4juliSthlm

4juliSthlm

4 juli i Stockholm från tidigare tillfälle.