Arkiv
2004
   
  HEM >> Arkiv>> Arkiv 2004  

  

 

Arkiv 2004

2004-11-16
Motgift mot högerns lögner om Kuba
Dela ut flygblad, PDF-format. Klicka på symbolen till vänster.

Köp boken som högern ville stoppa! “KUBA - en annan värld är möjlig” . Om Kubaboken i Rapport
Personer i terroristorganisationer och med CIA-samröre inbjuds till Sverige!? Är det möjligt?
Vem i Amnesty försöker bluffa om Kuba?


2004-10-08
SOLIDARITET eller Uppdrag förvanskning?
Martin Österlin
Sveriges statliga TV har i Uppdrag granskning, Debatt, Rapport etc nu använt alla sina muskler för att gräva fram lik ur vänsterpartiets garderober. Politiske kommentatorn K-G Bergström i rutan hävdade att "om det här programmet hade sänts en vecka före ett val, tror jag vänsterpartiet hade halverat sitt röstetal". Ska man uppfatta detta som ett förtäckt hot om demokratins gränser i Sverige?
Läs uttalandet>>

2004-09-20
Den förbjudna sanningen i DN
Eva Björklund
I en stort uppslagen artikel, annonserad på löpsedeln och på Kulturens förstasida, anger sig DN publicera ”Den förbjudna sanningen om Kuba”. Artikeln är full av motsägelser, orimligheter och grova lögner och drar sig inte för att påstå att de gamla utsätts för ”rena morden”. Någon källkritik eller normal kritisk läsning har redaktionen inte ansett sig behöva. Kritik mot Kuba är a priori sann.
Läs svaret>>


2004-09-26
DN, Folkpartiet, CIA och Kuba?

Martin Österlin
DN publicerade en lång artikel lördag 18 september med rubriken ”Den förbjudna sanningen om Kuba”. Artikeln gör gällande att äldreomsorgen på Kuba och de äldres situation präglas av djup och hälsovådlig misär. Denna bild går inte ihop med det faktum att kubanerna har lång livslängd, trots att det är ett tropiskt tredje världen land. Genomsnittsåldern på Kuba – 76,7 år - närmar sig det rika landet Sveriges nivå – 80 år – och överskrider rejält de 70 år som är snittet för Latinamerika som helhet.
Läs artikeln>>


2004-09-14
Rapport: Besök hos Utrikesdepartementet
Frige de fem kubanerna!
Tisdagen den 14 september 2004 uppvaktades Utrikesdepartementet av en delegation från Svensk-Kubanska Föreningen för samtal om de fem kubanerna fängslade i USA: René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino och Fernando González. Flera av dem som i juli deltog i hungerstrejken för de fem ingick i delegationen.
Läs rapporten>>

2004-09-10
JUSTITIEMORD!
Sex år sedan USA fängslade de fem kubanska terrorism-bekämparna

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningen
På söndag 12 september är det sex år sedan fem kubaner frihetsberövades i USA. Deras brott var att de avslöjat terrorister tillhörande den yttersta högern i Miami. Tomas Widén, ledare för den hungerstrejk i Stockholm i juli, som krävde att dessa fem fängslade kubaner omedelbart måste friges, tar upp denna rättsskandal i uttalandet nedan. Han visar hur dessa fem, som avslöjat terrorister, är utsatta för ett justitiemord i USA, samtidigt som fyra ökänt oerhört farliga terrorister i dagarna lagstridigt benådats ur Panamas fängelser efter påtryckningar från krafter i USA!
Läs uttlandet>>

10th September, 2004
CRIME AGAINST JUSTICE!

Six years since the USA jailed the Five Cuban anti-terrorists

Statement by the Swedish-Cuban Association
Read more in english>>

2004-07-07
Amnesty International Pressmeddelande
USA: Sedan tre år nekas två av de "Miami Fem" fortfarande besök av sina familjer
För tre år sedan dömdes fem kubanska män i Miami för spioneri för Kubas räkning. Amnesty International har skrivit till myndigheterna i USA vid flera tillfällen för att uttrycka sin oro över den behandling som de fem utsätts för, och över de svårigheter deras familjer möter i sina försök att få kontakt med dem.
Läs mera>>

Amnesty International Press Release
USA: Three years on, family visits still denied to two of the "Miami Five"

Three years ago, five Cuban men were convicted in Miami on charges of spying on behalf of Cuba. Amnesty International has written to the US authorities on several occasions to express concern at the treatment received by the men and the difficulties faced by their families in gaining access to them.
Läs mera>>


2004-07-24
Brev från de hungerstrejkande
Det värmer oss i våra hjärtan att få veta att ni är så många som är med oss i kampen för att frige de fem kubanska hjältarna, politiska fångar i USA:s fängelser. Det kommer hälsningar inte bara från kamrater i Sverige, utan också från våra grannländer, från Latinamerika, Nordamerika och från Kuba förstås!
Läs brevet>>Ett amerikanskt justitiemord
Mellan 15 års fängelse och dubbelt livstidstraff plus 15 år för att ha avslöjat terrorister. Tomas Widén går igenom turerna kring ett av den amerikanska samtidens värsta rättsövergrepp
Läs artikeln (PDF)>>
   

2004-07-26
Manifestationen Sergels Torg, Stockholm

Hungerstrejkens avslutningstal - Frige de fem!
Avslutningstal av Tomas Widén, ledaren för hungerstrejken
Läs dokumentet>>
Övriga tal:
Agustin Sanchez-Gölz, RKU - Revolutionär Kommunistisk Ungdom
Läs talet
>>
Eva Björklund, medlem i Vänsterpartiets styrelse
Läs talet>>

2004-07-24
Strålande Kubamöte på Sergels Torg

Moncadaatacken 51 årsjubileetTal av Turcios Esquivel, Kubas Ambassad (svenska)>>

Discurso de Turcios Esquivel, Embajada de Cuba (español)>>

Tal av Eva Björklund, Svensk-Kubanska Förening>>

Mer bilder>>


2004-06-23
Låt dig inte luras av SILC:s "fria bibliotek"!
Ulrika Flink och övriga projektansvariga på DesignstudioS i Stockholm hänvisar till artikeln 12 okt 2003 i SvD där Ramon Colas tilläts bre ut sig. Att han är medlem i den högerextremistiska exilkubanska terrororganisationen CANF i Miami avslöjas...
Läs artikeln>>


2004-03-29
Miamiterrorister erbjuder militärträning till kuppmakare i Venezuela
"Det enda alternativet är krigshandlingar, när alla andra sätt är uttömda" sade Rodolfo Frometa, "överbefällshavare" och grundare till "Comandos F-4" (Elitsoldater F-4), en extremist anti-Castro grupp i Miami, Florida. Frometa försäkrade att "från början, har vi stöttat den venezolanska oppositionen, t.o.m. skapade vi en civil- och militärallians med f.d. kaptenen Luis García Morales".
Läs artikeln>>

2004-03-09
Över 5.000 i Sverige kräver:
Frige de fem kubanerna ur USA:s fängelser !

Brev till
: President George W. Bush och USA:s kongress
"
Ni talar om kamp mot terrorism, men er administration fängslar dessa fem kubaner som modigt och osjälviskt har undersökt och avslöjat komprometterande information om terroristgrupper i Miami."
Läs hela brevet (svenska, engelska)>>


2004-02-16
Vem i Amnesty försöker bluffa om Kuba?
Skall Amnesty låta sig luras en gång till?
Ska Amnesty låta sig luras en gång till, såsom skedde1979, då Svenska Amnesty tillsammans med Svenska Pen "adopterade" kubanen Valladares, som CIA lanserat som författare och förlamad. Amnesty samlade ihop till en rullstol åt Valladares, som i själva verket var en f.d. Batista-polis och terrorist och inte själv hade skrivit texterna som gavs ut i hans namn. När Amnesty rullade fram rullstolen vid Valladares ankomst till Paris, sprang han helt frisk ned för flygplanstrappan!

Vilka krafter är det inom Amnesty som försöker utnyttja sin organisation mot Kuba istället för att koncentrera sig på kampen mot verkliga brott mot de mänskliga rättigheterna?

En av de främsta mänskliga rättigheterna är rätten till liv! Kuba har över 20.000 läkare och annan hälsovårdspersonal som arbetar utomlands och räddar hundratusentals liv i fattiga länder! Menar Amnestys ansvariga att vi på fullt allvar ska stoppa pengar i Amnestys bössor, när Amnesty spelar med i krigsgalningen Bushs försök att krossa Kuba?
Läs och ladda hem flygbladet>>


Brev till de svenska hungerstrejkande från Gerardo Hernandez, politisk fånge i USA

Se hela brevet på engelska
Läs brevet>>

 


Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2007-10-07