Blockaden förstör Kubas ekonomi och driver på utvandringen

Carlos Fernandez de Cossio. Foto: MINREX

Blockaden förstör Kubas ekonomi och driver på utvandringen –

Fernández de Cossío. Foto: ACN

”Democracy Now” intervjuar Kubas vice utrikesminister

Vi talar med Carlos Fernández de Cossío, Kubas biträdande utrikesminister, om samtalen om migration mellan USA och Kuba som hölls förra veckan i Washington. Han säger att USA:s politik för att snabbt ge permanent uppehållstillstånd för kubaner i USA spelar en viktig roll i rörelsen av människor mellan de två länderna, men tillägger att den viktigaste drivkraften för migration är USA:s decennielånga embargo. ”De ekonomiska förhållandena för Kubas folk driver dem att migrera, och en viktig orsak till dessa förhållanden är USA:s avsiktliga politik att förstöra den kubanska ekonomin.” Fernández de Cossío diskuterar också valet 2024 och politiska överlappningar mellan Trump- och Biden-administrationerna, Kubas inställning till det USA-stödda israeliska kriget mot Gaza och den senaste tidens protester på Kuba.

Välkommen tillbaka till Democracy Now! Det är fantastiskt att ha dig med oss. Kan du börja med att berätta om vad som hände under samtalen om migration med USA förra veckan?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Tack för att jag fick komma. Förra veckan hade vi en av de regelbundna sessioner som vi har som en del av genomförandet av de flera migrationsavtal som finns mellan Kuba och USA. Syftet med dessa avtal är att säkerställa en säker, regelbunden och ordnad migration mellan de två länderna. Det finns en given verklighet som är svår att koppla bort, nämligen att de ekonomiska förhållandena för Kubas folk driver dem att migrera, och en viktig faktor för att framkalla dessa förhållanden är USA:s avsiktliga politik att förstöra den kubanska ekonomin. Därför insisterar vi och lägger stor vikt vid att säga att det fortfarande finns en potential av kubanska migranter som vill nå USA:s gränser så länge som USA:s politik fortsätter att driva människor ut ur landet och så länge som USA har en inbjudande politik för kubaner, som åtnjuter privilegier när de försöker ta sig in i USA på olaglig väg.

JUAN GONZÁLEZ: Och, utrikesministern, jag ville fråga dig – Förenta Nationerna röstar varje år för att motsätta sig USA:s sanktioner mot Kuba. Jag tror att i den senaste omröstningen var det bara två nationer i hela generalförsamlingen som var emot. Det var Israel och USA. Kan du tala om effekterna av denna fortsatta blockad och dessa sanktioner mot ditt land?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Effekterna är överväldigande. USA har inte – och inget land har – ett mer omfattande system av ekonomiska tvångsåtgärder mot något land, och det har inte heller tillämpats under så lång tid som det har tillämpats mot Kuba, vilket är över 63, 64 år. Och om man bara tittar på asymmetrin mellan de två länderna, storleken på den amerikanska ekonomin och de blygsamma dimensionerna på den kubanska ekonomin, kan man försöka förstå vilken inverkan det har. Det är en politik för ekonomisk krigföring, där man försöker förstöra inte bara den kubanska ekonomin, utan också det system för social rättvisa som är avgörande för välbefinnandet för majoriteten av kubanerna.

JUAN GONZÁLEZ: Och jag vill fråga dig – under de senaste åren har det skett en större migration av kubaner från ön till USA än någonsin tidigare i USA:s historia, till och med mer än efter den kubanska revolutionen på 1960-talet. Och migrationen har också skiftat från att gå över sundet, Floridasundet, in i Centralamerika och Mexiko till USA:s gräns. Kan du tala om varför det har hänt under – särskilt under Trump- och Bidenåren?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Det är en kombination av faktorer. Du har det faktum att det bor fler kubaner i USA, och därför finns det fler familjeförbindelser, fler vänskapliga förbindelser, så människor tycker att det är en plats där de kan hitta familjer och grupper som de känner. För det andra har Förenta staterna en politik som gynnar kubanerna på ett sätt som inte gynnar medborgarna i något annat land i världen. Därför tror kubanerna att om de når fram till USA:s gräns, oavsett på vilket sätt, så har de en mycket stor möjlighet att komma in.

Om man till detta lägger att USA har en stående policy att medvetet angripa det kubanska folkets välbefinnande, standard och levnadsstandard, att angripa ekonomin, är det logiskt att det finns en drivkraft. Kubanerna ser för närvarande ingen möjlighet till en förändring av USA:s politik. I allt högre grad ser de att USA planerar att fortsätta att straffa deras land. Och därför lämnar en grupp kubaner – inte alla kubaner, men en del av våra medborgare – landet. Du har halva – halva Puerto Rico har lämnat ön för att komma till USA på grund av de ekonomiska förhållandena på den ön, och ändå drabbas inte den ön av en aggressionspolitik som Kuba gör från USA:s regering.

AMY GOODMAN: Jag vill fråga dig om de fortsatta effekterna av embargot mot Kuba. I november 2023 uppmanade FN:s generalförsamling för 31:a gången USA att upphöra med det decennielånga handelsembargot mot Kuba. Alla länder godkände den icke-bindande resolutionen utom USA och Israel – och Ukraina avstod från att rösta. Ert svar?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Det här är en resolution som har godkänts under de senaste 31 i FN, så den är inte ny. USA har varit helt isolerat. Jag tror inte att det finns något annat exempel på en så konsekvent isolering av ett land i FN som detta. Det andra skulle vara Palestina, kanske, som är det enda andra ämnet där det finns en sådan nivå av isolering. Det är ett moraliskt budskap, eftersom FN inte har kapacitet att häva USA:s tvångsåtgärder mot Kuba.

Men utöver resolutionen begärde över 34 delegationschefer i generalförsamlingen förra året vid generaldebatten specifikt att USA skulle stryka Kuba från en mycket godtycklig lista från utrikesdepartementet som påstår att Kuba är ett land som sponsrar terrorism. Ingen tjänsteman i Washington – jag har talat med många – tar sig ens besväret att förklara för mig varför Kuba skulle finnas med på den listan. Och förtalet är inte huvudproblemet. Problemet är att en plats på listan automatiskt utlöser en rad ytterligare tvångsåtgärder som gör att Kuba får mycket allvarliga problem med att bedriva sin handel, sin finansiering i alla delar av världen, inklusive länder som har en mycket vänskaplig relation till Kuba.

AMY GOODMAN: Som vadå? Vilka är dessa problem som du måste ta itu med?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Bankerna kommer inte att ge oss lån. Bankerna vill inte delta i handeln. Så vi har haft företag som vi har handlat med i åratal för att leverera till vår elektriska infrastruktur, till vår sjukvård, till transporter, som inte kan handla med oss längre eftersom de banker som de använder inte är vågar – de banker som de använder vill inte utmana den skrämmande effekten av USA:s politik mot Kuba. Och de säger: ”Vi har inget emot er, men vi vill inte drabbas av konsekvenserna i USA.”

JUAN GONZÁLEZ: Jag vill fråga dig om Kubas syn på vad som händer i presidentvalet här i USA. Det är uppenbart att det under Obama-administrationen gjordes ett försök att normalisera relationerna mellan Kuba och USA. Men varken president Trump eller president Biden har gjort mycket för att fullfölja Obamas politik. Jag undrar hur du ser på vad som står på spel för Kuba när det gäller presidentvalet i det här landet och vem som till slut vinner.

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Trump och Biden har gjort mycket för att försöka omintetgöra framstegen mellan de två nationerna – som firades av folken i båda länderna – att förbättra vår relation och att arbeta för en respektfull relation. Effekterna för Kuba är enorma.

Nu är vi inte inblandade i amerikanska val. Det vi försöker, eller det vi önskar skulle hända, det vi hoppas på, är att den som väljs i januari försöker inta en mer rimlig hållning gentemot Kuba, en hållning som är rättvis, som får USA:s regering att göra något som är korrekt och som gör det möjligt för Kubas folk och USA:s folk att ha kontakt med varandra utan restriktioner. I USA är alla kontakter mellan amerikaner och Kuba förbjudna. Man behöver regeringens tillstånd för att ha kontakt med Kuba, resa till Kuba och investera i Kuba. Om du reser till Kuba behöver du ett tillstånd från regeringen som talar om var du kan bo och var du inte kan bo. För att spela golf eller baseboll behöver man tillstånd från den amerikanska regeringen. Vi vill att det ska finnas en politik som gör det möjligt för amerikaner att fritt engagera sig i vårt land, som medborgare i vilket land som helst gör eller som amerikaner kan göra med vilket annat land som helst.

AMY GOODMAN: Vad är det som har hänt? Eftersom Obama började normalisera relationerna. President Obamas vicepresident var vicepresident Biden. Så, tar han tillbaka detta? Och för det andra undrar jag, när ni lyssnar på vår sändning – och ni behöver inte bara göra det för att se vad som händer på gatorna i USA i samband med protesterna mot Gaza, 300 personer har just gripits i Brooklyn vid en seder, särskilt judiska aktivister som är oroade över USA:s stöd till Israel, palestinierna, arabamerikaner, den massiva ungdomsoron för Gaza – vad ert perspektiv är och det globala syds perspektiv i stort i denna fråga.

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Så, två olika frågor. När det gäller den första förväntade vi oss att USA:s regering, Bidenadministrationen, inte troget skulle följa de åtgärder, de tvångsåtgärder, de förstärkningar som Trumpadministrationen införde. Och det är vad som har inträffat. Vi blev överraskade. Vi trodde inte att Biden-administrationen skulle vara så lojal mot de åtgärder som Trump-administrationen införde. Det var överraskande för oss och – vad jag förstår – överraskande för många amerikaner.

När det gäller Gaza är våra ståndpunkter mycket starka. Det har också varit många och mycket massiva möten på Kuba. Skillnaden är att vår president och vårt politiska ledarskap har gått i spetsen för dessa demonstrationer, anslutit sig till dem och deltagit tillsammans med resten av folket. Vi har en mycket stark och kritisk hållning mot den massaker som sker i Palestina i dag. Vi ser det som en brutal manifestation av vad som har hänt där under de senaste 75 åren – dödandet, kidnappningarna och fördrivningarna av det palestinska folket. Detta är en mycket brutal manifestation av en mycket lång historia. Och Israel kan bara göra det eftersom de har finansiellt, militärt och politiskt stöd från USA.

JUAN GONZÁLEZ: Ja, jag vill fråga dig om några historiska frågor. De flesta känner inte till att Ernesto ”Che” Guevara, en av grundarna av den revolutionära rörelsen 26 juli, besökte Gaza 1959. Vet du varför Che besökte Gaza på den tiden? Och hur hans besök ledde till global solidaritet med den palestinska kampen?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Han besökte Gaza i solidaritet med det palestinska folket. Vid den tiden hade vi fortfarande diplomatiska förbindelser med Israels regering, men vi ansåg att vi var skyldiga det palestinska folket vår solidaritet. Man måste komma ihåg att Kuba 1947 – och detta var före revolutionen – hade en mycket stark ståndpunkt när staten Israel bildades om de faror som detta skulle kunna medföra om det inte hanterades korrekt av FN, när FN fattade beslutet. Så det är inte förvånande att en av våra främsta ledare, Che Guevara, besökte Gaza under de första månaderna av den kubanska revolutionen.

JUAN GONZÁLEZ: Och mer nyligen, jag vill fråga dig om protesterna som bröt ut i mars efter några strömavbrott i Santiago. Vad har hänt sedan dess? Och den kubanska regeringen antydde att Förenta staterna på ett eller annat sätt underblåste eller stödde dessa protester.

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: USA:s regering investerar miljontals dollar varje år för att försöka skapa en opposition på Kuba, för att destabilisera landet, för att provocera folk att agera mot regeringen. Den 17 mars gick en grupp människor i Santiago, som du sa, ut på gatan för att protestera. De protesterade för att det var strömavbrott. De protesterade för att de krävde mat. Men den mat som de krävde är inte den mat som normalt finns i butikerna, i privata butiker. De krävde, och det med rätta, den mat som subventioneras av regeringen – mjölkpulver, bröd – elektricitet, som också subventioneras på Kuba, eftersom de är vana vid ett system av social rättvisa som vår regering tillhandahåller och som USA:s regering försöker förstöra. Vi vet som ett faktum att USA investerade i att dessa protester skulle bli större, våldsamma och äga rum i många städer. Det var ett misslyckande för den amerikanska regeringen. Människor protesterade fredligt, och de har rätt att göra det.

AMY GOODMAN: I en annan fråga, Kubas vice utrikesminister, vill jag fråga dig om Kubas inställning till att Mexiko bryter de diplomatiska förbindelserna med Ecuador efter att Ecuador gjort en räd mot Mexikos ambassad i Quito, där Ecuadors vicepresident Jorge Glas hade tagit sin tillflykt i flera månader. Vad är Kubas ståndpunkt?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Vi respekterar Mexikos beslut. Kränkningen av deras ambassad är något som saknar motstycke. Av någon anledning har det internationella samfundet alltid respekterat utländska diplomatiska beskickningars immunitet, för annars kan det inte finnas någon kontakt. Och av någon anledning har världssamfundet, oavsett ideologisk inriktning, alltid respekterat detta. Detta var en brutal kränkning av Wienkonventionen, och det skapade ett mycket farligt prejudikat för alla länder. Så vi respekterar Mexikos ståndpunkt.

JUAN GONZÁLEZ: Och slutligen vill jag fråga dig om något som har varit i medierna i flera år här i USA, det så kallade Havannasyndromet där diplomater från USA plötsligt blir sjuka på Kuba. Kan du berätta om vad du vet om detta?

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Det så kallade Havannasyndromet är en fabel. Det skapades för att få relationen mellan Kuba och USA att spåra ur. USA behövde en ursäkt. Den stora frågan är: Vem uppfann det här? Media har inte gått tillräckligt långt för att säga vem som uppfann det. Hur uppfanns den här teorin, som utmanar vetenskapen, utmanar fysiken, utmanar det akademiska samfundet runt om i världen? Och hur bestämde sig USA:s regering för att införliva den i sin agenda?

AMY GOODMAN: Faktum är att amerikanska diplomater säger att de blir sjuka runt om i världen.

CARLOS FERNÁNDEZ DE COSSÍO: Och vi ifrågasätter inte de symptom som människor kan ha. Vad vi ifrågasätter är förklaringen, som började med ljud, och sedan säger de att det är en hjärnskakning, utan att en hjärnskakning har inträffat. Forskare säger att detta inte uppfyller kraven på något akademiskt eller vetenskapligt tillvägagångssätt.

Democracy Now 240424 (ZT)

Cuban Deputy Foreign Minister: Deliberate U.S. Policy of “Destroying Cuban Economy” Drives Migration

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!