Stöd hälso- och sjukvården i Kuba

Nätverket Medicinare för Kuba inbjuder alla verksamma inom sjuk- och hälsovården såsom sjuksköterskor, apotekspersonal, läkare, undersköterskor och (re)habiliteringspersonal delta i arbetet att

• slå vakt om en rättvis och jämlik hälso- och sjukvård;
• motverka USA:s brottsliga och grymma blockad;
• stödja läkemedelsförsörjningen i Kuba och
• utveckla kunskapsutbytet mellan våra länder.

Vi förmedlar kunskaper om hälsovården i Kuba och vi anordnar studieresor dit. Vi kan också delta på möten och seminarier där Kubas hälsovård presenteras och diskuteras.

Kampanjen ”Mediciner till Kuba” har pågått sedan 1991 och sammanlagt har hundratusentals kronor och en del värdefullt material kunnat lämnas över till Kubas hälsovårdsministerium. Vi har också medverkat till studieresor och tagit emot kubanska forskare. Kampanjen har vidare stöttat det europeiska projektet MediCuba för inköp av råvaror till läkemedelstillverkning. Medicinare för Kuba skall förhoppningsvis öka det stödet.

Det är allmänt bekant hur Kuba trots blockaden och sin relativa fattigdom lyckats upprätthålla en värdig och täckande hälsovård för sin befolkning, och denna kunskap kan mycket väl användas mot nedskärningarna och privatiseringarna i det svenska välfärdssystemet. Integreringen av personer med funktionsnedsättning är på många sätt mera lyckad i Kuba än här, vilket svenska grupper av funktionshindrade bevittnat. Det är också lärorikt att bevittna hur Kuba tar till vara sina lokala resurser, inbegripet alternativa och komplementära behandlingsmetoder.

Du som är intresserad av att vara med i Medicinare för Kuba, e-posta eller ring till:

Gabor Tiroler 0736 – 83 08 25
gabor@nnn.se

Eller till Svensk-Kubanska Föreningens kansli:
Tel: 08-31 95 30, info@svensk-kubanska.se

 

Stöd kampanjen
”Mediciner för KUBA – Stoppa USAs blockad”
pg 23 57 15 – 0