Arkiv
2005
   
  HEM >> Arkiv>> Arkiv 2005  

  

 

Arkiv 2005

 

Öppet brev till alla folkvalda 27 sept 2005
Lars Ohly, Kuba och svenska folkets riksdag
Med välvillig uppbackning av Sveriges Radio och pressen, går Lars Ohly till angrepp mot Svensk-Kubanska Föreningen, i inslag med rubriker i stil med "Lars Ohly lämnar Kuba-förening".
Läs brevet>>

 
 

 

 

 

Pressmeddelande från Svensk-Kubanska Föreningen
2005-08-29
SLÄPP DEM FRIA NU!
Den 9 augusti upphävde en appellationsdomstol i Atlanta, USA, domarna mot de fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. De dömdes i december 2001 av en domstol i Miami till fängelsestraff på mellan 15 år och dubbel livstid plus 15 år.
Läs pressmeddelandet>>

 
 

 

 

 

2005-09-15
Venezuelas president Hugo Chávez

talar inför FN:s generalförsamling 15 september 2005
Ers excellens och vänner!
Det ursprungliga syftet med detta möte har urvattnats helt. Vi har påtvingats att inrikta vår debatt på att överväga några skenreformer. Dessa "reformer" förvisar såsom oviktigt allt det som hela världens folk trängande ropar efter. Det ropas efter åtgärder för att tackla de verkliga problemen som står i vägen för utveckling i våra länder.
Läs talet>>

 
 

 

 

 

9 augusti 2005
ÖVERKLAGANDET AV DOMARNA - EN STOR SEGER!
Appellationsdomstolen i Atlanta, dit överklagandena inlämnades i april 2003, har den 9 augusti 2005 i ett enhälligt beslut upphävt de fällande fängelsedomarna mot De Fem Kubanerna! Rättegången i Miami utdömdes som en parodi på rättvisa. En ny rättegång måste ske på annan ort än Miami.
Kort om vad som hänt>>
Senaste information om De Fem>>

 
 

 

 

 

Kräv att terroristen Luís Posada Carriles utlämnas från USA till Venezuela!
Avslöja USA:s hyckleri att skydda terrorister, medan anti-terrorister sitter fängslade!
Terroristen Luís Posada Carriles, medborgare i Venezuela, har sökt asyl i USA. Venezuela har begärt honom utlämnad för att fullfölja den rättegång mot honom som avbröts när han flydde från landet för 20 år sedan.
Läs uppmaningen>>

 
 

 

 

 

EU hycklar ihop med USA mot Kuba
EU stödjer USA:s krav att Kuba måste brännmärkas för bristande mänskliga rättigheter. Samtidigt vägrar EU kritisera USA:s groteska tortyr i Abu Ghraib i Irak och Guantánamobasen. Denna skandal pågår i FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève.Nobelpristagarna Rigoberta Menchú, Nadine Gordimer och José Saramago och tusentals andra protesterar.
- Sverige ingår inte bland de 53 medlemsländerna i FN-kommissionen, men är medlem i EU och därför direkt medansvarig om inte regeringen omedelbart protesterar, säger Martin Österlin, ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen.
- På ett möte med åtta länders Kubaföreningar förra helgen i Köpenhamn fördömdes dubbelmoralen. Om EU röstar med USA är det klartecken för USA att fortsätta sin blockad mot Kuba och än värre! Idag är militära hot och fullskaligt krig mot Kuba ett verkligt hot. I brev från mötet till Genève och EU slogs fast: "Militär aggression och krig är det värsta brottet mot alla mänskliga rättigheter".
Läs informationen>>

In English>>

 
 

 

 

2005-08-20
Solidaritet med orkandrabbade Kuba
Orkanen Dennis i juli 2005 drabbade 70 procent av Kuba och uppnådde full styrka när den kom fram till provinsen Cienfuegos. Läs brevet från Svensk-Kubanska Föreningens representanter på plats i Cienfuegos! Insamlingen till reparationerna och återhämtning fortsätter!
Skicka ditt bidrag till penninginsamligen Mediciner för Kuba -
PG 23 57 15-0. Skriv ORKANEN på platsen för meddelanden.

Mer info:
Svensk-Kubanska Föreningens ORKANUPPROP >>

Brev från orkanens Cienfuegos - svenska - Español - English >>

Bakgrundsinformation om orkanen Dennis
>>

USA och EU är djupt sårade: Hur kan Castro tacka nej till vår hjälp? Av Eva Björklund >>16-26 juli 2005 i Eskilstuna
Aktionen: "Tio dagar för de fem kubanerna"
En hungerstrejk kommer att äga rum mellan den 16:e och 26:e juli 2005 i Eskilstuna, Sverige. Hungerstrejken tillägnas de fem kubanerna. De är fem kubanska antiterrorister som infiltrerat antikubanska militära organisationer och av USA belönats för sin självuppoffring med att kastas i fängelse. Straffen sträcker sig från 19 år till två gånger livstid plus 15 år.
Aktionen har en egen hemsida:
www.10forthe5.org

2005-04-14
Svensk-Kubanska Föreningens brev till biståndsminister Carin Jämtin
I Riksdagen 16 november 2004 uttalades grova osakligheter mot Kuba och mot Svensk-Kubanska Föreningen. Kuba jämfördes med nazismen och det faktum att Svensk-Kubanska Föreningen tryckt upp boken Kuba – en annan värld är möjlig med hjälp av ett statligt bidrag kallades för ”felhantering”.
Läs brevet>>


2005-08-20
Vaggvisor från ondskans axelmakter

" Den här gången förde Bush samman Palestina, Irak, Afghanistan, Iran, Syrien, Nordkorea och Kuba på de ondas sida; egentligen var det palestinier, irakier, afghaner, iranier, syrier, nordkoreaner och kubaner som han på detta sätt gjorde till lovligt byte för USA:s pågående och kommande angreppskrig. Och det är människor som han låter massakrera; mödrar och barn." Gábor Tiroler skriver om norrmannen Knut Reiersruds unika kulturinsats nu tillgänglig på CD.
Läs mera>>


2005-03-12
Uttalande från föreningens årsmöte
Vi kräver att Sverige och EU, i FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève, agerar mot de verkliga brotten mot mänskliga rättigheter!

Under sex veckor framöver genomför FN:s kommission för mänskliga rättigheter, med säte i Genève, sin 61:a session. Sedan länge har USA:s regeringar försökt utnyttja kommissionen för att fördöma Kuba för påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Bush-administrationen har utövat politiska och ekonomiska påtryckningar av grövsta slag mot många av de 53 medlemsländerna i kommissionen, och har med lögner och falska anklagelser avkrävt kommissionen en deklaration som fördömer Kuba.

Läs uttalandet>>


2005-03-15
Entusiasm och växtvärk på Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte
Vänskapen och solidariteten med Kuba växer bland vanligt folk! Det upplevdes tydligt på Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte i Stockholm i helgen. Ett 80-tal ombud och representanter från ett 20-tal platser kunde se tillbaka på ett imponerande verksamhetsår med långt över 200 aktiviteter runtom i hela landet.
Läs informationen>>

2005-03-12
Uttalande från föreningens årsmöte
Stoppade 170 terror- och sabotagedåd - dömdes till livstids fängelse
Den 17 juni 1998 träffades USA:s federala polis FBI och kubanska myndigheter i Havanna. Kubanerna lämnade över en omfattande dokumentation rörande terroraktioner mot Kuba, som planerades av högerextrema grupper i USA. FBI lovade att vidta åtgärder. Men istället för att gripa terroristerna sattes de fem kubaner som samlat informationen i fängelse.
Läs uttalandet>>2005-03-12
Solidaritetshälsning till
Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino;
Modiga förkämpar för anständighet och humanitet;
Offer för imperiets aggressivitet, arrogans och hämndlystna cynism.
Fernando, René, Antonio , Gerardo och Ramón! Från Sverige och Stockholm vill vi sända er en hälsning av varmaste solidaritet. Över Atlanten och den nordamerikanska kontinenten, till Oxford, Edgefield, Florence, Victorville och Beaumont vill vi ropa att intill den dagen ni åter är fria och omfamnade av era kära, ska vi kämpa för att den dagen snart ska randas.
Läs hälsningen>>

 


Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2007-10-07