”Kommittéerna för Revolutionens Försvar” fyller 60!

”Kommittéerna för Revolutionens Försvar” fyller 60!

Vi gratulerar Kubas Kommittéer för Revolutionens Försvar, CDR, som firar sin 60-årsdag idag.

Från början skapades kommittéerna för att bemöta sprängningar och attacker mot de ungdomar som arbetade med alfabetisering. Likaså var kommittéerna viktiga för att förhindra sabotage från Batistatrogna styrkor. Batista var den diktator som revolutionen störtade 1959.

Idag spelar kommittéerna en annan roll i samhället. De organiserar grannskapets bloddonationer, de arbetar med återvinning och hälsokampanjer t.ex. för att utrota myggor som överför sjukdomar. De är också engagerade i renhållning och ordnar fester. De koordinerar de grannskapsmöten som väljer lokala representanter och håller i de rådslag som hålls inför alla viktigare beslut. Det senaste större sådant rådslag var diskussionerna om den nya grundlagen.

Inför den ekonomiska kris som Kuba genomlever, på grund av pandemin och den allt hårdare blockaden, har CDR-kommittéerna tagit initiativ för att uppmuntra folk att använda sina trädgårdar och andra lediga utrymmen för att odla grönsaker och hjälpa till med landets livsmedelsförsörjning.

En av de fem kubanska hjältarna, Gerardo Hernández Nordelo, har nyligen blivit CDR-kommittéernas nationelle koordinator. Han försmäktade närmare 17 år i USA:s fängelsesystem, utsatt för psykisk tortyr, isolering och i avsaknad av rätten till besök. Men han, lika lite som de andra fyra, vek de ner sig. Samtliga frigavs i samband med att Kuba i utbyte släppte några USA-spioner 2014 och att relationerna mellan länderna tinades upp under Obamas sista år.

CDR-kommittéerna har varit effektiva och därför hett hatade av revolutionens fiender.

CSC 200928

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72