2020-03-14 Sueco-Cubana

2020-03-14 Sueco-Cubana

Årsmötet 2020 hölls i Göteborg. Nu är det digitalt som gäller.