. Åldersgräns för väljare är 16 år.

Eva Björklund 2018-03-12

Källa Resumen Latinoamericano 2018-03-11
Post date: 2018-03-12 11:01:56
Post date GMT: 2018-03-12 10:01:56

Post modified date: 2019-09-05 17:23:40
Post modified date GMT: 2019-09-05 16:23:40