Matförsörjningen i Kuba

Marknad i Kuba. Foto: Privat, Mariafondsstipendiat

Matförsörjningen i Kuba

På kubansk TV diskuterades matsituationen i Kuba nyligen. Bland andra deltog landets president.

Kubas president Miguel Díaz-Canel pekade på den kubanska regeringens ansträngningar att leverera den reglerade matkorgen i början av varje månad.  Den kubanske presidenten gjorde dessa kommentarer under det andra avsnittet av den nya You-Tube-serien, Desde la Presidencia, som sändes den 4 april 2024.  Avsnittet ägnades åt frågan ”Vad händer med den reglerade matkorgen på Kuba?” I programmet medverkade Betsy Díaz Velázquez, minister för inhemsk handel, och Oscar Pérez-Oliva Fraga, förste vice minister för utrikeshandel och utländska investeringar.

Díaz-Canel inledde programmet med att konstatera att folkets åsikter om den reglerade matkorgen är mycket kritiska och mycket negativa.  De negativa åsikterna uttrycks inom fyra områden: (1) leveransen av korgen är ofta försenad, och ibland levereras den till kvarterets distributionsbutiker i omgångar; (2) den dåliga kvaliteten på vissa av produkterna; (3) upphörandet av leveransen av vissa produkter som tidigare levererades; och (4) tvivel om statens åtagande att garantera den reglerade livsmedelskorgen.  Folkets åsikter, rapporterade presidenten, inhämtades genom undersökningar i fyrtio av landets 169 städer och samhällen i elva av landets tretton provinser.

Den reglerade matkorgen har varit ett kännetecken för den kubanska revolutionen sedan de första åren efter revolutionens seger 1959.  Den ger varje medborgare till mycket kraftigt subventionerade priser blygsamma mängder livsmedel, inklusive ris, bönor, bröd, kaffe, socker, ärtor, matolja, ägg, picadillos (köttfärsblandning), kyckling, mjölk, pasta, salt, kompott, cigaretter och tändstickor.  Kostnaden för livsmedelssubventionerna och distributionsprogrammet för den kubanska staten är 230 miljoner dollar per månad.

Díaz-Canel noterade att syftet med programmet den 4 april är att förklara varför det har varit instabilitet i leveranserna, varför vissa produkter inte längre levereras och vad som är framtidsutsikterna. I den timslånga panelen tog de tre paneldeltagarna upp dessa frågor.

De bekräftade att vissa produkter, som pasta och tändstickor, inte har levererats under de senaste två åren, och att andra, som kaffe, olja, ägg och köttprodukter, har varit bristfälliga under de senaste åren.  Och vissa produkter har levererats till distributionsbutikerna i omgångar under månaden, istället för att levereras i sin helhet i början av månaden.

Paneldeltagarna förklarade att den kubanska ekonomin inte har återhämtat sig till 2019 års nivå, innan Covid-pandemin tvingade den kubanska turismen, landets viktigaste industri, att stänga.  Kuba inledde år 2024 med små lager av många av produkterna i livsmedelskorgen, och programmet har haft svårigheter under årets tre första månader.  Díaz Velázquez rapporterade att januari månads distribution av salt, ärtor och kompott ännu inte har levererats till vissa städer och stadsdelar i fyra provinser; februari månads distribution av socker, salt, ärtor och kompott har inte levererats till vissa orter i sex provinser; och mars månads distribution av ris har inte levererats i de östra provinserna, medan socker inte har levererats i sju provinser. 

De förklarade vidare att problemen med leveransen av livsmedelskorgen har orsakats av intensifieringen av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden mot Kuba som intensifierades med Trumpadministrationen och det ensidiga införandet av Kuba på en godtycklig lista över länder som påstås ha sponsrat terrorism, vilket har lett till oförmåga att importera djurfoder, frön och förnödenheter för jordbruksproduktion och djurhållning, vilket har undergrävt den nationella produktionen och har skapat beroende av import av livsmedel för produkterna i livsmedelskorgen.  Sådan import av livsmedel försvåras av bristen på hårdvaluta för att köpa produkter och av att internationella banker blockerar utfärdandet av kreditbrev, vilket annars är normalt i internationell handel (vilket är konsekvenser av de åtgärder som USA nyligen vidtagit mot Kuba, särskilt införandet av Kuba på listan över länder som stöder terrorism), i kombination med högre priser på livsmedelsprodukter på världsmarknaden.  När produkterna väl har anlänt till ön är det dessutom svårt att leverera dem till de lokala distributionsbutikerna på grund av bristen på bränsle för transporter (vilket också är ett resultat av den intensifierade blockaden).

Pérez-Oliva Fraga noterade att under det senaste året har fem banker, utan föregående varning, nekat att behandla transaktioner som rör inköp av livsmedel avsedda för livsmedelskorgen, vilket genererade förseningar på mellan 40 och 105 dagar innan dessa fartyg kunde angöra kubansk hamn.  Dessutom, påpekade han, kan Kuba inte köpa livsmedel direkt från USA, eftersom Kuba när man har försökt denna väg, har USA:s administration blockerat det, eller så har de ställt krav på att fartygen måste återvända tomma från Kuba.  Så i handelstransaktioner med USA gäller inte normerna för internationell handel.  Pérez-Oliva noterade vidare att när Kuba har försökt köpa livsmedel från företag i andra länder som är dotterbolag till USA-företag, så har dessa transaktioner också nekats.

Díaz-Canel betonade att Kuba har utmärkta relationer med jordbruks- och livsmedelsproducenter i USA, och att USA-delegationer från denna sektor ofta har besökt Kuba.  Men handelsförbindelserna blockeras av de lagar som rör blockaden.  Om det inte vore för den blockad som upprätthålls av USA:s regering, skulle handeln mellan Kuba och USA vara normal.

De tre paneldeltagarna upprepade att det pågår ett ständigt analysarbete för att hitta sätt att kringgå dessa hinder och garantera att produkterna levereras i rätt tid.  Som ett resultat av detta kontinuerliga arbete har situationen förbättrats.  Produkterna för januari, februari och mars har anlänt till Kuba, och distributionen av dem pågår; och utsikterna för leverans av produkterna för april, maj och juni är gynnsamma.  Som ett resultat av alla manipulationer av situationen när det gäller livsmedelskorgen har länder som är vänligt inställda till Kuba – som de karibiska länderna, Kina, Vietnam, Ryssland och många andra – börjat leverera produkter under gynnsamma ekonomiska villkor för Kuba, och i vissa fall genom donationer.

Pérez-Oliva konstaterade vidare att hans ministerium vidtar åtgärder för att förändra importberoendet.  Det finns redan olika projekt med utländska investeringar som fokuserar på nationell produktion, inklusive produktion av djurfoder.  Dessa projekt bör förbättra situationen på kort tid.

Díaz-Canel avslutade: Jag vill betona att den reglerade livsmedelskorgen har garanterats av regeringen och den kubanska staten sedan revolutionens tidiga år, även under komplicerade omständigheter, som de vi har upplevt under de senaste 4 åren.  Hela befolkningen, utan åtskillnad av något slag, har garanterats nödvändiga konsumtionsprodukter genom ransoneringsboken.  För många verkar det rimligt, medan andra ger det en annan tolkning.  Jag anser att livsmedelskorgen är något som välkomnas av vårt folk och som vårt folk förstår väl, för vad det innebär i fråga om inverkan och med avseende på fördelning, jämlikhet och social rättvisa.  För att garantera detta under rådande förhållanden måste enorma ansträngningar göras, men vi försäkrar att den kubanska staten och den kubanska regeringen, kommer att förbli fast besluten att garantera folket deras nödvändiga nivåer av viktiga livsmedel genom reglerad distribution med hjälp av försörjningsboken.

I vilken riktning kommer vi nu att arbeta för att förbättra distributionen av livsmedel?  Och i en allmän mening livsmedel, inte bara via korgen, vilket är ett tema som kan tas upp vid ett annat tillfälle. Vi gör allt vi kan för att stabilisera korgen och återfå en korg som i början av månaden distribuerar alla de produkter som ingår, vilket inte är vad som har hänt under de senaste månaderna.

En andra inriktning på arbetet är att fortsätta att utöka den nationella produktionen och ersätta importen av produkterna i korgen.  Genom att garantera mer genom våra egna ansträngningar skulle vi kunna använda utländsk valuta, som i dag används för att köpa livsmedel utomlands, till att köpa insatsvaror för att fortsätta öka den nationella produktionen.

Detta är inte något som ligger långt borta.  Och det är inte något som bara är ett argument som bygger på hopp och mål.  Det är något som vi redan gör på vissa platser.  Provinsen Cienfuegos, till exempel, har uppnått produktionen av bönor för hela året; de har lager och distribuerar det genom korgen.  Varje månad finns det provinser, som Villa Clara, som från sin egen produktion har kunnat distribuera bönor till alla orter.  I andra provinser som Sancti Spiritus och Granma arbetar man med en ny källa för ris.  Holguin har också lyckats producera alla bönor för året.

Detta är den typ av insatser som vi främjar genom de regeringsbesök som vi systematiskt genomför i alla landets provinser.  Vi ser att provinserna organiserar sin produktion i enlighet med begreppet kommunal självförsörjning och strävar efter en balans mellan livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning i varje territorium. Senare, när saker och ting är mer utvecklade, kommer vi att övergå till en mer rättvis fördelning, där vi fokuserar på den subventionerade livsmedelskorgen för människor som är mer missgynnade, som har en viss situation av sårbarhet.  Vi kommer inte att garantera en subvention till produkter utan en subvention till de människor som är mest i behov.

Den kubanska staten och regeringen kommer under alla omständigheter att förbli starkt engagerade i att garantera livsmedel till vår befolkning.  Vi har en stark övertygelse om att vi kommer att klara oss igenom dessa situationer, som har förvärrats av att blockaden har intensifierats och Kuba har förts upp på listan över terroristländer, tillsammans med en enorm och intensiv mediekampanj för att misskreditera myndigheterna för att framkalla förtvivlan och splittring.  Vi kommer att övervinna dessa situationer, som vi alltid har sagt, med kubanernas ansträngningar, med kubanernas talang och kubanernas kreativa motstånd.  De kommande tiderna kommer att bli bättre.

CHARLES MCKELVEY 240416 (I am influenced by black nationalism, the Catholic philosopher Lonergan, Marx, Wallerstein, anti-imperialism, and the Cuban Revolution) (ZT)

The problems of the food basket in Cuba

HÄV BLOCKADEN OCH TERRORSTÄMPLINGEN AV KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72