Kandidaterna är det kubanska folket

Det är mycket av Kuba i vart och ett av ansiktena på kandidaterna som nominerades i söndags, men än mer vad de representerar som helhet, det kubanska folket.

Delegater från Kommunfullmäktige, som nominerats och valts av medborgarna i direkta och hemliga val, liksom kandidaterna de godkände 21 januari och som det ska röstas om vid valurnorna 11 mars, visar Kubas mångsidighet av män och kvinnor från alla livets områden, sociala, ekonomiska, etniska och åldersmässigt.

De delar viktiga principer som sticker ut bland alla olikheter. Det understryker bygget av vårt sociala projekt med ett ideal av rättvisa och demokrati som sätter människan i centrum av samhället.

Det som lett fram till 605 kandidater till Nationalförsamlingen och 1 265 till Provinsförsamlingarna har föregåtts av nomineringar i lokala valkommittéer och 970 möten bland de olika massorganisationerna.

Valprocessens nästa steg börjar nu och pågår fram till 10 mars. Under denna tid besöker kandidaterna skolor, arbetsplatser och bostadsområden för att möta folk och försäkra sig om att deras arbete ska svara mot folkets önskemål.

Granma 180122