Uttalande av Kubas UD om USAs ändrade viseringsregler för kubanska medborgare

Illustration: MinRex

 

Den 15 mars meddelade USAs chargé d’affaires i Havanna, Mara Tekach, att fr.o.m. den 18 mars 2019 sänker USA giltighetstiden för visum typ B2 för kubanska medborgare från fem år till tre månader, och till att gälla en enda inresa, i det förmodade syftet att jämställa dessa villkor med den giltighetstid som Kuba beviljar visum för USA-resenärer.

På detta sätt ökar USAs regering hindren för anhörigbesök och andra ändamål. Kubas utrikesdepartement avvisar detta beslut, som utgör ytterligare hinder för kubanska medborgare att utöva rätten att besöka släktingar i USA.

Åtgärden är ett tillägg till stängningen av USAs konsulära tjänster i Havanna, det obefogade avbrottet i beviljandet av visum til kubaner, vilket tvingar dem att resa till tredje land utan någon som helst garanti för att visum erhålls, och ett brott mot den kvot av viseringar som fastställts i Migrationsöverenskommelserna.

Detta beslut innebär också höga ekonomiska kostnader för familjeresor och utbyte på flera områden. Det stämmer inte att detta beslut har fattats enligt principen om ömsesidighet, eftersom Kuba erbjuder USA-medborgare att var som helst i världen, inklusive i USA, erhålla visum för att resa till Kuba, och som utfärdas omgående.

Om USA verkligen vill tillämpa ömsesidighet bör de omedelbart öppna sitt konsulat i Havanna, återuppta processen för att bevilja visum som godtyckligt och omotiverat avbröts för över ett år sedan, och upphäva förbudet för USA-medborgare att fritt resa till Kuba.

Kuba upprepar sin vilja att fortsätta arbeta för att garantera det växande flödet av resenärer i båda riktningarna på ett regelbundet, ordnat och säkert sätt.

Havanna 16 mars 2019

 

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores: Cuba rechaza decisión de Estados Unidos de obstaculizar los viajes de ciudadanos cubanos