För fred i Colombia

Verk av konstnären Oscar González.

Uttalande av Kubas utrikesdepartement

Den 17 januari sprängdes en bilbomb mot poliskadettskolan General Francisco de Paula Santander, som resulterade i 21 döda och 68 skadade.

Med anledning av detta skickade Kubas president Miguel Díaz-Canel Bermúdez ett budskap till Colombias president Iván Duque Márquez, med våra kondoleanser till regeringen och folket i Colombia, i synnerhet till de anhöriga till offren för attacken, och bekräftade att Kuba förkastar och fördömer terrorism i alla dess former. Utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla skickade ett liknande meddelande genom sitt officiella Twitter-konto och utrikesdepartementet publicerade även ett pressmeddelande.

Fredagen den ​​18 januari offentliggjorde Colombias president Iván Duque Márquez sitt beslut att avsluta fredssamtalen mellan den colombianska regeringen och Nationella Befrielsearmén (ELN), som som pågick i Havanna, Kuba, genom att aktivera häktningsordern mot medlemmarna i gerillans förhandlingsdelegation, vilket gör det omöjligt att genomföra några fredsförhandlingar.

Då fredssamtalen avbröts är det korrekta tillvägagångssättet att tillämpa det som kallats ”Protokoll i händelse av avbrott i fredsförhandlingsdialogen mellan Colombias regering och ELN”, som fastslår att ”om fredssamtalen bryts, har länderna och parterna 15 dagar på sig från tillkännagivandet för att planera och konkretisera ELN-delegationens återvändande till Colombia”.

I detta sammanhang vädjar Kubas utrikesdepartement till Colombias regering och ELN, att vidta lämpliga åtgärder för att tillämpa ”förfarande vid återvändande av ELNs delegation” i överensstämmelse med nämnda protokoll.

Kubas utrikesdepartement informerar att, i linje med vårt ansvar som alternativt säte och garant för denna fredsprocess, skickades en verbalnot till Colombias utrikesdepartement och påminde om de åtaganden som gjorts av regeringen i Colombia och ELN, och skickade en kopia av nämnda verbalnot till övriga garantiländer.

Kuba har uppfyllt de skyldigheter som åligger det som garant och alternativt säte för fredssamtalen mellan den colombianska regeringen och ELN, på begäran av båda parter. Kuba åtog sig detta ansvar som ett tecken på god vilja för att denna process inte ska misslyckas, i överenstämmelse med Proklamationen av Latinamerika och Karibien som en Fredszon, undertecknad av stats- och regeringscheferna i vår region.

Kubas utrikesdepartement vill informera att närvaron av ELNs delegation i vårt land, liksom genomförandet av två rundor av fredssamtalen mellan Colombias regering och ELN, är resultatet av en formell begäran från båda parter och som ingår i ”Avtal om dialoger för fred i Colombia mellan den nationella regeringen och Nationella Befrielsearmén”, undertecknad i Caracas den 30 mars 2016, av parterna och de sex garantiländerna.

I detta avtal fastslås att: ”Samtalen kommer att hållas i Ecuador, Venezuela, Chile, Brasilien och Kuba. Dessa länder, tillsammans med Norge, kommer att vara garantiländer”, med vilket vårt land beviljades kategorin garantiland och alternativt säte i fredsförhandlingsprocessen.

Från 7 februari 2017 till april 2018 hölls fredssamtalen i Republiken Ecuador. Men den 4 maj 2018 mottog Kuba en gemensam begäran från den colombianska regeringen och ELN att ”i avsikt att omedelbart återuppta dialogen, ber vi Republiken Kuba vara säte för det som återstår av denna femte runda”. I samma meddelande anger båda parter att ”vi är villiga att resa snarast möjligt. I princip har vi planerat att återuppta samtalen, i närvaro av garantiländerna, den 8 maj”. Kuba svarade snabbt, och dialogen återupptogs den 10 maj samma år.

Sedan dess har ELNs fredsdelegation befunnit sig på ön, varför president Duques regering, enligt pressrapporter, beslutade den 21 november 2018 att fortsatt upphäva häktningsordern mot de tio som befann sig på Kuba, i avvaktan på att man skulle återuppta förhandlingarna, som bröts den 19 januari.

Kubas myndigheter ställde uttryckligen som villkor för ELN-delegationen att det enda och exklusiva syftet med deras närvaro på Kuba är att förhandla om fred i Colombia. Detta bekräftades av Pablo Beltrán, chef för ELNs fredsdelegation på Kuba, i intervjuer med pressen i Havanna den 22 januari.

Utrikesdepartementet upprepar att Kuba aldrig har tillåtit eller kommer att tillåta att vårt territorium användas för att organisera terroristhandlingar mot någon stat, och bekräftar Kubas historiska position mot terrorism och mot krig, för att försvara fred, med den moral det medför att ha varit offer för årtionden av statsterrorism.

Vårt land har varit inblandat i denna process med den strängaste respekten för samtycke och specifika avtal som uppnåtts mellan Colombias regering och ELN, baserat på officiella önskemål från de båda parterna. Vi har helt i enlighet med vår status som garant och alternativt säte agerat opartiskt, ansvarsfullt, professionellt och med diskretion, till förmån för en politisk lösning på konflikten i Colombia, för att uppnå den fred dess folk längtar efter.

Havanna, 25 januari 2019

En defensa de la paz en Colombia