USA:s bönder kräver slut på blockaden!

Foto: HPPR Environment/Kansas Wheat

Brev från USA:s bönder till Biden om Kubablockaden

Bästa tillträdande President:

Undertecknade medlemmar av USA:s jordbrukskoalition för Kuba (USACC) gratulerar dig till din valseger och önskar dig all framgång i ämbetet.

Vi skulle vilja delge dig våra synpunkter på USA:s relationer med vårt grannland Kuba.

Vi delar din åsikt att sextio år av ekonomiska sanktioner mot Kuba har varit verkningslösa. Våra sanktioner skadar det kubanska folket, begränsar USA:s inflytande på Kuba och skapar motsättningar med våra vänner och allierade, samtidigt som det inte främjar något USA-intresse.

En kursändring till samarbete skulle främja våra nationella intressen och gynna USA:s jordbruk, som sedan länge tillämpar många former av samarbete på global nivå. Befriade från restriktioner räknar vi med att banden mellan våra länders jordbrukssektorer kommer att ge viktiga ekonomiska och humanitära fördelar och bidra till bättre relationer mellan våra folk och regeringar.

USA:s styrka inom jordbruksexporten har genom åren byggts på principen att alla marknader är viktiga. Kuba är en möjlighet för USA:s jordbrukare och boskapsuppfödare: landet importerar varje år livsmedel för 2 miljarder dollar, av vilket mindre än tio procent kommer från USA. USA:s export av potatis, vete, djurfoder, mejerivaror, fjäderfä, ris och andra produkter kan växa betydligt.

USA:s jordbrukare, företag, privata organisationer, NGOer och universitet kan med sina kubanska motsvarigheter arbeta med utmaningarna med att öka produktiviteten, anpassad till klimatförändringarna, och bygga sunda kommersiella strategier. Då Kuba nu tillåter sin privata sektor att importera och exportera, och även bjuder in utländska investerare i privata jordbrukskooperativ, har USA:s möjligheter att bidra till den privata sektorns tillväxt ökat.

Vi rekommenderar följande:

Först uppmanar vi dig att återuppta ansträngningarna för att normalisera relationerna. Vi hoppas du klargör att det varken tjänar våra principer eller våra intressen att skada den kubanska ekonomin och öka våra 11 miljoner grannars umbäranden. Vi uppmanar dig att informera Kongressen att din Administration skulle välkomna lagstiftning för att helt häva blockaden, om Kongressen väljer att agera.

För det andra uppmanar vi dig att snarast återställa Cuban Asset Control Regulations till de som infördes den 20 januari 2017 och upphäva Avdelning III i Helms-Burtonlagen från 1996. Dessa lagstiftningsåtgärder är viktiga för USA:s jordbruk, för företagen i allmänhet och för alla USA-medborgare som vill göra en positiv skillnad. Nyvunnen erfarenhet visar att USA-resenärer skapar tillväxt i hela Kubas privata sektor, vilket gynnar många tusen kubanska familjer.

För det tredje uppmanar vi dig att stödja lagstiftning för att jämställa USA:s exportörer med våra konkurrenter genom att låta oss förhandla om handelsvillkor inklusive privata finanskrediter.

För det fjärde uppmanar vi dig att återuppta full drift av vår ambassad i Havanna när hälsoöverväganden så tillåter. Bristen på konsulära och andra operationer hindrar resor, affärer och effektiv diplomati. En komplett ambassadpersonal, som vi hoppas kommer att inkludera USA:s jordbruksdepartement, kan stödja fortsatt arbete utifrån 2016 års jordbruksmemorandum, särskilt när det gäller växt- och djurhälsa, och för att skapa förutsättningar för ömsesidig handel, inklusive kubansk export.

USA:s jordbrukare stöder en Kuba-politik baserad på våra breda nationella intressen, och att göra det möjligt för medborgare och företag i hela landet att engagera sig fritt. Vi är övertygade om att en sådan åtgärd kommer att få ett starkt tvåpartistöd och vi uppmanar dig att vidta den.

Vi uppskattar ditt beaktande av våra åsikter.

Vänliga hälsningar,

USA Rice Federation

National Corn Growers Association

American Soybean Association

US Grains Council

U.S. Wheat Associates

National Sorghum Producers

National Potato Council

National Association of Wheat Growers

National Onion Association

National Turkey Federation

US Dry Bean Council

Keesling Farms-Chase, Kansas

Isbell Farms-England, Arkansas

American Feed Industry

Michigan Agri-Business Association

Minnesota Department of Agriculture

Virginia Department of Agriculture & Consumer Services

Iowa Corn Growers Association

Cultivating New Frontiers in Agriculture

Kansas Wheat Commission

Hoverson Farms-Larimore, North Dakota

Sietsema Farms, Allendale, Michigan

Allied Potato-Bakersfield, California


https://www.agri-pulse.com/articles/15164-farm-groups-ask-biden-to-improve-cuba-relations?fbclid=IwAR1iVB1ucAKRrLcPvytVI-rgp-CvJPTpCt7OJklBxM_Nt4dW2CHc9MG0N54

https://www.usagcoalition.com/post/biden-harris-transition-letter

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)