”Ett litet steg i rätt riktning”

”Ett litet steg i rätt riktning”

USA har tillkännagivit några ändringar i sin Kubapolitik. Det rör sig om smärre åtgärder som att börja uppfylla de gällande avtal som finns om visumutfärdanden och som USA inte följt på flera år; det handlar om lättnader för Kubaamerikaner i sina kontakter med familj i Kuba; det handlar om familjeåterförening. Alltså sådant som stora delar av också exilkubanerna ställer sig bakom. Men trots allt, ett myrsteg i rätt riktning och i den riktning som Biden lovade i sin valkampanj och som han hittills inte alls följt. Det har också att göra med det Amerikanska Toppmötet inom kort, där USA utsätts för påtryckningar från övriga Latinamerika om en förändrad politik mot Kuba, Venezuela och Nicaragua. 

Medan USA skickar pengar till Centralamerika med syftet att hindra/ minska emigrationen, tillämpar stormakten rakt motsatt politik mot Kuba: att pressa det maximalt. Vilket oundvikligen leder till ökad emigration. 

Uttalande från Kubas UD:

Idag tillkännagav USA flera åtgärder som är positiva men har mycket liten verkan, med bäring på Kuba vad gäller visum, reglerad migration, flyg till kubanska provinser, penningförsändelser och justeringar i reglerna vad gäller transaktioner till den icke-statliga sektorn i Kuba.

Några av dessa åtgärder kan kopplas till löften som president Biden gav under sin valkampanj 2020 som skulle lätta på de inhumana beslut som Trumpadministrationen införd, som skärpte blockaden till en nivå inte tidigare skådad och ökade ”den maximala pressen-politiken”, en politik som tillämpats mot vårt land sedan dess.

Dessa tillkännagivanden mildrar inte på något sätt blockaden eller de viktigaste åtgärderna av den ekonomiska belägringen. Kvar finns t.ex. listan över kubanska institutioner som är utsatta för straffåtgärder, inte heller eliminerar de reserestriktionerna för USA-medborgare.

De annullerar inte det godtyckliga och lögnaktiga inkluderandet av Kuba på USA:s UD:s lista över länder som påstås stödja terrorism, vilket är en av de största svårigheterna Kuba har att bemöta i sina kommersiella och finansiella transaktioner i många delar av världen.

Trots det är detta begränsade steg i rätt riktning, ett svar på fördömanden av det kubanska folket och deras regering. Det är också ett svar på krav från samhället i USA och kubaner som bor där. Det har varit ett krav från de Karibiska och Latinamerikanska Staternas Union (CELAC) och från så gott som alla medlemmar i FN, uttryckt i det överväldigande antalet röster mot blockaden. Detta är rättvisa krav som USA:s regering ignorerat till ett väldigt högt pris för vårt folk.

Sedan 2019 har blockaden skärpts extremt och på ett opportunistiskt sätt utnyttjat pandemin, den internationella krisen och den följande ekonomiska depressionen. Det är ingen överdrift att säga att konsekvenserna av denna belägring är förödande. Ökningen av emigrationen är ett bevis på det.

När USA tar dessa steg använder det ett öppet fientligt språk, tillsammans med de vanliga lögnerna och nya bedrägerier som kommit på modet de senaste moderna. Det visar att varken USA:s målsättningar gentemot Kuba eller dess viktigaste verktyg för att uppnå dessa ändrats.

För att förstå hur mycket dessa tillkännagivanden från USA verkligen innebär kräver att man inväntar att bestämmelserna officiellt publiceras.

Kubas regering upprepar sin beredskap att etablera en respektfull dialog, på jämställd basis, med USA:s regering, baserat på FN-stadgan utan någon inblandning i ländernas interna affärer och med full respekt för deras oberoende och suveränitet.

Declaration of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cuba, 220516

”Detta är en utrikespolitisk åtgärd som är en följd av det regionala trycket på det ’Amerikanska Toppmötet’ i början på juni. USA ger inte bort någonting. Vårt folk förtjänar att blockaden hävs.” Kommentar av kubanske bloggaren El Necio.

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72