Det sjukliga hatet mot Kuba

Illustration: Linnaea Mallette (CC-0)

Artikeln är lika aktuell nu som när den skrevs för en tid sedan. Bara siffrorna har blivit än mer slående. 

USA:s sjukliga hat mot Kuba

Vem som helst i världen som tittar på de många lagar USA infört för att straffa Kuba, oavsett vilken ideologi man må ha, kan se att hatet mot revolutionen är sjuklig. Det finns inga liknande exempel i världshistorien.

60 år av ett obarmhärtigt ekonomiskt, kommersiellt och biologiskt krig mot ett helt folk, med den grymma avsikten att döda det genom svält och sjukdomar. Det är en politik som fördöms av så gått som alla länder som finns representerade i FN. Men jänkarna, med detta sjukliga hat, visar en avsaknad av humanitet för att Kuba inte knäfaller inför deras krav och påtryckningar.

Mitt under Covid-19 pandemin skärper jänkarna sin blockad med tanken att det är rätt tillfälle för att tusentals kubaner ska dö, deras fattigdom öka och att det i sin tur ska framkalla folkliga protester.

Blinda på grund av sin fientlighet mot den socialistiska revolutionen tar de inte notis om den kubanska regeringens åtgärder för befolkningens bästa, med ett stabilt hälsovårdssystem som gratis garanterar tillgång för alla medborgare.

Parallellt med detta, i enlighet med Kubas traditionella solidaritet, stöder det andra länder som behöver kubanska läkare och sjuksköterskor. Det är något som USA försökt smutskasta genom mediekampanjer, också med det uttalade syftet att hindra Kuba från att få inkomster. Medan USA låtsas vara bekymrade över den betalning som de kubanska experterna får, ett påhitt som de använder för att försöka dölja att de vill strypa Kubas ekonomi.

När Jair Bolsonaro tillträdde som Brasiliens president, agerade denne under påtryckningar från Washington, aggressivt mot de kubanska läkarnas närvaro. Han följdes i spåren av den ecuadorianske förrädaren Lenin Morena och kuppmakarna i Bolivia. Nu betalar folken i deras länder beslutet genom tusentals smittade och döda i Covid-19 och med kollapsande hälsovårdssystem.

Trots dessa kampanjer och påtryckningar från USA har ett 40-tal nationer bett om kubansk hjälp med medicinsk personal för att möta pandemin och ta hand om de tusentals sjuka som passerat gränsen för vad länderna kan hantera. Det var något oväntat för jänkarna som blev förbryllade: de svarade med fientlighet för att på nytt försöka smutskasta de kubanska specialisternas humanitära arbete.

USA har en alarmerande situation av döda och sjuka i Covid. Det, på grund av sin vanliga självgodhet, inte gav pandemin tillräcklig betydelse. Deras sjukhus bryter samman, de har inte kapacitet att ta emot alla, inte ens för att förvara kropparna och begrava de döda. I stället har de öppnat massgravar.

Inför detta trista panorama tänker de bara på pengar, företagens vinster, börsvärdet. Inte att söka lösningar för att undvika fler smittade och döda.

Men de förlorar ingen tid med att sprida sitt gift mot Kuba, vilket visas av uttalanden på sociala medier, USA:s ambassad i Havanna som utan nåd attackerar ett möjligt deltagande av kubanska läkare i Argentina och andra länder. Med en äcklig lögn att ”exporten av dessa kränker internationella arbetsrättsnormer”.

Avsaknaden av skamkänsla och humanitära värden är vad jänkarna uppvisar när de försöker hindra hälsovårdsbistånd. Det som intresserar dem är att fortsätta strypningen av Kubas ekonomi. Om de verkligen hade varit intresserade av mänskliga rättigheter skulle de själva erbjuda samarbete, men då förmodligen kräva löner som inget land skulle kunna betala.

Det är allmänt känt att hälsovården i USA är en mycket lönsam affär. En diskbråcksoperation kostar runt 60 000 dollar, ett enkelt ultraljud av buken 900 dollar och en njurkolikskontroll 2 000 dollar.

USA:s diplomati, som säger sig vara ”bekymrad” över de kubanska läkarnas rättigheter, verkar vara obekymrade över de 28 miljoner av deras egna landsmän som saknar sjukvårdsförsäkring på grund av penningbrist, eller de 46 miljoner som lever i extrem fattigdom. Allt enligt officiella siffror. Dessa som inte åker till sjukhus när de har symtom på att vara smittade, då de saknar medel för att betala de 34 000 dollar i genomsnitt som en sjukhusbehandling kostar i världens största ekonomi.

Var finns USA diplomatiska ”humanism” när det inte bryr sig om smittan som uppstått bland dess egna soldater och sjömän i flottan, vilket visas av skandalen på det atomdrivna hangarfartyget USS Theodore Roosvelt, med 150 sjuka i Covid, som Pentagon vägrade att evakuera.

USA är det land som är mest påverkat av Covid med ca 900 000 smittade och nära 55 000 döda, något som dess diplomati ignorerar. Det är ett bevis på att för de styrande är människoliv mindre viktigt än de mediala korstågen mot Kuba.

Realiteten gör sig påmind och skillnaden mot vad det säger och vad det gör visar sig. Medan USA skickar trupper och marinfartyg för att kriga i länder tusentals mil från sitt territorium, skickar Kuba sina läkare för att rädda liv. Utan att fråga efter pengar. Det är något som de som bara tänker på sina vinster inte kan förstå.

Razones de Cuba 200429

El odio de los yanquis contra Cuba es enfermizo

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72