Blockadens upprörande förbud

USA:s blockad är en kollektiv bestraffning av ett helt folk. Den strider mot folkrätten och kostar liv.

Den mer än halvsekellånga blockaden mot Kuba kan fortfarande överraska genom sin omfattning och förmåga att negativt påverka alla aspekter av kubanernas liv. Blockaden uppskattas ha kostat lilla Kuba astronomiska 934 miljarder dollar om man räknar med dollarns nedgång jämfört med guldpriset. Men summan i sig, hur stor den är, förmår inte åskådliggöra den verkliga effekten av en politik som är utformat för att ”framkalla svält och desperation” (som det står i USA:s motivation för att införa blockaden) hos ett helt folk. Blockaden kostar liv, orsakar enorma svårigheter, hämmar Kubas utveckling, men har inte lyckats knäcka kubanerna.

Här följer några exempel på blockadens omfattning:

I mars 2018 försökte ett kubanskt institut att vid två tillfällen köpa en ”kirurgirobot”, kallad Da Vinci. Det är en USA-tillverkad utrustning för operationer som gör det möjligt att göra komplicerade ingrepp och eliminerar eventuell handdarrning hos kirurgen och optimerar dennes rörelser. Fram tills idag har kubanerna inte ens fått ett svar.
Från företag som Pfizer och Bristol-Myers Squibb har Kuba försökt köpa en medicin kallad Temozolamida för behandling av elakartade hjärntumörer. Kuba har inte fått något svar. Det gör att man tvingas använda andra, och mindre effektiva, behandlingar. Detta har drabbat flera minderåriga.
I juni 2017 bötfällde USA företaget American Honda Finance Corporation för att ett av dess dotterbolag i Kanada godkänt 13 avtal om att hyra bilar till Kubas ambassad i Kanada.
I september 2017 förbjöd USA en donation av mediciner till Caritas en Cuba eftersom fartyget som skulle transportera medicinerna tillhörde USA-ägda Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
I mars 2018 gick en förfrågan till företaget Illumina som är ledande inom teknik för att sekvensera mänskligt DNA och som gör det möjligt att diagnostisera genetiska sjukdomar. Den ger många fördelar när det gäller att hitta cancer och att använda medicin på mest effektiva sätt. Fram tills idag har Kuba inte fått något svar.
Kubanska Riksidrottsförbundet, INDER, har försökt att köpa utrustning från Japan. Detta har förhindrats då distributionen till Latinamerika sker från USA. Dessutom: 250 idrottsmän från USA hindrades av sitt land att delta i Havannas maratonlopp Marabana och Havannas Triatlon.
Kuba har utvecklat Heberprot-P, en medicin för att bota diabetesfot. Det är en ny och unik produkt. Om det inte vore för blockaden, och med tanke på att över 9 procent av USA:s befolkning lider av diabetes, skulle Kuba ha kunnat exportera Heberprot-P till USA. Detta skulle gynnat Kuba ekonomiskt och hälsan hos de tusentals USA-medborgare som lider av diabetsfot. Dessa måste nu i många fall amputera istället.
Från sista kvartalet 2017 och till början på 2018 har USA förhindrat 15 musikgrupper från USA att uppträda i Kuba. Det handlar om ca 300 musiker och deras medföljare.
I november 2017 nekade bankerna Banco Credito de Inversiones de Chile, Banco Edwards, Banco Chile, ITAN, BBVA Chile och det statliga Banco Estado att överföra pengar till Kuba som drabbats av orkanen Irma. Pengarna hade samlats in av chilenska solidaritetsgrupper. Bankerna hänvisade till att Kuba stod under blockad från USA och att det omöjliggör transfereringar till Kuba. [Samma sak har drabbat pengar insamlade av Svensk-Kubanska Föreningen, som först efter stora svårigheter och lång tidsfördröjning lyckats överföra medlen.] I juni 2017 visade det sig att lärplattformen Future Learn, som drivs av offentliga brittiska Open University, blockerat deltagare från Sociedad Cubana de Anestesiologia y Reanmiacion, utifrån att Kuba finns med på länder som USA har sanktioner emot.
Kubas paraolympier har inte tillgång till den utrustning som används vid internationella tävlingar eftersom många av dessa har sitt ursprung i USA. Det gör att de kubanska paraolympierna tävlar under sämre förutsättningar än tävlande från andra länder.
Listan ovan är bara ett explock av den grymma blockadens effekter på kubanernas liv. Världens längsta och hårdaste blockad, som är i strid mot internationell rätt och i strid med uppfattningen hos den överväldigande delen av det internationella samfundet, måste hävas!

Liberacion 180831