Tornadoinsamlingen avslutad

tornado 27 jan 2019
Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Efter den förödande tornadon som drog fram över Havanna i slutet på januari, utan uppmärksamhet i våra medier, drog Svensk-Kubanska Föreningen igång en insamling för att hjälpa till med reparationerna. Den plötsliga, och ovanliga, tornadon orsakade flera dödsfall och enorm materiell förödelse.

På drygt en månad samlade vi in 126 176 kr. Av detta utgörs 10 000 kr av en grundplåt från Föreningens ständigt pågående Medicininsamling.

De insamlade medlen har nu oavkortat överförts till Kuba.

Samtidigt har Föreningen gjort en utbetalning på 30 000 kr till MediCuba Europa för att stödja dess arbete.

Vi vill tacka alla bidragsgivare för det solidariska stödet.

Vi är också medvetna om att det bästa stödet till Kuba vore om USA:s mördande blockad, som strider mot internationell rätt och FN-stadgan, skulle få ett slut. Men tvärtom aviserar USA nya drakoniska åtgärder i försöken att svälta kubanerna till underkastelse.