Kuba, USA och mänskliga rättigheter

Idag, på internationella människorättsdagen, attackeras Kuba av olika regeringar och NGO:er, beroende av USA och andra västländer. Vi publicerar ett uttalande från solidaritetsorganisationer i USA, som visar vad det gäller. 

Saknas mänskliga rättigheter i Kuba?

Nätverket i USA för solidaritet med Kuba, NNOC, fördömer kategoriskt och vederlägger energiskt det senaste uttalandet från USA:s UD om gripandet av en medlem i ”San Isidrorörelsen”.

USA påstår falskeligen att denne individ attackerades för att han utövade sin yttranderätthet. Ännu mer cyniskt är det när USA säger sig solidarisera sig med Kubas folk och kräver att deras mänskliga rättigheter respekteras.

Detta är samma USA som ägnar sig åt att uppmuntra, finansiera och främja ”dissidenter” i Kuba, blanda sig i landets interna angelägenheter och använder USA-ambassaden i Havannas resurser för att ge materiella förmåner till individer och grupper som används för att skapa socialt missnöje.

Detta skamliga användande av ”mänskliga rättigheter” från ett land som spenderar miljontals dollar för att vägra kubanerna de mest elementära av mänskliga rättigheter: rätten till ett värdigt liv, rätten till hälsovård och utbildning, till kultur, till självständighet och möjlighet för ett folk att själva bestämma över sitt öde i enlighet med sina principer och i enlighet med rätten till självbestämmande.

Denna protest är svar på en arrestering av en individ i Kuba, en arrestering som följer landets lagar. Jämför det med hur polisen i USA agerar, som resulterat i George Floyds och ett oräkneligt antal andra offers död. Offer för utomrättsliga åtgärder. Jämför antalet fängslade i USA med antalet i Kuba i förhållande till befolkningen. Inte bara i jämförelse med Kuba, utan med vilket land som helst i världen. USA har inte någon som helst auktoritet för att hötta med pekfingret och hävda någon moralisk överlägsenhet vad gäller mänskliga rättigheter.

Vi är övertygade om att världen ser detta cyniska agerande från USA som vad det verkligen är: fortsättning på en politik för att undergräva republiken Kubas suveränitet genom en inhuman blockad med syfte att strypa ekonomin och förvärra hela befolkningens lidande.

Världen kan se och genomskåda USA:s hyckleri som är väl dokumenterad under historiens gång. Det består av att attackera sina egna medborgare när de deltar i fredliga protester mot krig, rasism, segregation, fattigdom och för invandrares rättigheter.  Världen är inte blind. Den samarbetar med Kuba i viktiga vetenskapliga undersökningar och accepterar den generösa tillgång som Kuba ger till sina omfattande medicinska erfarenheter. Kubanska hälsovårdsarbetare, läkare, sjuksköterskor och specialister samarbetar i 39 länder i kampen mot Covid-19.

Tusentals personer och organisationer stöder den internationella kampanjen för att tilldela Nobels Fredspris 2021 till de kubanska medicinska brigaderna Henry Reeve.

Medan övriga världen har glädje av tillfällen till kulturellt, vetenskapligt, idrottsligt och akademiskt utbyte med Kuba så nekar USA sitt folk den mänskliga rättigheten att ha utbyten med våra kubanska bröder.

USA fortsätter att med en fanatisk besatthet, som misslyckats i 60 år, arbeta för en regimförändring i Kuba. Det har varit USA:s politik ända sedan revolutionens seger 1959. Det oberoende av vilket parti som suttit i Vita Huset.

Vi uppmanar alla medlemmar i nätverket NNOC att de fortsätter att kräva ett slut på blockaden mot Kuba, att landets självständighet, landets regering och landets befolkning respekteras.

Red Nacional de Solidaridad con Cuba en EEUU

Copresidentes de la NNOC, Nalda Vigezzi, Alicia Jrapko, Cheryl LaBash, Gail Walker, Mimut Nuhu

Cubainformacion 201204

Los derechos humanos de San Isidro? Denuncia de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en EEUU

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72