Latinamerikanskt toppmöte i Honduras avslutat

Celacs möte i Honduras. Foto: Celac_Social

Latinamerikanskt toppmöte i Honduras avslutat

Celac Social Summit 2024 avslutade på lördagen sina sessioner i Tegucigalpa, Honduras huvudstad, med ett erkännande av de framgångar, gemensamma idéer och kontakter som etablerats under dessa dagar av samarbete.

[Celac är förkortning för ”Gemenskapen för Latinamerikas och Karibiens stater”, spanska: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, är ett regionalt samarbete som omfattar alla 33 länder i Amerika och Karibien, utom USA och Kanada, i syfte att öka handeln och annat samarbete i regionen.]

Överlämnandet av slutdeklarationen från Celac Social 2024 till Hector Zelaya, privatsekreterare för Honduras president Xiomara Castro, markerade slutet på det tre dagar långa mötet mellan ledare som präglats av intensivt arbete.

Det avslutande mötet var ett tillfälle att fundera över kampen och bekräfta engagemanget för social rättvisa och latinamerikansk enighet. Deltagarna krävde bland annat att Kuba skulle tas bort från listan över länder som USA påstår stöder terrorism. De krävde också att den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA har upprätthållit mot Kuba i mer än sex decennier skulle upphävas.

Vidare uttryckte deltagarna i evenemanget behovet av Celac som bland annat kan agera för att kräva att de ensidiga åtgärder som Washington och dess allierade har vidtagit mot länder som Venezuela och Nicaragua avbryts.

Forumdeltagarna stödde också en omfattande, regional strategi för att skapa egna agendor för folklig kommunikation och återvinna teknisk och digital suveränitet. Enligt dem måste folken samordna sig över hela kontinenten för att säkra den tekniska och kommunikativa suveräniteten och ansluta sig till det digitala territoriet genom en omfattande strategi för politisk och demokratisk kamp.

De framhöll vikten av att upprätta en kommunikations- och kulturpolitik som främjar samordningen av den kulturella idékampen genom de politiska och ideologiska utbildningsinstituten för alla de folkliga fronter och partier som ingår i Social Celac betonades.

I uttalandet från Celac Social uttrycktes stöd för det palestinska folket och ett starkt fördömande av folkmordet i Gazaremsan som orsakas av den israeliska militära attacken, som lett till att tusentals civila, varav de flesta barn, dödats. I uttalandet fördömdes alla typer av terrorism och FN uppmanades att genomföra säkerhetsrådets resolutioner för att uppnå ett definitivt eldupphör och få ett slut på tusentals människors lidande.

Telesur 240630 (ZT)

Celac Social concluye reunión celebrada en Honduras