Arkiv
2008
   
  HEM >> Arkiv>> Arkiv 2008  

  

 

Arkiv 2008

 

2008-12-19
Representanterna i Folkmakten redovisar sitt arbete för medborgarna

Som en del i Kubas deltagardemokrati så redogör de politiska representanterna regelbundet för det arbete man uträttat. Just nu pågår sådana redovisningar över hela landet i vilka flera miljoner kubaner samlas på möten i bostadsområdena och där de valda representanterna berättar om vad de uträttat. På dessa möten beslutar också deltagarna om deras representanter levt upp till det mandat de fått. Väljarna kan avsätta sina representanter om dessa inte anses ha uppfyllt sina åtaganden.

Sammankomsterna håller på i hela landet fram till januari och är en viktig del av Kubas deltagardemokrati, i vilken folket har möjlighet att delta direkt i besluten som fattas. Delegaterna till kommunförsamlingarna väljs vart 2,5 år i direkta och hemliga val. Det efter att kandidater föreslagits och godkänts på möten i kvarterskommittéerna, där i stort sett alla kubaner deltar. Det är bland dessa kandidater som de röstberättigade sedan får välja emellan. En kandidat ska ha minst 50 % av rösterna. Om inte detta uppnås i första valomgången, går det till ytterligare en valomgång.
Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2008-12-19
Amnesty med flera kräver att USA häver blockaden mot Kuba

Brasiliens president Luiz Inácio da Silva uppmanade än en gång Obama att häva blockaden mot Kuba; ”Obama har makten och den politiska auktoriteten att förändra relationerna mellan Kuba och USA”, sa Brasiliens president som pratade med Obama på telefon.

Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov uppmanade den blivande presidenten Obama att ompröva USA:s blockad mot Kuba, rapporterade AFP. Ryssland hoppas att Obama ska hänsyn till ”det internationella samfundet” och häva blockaden som varit i kraft sedan 1962. (Hänvisningen syftar på omröstningen nyligen i FN:s Generalförsamling då blockaden fördömdes av 185 länder, medan USA bara fick stöd av ynka två röster).

Amnesty International har också gjort ett uttalande där man uppmanar Obama att häva ”embargot”, rapporterar Reuters. Irene Khan, AI:s generalsekreterare sade till Reuters: ”Vi skulle vilja att Obama häver embargot mot Kuba får att vi tror att embargot bidrar till att neka Kubas folk dess mänskliga rättigheter.” Hon tillade att en förändring av USAs politik gentemot Kuba skulle hjälpa Obama att återställa USAs moraliska auktoritet, som hon sade skadades under Bush-administrationen.”
Zoltan Tiroler
 
 

 

 

 

2008-12-17
Latinamerika kräver slut på blockaden
   
Det ekonomiska rådet för Latinamerika, SELA, kräver att USAs näste president, Barack Obama gör slut på blockaden som hans land utövat mot Kuba i snart 50 år. Under ett sammanträde med ministrar från de 27 medlemsländerna krävdes ett slut på den fientliga politiken mot Kuba. Genom att uppfylla det skulle USA tillmötesgå 17 resolutioner från FN i Kubas favör. I deklarationen ”Slut på USAs ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot Kuba” fördömer undertecknarna kraftfullt tillämpningen av extra-territoriella lagar, som Helms-Burton-lagen, genom vilken USA skärpte fientligheterna mot Kuba 1996.
Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2008-12-17
Understryker värdigheten hos de kubanska antiterroristerna som är fängslade i USA
   
Den katolske prästen Geoffrey Dennis Bottoms, en framträdande brittisk aktivist för frisläppandet av de fem kubanska antiterroristerna som sitter fängslade i USA, framhöll värdigheten som dessa fem visar gentemot sina orättvisa straff. Prästen, som tidigare träffat tre av de fem flera gånger i sina respektive fängelser, intygade att de delar samma vision och ideal om rättvisa trots de övergrepp som deras juridiska process inneburit. Han fördömde också att USAs myndigheter nekat honom att besöka Antonio Guerrero och René González.
Zoltan Tiroler 

 
 

 

 

 

2008-10-31
Världsnaturfonden mörkar
   
- Kuba fortfarande ensamt hållbart
   
WWF, Världsnaturfonden lanserade 29 oktober 2008 års Living Planet rapport. I samarbete med Londons Zoologiska sällskap och det Globala Fotavtrycksnätverket redovisas användningen av jordens naturresurser och förändringarna i olika djurarters utbredning. Det är en imponerande kartläggning som gjorts med hjälp av tusentals vetenskapsmän i ett hundratal länder. Det innehåller också prognoser och förslag till åtgärder för att ändra utvecklingen så att jorden klarar sig även på längre sikt.
 
Lanseringen samordnades över hela världen och WWF i Sverige framhöll att vårt lands konsumtion ligger på en nivå som skulle kräva nästan tre jordklot. Sverige har dock minskat sitt fotavtryck sedan 2006, men det beror enbart på att den falang vetenskapsmän(och politiker) som anser att kärnkraften är helt ren och resursokrävande vunnit kampen så att dess fotavtryck (som 2006 jämställdes med fossilenergi) strukits helt. Det gynnar Sverige och Frankrike särskilt. Men inte heller WWF anser att kärnkraften är långsiktigt hållbar.
 
Den stora förnyelsen förra omgången var ett samarbete med FN:s UNDP som varje år presenterar ett välfärdsindex, Human Development Index. Med hjälp av rapportörer och vetenskapsmän från hela världen registreras livslängd, läs- och skrivkunnighet,  utbildning och BNP. I 2006 års rapport kombinerades det ekologiska fotavtrycket för varje land med landets HDI. Man fick ett mått på hållbarheten ur inte bara ekologisk utan också social och ekonomisk synvinkel. För att betraktas som långsiktigt hållbart måste landets HDI överstiga 0,8 och det ekologiska fotavtrycket ligga under 1,8 hektar per person. Endast Kuba klarade dessa bägge gränser medan västvärlden hade flera gånger för stort fotavtryck och utvecklingsländerna hade för lågt HDI.

Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-10-29
Förkrossande seger för Kuba i FN
USA mer isolerat än någonsin i sin folkrättsvidriga blockad
   
FNs Generalförsamling röstade 29 oktober för 17:e gången om USAs blockad mot Kuba. Denna gång röstade fler än någonsin, 185 länder, för Kubas resolution och mot USAs blockad. Tre länder, USA och dess vasaller Israel och Palau-öarna, röstade mot resolutionen. Två länder avstod. (De två USA-kolonierna Marshallöarna och Mikronesien).
   
Detta var ett förödmjukande nederlag för USA-administrationen i sitt antikubanska korståg som syftar till att ”framkalla svält och desperation” (enligt USAs egna uppgifter) och bereda vägen för att förstöra revolutionens framsteg och återta kontrollen över Kuba. Få, om någon, omröstning i FN fattas med sådana siffror.

Kubas utrikesminister, Felipe Pérez RoqueI sitt tal inför Generalförsamlingen betonade Kubas utrikesminister Felipe Pérez Roque att den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden, som USA utövat i snart ett halvt sekel, är det största hindret för Kubas utveckling. Blockaden lägger också stora hinder i vägen för Kubas återuppbyggnad efter de två förödande orkaner som nyligen drog fram över ön och ledde till en enorm förstörelse.
   
Roque illustrerade kostnaden för blockaden genom att jämföra den med kostnaderna som de två orkanerna Ike och Gustav orsakat. Blockaden kostar varje år lika mycket! Men medan orkanerna är naturkatastrofer är blockaden en olaglig folkmordspolitik som USA skulle kunna upphäva, och därmed göra slut på det lidande som blockaden orsakar.
   
Enligt försiktiga beräkningar har blockaden orsakat kostnader på mer än 93 miljarder dollar, nära dubbelt så mycket som Kubas BNP! Det är lätt att föreställa sig vad Kuba skulle kunna ha gjort om inte man utsatts för denna brutala folkmordspolitik.
   
Roque pekade också på att trots det internationella samfundets uppfattning, som det uttryckts 16 år i rad i FN-omröstningar, så har USAs regering inte bara ignorerat denna uppfattning. Tvärtom har det senaste året inneburit än hårdare ekonomiska sanktioner. Detta har yttrat sig i förföljelse och sanktioner mot ekonomiska transaktioner av företag på Kuba och i andra länder som till och med drabbat Kubas betalningar till FN!
   
Zoltan Tiroler

 
 

 

 
FN fördömmer USAs blockad mot Kuba

 

2008-10-26
Pressfriheten i världen
   
I dagarna har alla stora medier rapporterat om pressfriheten i världen. Man refererar till Reportrar Utan Gränser, RUG, och redovisar dess bedömning. Enligt denna hamnar de länder som Bush kallar ”Ondskans axelmakter” i botten vad gäller pressfrihet. Detta refereras och accepteras utan kommentarer.
   
Ingen av medierna som refererar pressfrihetslistan berättar att RUG är inblandad i en stor muthärva och att dess livstidsordförande Robert Ménard avgått. Inte heller att RUG utsätts för hård kritik i sitt hemland Frankrike, där organisationen är djupt diskrediterad för att den inte alls intresserat sig för journalistikens allt hårdare villkor. Journalistfacket avvisade nyligen Ménard från ett möte och förklarade att hans närvaro var ”icke önskvärd”.
   
Mutskandalen handlar om att RUG tagit emot betalning av ”Center for a Free Cuba”, en antikubansk organisation i Miami som lever på bidrag från USAs regering. ”Center for a Free Cuba” granskas nu av USAs Riksrevisionsverk för att ha begått förskingringsbrott. Redan har flera ledande företrädare för ”Center for a  Free Cuba” kastat in handduken. En del av pengarna har gått till RUG för att angripa Kuba. Förutom från nämnda organisation tar RUG också emot pengar från IRI och NED, båda kända för att sprida USA-regeringens politik och vara ekonomiskt beroende av regeringen.
   
Att RUGs lista över länder som sägs ha den sämsta pressfriheten i världen är samma länder vars regeringar USA vill störta är alltså inte speciellt konstigt. Inte heller att USA-allierade, som exempelvis Colombia, behandlas med stor försiktighet av RUG. Trots att i Colombia, i motsats till Kuba, misshagliga journalister hotas och mördas.
   
Att RUG och dominerande media som kritiserar bristande pressfrihet i andra länder,  skulle komma på tanken att ens diskutera det demokratiska i att det är samma ekonomiska elit som har den ekonomiska makten som också äger media är otänkbart. Det är just dessa mediers uppgift att inbilla oss att det är demokrati om fabriker och media ägs privat, men att det är odemokratiskt och mediecensur om de ägs av det allmänna. Alltså att det är högsta formen av demokrati och pressfrihet när Bonnier och Murdoch, Disney och Stenbeck, Pentagon och Schipsted behärskar mediemarknaden. Men det är diktatur när organisationer, utsedda genom allmänna val, gör det.
   
På grund av sin tendentiösa rapportering har RUG under senare år förlorat alltmer av sitt anseende. Tidigare i år bröt FN-organet UNESCO med RUG på grund av just detta.
   
”´Reportrar Utan Gränser´ kallas av allt fler ´Reportrar Utan Skrupler´. En samling betalda lögnare som stjäl och svindlar pengar från andra USA-finansierade lögnare. Vad gäller Ménard och hans ökända frontorganisation för CIA, kunde det inte varit en mer passande grupp som nu tagits på bar gärning med fingrarna i syltburken.” Så säger den kanadensiske journalisten och författaren Jean-Guy Allard som följt Ménard och RUG under flera år.
   
Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2008-10-23
Kubansk medicinbrigad: 10 år i Guatemala

Under 10 år har den kubanska medicinbrigaden jobbat i Guatemala. De första 19 deltagarna kom i november 2008 med uppdraget att bekämpa kolera och andra sanitära sjukdomar efter orkanen Mitch som drog över Centralamerica under hösten 2008. Under de 10 åren har runt 800 hälsovårdsarbetare varit i Guatemala och erbjudit mer än 24 miljoner kostnadsfria undersökningar på patienterna. Några av de stora framgångarna har varit att barnadödligheten har sjunkit och att mer än 35 000 opererats för olika ögonsjukdomar.
Achim Rödner  

 
 

 

 

 

2008-10-21
735 000 ögonoperationer har gjorts i Misión Milagro
   
2004 inleddes Misión Milagro, uppdrag underverk genom initiativ från Kubas ledare Fidel Castro och Venezuelas ledare Hugo Chávez. Målet var att bota ögonsjukdomar för dem som saknade resurser att få vård och ökad livskvalitet för befolkningen. Fram till idag har 735 000 operationer genomförts. Bara i år har över 58 000 människor fått vård och av dem kommer runt 50 000 från Venezuela och drygt 8 000 från andra länder i Latinamerika.
Achim Rödner
 

 
 

 

 

 

2008-10-21
Kuba får stöd efter orkanerna
   
Kuba har fått mer än 230 solidaritetsbidrag på ca 17 miljoner dollarför återuppbyggnaden efter orkanerna Gustav och Ikes framfart över landet. 71 länder och 12 organisationer har också erbjudit donationer värda mer än 51 miljoner dollar. Det är ett värdefullt stöd för Kuba, samtidigt som det är mycket kvar att göra. Totalt beräknas skadorna efter orkanerna kosta Kuba cirka 5 miljarder dollar.
Achim Rödner

 
 

 

 

 

2008-10-21
Mer än 20 tusen miljoner fat olja i Kubas kust
   
Det kubanska oljebolaget Cubapetrolero meddelar att Kuba har hittat olja motsvarande över 20 tusen miljoner fat olja vid den kubanska kusten. Man beräknar att man kan starta borrningarna och få upp oljan under 2009. Det är dubbelt så mycket som geologer i USA har beräknat kunna finnas under Kubas hav. 

Achim Rödner

 
 

 

 

 

2008-10-21
Demokratin på Kuba. Vem tillhör världen?
     Göran Greider – Demokrati: Två fattiga vinner över en rik.
   
Debattartikel av Sven Wollter och Hasse Nilsson

I motsats till Sverige är Kuba en socialistisk republik med en helt annan demokratisk modell. Innan revolutionen hade Kuba ett korrumperat politiskt system med flera politiska partier avbrutet av perioder av militärdiktatur och beväpnade USA-interventioner. Då präglades Kuba av röstköp, bedrägerier, svikna vallöften, förskingringar och total underkastelse under USA. Kuba var USA:s spelhåla och bordell. De rikas rikedomar var gränslösa medan de fattiga bodde i jordhålor. Misären var lika total, som den idag fortsätter att vara i Latiname-rikas fattiga och överbefolkade slumområden.

På Kuba gjorde folket ett väpnat uppror mot misären. Befolkning var fast beslutna att kämpa för befrielsen från USA.s förtryckarregimer. Folkets gerillakrig ledde till seger 1959 då Fidel Castro, Che Guevara, Camillo Cienfueges och alla revolutionärerna tågade in i Havanna. Diktatorn Batista flydde.

Mr Bush säger nu att Fidel Castros beslut att lämna presidentposten bör innebära en övergång till ”demokrati”. Bush hoppas också att övergången leder till ”fria och rättvisa val”.
Demokrati betyder folkstyre. Folkstyret kan ta sig olika uttryck. I USA:s sponsras
presidentvalet av mängder av 100-tals miljoner, varav det militärindustriella komplexet sponsrar mest och flest. Har USA:s president med runt 25 % av landets befolkning större legitimitet än Kubas president, som väljs med över 90 % av befolkningen?

Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-10-13
Fullsatt Che-kväll i Västerås
   
Över 100 personer hittade vägen till ABF:s nya lokal i Västerås på lördagen där Svensk-Kubanska Föreningen arrangerade ”en kulturkväll tillägnad Che Guevara och Kubas folk”. Kvällens hedersgäst var Caridad Pérez González från Kubas ambassad. I sitt tal tog hon upp orkanernas härjningar, revolutions-jubiléet, omröstningen i FN om blockaden och kampanjen för De Fem.
   - Orkanerna Gustav och Ike har raserat nära en halv miljon bostäder på Kuba och skadorna värderas till närmare 5 miljarder US-dollar.
   - Om ett par månader ska vi fira revolutionens 50 år med optimism och framtidstro, därför att revolutionen är, för Kubas folk, inte någon tillfällig maktförändring utan ett historiskt vägval som den överväldigande delen av folket  står bakom och ger sin demokratiska röst. Hon påminde om att FN:s generalförsamling nu, den 29 oktober för 17:e gången ska behandla Kubas resolution som fördömer blockaden och kräver att den ska upphöra.
   - Vi är övertygade om att Kuba får ett överväldigande stöd från det internationella samfundet för sitt rättsenliga krav på ett stopp för denna typ av folkmordspolitik. Det är den som under 50 år har varit det främsta hindret för kubanernas strävan att uppnå välstånd. Blockaden är också i dagens läge det främsta hindret i återuppbyggnadsarbetet efter orkanerna Gustav och Ike.

Caridad Peréz manade till fortsatt solidaritet med de fem av USA rättsvidrigt fängslade kubanerna och avslutade med en hyllning till Che Guevara .
Hasta la Victoria siempre – Alltid Framåt Mot Seger!

Programmet fortsatte med musik, sång och dans och blev till en riktig kubansk folkfest. Alla medverkande ställde upp gratis till förmån för orkandrabbade Kuba. Operasångaren Fredy Amigo gjorde stor succé med Toreadorsången ur Carmen, Jonas Fillings slagverkare sände ut  medryckande afrikanska rytmer och husbandet Inspiración med dragspel skapade den rätta stämningen.

Björn Berggren

 
 

 

 

 

2008-10-11
Eva Björklunds tal under Chedagen, 8 oktober

   
Kära Kubavänner och guevarister, för så får jag väl kalla oss en dag som denna, när vi möts igen, på en av alla dessa minnesdagar, för några av oss den 41a gången i ordningen just detta datum.

Vi gör det för det är viktigt att komma ihåg vad som hänt, segrar och nederlag, se vad de har berott på och lett till, lära oss att se de stora dragen i historien, varken förföras av segrarna eller förbittras av nederlagen.

Vi skulle behöva dessa minnesdagar också för vår egen svenska historia, för vårt eget sammanhang, särskilt i en tid som denna när våra hjärnor bombarderas av osammanhängande skandaler, katastrofer, grundlösa löften, kortsiktiga utryckningar och marknadsmässiga drömbilder om ett lyckligt konsumentliv.

Den 8 oktober 1967, dagen då Che tillfångatogs i Bolivia för att sedan mördas, har också en koppling till 6 oktober, 1976, då samma krafter som var ansvariga för mordet i Bolivia, sprängde ett kubanskt flygplan i luften i Barbados, och mördade 76 passagerare och besättningsmän. De går fria, men de fem kubaner som avslöjade terroristverksamheten i Miami kastades i fängelse för 10 år sedan, och där har de blivit kvar, offer för ett genompolitiserat justitiemord.
Läs talet>>

 
 

 

 

 

2008-10-09
Brev från Ramón Labañino
Politisk fånge i USA, med livstidsdom plus 18 år för att ha motarbetat terrorism

Kentucky, den 21 september 2008

Kära systrar och bröder i Sverige

Vi är väldigt rörda över alla aktiviteter som dag efter dag görs för vår frihet, för sanningen och för Kubas självständighet.
Ni representerar det finaste i vår kamp, vår styrka och vår optimism om den slutgiltiga segern.
   
Jag kommer för alltid att bevara era ord och de fina bilderna, tills vi kan krama varandra personligen.
   
Jag bifogar lite material som visar de ansträngningar för vår sak som våra bröder och systrar gör i USA, på Kuba och i andra delar av världen .
   
Ja, det är nu tid att vi reser oss och tillsammans med kraft kräver: Frihet Nu! Slut på orättvisorna!
Mänskligheten skall inte längre acceptera fler kränkningar, övertramp och hot från imperialismen.

Vi skall segra!
   
Fem kramar!

Ramón Labañino Salazar

Översättning: Luis Santurio

 
 

 

 

 

2008-09-22
Brev från en kubanska, inbjuden till Europas Sociala Forum

   
Jag har inte ord nog att tacka för Svensk-Kubanska Föreningens omsorg och vänlighet som bjudit in mig, och allt vad det innebär. Det var som en dröm, att få lära känna det land som jag genomkorsat i fantasin, tillsammans med “Nils Holgerssons underbara resa”, men som denna gång inte kunde förverkligas.
   
Medierna har tagit på sig att beskriva den katastrof det inneburit för Kuba att genomkorsas av två väldiga orkaner, så jag behöver inte förklara orsakerna till en sak av mindre betydelse, att de också hindrade pappersarbetet för att ordna pass och visum. Jag ber er därför att läsa upp dessa ord och att ni betraktar mig som en andlig deltagare i detta Forum, som kommer at tala om så avgörande frågor som hållbar utveckling, miljö, kvinnokamp, ALBAs sociala project och de intellektuellas ansvar i kampen för en bättre framtid för alla.

Jag har skrivit en text som jag ber er läsa upp på Forumet, en text om en fantastisk kvinna som jag levt med i 47 år, kringblåst av salta vindar, enkelheten själv, fattig och storsint, liten och strålande: den ö som heter Kuba. Idag har denna kvinna tillfogats sår över hela kroppen,  men jag är glad att kunna säga att även om hon fått stå ut med denna fysiska misshandel, så omfattar mitt andliga fosterland fortfarande mycket mer än alla sina kilometer från den ena änden till den andra.

Vi ser och hör de hjärtslitande bilderna och berättelserna om de som förlorat allt, utom livet -  och tryggheten i att hjälpen kommer. Men det kommer att ta mycket lång tid att bygga upp och återvinna allt som skadats och läka alla själens sår.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-09-08
Gustav: värsta orkanen i mannaminne
Vilken tur att vi har revolutionen!

I sin krönika de 26 augusti skrev Fidel Castro, inför den då annalkande orkanen Gustav:  ”Vilken tur att vi har revolutionen! Den ser till att ingen lämnas åt sitt öde … Vårt starka, energiska och förutseende civilförsvar skyddar hela befolkningen.”
På söndag 31 augusti återkom han. Då hade den hårdaste orkan som Kuba drabbats av sedan vindstyrkorna började mätas dragit in över Ungdomsön och västra Kuba:
”Jag vet ju vad det kostar på när orkanerna drar över landet, när vindstötarna direkt ger sig på våra ekonomiska och sociala anläggningar, följda av omfattande regn. Floderna svämmar över, drar med sig allt i sin väg och dränker väldiga områden. Tusentals odlingar och installationer som levererar grönsaker, mjölk, ägg, kött förstörs och avancerade bevattningssystem skadas allvarligt. 
Tiotusentals hektar sockerrör, bönor, säd och fruktodlingar som snart skulle skördas slås till marken; skolor, vårdcentraler, fritidsanläggningar, kulturhus, bostäder, tak, industrier, lagerbyggnader, vägar och broar drabbas av vindarna och vattnen.
Den här gången drabbade vindarna och regnen alla län, i större och mindre utsträckning, eftersom orkanen drog fram längs hela sydkusten för att sedan fortsätta tvärs över västra delarna. Orkanens öga hade en radie på 3 mil, och orkanvindarna svepte fram över en radie på mer 22 mil (Kuba är 120 mil långt och mellan 5 och 15 mil brett, ö.a.).
Det finns inget så tröstlöst som den förstörelse som följer i orkanens spår.  Men hundratusentals medborgare ställde upp och arbetade intensivt under själva cyklonen och fortsätter under återuppbyggnaden. Alla reserver tar slut. Idag med svårare följder än tidigare på grund av de höga livsmedelspriserna. Men detta är det land vi har, den del av jordklotet som blivit vår arvedel, och den 
måste vi utveckla och försvara.”

Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-09-08
En månad av världsomfattande protester mot Bush-regeringens beskydd av terrorister


346 organisationer och kommittéer i 109 länder kommer att under en kampanjmånad, med början den 12 september, på olika sätt uppmärksamma att Bush-regeringen, trots allt tal om ”krig mot terrorismen”, aktivt och medvetet beskyddar terrorism. Kampanjens fokus är USA-myndigheternas stöd till terrorister verksamma i Latinamerika och särskilt de Miami-baserade exilkubanska högerextremisterna.

Stödet till terrorismen mot Kuba går tillbaka till 60-talets första år och har aldrig upphört. Vågen av bombattentat mot turistanläggningar på 90-talet organiserades av massmördaren och flygplanssprängaren Luis Posada Carriles, som nu ostraffad, liksom hans kompanjon Orlando Bosch Ávila och många fler, i full frihet lever i Miami och därifrån fortsätter att propagera terror.

Venezuela har begärt att USA ska utlämna Carriles så att en avbruten rättsprocess kan slutföras. Det handlar om sprängningen av ett kubanskt passagerarplan, med 73 dödsoffer, och Carriles ansvar för övergrepp och tortyr i Venezuela. USA har, i strid med internationell rätt och avtal, vägrat överlämna Carriles. Också Panama har begärt Carriles utlämnad. Till bakgrunden hör att USA-myndigheter i samarbete med exilkubanska extremister låg bakom fritagningarna av Carriles i båda fallen. I Panama avtjänade Posada ett fängelsestraff efter det att han år 2000 försökt spränga en fullsatt universitetsaula i luften, i samband med att Fidel Castro skulle tala där.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-09-01
Gustav – värsta orkanen på Kuba de senaste 50 åren!
Juventud Rebelde, digital

Orkanen Gustav är den orkan som åstadkommit störst skador på Kuba de senaste 50 åren. Allvarligaste skadorna har skett på Ungdomsön och i Provinsen Pinar del Rio i västra Kuba. Hittills har inte rapporterats några dödoffer. Innan orkanen slog till, med vindar som drog fram med 340 km i timmen, hade hundratusentals kubaner evakuerats. Återuppbyggnaden påbörjas så snart som vädret tillåter.

Gustav slog till med en styrka 4 på den 5-gradiga skalan.. På förmiddagen den 31 augusti svensk tid drog orkanen vidare ut i Mexikanska Bukten.

Det pågår fortfarande intensivt slagregn och översvämningar på låglänta områden från Cienfuegos i öster och västerut.

Myndigheterna hade följt orkanens framfart i över en vecka innan den slog till mot Kuba i lördags. Den slog till kl 14 lokal tid mot Isla de la Juventud (Ungdomsön) och drog vidare först 21.30. Det rapporteras att vattentankar på taken, tak och ytterdörrar  på stabila hus slets loss. Träd slets upp. Parkerade fordon bars iväg av orkanen. Översvämningarna är omfattande.

Hela området är utan elektricitet. Också sjukhuset fick omfattande skador och några av operationssalarna har flyttats till distriktsmottagningar.

I Pinar del Rio har hela byar totalförstörts. De gamla säger sig aldrig ha upplevt något jämförbart.

 
 

 

 

 

2008-09-01
Bokmässan: Seger för Svensk-Kubanska Föreningen!

Medlemsmöte för bokmässans Internationella Torg beslöt med 12 röster för och 11 röster emot, att Svensk-Kubanska Föreningen får delta och ställa ut på Internationella Torget.

Beslutsmakten över Internationella Torget på Bokmässan i Göteborg ligger hos ett nätverk av ideella föreningar, förlag och myndigheter med internationellt engagemang. LO-TCO Biståndsnämnd, juridiskt ansvarig för Internationella Torget, söker anslag från SIDA och varje år anställer en projektledare som ingår i Styrgruppen som administrerar projektet.

Strax före sommaren beslöt Styrgruppen enhälligt att Svensk-Kubanska Föreningen inte skulle få delta på Internationella Torget. Därför har Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm, där vi ingår, överklagat och krävt att beslutet skulle rivas upp, att vi skulle få delta. Svensk-Kubanska Föreningen och enskilda har också sänt egna protester.

Frågan togs upp på Internationella Torgets medlemsmöte den 28 augusti i Stockholm. Där fick Svensk-Kubanska kort framföra våra synpunkter. Vi betonade demokratin och yttrandefriheten samt gav vår syn på de 75 arresterade på Kuba, eftersom bl.a. SILC använt dessa som argument mot vårt deltagande. Därefter diskuterades frågan från några andra organisationer.

Det principiella motståndet kom från SILC som ansåg att Internationella Torget inte skulle tillåta "så extrema organisationer" som vår att få delta. Mot denna linje stod bl.a. Amnesty och Reportrar utan gränser, vilka inte stöder Kuba, men som på principiella grunder inte ansåg det vara rimligt att utesluta oss från att delta. En delegat påpekade: "Vi själva ska inte begränsa yttrandefriheten".

Vid omröstningen om Svensk-Kubanska skulle få delta i Internationella Torget röstade 29 röstberättigade föreningar, varav 12 var för, 11 emot och 6 nedlagda. Solidaritetsrörelsens hus, som består av 28 föreningar, hade bara en röst och Svensk-Kubanska ingen egen röst. Att Solidaritetshuset inte har 28 röster beror på att vi betalar för en monter som vi delar, vilket berättigar till en enda röst. Husets representant på mötet, Mariann Jarret från Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, gjorde dock en bra insats för yttrandefriheten och demokratin, liksom hon tidigare i hela denna process aktivt stött vårt deltagande.

Beslutet innebar att styrgruppens tidigare beslut revs upp. Mötets ordförande och projektledaren för Internationella Torget, Susanne Zetterblom, drog slutsatsen att Internationella torget nu måste utveckla ett policydokument.

Torbjörn Björkman
 
 

 

 

 

2008-08-25
Bokmässan: Internationella Torget portar Svensk-Kubanska

Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm har som tidigare år anmält deltagande på Bokmässans Internationella Torg där ett flertal av husets föreningar ställer ut i en gemensam monter. Internationella Torget har välkomnat detta men meddelat att en av Solidaritetshusets medlemsorganisationer, Svensk-Kubanska Föreningen, inte får delta!  Skälet till bannlysningen sägs vara att föreningen enligt uppgifter från olika, icke namngivna ”Kuba-kännare” skulle ha "försvarat en diktaturs rätt att fängsla oliktänkande”.

Sveriges regering tillhör de allra mest Kuba-fientliga i Europa motsatte sig i juni tillsammans med Tjeckien att EU skulle upphöra med de straffåtgärder mot öriket som USAs pressat på dem. I EU fick de ge sig för majoriteten som inser det absurda i försöken att isolera Kuba, men här i Sverige har regeringspartierna fritt spelrum för sin demonisering av det land som i hela tredje världen hyllas för sitt enträgna motstånd mot den rika världens herravälde och utplundring av den fattiga.

De ständiga besvärjelser om påstådda kubanska brott mot mänskliga rättigheter, som blivit ett mantra både i media och i det politiska etablissemanget, förgiftar atmosfären och leder inte bara till absurditeter som att Svensk-Kubanska föreningen nu portas från bokmässan i Göteborg, där föreningen i många år fört kampen mot den förhärskande Kubahetsen. Företrädare för ”Kubaner för Kuba” i Sverige som börjat organisera sig för att försvara sitt hemlands självständighet mot demoniseringen här i Sverige och mot USAs ekonomiska, terror- och propagandakrigföring, har t o m mordhotats.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-08-25
Bokmässan: Svensk-Kubanska skriver till alla på Internationella Torget

Detta brev adresseras uttryckligen till såväl Styrgruppen som till Internationella Torgets alla 65 deltagande organisationer. I brevet protesteras mot Styrgruppens beslut att vägra Svensk-Kubanska Föreningen att delta på Internationella Torget. När organisationerna har stormöte i Stockholm 28 augusti ska de ta upp frågan. I brevet påpekas bl.a. att i global måttstock har Kuba stort förtroende när det gäller mänskliga rättigheter.

Läs brevet>>

 
 

 

 

 

2008-08-25
Bokmässan: Svensk-Kubanska protesterar

"Vi vet inte om det är okunnighet, brist på civilkurage eller bådadera som ligger bakom avslaget att i demokratins namn hindra en avvikande syn från att komma fram på Bokmässan."   Så skriver Svensk-Kubanska Föreningen i svaret 30 juni till Styrgruppen för Internationella Torget som vägrade Föreningen att få delta på Internationella Torget

Läs brevet>>

 
 

 

 

 

2008-08-25
Bokmässan: Brevet från Solidaritetsrörelsens Hus

Styrelsen för Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm protesterar mot beslutet att utestänga Svensk-Kubanska Föreningen från Internationella Torget (IT) vid Bokmässan i Göteborg 25-28 september 2008. Svensk-Kubanska är medlem i Solidaritetshuset och har sitt kansli där. Solidaritetsrörelsens Hus skriver att det är en fråga om yttrandefrihet.

Läs brevet>>

 
 

 

 

 

2008-08-25
Bokmässan:
Upprop från kulturarbetare mot censuren

Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm har som tidigare år anmält deltagande på Bokmässans Internationella Torg där ett flertal av husets föreningar ställer ut i en gemensam monter. Internationella Torgets styrgrupp har välkomnat detta men meddelat att en av Solidaritetshusets medlemsorganisationer, Svensk-Kubanska Föreningen, inte får delta!  Skälet till bannlysningen sägs vara att föreningen enligt uppgifter från olika, icke namngivna ”Kuba-kännare” skulle ha "försvarat en diktaturs rätt att fängsla oliktänkande”.

Sveriges regering tillhör de allra mest Kuba-fientliga i Europa, och var tillsammans med Tjeckien en av några få som i juni motsatte sig att EU skulle upphöra med de straffåtgärder mot öriket som USAs pressat på dem. I EU fick de ge sig för majoriteten som inser det absurda i försöken att isolera Kuba, men här i Sverige har regeringspartierna fritt spelrum för sin demonisering av det land som i hela tredje världen hyllas för sitt enträgna motstånd mot den rika världens herravälde och utplundring av den fattiga.

Nu verkar även Bokmässans Internationella Torg vilja garantera att regeringspartiernas biståndsorganisationer, som med svenska skattepengar stöder USAs kampanj för ”regimskifte” på Kuba, ska slippa konfronteras med andra åsikter och erfarenheter än de egna på Internationella Torget. 

Vi förstår inte vad Internationella Torgets styrgrupp har för intresse av att bara ge utrymme för dem och utestänga information om varför Kuba inte bara kunnat överleva denna USAs långvariga och mångsidiga krigföring utan också utvecklats till en så stark inspirationskälla och avgörande kraft i Latinamerikas demokratiska utveckling.

Det är inte genom att begränsa yttrandefriheten och demokrati här som Internationella Torgets styrgrupp bäst kan främja den i andra länder. I den demokratiska konsekvensens namn kräver vi att styrgruppen omprövar sitt beslut.

America Vera Zavala, Anders R. Olsson, Anita Persson, Ann Mari Engel, Bo Lambert, Dror Feiler, Etienne Glaser, Eva Björklund, Jan Hammarlund, Jörgen Dicander, Lasse Söderberg, Maria Sandblad, Mikael Wiehe, Monica Zak, René Vásquez Díaz, Staffan Bergström, Sture Ring, Sven Britton, Sven Wollter, Ulf Hultberg, m fl

 
 

 

 

 

2008-07-18
14 länder har tagit efter Kubas energirevolution

År 2005 började den kubanska enerigirevolutionen. Syftet var att spara energi genom att bytta ut alla energislukande apparater i hela landet – från glödlampor till TV-apparater - mot energisnålare varianter.

En kubansk socialarbetare berättar om projektet här:

http://www.youtube.com/watch?v=Hr61YoyMPRY

(på spanska men med engelsk text)

Vi får veta att över 9 miljoner glödlampor bytts ut mot lågenergilampor på Kuba. Vidare att 60 % av alla elektriska apparater bytts ut mot energisnålare varianter. Värst var de gamla ofta amerikanska kylskåpen som slukar 150-200 Kwh per månad men som nu bytts ut mot kinesiska kylskåp som drar 35-75 kwh. Ryska svartvita TV-apparater har bytts ut mot kinesiska färg-TV-apparater som drar hälften så mycket ström. Man har också försett hushållen med ny köksutrustning som tryckkokare för att koka ris.

En intressant aspekt av energirevolution är att den inte kostar något att genomföra. Pengarna som de nya apparaterna kostar tjänas snabbt in genom att energiförbrukningen minskar kraftigt.

Inte undra på då att hela 14 länder i Karibien tagit efter denna satsning - självklart med hjälp av kubanska specialister.

Senast i raden av länder som anammat Kubas energirevolution är Bolivia.

BJÖRN BLOMBERG

 
 

 

 

 

2008-06-24
USA, Europa och de mänskliga rättigheterna
Av Fidel Castro Ruiz

Det vanhedrande sätt på vilket EU hävde sina sanktioner mot Kuba har redan rapporterats av 16 internationella nyhetsrapporter. Det medför inga som helst ekonomiska följder för vårt land. Tvärtom, USAs extraterritorriella lagar, och därmed deras ekonomiska och finansiella blockad, fortsätter med full kraft.

Vid min ålder och hälsotillstånd vet man inte hur lång tid som återstår i livet, så jag vill nu skriva ner mitt förakt för det oerhörda hyckleriet i detta beslut.

Det blir desto tydligare som det sammanfallet med EUs brutala åtgärd att utvisa de papperslösa invandrarna från latinamerikanska länder, några vars befolkning huvudsakligen är av europeiskt ursprung. Invandrarna är dessutom resultat av den koloniala, halvkoloniala och 
kapitalistiska utsugningen.

Och Kuba avkrävs, i de mänskliga rättigheternas namn, straffrihet för de som vill sälja ut fosterlandet och folket till imperialismen, bundna till händer och fötter.  Samtidigt måste Mexikos myndigheter och en stor grupp vaktpersonal, finna sig i att Miami-maffian, i USA-
regeringens tjänst, med våld tog över – eller kanske köpte – en stor grupp olagliga invandrare som arresterats i Quintana Roo, där det ingick kvinnor och barn som tvingats med på en riskabel sjötransport.

De som trafikerar med människor och knark, de som gör som de vill på världens mest eftertraktade marknad, utgör ett hot mot den auktoritet och den moral som varje regering behöver för att styra sitt land, och de spiller latinamerikanskt blod vitt och brett, för 
att inte tala om alla de som dör genom att försöka ta sig igenom den förnedrande muren tvärs över det som en gång var mexikanskt land.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-06-24
En betraktelse över ”Damer i Vitt” på Kuba
Bearbetad och nedkortad artikel utifrån Salim Lamrani, ”Las ”Damas de blanco” de Cuba från www.rebelion.org Lamrani är fransk journalist och forskare med relationer USA-Kuba som specialområde.

Damer i Vitt har blivit berömda i media i Väst. Dessa informerar regelbundet om Damernas aktiviteter i Havanna. I Västmedia upphöjs de till symboler för frihetskampen och de åtnjuter en positiv uppmärksamhet som skulle få vilken oppositionsgrupp som helst i världen att bli grön av avund. Men av befolkningen på Kuba möts de av ointresse eller förakt.

Damer i Vitt och Mödrarna på Plaza de Mayo, är det samma sak?
Damerna i Vitt, anhöriga till de 75 dissidenter som fängslades 2003 för ”samarbete med främmande makt”, demonstrerar varje söndag för att kräva frigivande av sina familjemedlemmar. De har försökt att ta över den kampmetod som utvecklades av Mödrarna på Plaza de Mayo i militärdiktaturens Argentina. Damer i Vitt och västmedia jämför gärna med mödrarna i Argentina, givetvis utan att ha frågat dessa om sin uppfattning i frågan.

Hebe de Bonafini, ordförande i föreningen för Mödrarna på Plaza de Mayo, internationellt erkänd och respekterad för sin outtröttliga kamp mot diktaturen, fördömer den falska likheten med Damer i Vitt och ger ett beskt svar om jämförelsen:

”Vår vita näsduk symboliserar livet medan dessa kvinnor som ni frågar mig om representerar döden. Det är den viktigaste skillnaden. Vi accepterar inte jämförelsen och att de använder våra symboler för att trampa på oss. Vi är i total motsättning till dem. Dessa kvinnor försvarar USA:s terror…Dessa kvinnor bryr sig inte om att vår kamp symboliserar kärlek till våra ”försvunna” barn, mördade av de tyranner som installerats av USA. Vår kamp står för revolution, den revolution som våra söner och döttrar ville genomföra. Deras kamp är annorlunda. De försvarar USA:s undergrävande politik som enbart består av förtryck, förföljelse och död.” (1)
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-06-14
Prestationslöner är inget nytt på Kuba
Det nya är att övre gränsen för lönepåslag tas bort

Svenska media är, liksom deras internationella källor, som vanligt 
alldeles för okunniga för att fatta vad som sker på Kuba.  När 
beslutet togs om en ändring i lönesystemet upprepade den ena artikeln 
eller inslaget efter det andra texter västerifrån som utgår från att 
tidigare skulle samma lön ha gällt för allt och alla, från 
lokalvårdare till kirurg.

På Kuba finns sedan ett tjugotal år ett noggrant löneklassystem som 
utarbetats av facket och de offentliga arbetsgivarna, och som 
justerats i sina detaljer allt eftersom.  Ändringarna nu innebär att 
den övre gränsen för lönepåslag på grund av ackord eller annan 
produktionsmätning tas bort, och i högre grad individualiseras i 
förhållande till produktionsresultatet, kvantitativt och kvalitativt. 
Inte ens under tiden 1966 – 72, när de materiella drivkrafterna stod 
som lägst i kurs och de egalitära visionerna som högst, handlade det 
om samma lön för allt och alla. Och inte heller då var egalitarism 
den rådande politiska principen, utan det har alltid varit den 
socialistiska” från var och en efter förmåga, till var och en efter 
resultat”.  Dock har den urvattnats särskilt sedan den ekonomiska 
krisen i början av 90-talet, i takt med avsaknaden av varor att 
använda löningen till, vilket fört med sig att andra inkomstkällor än 
lön fått större dragningskraft.

Löneklassystemet utgår från yrke, utbildningsnivå, erfarenhet och 
bostadsort, men skillnaderna i offentlig sektor (ca 70 % av alla 
förvärvsarbetande) är förhållandevis små, från 1 till 5. Med det nya 
inslaget av ökad andel prestationsrelaterad lön kommer 
löneskillnaderna också att öka.  Där detta prestationssystem redan 
tillämpas, som t ex inom jordbrukskooperativ, kan lönerna ligga 10 
gånger högre än minimilönen inom offentlig sektor.

Om detta kan olika uppfattningar sjävlklart råda, med för att ha en 
uppfattning behövs ju också kunskap om det uppfattningen gäller. 

" Medias uppgift verkar vara att påföra oss politiska uppfattningar 
oberoende av verklighetsgrund" (Chomsky)

Eva Björklund

 
 

 

 

 

2008-06-14
UTTALANDE FRÅN LATINAMERIKANER I SVERIGE OM (v) OCH KUBA

Undertecknarna av detta brev representerar stora delar av solidaritetsrörelsen med Latinamerika i Sverige. I Latinamerika finns 200 miljoner fattiga varav 81 miljoner lever i extrem fattigdom. Ingen av dem är kuban. Cirka 35 miljoner latinamerikaner är analfabeter. Ingen av dem är kuban. 17 miljoner barn under 14 tvingas lönearbeta. Inget av dem är kuban.

Många av oss latinamerikaner antingen identifierar oss med Vänsterpartiet eller ser partiet som allierat i kampen mot ett alltmer reaktionärt, främlingsfientligt och rasistiskt samhällsklimat, samt mot en svensk utrikespolitik som alltmer ligger i linje med USA:s intressen och dess globala krig mot jordens svagaste.

Därför ser vi med stort oro hur partiet återigen har valt att offra det kubanska folkets fana med syftet att uppnå en frist i den hårda kampen mot högerns propaganda och på så sätt vinna acceptans bland de privilegierade i det svenska samhället.

Vänsterpartiets kongress avslog den 8 juni en motion som yrkade för att upprätta en dialog med Kubas Kommunistiska Parti med argumentet att landets demokrati, trots Kubas internationellt erkända sociala landvinningar, inte följer den demokratimodell som EU och USA föreskriver.

Vänsterpartiet säger att detta är radikal politik. Egentligen handlar det om en mjuk version av EU:s "gemensamma ståndpunkt" med sanktioner mot Kuba samt för USA:s blockadpolitik som självaste FN har fördömt som ett folkmord på det kubanska folket.

Våra latinamerikanska folk reser sig idag i en väldig social rörelse från Eldslandet till Bravofloden mot fattigdom och förtryck ur 500 år av kolonialism, de multinationella företagens utsugning och stormakternas interventioner.

"Tak över huvudet, arbete, bröd, hälsovård, utbildning, självständighet, demokrati, frihet, rättvisa och fred. Detta tecknade vi på våra fanor i gryningen 1994. Dessa var våra anspråk under den natt som varade i 500 år. Dessa är idag våra krav."

Läs uttalandet - se vilka som har undetecknat>>

 
 

 

 

 

2008-06-09
Domen i Atlanta: ett knäfall inför det politiska trycket

Den dom som appellationsdomstolen i Atlanta offentliggjorde den 4 juni har hälsats med glädje av de högerextrema grupperna i Miami. Åklagarna i samma stad beskriver den som en seger.  Juryns fällande domar på samtliga åtalspunkter står fast. Justitiemordet mot de fem terroristbevakarna Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino och René González bekräftas.

Domaren Stanley Birch insåg att om han följt sin kollega Phyllis Kravitch och friat Gerardo Hernández från den absurda anklagelsen om ”konspiration till mord” så skulle allt ha varit omkastat. Och terroristernas anhängare i Miami skulle ha mobiliserat i raseri. USA:s samlade höger skulle ha kastat sig över honom. Stanley Birch orkade inte stå emot.

Det enda beslutet i riktning mot rättvisa som appellationsdomstolen fattade, var att beordra den federala distriktsdomstolen i Miami att ompröva straffen för Fernando González, Antonio Guerrero och Ramón Labañino.

Vad gäller Guerrero och Labañino handlar det om livstidsstraffen för ”konspiration i syfte att begå spioneri”. Eftersom de inte i något fall begått spioneri och aldrig varit i närheten av säkerhetsklassat eller hemligstämplat material var både åtalet och de absurda straffen uttryck för justitiemord. Nu sträcker sig appellationsdomstolen till att erkänna straffens orimlighet.

Också Fernando González dömdes för hårt enlig domstolen i Atlanta. Joan Lenard hade enligt appellationsdomstolen tillskrivit Fernando Gonzalez en roll som han uppenbart inte hade. Nu måste rättvisans och anständighetens vänner göra allt för att rikta ljuset mot domstolen i Miami när den ska ompröva straffen.

Gerardo Hernández förvägras möjligheten att få sin livstidsdom för ”konspiration till spioneri” upphävd; med den hycklande motiveringen att det inte skulle gagna honom eftersom han ändå är dömd till livstid fängelse för ”konspiration till mord”.

Vi kommer i Sverige att 22 -26 juli i kampanjen ”Fem dagar i fem städer för De Fem” att göra vad vi förmår för att stärka kampen för rättvisa för Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón och René. Vi kommer att tillsammans med den världsomfattande rörelsen för rättvisa att delta i den internationella kampanjen som startar den 12 september. Vi kommer en dag att lägga vår kamp åt sidan. Det blir den dagen då Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón och René åter befinner sig på Kuba och hos sina nära och kära.

Svensk-Kubanska Föreningen
Kommittén Frige de Fem

 
 

 

 

 

2008-06-09
Den politiska bakgrunden till den cyniska domen i Atlanta

Redan omedelbart efter det att Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González i september 1998 hade gripits och kastats i det federala häktets isoleringsceller uppstod inom högerextrema kretsar, medier och FBI i Miami en diskussion om möjligheten att knyta någon av de fem till nedskjutningen den 24 februari 1996 av terroristen José Basultos två cessnaplan. Kuba hade tidigare utfärdat upprepade varningar i samband med provokativa inflygningar över Kubas territorium. Basultos provokationer hade pågått i flera år. Efter varningar över radio den 24 februari till Basulto och övriga piloter, och efter det att planens besättningar nonchalerat dessa varningar, sköts två av de tre planen ner.

Då de fem kubanska terroristbevakarna tillbringat åtta månader i häktets isolering beslöt åklagarna att lägga till åtalspunkten ”konspiration i syfte att begå mord av första graden”. Anklagelsen riktades mot Gerardo Hernández. Genom åtalet skapades en möjlighet att i en domstol i USA utfärda en dom som skulle hävda att händelsen den 24 februari 1996 handlade om mord av första graden; och att Gerardo Hernández var skyldig till detta mord – tillsammans med myndighetspersoner på Kuba. De kontrarevolutionära grupperna i Miami jublade över åtalet, och över de intressanta perspektiv som tycktes öppna sig.

Anklagelsen bidrog också till att piska upp hatstämningen i Miami, och den bidrog till att öka hetsen mot samtliga de fem åtalade. Något som naturligtvis samtidigt ökade jurymedlemmarnas känsla av att ett utslag som gick den mäktiga och våldsbenägna exilkubanska högern emot, skulle kunna vara synnerligen ohälsosamt och riskfyllt.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-06-05
NYHET OM DE FEM KUBANERNA POLITISKA FÅNGAR I USA:s FÄNGELSER  -  5 JUNI 2008

Frige De Fem Nu! Nytt felaktigt beslut i Atlanta!

Torsdag 5 juni 2008: Nyheten kom i natt från USA att de Fems senaste överklagande nu har behandlats av appellationsdomstolen i Atlanta USA. Tre domare var utsedda att avgöra överklagandet, och enligt nyhetsbyrån AP:s artikel höll domarna i avgörande delar med domslutet i Miami 2001, som dömde de fem till sammanlagt 4 livstid och 77 års fängelse.

Appellationsdomstolen var inte helt enig i alla frågor. En av de tre domarna underkände livstidsdomen "konspiration för att begå mord" mot en av de fem, Gerardo Hernández. En annan av anklagelserna var "konspiration för att begå spionage" och appellationsdomstolen sa att det tidigare domslutet för detta var för strängt eftersom det saknades bevis för att de fem skulle ha "samlat eller förmedlat någon topphemlig information", dvs information av betydelse för USA:s säkerhet. Istället för att fatta ett beslut rakt av att underkänna anklagelsen "konspiration för att begå spionage", som gett livstid för de som dömdes för detta, står det i appellationsdomstolens beslut uttryckligen att vad gäller detta måste frågan återremitteras till Miamidomstolen, dvs till domstolen som alltjämt styrs av sin högerextrema antikubanska sociala omgivning.

Sammanfattningsvis bekräftar appellationsdomstolen Gerardo Hernández dubbla livstidsdom plus 15 år och René González 15 års fängelse. Appellationsdomstolen återremitterar fallen Ramón Labañino (livstid plus 18 år), Antonio Guerrero (livstid plus 10 år) och Fernando González (19 år) till domstolen i Miami.

Återremitteringen till Miami innebär i praktiken att överklagandeproceduren riskerar att förlängas in i det oändliga. Återremitteringen kan också ses som en delseger, och visar att  vår kamp för att få de fem frigivna behövs mer än någonsin.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-06-04
Amnestys motsägelser
Salim Lamrani

Artikeln är en översatt och bantad version författad av den franske forskaren Salim Lamrani (för den fullständiga versionen, se www.rebelion.org). Den nedkortade versionen gör att notapparaten inte är i strikt nummerföljd.

Samvetsfångar

Amnesty International (AI), publicerar varje år en rapport över situationen för de Mänskliga Rättighterna (MR) i världen. Knappast något land undviker AIs vakande öga. Vad gäller Kuba så uppges i rapporten för 2007 ”69 samvetsfångar”. Det förklaras att de är fängslade för ”sina ståndpunkter eller icke-våldsamma aktiviteter.” Den kubanska regeringen avvisar detta och anklagar AI för partiskhet. Landet bröt sina relationer med AI 1988, vilket var det senast tillfället som organisationen besökte ön. (2)

I ett uttalande från mars 2008, refererar AI till ”58 dissidenter som hålls i olika fängelser runt om i landet”. Organisationen understryker att ”det enda brott som dessa 58 begått är att fredligt ha utövat sina fundamentala rättigheter.” I sitt uttalande erkänner AI att ”majoriteten var anklagad för brott som ´handlingar mot den kubanska statens oberoende´.” AI medger också att dessa människor dömdes ”för att ha tagit emot penningmedel eller material from USAs regering, eller för att ha utfört aktiviteter som myndigheterna anser vara subversiva och till skada för Kuba.” (4)

För att övertygas om att USA ända sedan 1959 bedriver subversiv verksamhet mot Kuba, räcker det att gå till de delvis deklassificerade USA dokumenten; Sektion 1705 i Torricelli-lagen från 1992, sektion 109 i Helms-Burtonlagen från 1996 och de två ”Rapporter från Kommissionen för Assistens för ett Fritt Kuba” från maj 2004 och juli 2006. Alla dessa dokument visar att USA finansierar intern opposition på Kuba med syftet att störta regeringen i Havanna. Detta är grundbulten i Washingtons utrikespolitik vad gäller Kuba. (5) Sektion 1705 i Torricellilagen slår fast att ”USA ska bistå lämpliga icke-regeringsanknutna organisationer för att stödja individer och organisationer för att främja fredliga, demokratiska förändringar på Kuba.” (6) Sektion 109 i Helms-Burtonlagen är också mycket tydlig: ”USAs president är bemyndigad att förse bistånd och erbjuda allt slags stöd till individer och oberoende icke-regeringsanknutna organisationer för att understödja demokratibyggande aktiviteter på Kuba.” (7)
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-06-02
Motsägelsefullt av Amnesty om Kuba

I Amnestys senaste regionala översikt över världsdelarna nämns USA 32 gånger, praktiskt taget alla med mycket allvarlig kritik. Kuba nämns i denna sammanfattning endast en gång, och då med orden: ”Kuba förblev undantaget med en låg rapporterad (AIDS/HIV) smitto-förekomst”.

I den detaljerade landstudien, där i stort sett alla länder i världen kritiseras, påstås att Kuba har 69 ”samvetsfångar”. Men samtidigt medger Amnesty numera att dessa tagit emot pengar av USA!

Amnesty har nu också tagit upp fallet med de fem kubaner som sitter i USA-fängelser på straff på upp till dubbel livstid. De hade infiltrerat terroristorganisationer i USA och kunde därmed förhindra ett stort antal attacker på Kuba. Amnesty slår fast att USA:s hantering av fallet med de fem är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna. Tidigare har man inskränkt sig till att kritisera att anhöriga (fruar och barn) inte fått besöka dem. De fem har i höst suttit tio år i fängelse. FN:s Kommission mot godtyckliga arresteringar har tidigare fördömt domarna, vilket också tre domare i en appellationsdomstol i USA gjort.

 
 

 

 

 

2008-06-01
Amnesty International kritiserar USA i fallet med rättegången mot de fem kubanerna

Den 28 maj utgav Amnesty International sin årliga rapport om tillståndet vad gäller dödsstraff, fängslanden och förföljelser som kan betecknas som kränkningar av mänskliga rättigheter. I årets rapport sällar sig Amnesty till dem som hårt kritiserat USA för behandlingen av de fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. Det fem bevakade under 90-talet högerextremistiska organisationer i Miami, Florida, och deras mål var att informera de kubanska myndigheterna om planerade terroristiska aktioner; under 90-talet var framför allt kubanska turistanläggningar måltavlan för en våg av bombsprängningar.

De fem greps av FBI i september 1998 och dömdes samtliga, i december 2001, till långa fängelsestraff; i tre fall livstid. Huvudanklagelsen, konspiration till spioneri, saknade enligt försvaret all verklighetsgrund, och själva rättegången beskrevs som en politisk häxprocess.

2005 krävde FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden att USA måste vidta åtgärder så att de fem skulle kunna få rättvisa. I augusti samma år upphävde enhälligt tre domare i appellationsdomstolen i Atlanta alla domar mot de fem kubanerna, och beordrade genomförandet av en ny rättegång på annan plats än Miami. Detta beslut protesterade Bush-regeringen justitiedepartement emot, och förmådde en panel bestående av tolv domare (ej eniga) att upphäva beslutet om ny rättegång. Just nu prövas av appellationsdomstolen i Atlanta frågan om oegentligheter under rättegången, liksom överklagandena vad gäller själva åtalspunkterna.

Amnesty International har tidigare uppmärksammat att två av de fängslade kubanerna totalt förvägrats besök från sina makar. Nu för människorättsorganisationen också fram, och kritiserar, åklagarnas agerande och den i rättegången förekommande bevisningen. Appellationsprocessens utdragenhet ifrågasätts också.

Många kyrkliga, fackliga och parlamentariska församlingar världen över har uttalat sig för rättvisa för de fem. Bland annat har en rad mottagare av Nobels freds- och litteraturpris riktat kravet till USA:s regering att de fem kubanska terroristbevakarna ska friges. Den före detta chefen för USA:s diplomatiska beskickning i Havanna, Wayne S. Smith har sammanfattat mångas mening: ”En sorgens dag i den amerikanska rättvisans historia: Rättegången mot de fem kubanerna.”  

Tomas Widén
Svensk-Kubanska Föreningen i Eskilstuna

 
 

 

 

 

2008-05-30
USA och dess budget för omstörtande verksamhet på Kuba
Ur Liberación, Malmö,  23 maj 2008

  • Fler än 100 tjänstemän på 17 departement arbetar enbart med Kuba
  • Under budgetåret 2007-2008 disponerar de en budget på 80 miljoner dollar.
  • 31 miljoner dollar till de s.k. dissidenterna, dvs. för att organisera en inhemsk opposition
  • 10 miljoner dollar till ”lämpliga” program på universitet och högskolor
  • 24 miljoner dollar avsedda för propaganda mot Kuba
  • 15 miljoner dollar för att engagera politiker, organisationer, journalister i andra länder
  • Till allt detta kommer hemliga program och fonder.
  • På en presskonferens har Kuba dessutom nyligen lagt fram videoupptagningar och band på avlyssnade telefonsamtal som bevisar att USAs diplomater, förutom från stadsbudgeten, också förmedlar pengar från rena terroristorganisationer i Miami till dissidenterna på Kuba.
 
 

 

 

 

2008-05-21
ANMÄLAN
Radioprogrammet Studio Ett anmäls för osaklighet, partiskhet, obefintlig balans, obefintlig källkritik och rena lögner.

”Studio Ett”: ensidigt och lögnaktigt
Bakgrund
”Studio Ett” sände nyligen en serie på fyra program om dissidenter på Kuba. Denna gång har man skickat en journalist som inte talar spanska och som gör sig till okritisk megafon för de mest vildsinta, och i många fall, rent lögnaktiga påståenden. Dessa ifrågasätts inte någon gång under de fyra programmen! Inte en enda gång ställs någon följdfråga, oavsett hur hårresande påståendena är.

För bara drygt ett år sedan hade ”Studio Ett” ett inslag där man samlat två ledande medlemmar i SILC, liberalernas kampanjorganisation mot Kuba, som fick samtala med SRs korrespondent i Latinamerika Lars Palmgren. Till gruppen anslöt sig också en exilkuban i Miami. Någon diskussion blev det nu aldrig, eftersom alla fyra tyckte likadant. (Och alla fyra har haft fel i sina spådomar om Kuba – gå gärna tillbaka och lyssna). De, liksom dissidenterna, är en grupp helt avskild från den kubanska verkligheten och tre av de fyra inte satt sin fot på Kuba på många år.


Reportageserien kallas ”Kuba – de förbjudnas röst”
Ett litet exempel på hur journalisten arbetar i den aktuella serien: Hon tar upp den för de allra flesta okända förkortningen IFLRY, och säger att det är ”radikala, unga studenter som kämpar för Mänskliga Rättigheter.” Det låter ju fint. Men bakom förkortningen döljer sig Liberalernas Internationella Ungdomsförbund, där bland annat LUF är med. Och går man in på IFLRYs hemsida och letar kontakt på Kuba, får man mailadressen till en av de SILC-medlemmar (Mae Luz Orrego) som medverkade i ”Studio Etts” program förra året!
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-05-20
Bush-regeringen hand i hand med terrorister
Med all önskvärd tydlighet har Bush-regering gjort klart att den ämnar krossa den kubanska revolutionen. Den 2004 antagna annexionsplanen går under namnet ”Commission for Assistance to a Free Cuba” och den finns, förutom ett 2006 infört hemligt tillägg, tillgänglig på nätet. Den offentliga delen omfattar 450 sidor.

En väsentlig del av Bush-regeringens plan handlar om att genom påtryckningar och propaganda skapa acceptans för den kommande eskaleringen av aggressionen mot Kuba. Målgrupperna är framförallt EU, europeiska regeringar, partier, medier och olika organisationer. ”Mänskliga rättigheter” skall likt ett återkommande mantra genomsyra krigspropagandan. Osökt går tankarna till Hitler-regimens trumeld av propaganda inför aggressionen mot Tjeckoslovakien 1938.

För en månad sedan besöktes svenska UD av Bush utsände Caleb McCarry. Dennes uppdrag baserar sig på den tidigare nämnda Bush-planen. McCarry ståtar med titeln ”Transition Coordinator”, det vill säga ”Övergångskoordinator”, samma titel som Paul Bremer tilldelades i Irak. Det betyder att Caleb McCarry är utsedd av Bushregeringen till att ta över styret av grannlandet Kuba. Hans uppdrag i Stockholm och andra europeiska huvudstäder var att övertala och/eller pressa EU:s medlemsstater att inte normalisera sina relationer med Kuba. Flera europeiska stater har nämligen nu signalerat att de trots hot om att drabbas av den skandalösa ex-territoriella Helms-Burton-lagen – i sig ett slående uttryck för USA-regeringens arrogans – inte längre vill dansa efter Bush pipa.
Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-05-20
TT-AFP
Kuba anklagar USA för penningstöd
Kuba anklagar en amerikansk toppdiplomat för att ha haft med sig pengar från Castro-fientliga grupper i USA till oppositionella på Kuba.

Tjänstemän sade att diplomaten Michael Parmly, chef för USA:s intressekontor i Havanna, överlämnat kuvert med pengar till oppositionsledaren Martha Beatriz Rouque.

De säger att pengarna kommer från en organisation i Miami som finansieras av exilkubanen Santiago Alvarez som Kuba betraktar som en terrorist. Kuba har anklagat honom för flera brott, bland annat för att planera mord på den förre presidenten Fidel Castro. Havanna har även kopplat ihop honom med Castromotståndaren Luis Posada Carriles som är anklagad för att ha sprängt ett kubanskt flygplan 1976. Alla 73 ombord dödades i attentatet.

USA förnekar att de har brutit mot lagen utan säger att landet ger humanitär hjälp till politiska fångars familjer. De kubanska myndigheterna har länge anklagat den amerikanska regeringen för att ha fört över pengar till oppositionsgrupper på ön.

De aktuella anklagelserna framfördes vid en presskonferens på måndagen där anställda vid landets säkerhetstjänst visade en rad e-postmeddelanden och övervakningsfilmer. 

 
 

 

 

 

2008-05-19
Förutsägbar journalistik i Sveriges Radio
Journalisten Susanna Einerstam har fått stipendium och varit på Kuba för att göra en reportageserie för ”Studio Ett”. Vad alla avsnitten handlar om är inte svårt att gissa; hon intervjuar dissidenter. Lika säkert som att solen går upp varje dag, lika självklart är det att det är den mikroskopiska dissidentgruppen som alltid får komma till tals i svenska media. Denna lilla grupp får, utan att ifrågasättas, säga vad de vill och det upprepas med dramatisk röst av den svenska journalisten. Tydligen kan Einerstam inte spanska, för intervjun görs på engelska. Man kanske kan tycka att en journalist som ska tränga in bakom kulisserna på Kuba åtminstone ska kunna det världsspråk som talas där (som Einerstam kallar ”kuba-spanska”).

Läs artikeln>>

 
 

 

 

 

2008-05-01
Internationellt möte på Island för vänskap med Kuba
Det var i Reykjavik, Island, den 24-25 april som detta års nordeuropeiska Kubasolidaritetsmöte ägde rum. Mötet tog mycket allvarligt på hur USA:s Bush-administration fortsätter att hålla de fem kubanerna fängslade, de vars gärning varit att avslöja terrorister aktiva i USA, särskilt i Miami. Mötet antog ett särskilt uttalande med kravet att de fem kubanerna omedelbart ska friges. Ett annat uttalande uppmanade EU att normalisera sina relationer med Kuba och inte vara medbrottsling i USA:s aggressiva politik mot denna ö-nation. En sammanfattande slutdeklaration antogs också. Alla dessa beslut var enhälliga.

FÖLJANDE UTTALANDEN ÅTERGES:

o Uttalande om de fem kubanerna fängslade i USA
o Uttalande om relationerna EU-Kuba
o Slutdeklaration

Läs information och uttalanden>>

 
 

 

 

 

2008-04-23
Upprop, Alla för Bolivia
Den förändringsprocess till fördel för folkflertalet som pågår i Bolivia riskerar att brutalt stoppas. Den företrädare för ursprungsfolken som valdes till president med ett väljarstöd utan like i landet och de åtgärdsprogram som gynnar folkflertalet och som återtar kontrollen över naturtillgångarna, har från första stund tvingats kämpa mot oligarkernas konspirationer och imperiets inblandning.

De senaste dagarna har konspirationerna trappats upp till oanade höjder. Oligarkernas aktioner för att undergräva grundlagen med sikte på att splittra upp den bolivianska nationen speglar dessa gruppers rasistiska och elitistiska inställning. Det utgör en mycket stor fara inte bara för detta lands sammanhållning utan också för andra länder i vårt område.

Läs uppropet>>

 
 

 

 

 

2008-04-17
Med anledning av Caleb McCarrys besök i Sverige har gruppen Kubaner för Kuba skickat följande uttalande till Sveriges UD:

Till Hanna Lambert och Per Norström, Sveriges Utrikesdepartement, Stockholm

I juni 2003 introducerade EU nya ekonomiska och politiska sanktioner mot Kuba: man avbröt kontakter på hög regeringsnivå liksom ekonomiska samarbetsprojekt. I juni 2005 upphörde den största delen av sanktionerna, men de avskaffades inte. För närvarande så har sanktionerna inte upphört helt, men de tillämpas inte heller fullt ut. 2006 uttalade sig Spanien mot sanktionerna. Spanjorerna anser att sanktionerna skadar deras intressen på Kuba och i övriga Latinamerika. Liksom Spanien vill majoriteten av EU-länderna avskaffa sanktionerna och återuppta normala förbindelser med ön.

EUs kommissionär för utveckling, Louis Michel, besökte Kuba i mars trots försöken från Bushadministrationen att hindra det. Michel anser att sanktionerna mot Kuba utgör ett hinder för normala relationer mellan länderna och vill övertyga EUs regeringar, på ett ministermöte i juni, om nödvändigheten av att häva sanktionerna.

Detta strider mot USAs planer att underkuva och krossa det kubanska folket och åstadkomma en ökande bristsituation så att kubanerna inte ska kunna tillgodose sina nödvändiga behov.

Caleb McCarrys resa till EU har som syfte att hindra att sanktionerna mot Kuba hävs i juni. Demokratiska förändringar kan inte införas genom utpressning och lögner. EUs så kallade ”gemensamma ståndpunkt” gentemot Kuba förutsätter en politik av isolering och tvingande villkor som Sverige och EU inte kräver av brutala diktaturer som bryter mot mänskliga rättigheter. Det gäller länder som Egypten, Pakistan och Saudi Arabien. Sverige säljer vapen till dessa länder, medan det motsätter sig en normalisering av förbindelserna med Kuba.

Detta hyckleri undergräver synen på demokrati för många kubaner. Att alliera sig med USA så att EU vidmakthåller sanktionerna mot Kuba är att ta ställning för dumhet och lögn.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-04-15
Folkpartister och kristdemokrater i möte med Caleb McCarry
Bush-regimens förhoppningsfulla ståthållare för ett återkoloniserat Kuba

Under sitt besök i Sverige 14.4 togs Caleb Mc Carry emot på UD men  höll dessförinnan överläggningar med de svenska anhängarna av den  Bush-plan för återkolonisering av Kuba han är satt att genomdriva.  
På förmiddagen hade USAs ambassad bjudit in Folkpartiets SILC med  generalsekreterare Gunilla Davidsson, Kubaprogrammets ansvariga Mae  Liz Orrego Rodríguez och styrelsemedlemmen Alexis Gainza Solenzal  (redaktör för Misceláneas de Cuba finansierad av SILC (svenska  skattepengar), USAID och Fredom House (dito i USA) och  Kristdemokraternas KIC företrädda av Víctor Olmedo och Elizabeth  Bushby. I överläggningarna deltog också ambassadrådet Casey Christensen.
Caleb McCarry var här förra året också vid samma tid, och träffade  samma svenska demokratimissionärer.

Eva Björklund 080415

 
 

 

 

 

2008-04-14
Caleb McCarry till Sverige
Bush kräver grönt ljus för aggression mot Kuba


Med samtal med regeringen i Tyskland inledde den 10 april Caleb McCarry, den av USAs president George W Bush utsedde ”övergångskoordinatorn för Kuba”, en ny rundresa genom Europas huvudstäder; endast Berlin, Bryssel och Oslo har hittills tillkännagivits som mål, men det handlar om fler, och bland dem ingår Stockholm.

McCarry’s mandat är baserat på ett i maj 2004 antaget dokument, som officiellt heter Commission for Assistance to a Free Cuba men ofta refereras till som kort och gott Bush-planen. Dokumentet, som är offentligt och omfattar 450 sidor, söker nog sin motsvarighet vad gäller fräck och brutal stormaktsarrogans. Förutom den gängse kaskaden av förvanskningar i beskrivningen av situationen på Kuba, är dokumentet mycket öppet vad gäller planerade handfasta åtgärder i oförblommerat nykolonial anda. Det kubanska samhällsbygget är enligt Bush-regeringens dokument ”oacceptabelt”, och med hjälp av USAs insatser av ”rådgivare” inom alla samhällsområden skall Kuba omstöpas i grunden. Polis från USA ska vara behjälplig då arresteringar av regeringsrepresentanter genomförs och då alla den kubanska revolutionens institutioner vräks över ända. ”Marknadsekonomi” och massiva privatiseringar skjuts naturligtvis fram som centrala dagordningspunkter. Kort sagt handlar det om en återgång till ”the good old days”, och osökt går tankarna till hur USA genom ockupationen av Kuba 1898 till 1902 påtvingade Kuba en nykolonial underkastelse som genom det så kallade Plat-tillägget bland annat ledde till upprättandet av den i dessa dagar ökända basen i Guantánamo.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-04-08
USAs utsedde ståthållare för Kuba är på kampanjresa i Europa

Caleb McCarry, av Bush utsedd
till ståthållare för Kuba

På EU-resa för att förhindra att EU ska lyfta sanktionerna mot Kuba. Det är två år sedan Bush utsåg McCarry till ståthållare för Kubas återkolonisering, av samma slag som Paul Bremen i det ockuperade Irak. Även om oddsen är små för McCarry att sätta sin fot på Kuba i den rollen arbetar han och hans uppdragsgivare hårt för att uppnå det och räknar med, pressar på EU för fortsatt uppbackning. EU- kommissionären Luis Michels besök på Kuba i mars, och hans uppdrag att förbättra relationerna på Kuba går stick istäv med USAs planer.
Så inför det ministermöte som i juni ska diskutera att häva EUs sanktioner mot Kuba reser McCarry påsamma sätt som förra året till Europa för att motarbeta detta. Den 10e april, på torsdag inleds påtryckningar i Tyskland, för att sedan fortsätta i Bryssel och Norge och andra hittills hemliga platser. Spanien kommer säkert att få påhälsning som varande ledande inom den stora grupp EU-länder som vill lyfta sanktionerna för att åter kunna arbeta normalt diplomatisk på Kuba, som de inser är ett nyckelland i Latinamerika. Men även de trogna USA-följarna i frågan, Sverige, Tjeckien, Polen kan antas få besök för samordning av ansträngningarna att stoppa majoritetens önskemål om förbättrade relationer med Kuba.
På samma sätt reste Mc Carry runt i maj förra året, och möttes överallt av motdemonstrationer iscensatta av den starka solidaritetsrörelsen med Kuba i den gamla världen.

 
 

 

 

 

2008-04-03
"Kuba i ständig förändring sedan 1959"

Intervju med Raúl Castros dotter Mariela Castro Espín

Publicerad i Corriere della Sera
Intervjun gjord av Alessandra Coppola [Översättning Jorge Capelán]

Hon är Raúls dotter och hon säger helt lugnt att förändringar behöver göras på Kuba när förutsättningar nu finns.

Hon är brorsdotter till Fidel och näst äldsta dotter till Kubas nuvarande president, 45 år gammal och mor till tre barn. Hon är sexolog och har engagerat sig i hbt-personers rättigheter. Hon leder Kubas Centrum för Sexuell Upplysning, Cenesex, skriver böcker om puberteten och är en stor beundrare av Roberto Benigni: "Jag avgudar honom såväl som hans film 'Livet är underbart.' Jag skulle vilja att han får reda på det..." I väntan på hans svar planerar hon att se [Antonello Grimaldis film] 'Caos Calmo': Bland hennes favoriter finns också Nanni Moretti, "jag grät som om det hade varit mitt eget barn när jag såg 'Ett rum i våra hjärtan'..."
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-04-02
Verklighet och förändringar på Kuba
Eva Björklund 080401

F örbud mot att köpa datorer, mobiltelefoner, Dvd mm ska hävas?
Hotell ska öppnas för kubaner?
Jord privatiseras?

Det finns inga förbud att häva. Det som saknas är utbud, och det ska nu tillskapas. Hotell är och förblir öppna för kubaner och de dyraste, som de flesta inte har råd med, har subventionerade priser för nygifta (smekmånadsdagar) och arbetarsemestrar (via facket). Statliga jordar som ligger i träda ska tas i bruk.


Verklighet och politik

Fattigt, ekonomiskt blockerat land (blockaden kostar Kuba 2-3 miljarder dollar per år, försvårar import och export). Kuba har valt att prioritera knappa tillgångar i en starkt förankrad jämlikhetspolitik där behov går före pengar.
 
Hög utbildningsnivå, hög professionell nivå inom alla sektorer, ökat missnöje framför allt i dessa skikt som kan jämföra sig med kollegor runt om i världen som alla har högre privat konsumtionsstandard. Detta är en följd av den jämlikhetspolitik som utmärkt den kubanska modellen innebärande prioritering av offentlig konsumtion som kommer alla till del lika, dvs gratis utbildning och hälsovård, subventionerade livsmedel och andra basvaror, socialt trygghetssystem mm. Det innebär att de lägst avlönade på Kuba har en mångfalt högre levnadsstandard än de som lever i andra länder med betydligt högre bruttonationalinkomst per invånare (FNs levnadsnivåindex visar just detta), men också att de högst avlönade i offentlig tjänst (ca 70 procent av alla förvärvsarbetande, löneskillnader ca 1:5) har mångfalt lägre privat konsumtionsstandard än sina kollegor också i länder som är betydligt fattigare än Kuba.

Politik hittills: att fördela vissa dyra importvaror så att de kommer så många som möjligt till del och är till så stor nytta som möjligt. Men många kapitalvaror som TV, video, spisar, mm säljs dyrt på hårdvalutebutiker, för dem som har råd. Medan andra varor har delats ut eller sålts massivt som en del av ”Eneergirevolutionen” som inneburit att alla glödlampor har bytts ut gratis till lågenergilampor, och alla har erbjudits att köpa elriskokare, eltryckkokare, elplattor, TV, kylskåp billigt och mot fördelaktiga avbetalningsvillkor.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-03-30
DEKLARATION FRÅN KUBANERNA I SVERIGE MOT BLOCKADEN
Vi kubaner i Sverige som är emot Blockaden gör följande uttalande:


Oavsett var och ens ideologiska ståndpunkt, och trots att vi är utspridda i ett samhälle som uppmuntrar till konflikter och glömmer viktiga principer som solidaritet, känner vi oss som kubaner. Som sådana förenas vi kring följande punkter:

1. Vi önskar att våra landsmän ska kunna äta, klä sig och leva allt bättre. Vi försvarar Kubas rätt att själv välja sin väg för högre välfärd och utveckling.

2. Som del av de fruktlösa försöken att krossa Revolutionen vidmakthåller USA sin ekonomiska krigföring mot vårt land och förhindrar möjligheten att etablera normala relationer mellan Kuba och övriga världen. Vi kräver att USA:s kommersiella-, ekonomiska- och finansiella blockad omedelbart och villkorslöst hävs. Detta som en nödvändig faktor för Kubas utveckling.

3. Vi identifierar oss med den stora kubanska kulturtraditionen, som är en och odelbar, oavsett om den produceras på eller utanför ön, med sina ojämförliga musikaliska och litterära yttringar, liksom inom alla teaterns, filmens och konstens yttringar.

4. Vi förkastar de av våra landsmän som i en anda av brodermord på olika platser i Europa etablerar samarbeten och organisationer med utländska makter vars intressen och handlingar är riktade mot det kubanska folkets välbefinnande, värdighet och självständighet.

5. Vi yrkar på att EU påbörjar direkta samtal, grundade på jämlikhet, med den kubanska regeringen. Den så kallade ”gemensamma ståndpunkten”, liksom de sanktioner EU införde mot Kuba i juni 2003, innebär en oacceptabel politik av inblandning, hyckleri och ojämlik behandling av det kubanska folket. Därför bör det upphöra.

6. Slutligen deklarerar vi att varje självständig nation har rätt att försvara sin befolkning och sitt territorium mot terrorismens gissel. Därför förkastar vi uppfattningen att det i denna värld, plågad av orättvisor, skulle finnas en ”god terrorism” som utövas mot vårt land och tolereras. Denna terrorism representeras av personer som Luis Posada Carriles och organisationer som Kubansk-Amerikanska Nationella Stiftelsen, CANF. ”Kubanerna i Sverige mot Blockaden” erkänner Kubas fulla rätt att skydda sina medborgares säkerhet och välbefinnande. Därför kräver vi det omedelbara frisläppandet av de fem kubaner, som i strid med de mest elementära juridiska och humanitära lagar, fortsätter att vara fängslade i USA för att de kämpat för att förhindra genomförandet av fientliga planer mot Kuba från de antikubanska terroristorganisationerna i Florida.

Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2008-03-26
Kristdemokraterna försöker sabotera dialogen EU-Kuba!

Kristdemokraterna har gått till angrepp mot att EU och Kuba inlett en dialog för framtida samarbete. Genom sin biståndsorganisation KIC har de i ett uttalande hävdat att alla initiativ för att normalisera relationerna med Kuba måste avvisas. I Svensk-Kubanska Föreningen uppfattar vi det därför som märkligt att en av KIC:s styrelsemedlemmar, och medansvarig till uttalandet, Erika Sundelin, ansökt om att bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen och att få delta i föreningens brigadresa till Kuba 1:a maj.

USA har hållit i taktpinnen när det gäller EU:s politik gentemot Kuba. 1996 införde USA ytterligare lagstiftning för att stärka blockaden mot Kuba, den s.k. Helms-Burton lagen. Denna lag ger USA rätt att inför domstol stämma alla utländska medborgare som gör affärer med organisationer eller företag på Kuba som har nationaliserad f.d. USA-egendom. Dvs lagen har exterritoriell verkan. Men ingen regering har förstås rätt att stifta lagar som ska gälla i andra länder. Många länder protesterade. Mot att USA varje halvår skulle skjuta upp tillämpningen av de aktuella lagparagraferna, lovade EU att besluta om en gemensam hållning mot Kuba. Denna innebar att anklaga Kuba för bristande mänskliga rättigheter, och att utöva påtryckningar på Kuba för att åstadkomma systemskifte. EU-länderna skulle också genom sina ambassader hjälpa till att stödja de USA-finansierade smågrupperna med dissidenter som dök upp när det viftades med dollarsedlar.

Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-03-22
Cuito Cuanavale
20 år sedan segern över Sydafrikas armé vid Cuito Cuanavale i Angola – en milstolpe i Södra Afrikas historia

Den 23 mars firas på Kuba, i Angola, Sydafrika och Namibia 20-årsminnet av det historiska slaget vid Cuito Cuanavale i Angola, då Sydafrikas armé besegrades, framför allt tack vare Kubas kraftfulla insats. Segern över apartheidregimens toppmoderna armé vid Cuito Cuanavale innebar en vändpunkt i kampen för frihet i hela Södra Afrika.

Efter ”Nejlikornas revolution” i Portugal 1974, började upplösningen av det portugisiska kolonialväldet med Moçambiques och Guinea-Bissaus självständighet. Under 1975 utropade Kap Verde och Sao Tomé sin självständighet. I januari 1975 enades Portugal och befrielserörelsen MPLA i Angola om att Angola skulle bli självständigt den 11 november samma år.

Men USAs plan för det rika Angola, var att skapa en marionettregim med Sydafrika och Zaire som mellanhänder. Landet skulle helt enkelt ägas gemensamt av Sydafrika och överste Mobutos Zaire. För att hindra MPLA från att få makten i Angola finansierade USA också den ”nationella rörelsen” UNITA, som leddes av den sedermera ökände Jonas Savimbi.

I augusti, dvs några månader före det överenskomna datumet för utropandet av självständighet, invaderade Sydafrika Angola. Angreppet följdes av en ännu större invasion i oktober. Samtidigt angrep trupper från Zaire norrifrån, och tanken var att gemensamt inta huvudstaden Luanda före den 11 november.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-03-22
Frige de fem kubanerna

Uttalande Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte 8 mars 2008

För tio år sedan fängslades fem män i Miami. Deras gärning är att de har försökt skydda sitt land mot terrorism.

De fem männens namn är Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. Med fara för sina egna liv hade de infiltrerat den exilkubanska maffian i Miami. Dessa högerextrema grupper har sedan revolutionen 1959 utövat en blodig terror mot Kuba och de har över 3 000 kubaners blod på sina händer. USA har konsekvent vägrat att ingripa mot dessa brottslingar, utan har istället finansierat, tränat och beskyddat dem. De uppgifter som de fem överlämnat till kubanska myndigheter har använts till att avstyra mer än 170 terrordåd.

1998 mottog FBI vid ett möte i Havanna bevis för att exilkubanska grupper i Miami ägnade sig åt brottslig verksamhet. I stället för att slå till mot terroristgrupperna så valde de amerikanska myndigheterna att gripa dem som bekämpat terrorismen.
Läs uttalandet >>

 
 

 

 

 

2008-03-14
”Israels soldater har rätt att skjuta vem de vill i Gaza” säger Israels premiärminister Olmert

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte

Med vrede och avsky har vi följt de folkrättsvidriga massakrerna av män, kvinnor och, inte minst, barn i Gaza. Israel har förvandlat Gaza till ett ghetto och israeliska politiker talar om ”Förintelse” av palestinierna. Det sänder kalla rysningar genom kroppen och påminner om ett av historiens värsta illdåd, nazisternas systematiska utrotande av judar, romer, handikappade, kommunister och andra som de ansåg mindervärdiga. ”Israels soldater har rätt att skjuta vem de vill i Gaza” säger premiärminister Olmert i samma anda.

Israel har ännu en gång dramatiskt trappat upp det våld som man med USA:s medverkan sedan årtionden utsätter det palestinska folket för. FN är maktlöst på grund av USA:s veton och EU gör ingenting mot de uppenbara brotten mot Mänskliga Rättigheter, Internationella Domstolen i Haag, Genevekonventionen och allt vad humanitär rätt heter .

Endast ett slut på ockupationen och en rättvis fred kan få slut på våldet. För det krävs press på ockupationsstaten Israel. Inte som idag, när ockupanterna belönas och de ockuperade straffas.

Stockholm 8 mars 2008


 
 

 

 

 

2008-03-12
Stor optimism på Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte

Drygt 75 medlemmar från drygt 20 orter deltog på Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte på Café Marx i Stockholm, varav 41 ombud. Stämningen var hög och med stor optimism inför framtiden. Medlemsantalet har stigit för varje år de senaste sju åren och föreningen har i dag nära 1 800 medlemmar och med allt fler lokalorganisationer och aktiviteter runt om i Sverige.

Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-03-11
Uttalande från Svensk-Kubanska föreningens årsmöte

Till Sveriges utrikesminister Carl Bildt

USA:s blockad mot Kuba är en krigshandling och brott mot folkrätten. 184 regeringar, inklusive Sveriges, kräver i FN att USA:s blockad och krigshandling skall hävas. Vad gör Sveriges regering, så att blockaden hävs nu?

Vad gör Sveriges regering för att USAs moderna koncentrationsläger på
Guantanamo skall stängas nu?

Enhälligt från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte för hela Sverige.

Stockholm 8 mars 2008

 
 

 

 

 

2008-03-09
Synd om Folkpartiet?
Insändare refuserad av JönköpingsPosten

Är det synd om USA och dess borgerliga megafoner i Sverige? De har i snart 50 års tid förutspått såväl det kubanska systemets som Fidel Castros snara död. USA har dessutom försökt påskynda denna process med attentat och terrorism som kostat fler än 3 000 kubaner livet, i kombination med en förödande handelsblockad som skadat Kuba för 90 miljarder dollar. Och trots det rör sig liket! Inte bara rör sig, utan Kuba mår riktigt bra!

Kubas ekonomiska tillväxt ligger sedan flera år betydligt över genomsnittet i Latinamerika. Medellivslängd, barnadödlighet, utbildning, sport och kultur, på alla områden ligger Kuba i frontlinjen. Förra året förklarade WWF, World Wildlife Fund, att Kuba är det enda land i världen som lyckats förena en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling med ett högt HDI (Human Development Index), som mäter just människornas levnadsvillkor. Kuba framhålls som föredöme av internationella organ vad gäller bekämpning av AIDS, hur man hanterar naturkatastrofer, ekologiskt jordbruk osv.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-03-06
Kubansk kämpe för revolutionen död

Sergio Corrieri var en stor kämpe för revolutionen och solidariteten, veteran från kampen mot Batista, en av Kubas främsta kulturarbetare, en stor teater- och filmpersonlighet. Han gjorde ett val 1990 när Kuba behövde honom som ordförande för Kubas institut för vänskapen med folken, ICAP, vid tidpunkten då Sovjetunionen kollapsade och många vänsterkrafter ute i världen tappade modet. Ordförandeskapet i ICAP krävde alla hans krafter och gav inget utrymme åt hans konstnärliga yrke. I intervjuer har han sagt att han inte tvekade vid valet och sagt:

" Om jag fick ett andra liv, skulle jag inte tveka att göra allt igen, men hela tiden att försöka göra det bättre "

Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-02-25
Vi har en plan för att få bort Fidel... Vår plan fungerade perfekt!


 
 

 

 

2008-02-25
Medialogiken
Ordet fritt, för de rätta åsikterna

M.L. González, Rebelion

Jag måste berätta vad som hände mig. Kanarieöarnas Autonomo TV ringde för att höra vad jag tyckte om Fidels budskap att han inte ställer upp för omval som president (ordförande i statsrådet) eller överbefälhavare. Journalisten blev så nöjd över att jag kunde ställa upp och vi talade om hur och när intervjun skulle genomföras. Jättebra, men, plötsligt ställer han den avgörande frågan:

- Du är väl dissident, inte sant?
- Nej, svarade jag, jag är kubansk medborgare som bor utomlands.
- Men (det verkar som om mitt svar oroar honom), stöder du Fidel Castro?
- Jag stöder Kubas oberoende, svarade jag
- Men (han insisterar), tycker du att revolutionen har varit bra för Kuba?
- Inte bara för Kuba och för folket där, utan för många andra folk i världen.

Jag var uppenbarligen inte den slags person som journalisten ville ha, det var inte min uppfattning han ville sända ut via TV-skärmen. Så plötsligt var allt omöjligt, det fanns inte tid att komma med i sändningen 14.30 som meningen var, det hade uppstått problem.
- Och, sa han till avsked, har du telefonnummer till någon kuban, någon som arbetar på någon restaurang eller så?
- Du kan få numret till kubanska konsulatet i Las Palmas, de kan kanske ge dig något namn.
- Okej, det räcker. Och jag behåller kontakten med dig, och om det pasar ringer vi

Jag frågar mig om något kan vara tydligare när det gäller att tillverka nyheter. Är detta det som kallas demokratiska nyhetsmedia? Är det detta som avses när de talar om yttrandefrihet?
Förbannad skickar jag en hälsning till Fidel, till kubanska folket och till revolutionen!

 
 

 

 

 

2008-02-25

 
 

 

 

2008-02-20
"Svenskar får inte bo på svenska hotell"

Det påstår kristdemokraterna (Kic, 12.2) att talmannen i Kubas parlament, Ricardo Alarcon, skulle ha sagt. Det är bara ett av de fantasifulla påståenden som gjorts i Sverige med anledning av att några glimtar från ett möte mellan Alarcon och studenterna på IT-högskolan i Havanna lagts ut på Internet. Ett annat har Silc-aren Gainzas nättidning Miscelaneas de Cuba stått för: att en av studenterna arresterats, tre veckor efter debatten. Det publicerades först i Miami Heralds nättidning, men fösvann därifrån när det blev allt för svårt att hävda. I Sverige spreds det dock vidare utan hämningar.

Dessa korkade lögner är möjliga enbart i en miljö som är så hjärntvättad med skrönor om Kuba att vad som helst kan påstås. Det intressanta med kristdemokraterna är att de inte heller verkar känna till den svenska verkligheten. De citerar Alarcon ganska riktigt, han säger “i Sverige och Italien så bor inte alla på hotell, alla reser inte eller så gör de det en gång om året genom att spara och lägga undan etc”, vilket sedan skruvas upp i rubriken. Men sedan påstår Kic att detta skulle visa att Alarcon antingen har ”liten kunskap om Sverige”, eller avsiktligt ”manipulerar eller förvränger information”. Personligen finner jag Alarcons uttalande fullt korrekt. Däremot ljuger Kic med påståendet att studenter skulle ha frågat varför ”man förbjuder tillgången till hotell för kubaner”. Frågan var inte så korkad, eftersom inget sådant förbud finns. Utan det handlar om att ha råd. Vilket Alarcon också talade om, och konstaterade att inte ens i ett så rikt land som Sverige har alla råd att bo på hotell.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-02-19
Fidel Castro: Jag säger inte farväl...

Kära fosterlandsvänner

I fredags, 15 februari, lovade jag att i nästa krönika ta upp ett tema som intresserar många av er. Nu blir det i form av ett budskap.

Det har blivit dags att nominera och välja ledamöter till Statsrådet, dess ordförande, vice ordföranden och sekreterare.

Jag har innehaft det hedersamma uppdraget att vara dess ordförande under många år. Den 15 februari 1976 antogs den socialistiska grundlagen genom fri, direkt och hemlig folkomröstning av mer än 95 % av väljarna. Den första nationalförsamlingen konstituerade sig den 2 december samma år och valde ledamöter och ordförande till Statsrådet. Tidigare hade jag varit premiärminister under nästan 18 år. Hela tiden har jag haft de befogenheter som behövts för att med överväldigande folkligt stöd fortsätta det revolutionära samhällsbygget.

Med kännedom om mitt kritiska hälsotillstånd har många i utlandet dragit slutsatsen, att mitt tillfälliga överlämnande 31 juli 2006 av mitt ansvar som ordförande i Statsrådet till förste vice ordföranden Raul Castro Ruz, var slutgiltigt. Raul själv, som dessutom i egen kraft är försvarsminister, och de andra kamraterna i partiledningen och regeringen ville inte se mig avskiljd från mitt uppdrag trots min dåliga hälsa.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-02-10
Reportrar Utan Gränsers besatthet av Kuba

Salim Lamrani, fransk professor och forskare specialiserad på relationerna mellan Kuba och USA. Lamrani har publicerat en rad böcker. (Arikeln är något nedkortad, därför är inte noterna i följd)

Reportrar Utan Gränser, RUG, är en fransk NGO som framställer sig som en organisation som försvarar journalister. Men organisationen är inget annat än ett avlönat språkrör för propaganda från Washington. Forskaren Salim Lamrani avslöjar de senaste lögnerna från dessa ”försvarare av en fri press”.

RUG fortsätter att vara besatta av Kuba. RUG uppger själva att 86 journalister och 20 assistenter till dessa mördades, samt att 67 journalister kidnappades 2007 på olika platser i världen. Inget av dessa 173 fall rör Kuba! Trots det koncentrerar RUG sin propaganda mot Kuba. (1) Organisationens ordförande, Robert Menard, utnyttjade de nyligen hållna valen på Kuba till att angripa situationen för de ”fängslade journalisterna” (2)

Vid en presskonferens 16 januari upprepade RUG sitt krav att ”de 24 kubanska journalisterna som är fängslade under den absurda förevändningen att de var ´avlönade legoknektar till USA´, släpps.” Organisationen syftar på de personer som dömts av kubanska rättsväsendet till straff på mellan sex och 28 års fängelse för samarbete med främmande makt. (3) RUG kallar anklagelserna för ”absurda” och försöker framställa de ”24 fängslade kubanska journalisterna” som att de straffats för sina åsikter. Inte i något fall framhålls det faktum att de brutit mot lagen och tagit emot finansiering från USA, vilket det kubanska rättsväsendet hävdar. Skeptiker kan ifrågasätta det kubanska rättsväsendet. Men det finns en källa som behandlar denna verklighet och som står över alla misstankar. Dokumenten från USA:s regering bekräftar att USA rekryterar, tränar och finansierar individer på Kuba för att främja USA:s utrikespolitik mot den kubanska regeringen.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-02-10
Ekonomisk terror mot Venezuela
USA-bolag fick domstolar att frysa 65 miljarder av Venezuelas tillgångar

USAs största och vinstrikaste företag Exxon har fått domstolar att frysa Venezuelanska tillgångar i flera länder. Totalt handlar det om runt 65 miljarder kronor enligt TT. Anledningen är att Venezuela nationaliserade bolagets tillgångar i sin strävan efter att landet självt skall förfoga över sina egna naturresurser och fördelningen av dess överskott.

Det är framförallt domstolar i USA och Storbritannien som anser att Exxon har rätt att exploatera andra länders naturtillgångar. Exxon driver inte frågan av någon pengabrist, företaget noterades i början av februari för den högsta vinst som någonsin gjorts i USA.

Det här ett av flera försök att destabilisera Venezuela. Nu med hjälp av så kallade lagliga medel, domstolar. Venezuelas energiminister Rafael Ramirez anser att det handlar om terrorverksamhet med lagens namn.
– Vi skall vinna slaget över dem säger ministern och tillade att det inte hotar det statliga oljebolaget som tagit över Exxons anläggningar, där finns tillgångar på över 700 miljarder kronor.

Achim Rödner

FN:s syn över naturtillgångar.
”Alla folk må för sina egna syften fritt förfoga över sina naturrikedomar och naturtillgångar, dock att detta ej må ske till förfång för förpliktelser, som följer av det på principen om det gemensamma intresset grundade internationella samarbetet på det ekonomiska området och den internationella rätten. I intet fall skall ett folk kunna berövas sina egna utkomstmöjligheter.”

 
 

 

 

 

2008-02-05
Ännu en brittisk fackförening tar ställning för Kuba!

Connect är den 24:e brittiska fackliga organisation som ansluter sig till Solidaritetskampanjen för Kuba och för att arbeta ”i försvaret av Kuba och dess folks rättigheter”. (Cuba Solidarity Campaign, CSC, Svensk-Kubanska Föreningens motsvarighet i Storbritannien).

CSC stöds nu av fackföreningar som representerar fler än sex miljoner arbetare i Storbritannien, vilket motsvarar mer än 92 % av de brittiska fackföreningsanslutna. Connect, som har närmare 20 000 medlemmar, organiserar professionella inom kommunikation och IT.

Adrian Askew, Generalsekreterare för Connect säger: ”Jag är glad att kunna säga att Connects Verkställande Råd har tagit beslutet att ansluta sig. Vi ser fram emot att arbeta med er (CSC) i försvaret av Kuba och kubanernas rättigheter.”

CSC grundades i sin nuvarande form 1994 och har närmare 350 fackföreningsavdelningar och flera tusen individuella medlemmar.

Rob Miller, CSC:s ordförande säger: ”Jag är mycket förtjust över att Connect har beslutat att ansluta sig till kampanjen och visa sitt stöd för Kubas folk. Nästa år är 50-årsjubileet av den Kubanska Revolutionen och ett av de bästa sätten som vi kan fira denna händelse på, är att visa det kubanska folket att den brittiska fackföreningsrörelsen på ett gediget sätt står bakom dem. Jag vill uppmana alla fackföreningsmedlemmar att förena sig med oss idag som det mest effektiva sättet att visa internationell solidaritet med ön och kampanjen här i Storbritannien för bättre och förbättrade relationer mellan Storbritannien och Kuba.”
http://www.cuba-solidarity.org.uk

Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2008-01-30
Kuba fördömer Israels agerande mot palestiner

Uttalande från kubanska Utrikesdepartementet

Republiken Kubas UD har med stor oro följt den israeliska regeringens intensifiering av sina aggressiva handlingar mot den palestinska befolkningen under den senast tiden.

UD betraktar belägringen av Gazaremsan som kriminell och oacceptabel. Att skära av el- och livsmedelstillförsel för 1,5 miljoner civila palestinier är en grov kränkning av Internationell Rätt och Genèvekonventionen från 1949.

Kubas UD uttalar sitt kraftiga och energiska fördömande mot dessa aktioner utförda av Israels regering, som genom törst och hunger syftar till att kuva och förinta det palestinska folket. Ingen hänsyn tas till barn, kvinnor, sjuka och gamla som lider av den påtvingade och illegala ockupationen och än en gång utsätts för inhuman och kollektiv bestraffning av ockupationsmakten.

Republiken Kubas UD kräver att Israels regering omedelbart häver den inhumana blockaden av Gazaremsan. Internationella samfundet uppmanas att mobilisera för att kräva respekt för det palestinska folkets omistliga rättigheter. I dessa innefattas upprättandet av en självständig och oavhängig stat, med sin huvudstad i östra Jerusalem och det ovillkorliga återlämnandet av allt arabiskt territorium som ockuperades i juni 1967. Detta som den enda vägen för att nå en rättvis och varaktig fred för alla folk i regionen.

Havanna, 23 januari 2008

Översättning Zoltan Tiroler

 
 

 

 

 

2008-01-29
SVT Rapport och Aktuellt i knät på Kubahetsare?


Héctor Palacios i mitten hemma hos chefen för vännerna i USAs intressekontor i Havanna. Av dem får de s.k. "dissidenterna" sina instruktioner och pengar för sina tjänster åt USA.

Fjäskande journalister som tamt accepterar vilka stolligheter som helst, är det möjligt på SVT Rapport och Aktuellt? Vad sägs om följande på SVT rapport måndag 28 januari 2008?


"Kuba är ett helt militariserat land, det är ett land där alla tillgångar, hela ekonomin och alla skolor, allt som finns, tillhör en regering som styrs av en enda man." Var finns logiken i detta påstående framkastat av den av fp hitbjudne dissidenten Héctor Palacios? Det är sant att Kuba har ett starkt försvar. Det behövs mot USA-regeringen som gör allt den kan för att krossa det kubanska exemplet.

Utan att reportern Lars Moberg invänder får Palacios påstå; "Medan makteliten på Kuba lever miljonärsliv, lever resten av befolkningen i misär." En sak är klar; Kuba har inte arbetarpartiledare som bygger herrgårdar, eller ministrar som bygger lyxvillor där man lätt springer vilse i alla rummen. Faktum är att de tio procenten fattigaste på Kuba lever ett liv med bättre välstånd än de 60 procenten fattigaste människorna i Latinamerika som helhet.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-29
Grandios hyllning till Kubas revolution

Det blev en minnesvärd kväll när 49-årdagen av den kubanska revolutionen firades på Pumpan i Stockholm. Det dryga 100 talet i publiken fick ta del av både skoj och allvar med brinnande tal, medryckande kultur och en stor salsafest.
Läs artikeln
>>

 
 

 

 

 

2008-01-23
Amnesty kritiserar USA, Israel m.fl för tortyr

Al Jazeera rapporterar 20 januari 2008 att Amnesty International kritiserar Kanada för att man, efter påtryckningar från USA, ändrar en träningsmanual för militären och i vilken länder där fångar riskerar tortyr, räknas upp. Manualen, som kom i dagen i fredags, räknar upp USA, Israel, Afghanistan, Kina, Egypten, Saudi-Arabien, Mexiko och Syrien som länder som använder sig av tortyr.

 
 

 

 

 

2008-01-22
Kubanerna godkände förslaget till parlament
Av Fernando Ravsberg, BBC

Ordföranden för den nationella valkommissionen (CNE), María Ester Reus, meddelade under en presskonferens att samtliga 614 kandidater till den kubanska nationalförsamlingen blev valda i söndagens val.

Enligt CNEs ordförande ”uttnyttjade 8.230.832 meborgare sin rösträtt, vilket är 96% av de registrerade väljarna”, vilket enligt kubanska mått är ett normalt valdeltagande.
Den sociala sammansättningen i det nya parlamentet är 28% bönder och arbetare, 43,16% kvinnor, medelåldern är 49 år, 99,2% har gymnasieutbildning eller högre och 63,22% tjänar sin första mandatperiod i parlamentet.

Nationalförsamlingen för folkmakt har ett antal viktiga uppgifter framför sig.
För det första ska man nu den 24e februari välja en ny regeringschef, som är statens högsta verkställande instans.

Utöver detta måste parlamentet ta ställning till och ge svar på åtminstone en del av de över en miljon förslag och kritiska invändningar som inkommit till parlamentet från landets befolkning under det nationella rådslag som hölls i hela landet under 2007.
Läs artikeln
>>

 
 

 

 

 

2008-01-21
Facket på Kuba
– Här är det inte tillåtet att exploatera sin medmänniska
Intervju med Raymundo Fernandez, internationell sekreterare i CTC, Kubas LO

Om Kuba sägs det att det inte finns några fria fackföreningar. Att allt styrs av kommunistpartiet och staten. Att försök till bildande av ”oberoende” fackföreningar möts med fängelse. Hur mycket av det är sant och vad är CTC:s uppgifter. Latinamerikareportern Dick Emanuelsson har träffat Kubas LO:s internationella sekreterare, Raymundo Fernandez.

(Artikel var ämnad till Lärarförbundets tidning, Lärarnas Tidning, som inte vill publicera artikeln. Se även artikel från 2008-01-15 "Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz hukar inför hetsen mot Kuba")
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-19
Råttan i Pizzan
100 kubanska skrönor

Torbjörn Elenskys ”Luisas tupp. 100 kubanska bilder” har mottagits med förtjusning av det medieetablissemang han tillhör. Boken träffar helt rätt i dagens politiska klimat. ”Alla” kommer att älska denne nordlige observatörs litterära bilder från sitt möte med det frodiga öriket och dess infödingar som ännu inte ”inympats den protestantiska etiken” och vars ”vidriga” (DN) regim vägrar erkänna den anglosachsiska överhetens civilisatoriska uppdrag.

Ingen av Elenskys 100 bilder avspeglar Cacocums samhällsliv eller orsakerna till de materiella brister som finns. Han säger sig ha insikt om hur hans förhandsinställning påverkar seendet: ”för det ansikte Kuba visar upp för mig beror på hur jag tittar tillbaka”. Men det har inte mildrat hans förakt för kubanerna som ett folk som ”säljer kön och hjärtan till yumas för en spottstyver och tror sig så smarta när de lyckas lura till sig några hundra dollar”.

För vad är det han ser – och som recensenter tar till sig? Jo, ett land bestående av ogina, missunnsamma skrävlare, hycklare, svartjobbare, mutkolvar, lycksökare, horor av både könen, kvinno- och barnmisshandlare, alkoholister osv - inte en hederlig, vettig människa i sikte. Det enda avvikande i boken är några, men ganska få, stämningsbilder utan politisk avsikt och en avvikande röst.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz hukar inför hetsen mot Kuba
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz bemöter på Brännpunkt (8/1) Liberala Ungdomsförbundets ordförande Frida Johansson Metso, som riktat ett angrepp mot Lärarförbundet för att det haft kontakter med fackföreningsrörelsen på Kuba (”Lärarförbundet stöttar diktatorn Castro”, Brännpunkt 30/12).
Läraren Tomas Widén svarar här på Lärarförbundets och LUFs angrepp.

(Svenska Dagbladets Brännpunkt vägrar att ta in Tomas Widéns svar)
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Kubas ekonomi växte sju procent 2007
CEPAL (FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien) uppger att Kubas ekonomi växte med 7 % förra året. Det betyder att Kuba fortsätter den positiva ekonomiska utvecklingen, som tagit fart under senare år.

För detta år förväntas en tillväxt på 8 %. Export av tjänster, investeringar för att ersätta import av livsmedel och konsumtionsvaror kommer att vara de främsta tillväxtfaktorerna under 2008.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Åklagare blundade för terrorbekännelse
I september 2005 avstod USA:s departement för inre säkerhet (DHS, Department for Homeland Security) avsiktligt från att använda den bekännelse av Luis Posade Carriles som USA-journalisten Blake Fleetwood 1977 bandade i Caracas i Orlando Boschs närvaro. Det avslöjades den 15 november i Washington under en utfrågning inför kongressens kommitté för ”internationella organisationer, mänskliga rättigheter och övervakning”, sammankallad av Bill Delahunt.
Fleetwood, som fortfarande har kvar inspelningen, som publicerats i tidskriften New Times, hade också accepterat att vittna på begäran av advokaten Jo Ellen Ardinger, som tidigare var ansvarig för fallet:
”1977 intervjuade jag två av 1900-talets mest ökända terrorister”, började Fleetwood och berättade hur han med bandspelare i handen fick träffa Posada och Bosch i det venezolanska fängelse där de satt, åtalade för sprängningen av ett kubansk flygplan året innan, där alla passagerarna omkom. De två terroristerna skröt öppet om sina brott.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
PetroCaribe, nyckeln till integration i Karibien
Fredag före jul samlades de 17 medlemsländernas stats- och regeringschefer i Cienfuegos, Kuba, för PetroCaribes 4e toppmöte: Antigua &Barbuda, Bahamas, Kuba, Belize, Dominica, Grenada, Guayana, Jamaica, Dominikanska Republiken, St.Kitts &Nevis, St. Lucia, St.Vincent and the Grenadines, Surinam, Haiti, Nicaragua och Venezuela, samt Honduras som anslöt sig som 18e medlem på toppmötet.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
FN lovordar Kubas mänskliga utveckling
Människorättsdagen 10 december

FNs landrepresentant på Kuba, Susan McDade gratulerade öriket på Människorättsdagen för dess respekt för mänskliga rättigheter. Under en presskonferens på FN-kontoret i Havanna tog McDade upp den kostnadsfria och allmänt tillgängliga hälsovården, och rätten till kostnadsfri utbildning på alla nivåer. Hon noterade också de ansträngningar som görs för livsmedelsförsörjningen för alla och regeringens politiska vilja och respekt för dessa och övriga mänskliga rättigheter. Hon framhöll också att Kuba valdes in från första stund – med mer än 2/3 av FNs medlemsröster – i FNs ny Människorättråd. ACN 071211, översättning Eva Björklund
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
MAT OCH MILJÖ
Livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling

Jean Ziegler, som varit FN:s oberoende expert på ”Rätten till mat” sedan år 2000, hyllade Kuba som ett bra exempel och föredöme för hur man kan garantera befolkningen tillgång till livsmedel. Detta 18 år efter att Sovjetblockets sammanbrott fick förödande konsekvenser på Kubas ekonomi och BNP rasade med 35 procent.

Jean Ziegler tillbringade 10 dagar på Kuba för att samla in fakta, träffa myndigheter, jordbrukare och vanliga kubaner som köade med sina ransoneringhäften för att köpa mat. Han besökte också två fängelser för att fråga de intagna om mathållningen.
- Kuba visar kreativitet att hitta vägar att föda sin befolkning, trots de brister som orsakas av USAs snart 50-åriga blockad som kostat landet nära 90 miljarder US dollar. Kuba hittar alltid en lösning, noterade FN-experten.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Kubanska kulturarbetare i Sverige och i världen
Bl.a. Silvio Rodriguez på fängeslseturné, fler blinda författare på Kuba, Franskt litteraturpris till René Vázquez Díaz

Läs om kubanska kulturarbetare som verkar på Kuba och i andra delar av världen.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Kubasolidaritet i Sverige
med några av våra utåtriktade aktiviteter

Välkomna att ta del av några utåtriktade aktiviteter som Svensk-Kubanska Föreningen har runt om i Landet. Föreningen växer år efter år och våra aktiviteter blir allt fler. Här är några beskrivningar med foton från våra senaste aktiviteter
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Kommunalval
Igår var det den stora valdagen. Jag promenerade runt i stadsdelen Vedado, där jag bor, i Centro Habana och Kinakvarteret. Vandringen tog mig förbi dussintals platser där röstning pågick. Jag tror att Kuba måste vara den lättaste platsen i världen att rösta på. Röstlängder är uppsatta utanför varje vallokal, så alla kan se vilka som är röstberättigade. Vallokalerna bemannas av frivilliga
i kvarteret och några barn som tillhör pionjärerna. De gör honnör för varje person som lagt sin röst i valurnan. Klockan 18 stängs lokalerna och röstsedlarna räknas för hand under allmänhetens överinsyn.

Varje kandidat har sin levnadshistoria, de organisationer han/hon tillhör och ett färgfoto på 10x15 centimeter uppsatt. En del av männen ser ut som det var länge sedan de bar slips. Att rösta är inget tvång, men uppmuntras starkt. Eftersom det inte förekommer någon valkampanj eller valpropaganda, så röstar man på den man känner som mest kvalificerad att ta bra beslut. Man väljer alltså inte utifrån olika politiska linjer. Tyngdpunkten ligger på det folkliga deltagandet. Att inte gå och rösta är att dra till sig uppmärksamhet. Missnöje kan uttryckas på två sätt: blankröster eller ogiltiga röster. Om siffrorna för blankröstning är korrekta, och det finns ingen anledning att tro att de inte är det, så är det anmärkningsvärt att så lite otillfredsställdhet visas. Än mer så eftersom det finns missnöje kring många aspekter av dagligt liv, men i stort sett väljer folk inte att markera det i valen.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
DNs Kubarapportering,
Lika förvriden som alltid

DNs Erik de la Reguera (Gustafsson?) har varit på Kuba för att informera läsarna om läget. Artikeln i DN 7.12 inleds med att han citerar en kollega, en ”oberoende” korrespondent för den spanska El Mundo. Denna allvetare underlättar jobbet för Reguera som utan att anstränga sig får veta att ”alla som arbetar nära partiledningen säger samma sak: stora förändringar väntar nästa år”. Efter ett konstaterande att han själv inte märker något ”på ytan” presenterar han nästa källa, Inocencia (Oskuld) i vars lägenhet han befinner sig när hon telefonerar efter en rörmokare. Och konstaterar att det råder brist på toalettpapper.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
USAs blockad utestänger Kubaner
Från Google till cancermedicin

Den 30 oktober röstade 184 av de 192 medlemmarna i FNs Generalförsamling för Kubas krav att USA måste häva sin ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot landet. Det var en mer än förra året: Nicaragua. Bara tre röstade med USA: Israel, Marshallöarna och Palau. Inför FNdebatten gick president Bush veckan innan ut med ett sanslöst propagandatal mot Kuba. Det visar hans totala brist på verklighetsförankring och hans isolering också från den kraftigt växande opinionen också i USA, i kongressen, bland näringslivet, bland USA-kubanerna mot aggressionspolitiken. Mot dem och mot världssamfundet kommer USA fortsättningsvis att skärpa blockaden och förföljelserna mot dem som bryter mot den.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-15
Allt som behöver, ändras
Kuba går in på sitt 50e år av revolution. Jag var där över nyåret, 40 år sedan första gången. Det mest slående, för varje årtionde allt mer påtaglig, är känslan av att befinna mig i ett helt annat land än det Kuba som härskande media därhemma framställer. Jag undrar över mediefolkets konsekventa bortseende från allt vad kubanska ledare och media – och de allra flesta s k vanligt folk – verkligen gör och säger och vad statistiken, vetenskapen och den påtagliga verkligheten visar och över bolagsmedias totala tilltro till och beroendet av vad några få källor/dissidenter med band till USAs intressekontor påstår, denna handfull namn som valsar runt överallt i den rika världen.
Läs artikeln >>

 
 

 

 

 

2008-01-13
Kubavännen och fd CIA-agenten Philip Agee död
Philip Agee, en fd CIA-agent som blev en kraftfull kritiker och avslöjare av USA:s politik, har avlidit 72 år gammal i Havanna.

Agee lämnade CIA 1969, efter 12 år då han huvudsakligen arbetade i Latinamerika. Han betraktades som förrädare av bland annat tidigare CIA-chefen och presidenten Bush d.ä. och hotades till livet av sina tidigare arbetskamrater. Hans berömda bok ”CIA inifrån” utkom 1975 (Originaltiteln var ”Inside the Company: CIA Diary”). I den redogjorde han för CIA:s aktioner mot vänstern i Latinamerika. Inte minst sprängstoff hade den 22-sidiga bilagan med en lista på en lång rad namngivna CIA-agenter, också i Stockholm. Hans avslöjanden gjorde hans tidigare arbetsgivare ursinnig.
Läs artikeln >>

 
 

 

  


Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-10-21