Kuba prioriterar förnybar energi

Invigningen av mässan för förnybar energi i Havanna. Foto: Omara García/ ACN

Kuba prioriterar förnybar energi

Att bygga en välmående och hållbar socialism är inte möjligt utan att ta hänsyn till frågan om energi, sa i onsdags Kubas vice-premiärminister Ramiro Valdés Menéndez.

Det handlar om en fråga med stor aktualitet och något som är nödvändigt i tider när världen möter krisen på grund av klimatförändringar, sa Valdés vid invigningen av II Mässan för Förnybar Energi, som äger rum fram till fredag i Havanna i Pabexpo och i vilket fler än 30 länder deltar.

Ministern framhöll att för Kuba är det viktigt att garantera befolkningen tillgång till ren energi, i överensstämmelse med Målen för Hållbar Utveckling, något som landets ledning prioriterar. Han påpekade att förnybar energi fortfarande står för en liten del av landets energiförsörjning och betonade vikten av att främja och öka användning av den. Han försäkrade att det arbetas intensivt på att uppnå en total omvandling av landets energiförsörjning till förnybara och alternativa energikällor som garanterar energioberoende från andra källor.

Förändringen bör göras på ett säkert och miljövänligt sätt och han framhöll vissa framsteg, som utnyttjande av el-fordon och introducerande av hushållsapparater med låg energiförbrukning.

Ministern framhöll att dessa framsteg är viktiga då de betyder minskade utsläpp av koldioxid och ersättning av fossila bränslen. Han betonade också vikten av energimässan för att få utländska investeringar inom energisektorn trots de begränsningar som USA:s blockad innebär. Men blockaden kan inte hindra den kubanska regeringens vilja att skapa samarbeten och stärka utbildning.

Den II mässan för förnybar energi, 22 till 24 juni, har medverkande från fler än 30 länder, universitet och företag som ägnar sig åt effektiv användning av förnybara energikällor.

Cubadebate 220622

Prioriza Cuba desarrollo energético con fuentes renovables

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72