Till FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter, Michelle Bachelet

Angående förhållandena i och hoten mot Venezuela, 45 år efter Chilekuppen 

Den 13 september fyllde vi biblioteket i Solidaritetshuset i Stockholm och dagen därpå platsen vid La Mano – till Spanienfrivilligas minne – för att 45 år efter Chilekuppen 11 september 1973 hedra minnet av Salvador Allende, och lyssna till dottersonen Pablo Sepúlveda Allende. Han berättade att Chiles f.d. president Michelle Bachelet, nyligen utsedd till FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter, som första åtgärd i sin nya höga position gjort ett uttalande mot Venezuelas regering för den brist på livsmedel och läkemedel och den ökade utvandring, som USAs ekonomiska krigföring har orsakat. Vi blev mycket upprörda och beslöt att skriva till Högkommissarien och uttrycka vår förvåning över att hon med sin upplevelse av Pinochets kupp 1973 kunde ställa sig på USAs sida i den propaganda mot Venezuelas Bolivarianska Revolution som syftar till att bereda marken för ett militärt ingripande. Läs hela uttalandet och alla namn i bifogad pdf.

Eva Björklund

Uttalande till Michelle Bachelet