Agroekologisk livsmedelsproduktion i Kuba

Den kubanske agroekologiske odlaren Fernando Funes

FAO och EU stöder agroekologisk livsmedelsproduktion på Kuba

Wikipedia: ”Agroekologi är ett politiskt, praktiskt, spirituellt och vetenskapligt ramverk rörande ekologi och lantbruksvetenskap. Inom agroekologin anses det att vi bör efterlikna naturliga ekosystem för utformningen av hållbara jordbrukssystem. Agroekologi är baserad på teknik och kunskap utvecklade av lokala jordbrukares erfarenheter.”)

Kuba främjar landets ekologiska jordbruk efter att ha systematiserat fler än 250 innovativa initiativ för hållbar landsbygdsutveckling, som en del av en tävling utlyst av Kubas jordbruks- och livsmedelsministerier, ANAP (småböndernas organisation) och ACTAF (jord- och skogsbruksteknikernas förbund) och med tekniskt stöd från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och från Europeiska unionen.

I en ceremoni den 25 november belönades 15 vinnande initiativ bland 251 deltagare från hela landet. ”Detta är en liten illustration av den agroekologiska potential som Kuba har. Alla initiativ som presenterats är ju vinnare, och det är den andan vi vill främja”, sa FAO:s representant på Kuba, Marcelo Resende, vid prisutdelningen.

I tävlingen hyllades effektivitet, hållbarhet, diversifiering och optimering av tillgängliga medel i syfte att minska externt beroende, samt effektiva metoder för att skapa kapacitet för lokal samhällsutveckling.

Projekten delades in i tre kategorier: agroekologiska gårdar, lämplig teknik och marknadsföringsmetoder, med vilka landet nu har en systematisering av innovativa erfarenheter inom agroekologi och hållbar landsbygdsutveckling.

Som en del av ceremonin presenterades de 15 vinnarna, där landsbygdsfamiljernas framträdande roll lyftes fram, och en presentation av skalbara lösningar på några av de största utmaningarna i det kubanska jordbruks- och livsmedelssystemet.

”Jag är stolt över att ha fått delta och känner också ett åtagande att i praktiken fortsätta visa hur viktigt det är att främja agroekologi”, sa Leydi Casimiro, från Finca del Medio, ett av de prisbelönta initiativen.

Fernando Funes Monzote, känd kubansk jordbrukare och vetenskapsman som leder den agroekologiska gården Finca Marta, sa att detta är ett tillfälle att som yrkesman kunna bidra till att man ser på jordbruket med andra ögon.

En teknisk kommitté utvärderade under ett år 251 gårdar i hela landet utifrån hur man till kubanska förhållanden anpassat den av FAO föreslagna metoden, Utvärdering av agrosystems hållbarhet, baserat på ett ramverk för global analys av agroekologi.

FAO-representanten Marcelo Resende sa att Kubas agroekologi har kommit in i en ny fas präglad av utmaningar – uppdateringen av den kubanska ekonomiska modellen, främjandet av lokal samhällsutveckling och behovet att främja och att stärka vetenskap, teknik och innovation bland livsmedelsproducenterna. Han nämnde två stora aktuella utmaningar: att skala upp dessa initiativ med stöd av internationellt samarbete och att tekniskt-vetenskapligt visa på agroekologins ekonomiska bärkraft.

I prisutdelningen deltog vice jordbruksminister Rodolfo Gonzalo Rodríguez Expósito, som underströk vilken enorm betydelse systematiseringen av agroekologiska initiativ på Kuba har, i ett läge där det är nödvändigt att uppnå en hållbar livsmedelssuveränitet. Han gratulerade alla deltagare och vinnare och uppmanade fler att producera mer agroekologiskt och hållbart.

FAO gav också ut två broschyrer med resultaten från denna tävling.

Portal cuba.cu 211126 (övers: C. Vaple)

http://cuba.cu/economia/2021-11-26/cuba-promueve-escalamiento-de-la-agroecologia-con-mas-de-250-iniciativas-innovadoras-apoyada-por-fao-y-union-europea/58147

bilder:

Finca Marta:  http://fincamarta.com/

diplom Finca del Medio:  https://www.facebook.com/photo?fbid=1917329835120845&set=pcb.1917329978454164

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0