Kongressledamöter i USA vill lätta på blockaden

Det är bara att byta "Obama" mot "Biden"i teckningen

114 kongressledamöter uppmanar till lättnader i blockaden

114 ledamöter i USA:s kongress uppmanar till omedelbara åtgärder för att lätta på trycket mot Kuba.

I ett brev till Biden/ Harrisadministrationen uppmanar de USA att häva lagar som hindrar livsmedel, medicin och annan humanitär assistans från att nå det kubanska folket; att avskaffa alla restriktioner på penningförsändelser till familjemedlemmar; att åter bemanna USA:s ambassad i Havanna och återuppta konsulära tjänster.

Dessutom ber de president Biden att avskaffa de åtgärder som Trumpadministrationen vidtog för att begränsa möjligheterna till att resa till Kuba då det gör det svårare för kuba-amerikaner att besöka släkt på ön. Åtgärderna begränsar också ömsesidig dialog mellan USA och det kubanska folket, som gynnar bägge parter. Kongressledamöterna vädjar att administrationen tar bort Kuba från USA:s lista över länder som stöder terrorism, eftersom det utgör ytterligare ett hinder på vägen till bättre relationer och skapar svårigheter för att köpa och ta emot humanitära varor.

[Nu är det knappast troligt att Bidenadministrationen går kongressledamöterna till mötes. USA:s Kubapolitik behärskas av den kapitalstarka Miamimaffian. Den levererar rösterna i Florida till sin utvalda kandidat och det är från dessa Biden söker stöd. Den som får flest röster i Florida får ALLA elektorsröster i delstaten. Ja, inte ens flest röster behövs. När Bush vann Florida i valet 2000 hade han färre röster än Al Gore. Men Bush´s brorsa var guvernör och Floridas högsta domstol bestämde att man skulle sluta räkna.]

Center for Democracy in the Americas 211214

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

VI HAR NU NÅTT MÅLET PÅ 1 MILJON!

NU GÄLLER DET: HUR MYCKET KAN VI ÖVERTRÄFFA FRAM TILL NYÅR?

Kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba!”, är ett stöd till Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä genom svält och desperation.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0