Göteborg, 4:e Långgatan 8B, 11 mars kl.09. Nationellt Årsmöte

Alla medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningen är välkomna till vårt

Nationella Årsmöte

En trevlig och viktig samling i vår årliga verksamhet

Förutom årsmötesförhandlingar och genomgång av verksamheten under 2022 samt planerna för 2023 kommer gäster från Kuba att tala. 

Lördagen den 11 mars med start kl 09.00, Fjärde Långgatan 8B

Föranmälan till årsmötet är obligatorisk och görs till kansliet senast 9 mars till info@svensk-kubanska.se 

För lunch och middag krävs anmälan senast 1 mars till svensk.kubanska.goteborg@gmail.com (ange ev. allergier och vegetariskt). Matkuponger finns för frukost 50kr, lunch 100kr, middag 100kr.

Efter årsmötet, med start kl.18, årsmötesfest på samma ställe. Se separat annons!

Välkomna!