Kuba firar 1:a Maj!

Från firandet av 1a maj 2023, Havanna. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Kuba firar 1:a Maj!

Hela Kuba kommer återigen att fira första maj. Tusentals arbetare över hela landet kommer att högtidlighålla detta viktiga datum för världsproletariatet. Enligt Ulises Guilarte de Nacimiento, generalsekreterare för fackföreningarna Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ”bekräftar kubanerna sin enighet kring revolutionen på ett massivt, färgstarkt och folkligt sätt”.

”Det viktigaste och mest strategiska för de kubanska arbetarna är att konsolidera produktions- och utvecklingsprogrammen i vår ekonomi. Det är därför vi har deltagit i mobiliseringar för frivilligt arbete, vi har genomfört aktiviteter relaterade till jordbruksindustrin för sockerrör och andra grödor, och vi har gett stöd till hamnarbetare för att hjälpa till att lossa ankomsten av produkter relaterade till den grundläggande familjekorgen”.

Han lyfte också fram underhållsarbete och investeringar, som t.ex. installationen av nya solcellsparker i olika delar av landet.

CTC:s generalsekreterare medgav att det proletära firandet äger rum under en besvärlig ekonomisk situation, ”som kännetecknas av en begränsad utveckling av den kubanska ekonomin, vilket återspeglas i en stark begränsning av försörjningsnivåerna för befolkningen. Till detta kommer den ökande inflationen, som har försämrat lönernas köpkraft. Från fackföreningsrörelsens sida har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt denna situation vars främsta orsak är intensifieringen av den blockad som USA:s regering ensidigt infört mot vårt land”.

Han sa också att den låga ekonomiska avkastningen dessutom beror på ”våra egna brister, den tröghet som fortfarande råder i den administrativa ledningen och bristen på initiativ när det gäller att integrera de befogenheter som olika ekonomiska instanser har fått”.

I sitt inlägg i radio- och TV-programmet fördömde han Kubas upptagande på USA:s  lista över ”sponsorer av terrorism”, vilket ”begränsar utländska investeringars närvaro i vårt land och hindrar de finansiella flöden som skulle göra det möjligt för oss att etablera en fri och smidig bilateral handel”.

Guilarte de Nacimiento uttryckte sin solidaritet med fackföreningsrörelserna och de arbetstagare som drabbats av kapitalismens kris och den nyliberala politiken runt om i världen. ”Vi uttrycker vår solidaritet med de amerikanska universitetsstudenter som har utsatts för förtryck i dagarna för att de helt enkelt har bett sin regering att inte stödja de brott som begås av den sionistiska regeringen i Israel på Gazaremsan”, sade han.

Fackföreningsledaren tog upp kritik från medlemmarna: ”Vi är medvetna om den kritik vi får om våra medlemmars fackliga arbete, där arbetstagarna inte alltid får gehör för sina krav tack vare den fackliga ledningen. Vi inser att detta inte beror på att det saknas rättsliga bestämmelser som stöder vårt arbete, utan på att det på vissa håll saknas utbildning, att det finns nya kadrer och att det på andra håll saknas kvalificerade kadrer.”

I en kommentar till de aktiviteter som kommer att äga rum denna första maj påpekade han att ”det kommer att bli ett massivt, folkligt firande, fullt av entusiasm och färger, där vi kommer att inta torgen och avenyerna i de flesta provinserna.

När det gäller Havanna förklarade han att manifestationen kommer att äga rum i de fem kommuner som ligger i närheten av den antiimperialistiska tribunen ”José Martí”. ”Men det kommer att hållas firanden i alla landets kommuner.

Cubadebate 240501, nedkortat (ZT)

Toda Cuba en Primero de Mayo

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!