Man med mask

Man med mask

Ill: okänd upphovsperson.

Har sökt på nätet, förekommer sedan minst 2010, men ingen signatur.