Kuba förkastar USA:s rapport om mänskliga rättigheter

Kubas vice utrikesminister Carlos Fernández de Cossío. Foto: cubaminrex

Kuba förkastar USA:s rapport om mänskliga rättigheter

I måndags kallades USA:s representant i Kuba, Timothy Zuniga-Brown, upp till kubanska UD. Här framfördes ett avvisande av de lögner och politiserade påståenden om Kuba som finns i USA:s UD:s rapport om mänskliga rättigheter 2020.  

Kuba kritiserade att USA:s regering försöker profitera på ett så viktigt ämne som mänskliga rättigheter i sin aggressiva politik mot länder som inte underkastar sig stormakten, utan försvarar sin självständighet och folkens beslutanderätt.

Här underströks att USA:s rapport är godtycklig och ensidig och utmärks av påståenden och anklagelser som saknar verklighetsförankring. [diplomatspråk för att USA blåljuger].

Rapporten upprepar det förtal som politiska extremistgrupper i USA formulerat under åratal som förevändning för fientliga aktioner och ekonomiska tvångsåtgärder med syfte att skada det kubanska folkets levnadsstandard och straffa det för dess stöd till landets politiska, ekonomiska och sociala system. Ett system som landet valt fritt och suveränt.

Den kubanska representanten tog också upp de flagranta och systematiska brott mot mänskliga rättigheter som begås i USA av landets regering. Brott som är väl kända och dokumenterade. Det gäller rasism, främlingsfientlighet, polisbrutalitet, tortyr av fångar och långvariga fängslanden, användning av hemliga fängelser, antisemitism, maccarthyism och andra former av religiös eller ideologisk intolerans. Till detta kommer utomrättsliga avrättningar i olika delar av världen och godtyckliga anhållanden av oskyldiga under lång tid.

Diplomaten underströk den prestige som Kuba har internationellt vad gäller mänskliga rättigheter. Det som en följd av de resultat landet uppnått i främjandet och skyddet av dessa rättigheter; som en följd av sitt internationella samarbete och med olika FN-organ. Samarbete som baseras på universalitet, frånvaro av diskriminering och solidariskt stöd till andra utvecklingsländer för att skydda folkens mänskliga rättigheter.

Kuba har nyligen valts in som medlem i FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter för perioden 2021 – 2023. Landet är undertecknare av 44 av de 61 internationella fördrag som finns kring mänskliga rättigheter. Kuba uppmanar USA:s regering att upphöra med sin förtalskampanj mot Kuba och upphör med detta och andra ensidiga aktioner.

Cubadebate 210405

Cuba califica de engañoso y politizado el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)