Uppsala, S:t Persgatan 22B. Studiecirkel med start 18 oktober. ”Kubas läkare – Ut till världens alla hörn”

Inbjudan till studiecirkel

Inbjudan till studiecirkel! 

Studiecirkel om Kubas omtalade medicinska insatser runt om i världen.

Vi utgår från Louise Österlins bok “Kubas läkare – Ut till världens alla hörn” och tar upp de medicinska biståndsinsatserna sedan revolutionen 1959 och fram till i dag.

Kursavgift 100 kr inklusive boken.

Anmälan och bokbeställning sker till: stefan_bergstrom@telia.com

Arr: Svensk – Kubanska förening i Uppsala och ABF

Kubas läkare – ut till världens alla hörn

Plats:         S:t Persgatan 22 B, lokal Fyrisån

Dagar:       måndagar 18 oktober – 22 november

Tid:           kl. 18.30 – 20.00