Något av det som saknas i Kuba

Nej, detta är inte Kuba, utan San Francisco. Foto: shani heckman, CC BY 2.0 Wikimedia Commons

En påminnelse

I Kuba är det brist på mycket. Många saker som finns i överflöd i andra länder saknas här. Några exempel:

1. Det förekommer ingen undernäring eller parasitsjukdomar bland barn

2. Barn behöver inte tigga, de behöver inte bo på gatan, inte heller saknar de skolor

3. Det finns inga analfabeter

4. Polisen torterar ingen, inte heller mördar de någon

5. Det förekommer inga försvinnanden på grund av en korrupt stats förbindelser med knarkmaffian

6. Vi har ingen svält och inga döda på grund av hunger

7. Det finns inga löneskillnader mellan kvinnor och män

8. Det finns inga avgifter inom hälsovården

9. Det finns inga avgifter för skolor och utbildning; alla nivåer är offentliga och gratis

10. Det förekommer inga massakrer

11. Det finns ingen oligarki

12. Man kan inte köpa eller sälja vapen fritt

13. Det finns ingen krigsmakt eller våldsapparat i tjänst hos överklassen

14. Det ligger inga styckade lik på gatorna och inga kroppar är hängda från broarna [refererar till Mexiko]

15. Det finns inga bordeller, ingen legal prostitution

16. Det finns inga väpnade grupper, ingen ”beskyddsverksamhet” eller utpressning som kontrolleras av maffian

17. Det finns ingen korrupt politkerklass eftersom vi inte har ett flerpartisystem i tjänst hos penningen

18. Det förekommer inga mutor för att bli parlamentsledamot

19. Det finns inga privata banker

20. Vi har inte en regering som tjänar kapitalet eller Internationella Valutafonden

Vi är övertygade om att det finns fler saker vi saknar, men ni får en idé om vilken typ av liv kubanerna lever utan kapitalism men med socialism.

Från Facebook november 2021

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR! 100 000 KR KVAR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0