Juan Guaidó ska återupprätta förbindelser med Israel

I ett tal till sina följare sa Guaidó att han för samtal med Israel om att återupprätta diplomatiska förbindelser. Med Chávez bröt Venezuela förbindelserna med Israel och upprättade med Palestina. Guaidó tänkte placera den nya venezolanska ambassaden i Jerusalem.

Guaidó sa också att den 23 februari skulle USAs humanitära bistånd nå Venezuela. Kritiker har fördömt USA för att med ”bistånd” undergräva Maduro och samla stöd för Guaidó. Och Röda Korset och FN tillhåller USA att inte sända bistånd till Venezuela utan den sittande presidentens godkännande. FN framhåller att ”Humanitärt bistånd inte får ha politiskt, militärt eller andra syften.”

Guaidó twittrade ett foto på sig själv omgiven av pillerburkar och sa att näringskomplement förts in i Venezuela, men oklart varifrån.

Democracy Now 2019-02-13

Översättning Eva Björklund