Konferens om droger avslutad i Colombia

Latinamerikanska och karibiska konferensen om droger avslutas

Latinamerikanska och karibiska konferensen om droger, ”För liv, fred och utveckling” avslutades i Cali den 9 september 2023 av av Colombias president Gustavo Petro Urrego och Mexikos president Andrés Manuel López Obrador, med ett dokument i 17 punkter.

Sammanfattningsvis erkände konferensen värdet av internationella konventioner om narkotika och avtalen från de senaste mötena analyserades för att se hur de kan anpassas till de nya prioriteringarna. Man upprepade behovet av att motverka de huvudsakliga strukturella orsakerna till ojämlikhet, fattigdom, brist på möjligheter och våld.

Med tonvikt på de mest utsatta måste man prioritera hållbara och livskraftiga projekt i enlighet med förutsättningarna i varje land, stärka det sociala skyddet, men framför allt få till en övergång till laglig verksamhet, utan att avsäga sig kampen mot narotikahandeln.

En ny politik måste till för att minska efterfrågan på narkotika medelst förebyggande och med uppmärksamhet på mental hälsa, missbruk, rehabilitering, och framför allt med utbildningsprogram för ungdomar.  Kopplingen måste brytas mellan narkotikahandel, organiserad brottslighet och särskilt handeln med skjutvapen, samt illegal avverkning, människohandel, penningtvätt och korruption.

Alla länder i regionen bör ingå i en arbetsgrupp för uppföljning så att arbetet anpassas till varje lands förutsättningar, för att ta itu med världens narkotikaproblem på basis av detta dokument och skapa en latinamerikansk anti-narkotikaallians, som föreslagits av Bolivia.

Det handlar om att ta med sig denna grupps reflektioner och komma till det internationella narkotikatoppmötet 2025 med en gemensam vision.

Källa: Pressmeddelande från Colombias regering 230909 / cv

Concluye Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas…