Time Magazine berömmer Kuba i kampen mot Covid

Kuba framhålls som framgångsrikt exempel av US-amerikanska Time

US-amerikanska ”Time” ger Kuba sitt erkännande för dess kamp mot Covid

Tidskriften Time har anslutit sig till de publikationer, organisationer, enskilda och regeringar som erkänner Kubas framgångar i kampen mot Covid-19.

Time har skrivit en artikel över verkningarna av Covid i Latinamerika. Man skriver om de stora skillnaderna mellan länderna i regionen och hur de hanterar pandemin, samtidigt som Latinamerika blivit det nya epicentret för pandemin.

Time skriver att i nästan alla länder i regionen har man vidtagit sociala nedstängningsåtgärder för att undvika smittspridning och stimulansåtgärder för att möta den ekonomiska kris som följer av detta.

Tidskriften gör skillnad på effektiviteten i åtgärderna som, enligt tidskriften, beror på politiska-, hälsovårdsmässiga-, sociala- och ekonomiska skillnader.

Efter att ha gjort en kortfattad analys av de olika villkoren i en del av de länder som drabbats hårdast, tar Time Uruguay och Kuba som exempel. Det förstnämnda har bara 800 fall, men 22 döda fram tills artikelpubliceringen i förra veckoslutet. Kuba hade då närmare 2 000 fall och enbart 82 döda. Dessa två nationer har, enligt Time, några av de bästa resultaten när det gäller att begränsa spridningen, inte bara i Latinamerika, utan i hela världen.

”Jag måste hylla de som hyllas bör”, skriver artikelförfattaren Ian Bremmer som framhåller att vissa länder hanterat hotet med större allvar än andra.

I det sammanhanget jämför han situationen i Brasilien med fler än 440 000 smittade och 26 750 döda: ”ingen demokratiskt vald ledare har varit mer destruktiv i svaret på coronaviruset än president Jair Bolsonaro.”  Artikelförfattaren tittar också kritiskt på hur regeringarna i Colombia och Ecuador bemött krisen. Vad gäller det senare landet anser han att ”det kommer att befinna sig i en allvarlig ekonomisk och social situation, vilket visas av de senaste protesterna”.  Bremmer förutser en ”långvarig period av coronavius” i Latinamerika, som medför stora ansträngningar på hälsovården och på hur regeringarna ska klara ekonomin.

Cubainformacion 200602

Revista Time reconoce resultados de Cuba frente a Covid-19

Prensa Latina 200601

Revista Time de EE.UU. reconoce resultados de Cuba ante coronavirus

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72