Kuba: ”Det har inte lyckats, det lyckas inte och det kommer aldrig att lyckas”

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez

Kubas utrikesminister om kampanjen mot landet: ”Det har inte lyckats, det lyckas inte och det kommer aldrig att lyckas”.

Utdrag ur Bruno Rodriguez´ tal:

Inför 15 november har en mäktig propagandamaskin släppts loss med syftet att visa upp en virtuell verklighet för världen som inte har med det verkliga livet att göra.

I centrum finns USA:s regering som vill visa upp Kuba som en havererad stat, desperat och galen.

Det handlar om en undergrävande operation, utformad av Washington, vars finansiella och materiella resurser ställs till förfogande för agenter som finns i USA och i Kuba. De använder sig av praktik och handlingar som under senare år karaktäriserat det förgiftade politiska klimatet i USA.

Sedan demonstrationerna utlystes 22 september har kongressledamöter i USA och talespersoner för Vita Huset uttalat sig 29 gånger till stöd för de planerade aktionerna.

För att uppfylla sina fundamentala åtaganden kan Kubas regering inte tillåta att USA organiserar och främjar provokationer av detta slag. Vi har sagt detta klart och tydligt till USA:s regering, såväl offentligt som via officiella kanaler.

För bara några veckor sedan avslöjades den finansiering som USA, via USAID, ger till 12 organisationer som verkar i Florida, Washington och Madrid. Dessa utgör en del av den anti-kubanska affärsverksamheten [genom vilken tusentals personer lever på anti-kubansk propaganda, finansierad av framförallt USA]. Denna finansiering på 6 669 000 dollar är bara en liten del av alla de pengar som USA:s regering satsar på denna verksamhet.

Det finns ingen rätt, varken internationellt eller i kubansk lagstiftning, som ger rätt till USA:s vana att finansiera aktioner mot ett lands grundlagsbeslutade ordning eller deras rätt till lugn och fred.

Det är betecknande att för att ta fokus från det förutsägbara fiaskot i försöken att mobilisera kubanerna mot sin regering, så försöker de nu få till aktioner i andra delar av världen. Det riktas hot mot kubanska ambassader. De kommer inte från stora eller representativa grupper. En enda individ attackerade Kubas ambassad i centrala Washington 30 april 2020 med automatvapen.

Enbart under pandemin har ytterligare 60 sanktionsåtgärder vidtagits av USA mot Kuba. De ökar blockadens folkmordskaraktär och dess extraterritoriella räckvidd.

Kuba har rätt att försvara sig mot USA:s aggression. Kuba har en skyldighet att skydda freden, stabiliteten och lugnet, något som USA vill sabotera.

Jag vill meddela att privata grupper som etablerat sig på Facebook genomför aktiviteter som bryter mot kubanska lagar, men de bryter också mot de regler som Facebook själva satt upp. De försöker framställa sig som att de har stöd från stora människomassor i Kuba, fastän de i själva verket befinner sig utanför vårt land. Kuba kan vidta rättsliga åtgärder mot Facebook för dess aktioner riktade mot Kuba.

Vi är säkra på att den övervägande delen av det internationella samfundet stöder Kubas rätt att lösa sina problem i fred; att övervinna de ekonomiska utmaningar och problem som försvårar det dagliga livet för kubanska familjer. Det utan inblandning och aggression utifrån. Vi genomför de ekonomiska förändringar som vi beslutat om för att ta tillvara när landet nu öppnar sig efter att ha tagit sig igenom den värsta perioden av pandemin.

USA:s politik mot Kuba är dömt att misslyckas. De behöver vakna från denna dröm. Det kommer inte att hända. Det har inte lyckats, det lyckas inte och det kommer aldrig att lyckas.

Havanna 211109 (Översättning: Z.Tiroler)

https://bit.ly/3jZJAaH

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0