Black Lives Matter om Kuba

BlackLives Matter i USA uttalar sig om Kuba

BLM fördömer USA-regeringens inhumana behandling av kubaner och uppmanar det att omedelbart lyfta embargot.

Denna grymma och inhumana politik, med syftet att destabilisera landet och underminera kubanernas rätt att välja regering, är det som ligger bakom krisen i Kuba. Sedan 1962 har USA orsakat smärta och lidande hos det kubanska folket, skurit av livsmedel, mediciner och förnödenheter till denna lilla ö, vilket kostat det uppskattningsvis 130 miljarder dollar. Utan dessa pengar har Kuba svårare att införskaffa medicinsk utrustning som behövs för att utveckla landets egna Covidvacciner och utrustning för livsmedelsproduktion. Detta trots Kubas framstående hälsovård och historia av att skicka läkare och sjuksköterskor till katastrofer runt om i världen.

Kubas folk straffas av USA:s regering för att landet har behållit sitt oberoende och självbestämmande. USA:s ledare har försökt krossa denna Revolution i årtionden. Istället för vänskap, respekt och goodwill har USA:s regering endast åsamkat lidande för landets 11 miljoner invånare, av vilka fyra miljoner är svarta och bruna.

Kuba har historiskt visat solidaritet med förtryckta folk av afrikanskt ursprung. Från att ha skyddat svarta revolutionärer som Assata Shakur genom att ge henne asyl, till stödet till svarta befrielserörelser i Angola, Mocambique, Guinea Bissau och Sydafrika.

Nu vänder vi oss till president Biden för att göra slut på detta embargo, något Barack Obama uppmanade till 2016. Detta embargo är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter och måste upphöra.    #BlackLivesMatter

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0