Solidaritet istället för krig. Kuba och Covid. (och film!)

Att exportera solidaritet istället för krig

Fabrizio Chiodo är italienare och professor i kemi vid Havannas Universitet. Han leder en grupp utlänningar som deltar i framställandet av två vaccin mot Covid-19 vid Kubas Finlayinstitut. De två vaccinerna är Soberana 01 och Soberana 02.

”Folkets tillförsikt och förtroende är en grundläggande pelare på det kubanska svaret på epidemin”, säger Chiodo i en intervju. Det som förklaring till att den misstro mot Covidvaccin som finns i stora delar av världen inte har något gehör i Kuba. Han förklarar: ”Nu har Kuba fyra vaccinkandidater i kliniska försök, det vill säga i en fas när vaccinen testas på frivilliga. Jag arbetar med de två som Finlayinstitutet tagit fram, Soberana 01 och 02. Den första av dem är snart klara med fas ett och två, medan den andra är i fas två. De andra två kandidaterna, som tagits fram av CIGB, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, är i slutet på fas ett. Vi planerar att avsluta fas tre med Soberana i mars 2021.”

På frågan om hur många som kommer att testas under försökens fas tre svarar Chiodo: ”Vi planerar att testa minst 50 000 personer, men vi diskuterar antalet. Vi står inför ett tekniskt problem då Kuba har ett så lågt antal infekterade med SARS-CoV-2. Därför kommer en del av de kliniska proven att göras utomlands. Våra kliniska prov kommer att göras exakt som i andra länder. Man delar in de frivilliga i en kontrollgrupp, där de får en placebo. En annan grupp ges vaccinet. Skillnaden mot andra länder är att i många länder får försökspersonerna ersättning. I Kuba ställer man upp spontant och frivilligt då det finns en stor tillit till medicinforskningen och vetenskapen.”

Chiodo intervjuas vidare:

  • Kuba är under blockad och det har medfört brist på insatsvaror och resurser. Har de kubanska forskarna fått någon hjälp eller subventioner från humanitära eller filantropiska organisationer?
  • Bill och Melinda Gates Foundation har avsatt hundratals miljoner euros för att bekämpa Covid-19. Fram tills nu har inte ett enda öre gått till Kuba. Stiftelsen har sitt säte i USA, som betecknar Kuba som en terroriststat liksom de anser sådana som jag, som samarbetar med Kuba, som terrorister.
  • Kuba har en väldigt låg andel infekterade och har visat sin effektivitet i svaret på Covid-19 pandemin. Vilka är nyckelfaktorerna i den kubanska modellen?
  • En hälsovård som är fullständigt offentlig, en bioteknologi som är fullständigt offentlig och en storartad tillit till detta system. Det är ett supereffektivt system som har en nyckelroll i den nationella hälsovården. Om du ber ett kubanskt barn att beskriva sin familj så kommer han att prata om sin pappa, mamma, syskon och familjeläkaren. Det har gjort det möjligt att begränsa spridningen genom att man följt den från hus till hus. Kuba med sina 11 miljoner invånare har bara haft drygt 140 döda i Covid-19.
  • Du har redan pratat om det kubanska folkets tilltro till hälsovården. Jag tänkte fråga om det finns skeptiker mot vaccin som i många andra länder, men istället frågar jag: Varför finns denna tilltro i Kuba och inte på andra platser?
  • I Italien ser man vetenskap på TV och det beskrivs som att vetenskap bara är för några få. Det har medfört att det finns massor av folk som tvivlar. De tvivlar för att de inte litar på politiken och de tvivlar då den ekonomiska modellen medvetet framkallar dessa tvivel. I Kuba står vetenskapen till folkets tjänst. I TV visas avancerade program på hög nivå. Om hela folket får lära sig det vetenskapliga språket, om vetenskapsmännen är på TV som i Kuba, och förklarar hur vaccin fungerar på ett begripligt sätt, då blir det ingen skepsis eller misstro.
  • Från Sicilien har de bett om en kubansk medicinsk brigad som tidigare arbetat i Bérgamo och Cremona. Varför hjälper Kuba till?
  • Fidel Castro anförtrodde den nya generationen av kubanska läkare något som kan sammanfattas med ”läkare och inte bomber”; Kuba är ett land som exporterar solidaritet, inte krig. De kubanska läkarnas arbete i Italien är inget konstigt, det kommer ur denna princip. De kubanska medicinska Henry Reevebragderna, med läkare och sjuksköterskor, har arbetat i närmare 40 olika länder inklusive Italien. Så som de arbetade under ebolaepidemin i Afrika och erbjöd sig att arbeta efter orkanen Katrina i USA.
  • Vad kan man lära av det kubanska systemet?
  • Vi har sett att ett privatiserat hälsovårdssystem inte klarar stressen och påfrestningarna från en pandemi. Det leder till etiskt mycket svåra och orättvisa beslut. Det man kan lära av den kubanska modellen är att hälsovård bör vara allmänt.

Cubadebate 210109

Cuba y sus cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19: “Un país exportador de solidaridad, no de guerra”

Länk till film om Kuba och Covid

Cuba & Covid-19: Public Health, Science and Solidarity is produced by DaniFilms in collaboration with Belly of the Beast Cuba.

A global pandemic in a globalised world. Over one million people have died. What could we have done differently to save lives and livelihoods? In search of collective solutions and best practice, Dr Helen Yaffe and Dr Valia Rodriguez look to Cuba for valuable lessons. By reacting decisively, mobilising their extensive public healthcare system and state-owned biotech sector, Cuba has kept contagion and fatalities down and begun over a dozen clinical trials for COVID-19 treatments and vaccines. They have also treated Covid-19 patients and saved lives overseas. Within seven months of the pandemic, Cuba had sent nearly 4,000 medical specialists to 39 countries. This has been achieved despite the Trump administration severely tightening sanctions against Cuba, blocking revenues and generating scarcities of oil, food and medical goods. English subtitles embedded, select subtitles/CC for Spanish subtitles. 1 hour.

https://www.youtube.com/watch?v=lGYHwldJ_gY&feature=youtu.be              

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)