Mexiko godkänner fler kubanska vaccin

Kubanska läkare i Mexiko. Foto: Roy Leyra | Cuba Noticias 360

Mexiko godkänner fler kubanska vaccin

Mexikos hälsovårdsmyndigheter har godkänt två av Kubas Covid-19 vaccin, Soberana 02 och Soberana Plus, för akutanvändning. Tidigare har Mexiko godkänt Kubas Abdala-vaccin.

COFEPRIS, som godkänt vaccinen, är i sin tur auktoriserad av PAHO/WHO. Det gör att vacciner som COFEPRIS auktoriserar troligen också kommer att godkännas av andra länder i regionen.

Mexiko följer härmed Vietnam, Nicaragua, Venezuela, Vitryssland och Iran med godkännande av de kubanska vaccinen.

Diskussioner pågår med PAHO/WHO om godkännande från dessa. Men processen går långsamt.

Sedan Kuba påbörjade vaccinering med de inhemskt tillverkade vaccinen i maj 2021 har ca 90 procent av landets befolkning över två år vaccinerats full ut. Drygt 78 procent har dessutom fått en påfyllnadsdos.

Cuba Central Team 221122 (nedkortat)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72