Till alla Kubavänner: Tack för det gångna året! Gott Nytt År! Kampen går vidare!

GOTT NYTT ÅR!

Nu på nyårsafton och inför det nya året vill Svensk-Kubanska Föreningen rikta ett stort tack för det gångna året. Det har aldrig varit så många som följt oss på sociala nätverk och tagit del av våra synpunkter.

Tack

  • Till dig som följer oss
  • Än mer tack till dig som delar och sprider våra inlägg!
  • Stort tack till alla som har skänkt pengar till våra insamlingar!
  • Och ännu mera tack till dig som också är med i Svensk-Kubanska Föreningen!

Vi lever i en omvälvande och kaotisk tid. Vi står inför livsavgörande frågor. Alla behövs för att stärka de goda krafterna som arbetar för rättvisa, humanism, solidaritet och kamp mot imperialismen.

Vi behöver Kuba och andra progressiva regeringar för att visa att det finns alternativ till den människofientliga, krigiska och miljöförstörande rådande ordningen.

Kom med i arbetet för en bättre värld! Kom med i Svensk-Kubanska! Du behövs! (Allt om medlemskap finner du på vår hemsida). 

Tänk också på våra kampanjer:

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72