Turismen föll, men inte Kuba. Svar till DN.

"Ned med blockaden", står det på munskyddet (Montage, källa okänd.).

Turismen föll, men inte Kuba

4:e april skrev DN:s journalist en artikel om Covid-19 i Latinamerika.Brandão Jönsson påstår: ”Ett av de länder som kan gå under på grund av coronakrisen är Kuba”.

DN får svar av professorn i infektionssjukdomar Sven Britton som skickat det till DN-spalten ”åsikt”, men svaret är inte publicerat.

Sven Britton:

Den omfattande turismen från USA gick ner med över 50 procent när Trump återinförde det förbud för US-medborgare att turista i Kuba, som Obama upphävt. Med Convid 19 har även europeisk turism minskat påtagligt.

Precis som under ebolaepidemin har Kuba nu sänt sjukvårdspersonal till de områden som drabbats värst av Convid19-epidemin. Sedan två veckor arbetar ett femtiotal kubanska läkare och sjukvårdspersonal i Lombardiet, Italien.

När däremot Kuba skulle få del av den sändning av respiratorer och annan sjukvårdsutrustning som den s.k. Alibabaakademin donerat till länderna i Sydamerika, så omintetgjorde den USA-ledda blockaden – nu inne på 60e året  – att försändelsen fick komma till Kuba.

Kuba har en egen och i många avseenden framstående vaccin- och läkemedelsindustri vars produkter också förmedlas främst till andra länder i Sydamerika. Men blockaden, som även omfattar mediciner och avancerad sjukvårdsutrustning som respiratorer, gör naturligtvis att det finns brister. Likväl uppehåller landet en mycket god folkhälsa med en barnadödlighet som är lägre och en förväntad medellivslängd som är högre än USAs.

De lättnader – dock inte blockaden- som president Obama införde när det gäller relationerna till Kuba har president Trump återkallat så gott som alla. Turismen från USA har åter gått ner mot 0 och genom Convid 19-epidemin nu också turismen från andra länder.

DNs Sydamerikakorrespondent Henrik Brandão Jönsson spår i DN den 4/4 att Kuba kommer att gå under genom Convid19-epidemin för att landet är helt beroende av turismen, som nu upphört helt. Landet har enligt Brandão ingen egen industri, inget jordbruk.

Det kan diskuteras, landet har som sagt exempelvis en avancerad läkemedelsindustri och ett jordbruk som är lågproducerande men ekologiskt och som i stort kan tillgodose invånarnas behov av agrara och animala produkter. I dagens situation kan turistnedgången vara en fördel. Det är i första hand Spanien och Italien som underhåller turismen i Kuba och de är de två länder vid sidan av USA där Convid 19 är mest utbredd. Cuba har ännu bara 220 diagnostiserade Convid19-fall, med sex döda, och får säkert lättare att behålla denna sista plats i regionen när det gäller epidemins genomslag, genom turismens – som vi hoppas tillfälliga – avstannande.

Kubas förmåga att inte bara överleva utan också hjälpa andra länder att klara naturkatastrofer och smittsamma sjukdomar borde leda till både förundran och beundran.

Sven Britton, professor Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, 20-04-05