Latinamerika och Karibien som en fredszon

Latinamerika och Karibien som en fredszon

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez upprepade idag öns åtagande att stödja fred, självständighet, rätten till självbestämmande och suveränitet för länderna i Latinamerika och Karibien.

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez. Foto: Granma

Den karibiska nationens utrikesminister påminde i sin redogörelse på X, att den 29 januari 2024 markerar ett decennium sedan undertecknandet av proklamationen av Latinamerika och Karibien som en fredszon, vilket skedde under det andra CELAC-toppmötet i Havanna 2014. (CELAC är Gemenskapen för Latinamerikas och Karibiens stater). 

Latinamerika och Karibien – en fredszon

Roberto Morales, organisationssekreterare för Kubas kommunistparti, betonade på samma sociala nätverk att initiativet från revolutionens ledare, general Raúl Castro, var grundläggande för denna historiska händelse.

Proklamationen av Latinamerika och Karibien som en fredszon undertecknades av stats- och regeringscheferna i CELAC, på toppmötet som ägde rum den 28 och 29 januari 2014 i Havanna, Kuba.

Med detta dokument åtog sig de 33 länderna ett permanent åtagande att lösa tvister på fredlig väg, i syfte att förhindra användning av våld eller hot om våld i regionen.

CELC självt, som inrättades den 23 februari 2010, styrs av principerna om dialog och politisk överenskommelse, som en mekanism för att arbeta på grundval av samförstånd och försvar av freden.

Proklamationen har ansetts vara ett av de mest avancerade avtalen inom regionalpolitiken, vilket gör den till en solid utgångspunkt för byggandet av en fredskultur som gemensamt konfronterar hegemonisk politik och aggressioner.

Det är ett verktyg för konfliktlösning, för att försvara våra folks suveränitet mot inblandning.

Det är också ett arv till kommande generationer, eftersom det innehåller den historiska viljan att identifiera regionen som fredens folk, som strävar mot gemensamma mål, med utgångspunkten enhet i mångfald.

Cubadebate 240129 (ZT)

Cuba ratifica su compromiso con la paz en América Latina y el Caribe

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72