Trumps IT-insatsstyrka mot Kuba

Upplagt av Zoltan T

Denna vecka samlades Trumpadministrationens nya ”Kuba Internet Insatsstyrka” för första gången i Washington. Den har ådragit sig kritik från såväl Kubas regering som oberoende media [ … ]