Vänsterregeringen i Mexiko har lyft miljontals ur fattigdom

Mexiko
President López Obrador. Foto: Prensa Latina

Vänsterregeringen i Mexiko har lyft miljontals ur fattigdom

Det är snart val i Mexiko. Vad har landets vänsterregering under AMLO åstadkommit?

I Mexiko hålls presidentval i juni. Valet som hålls den 2 juni markerar den sista etappen för landets president Andrés Manuel López Obrador, AMLO, som kommer att lämna över presidentbandet den 1 oktober.

AMLO inledde sin mandatperiod den 1 december 2018 och har idag ett 75-procentigt stöd i landet. Enligt presidenten själv beror den höga popularitetsnivån på de framsteg han har gjort under åren när det gäller bland annat social trygghet, förbättring av ekonomin, bekämpning av korruption och utveckling av infrastrukturen.

Den mexikanske statschefen sade nyligen att han i arbetsmarknadsfrågor har fokuserat på att rätta till alla de fel som begåtts mot arbetstagarna under den nyliberala perioden före honom. Han menade att det nu inte längre är acceptabelt med löner som inte ens räcker till de mest grundläggande behoven. ”Trettiosex år av nedskärningar, jag vill inte använda det ordet, men löner av hunger, av misär, med en 70-procentig förlust av köpkraft.”

Han betonade att hans regering under de senaste fem åren har höjt minimilönen med 116 procent, vilket har lyft 4,1 miljoner människor ur fattigdom.

Han sade att i slutet av april hade det mexikanska socialförsäkringsinstitutet (IMSS) registrerat 22.374.202 arbetstillfällen, varav 86,1% var permanenta och 13,9% tillfälliga. ”April var verkligen en extraordinär månad när det gäller återhämtningen av sysselsättningen. Det är den fjärde bästa aprilmånaden någonsin med 84.857 nya jobb bara under denna månad”, förklarade han nyligen.

President López Obrador har sagt att den ekonomiska modell som hans regering har infört främst bygger på att ta hänsyn till folket för att minska fattigdomen och främja en rättvis utveckling i landet. ”Vår modell, den moraliska ekonomin i den mexikanska humanismens anda, är ett stort bidrag, raka motsatsen till den nyliberala eller neoporfiristiska modellen (…) Vi kommer att behålla samma politik att stödja nerifrån och upp. Det är en stor skillnad (…) och detta kommer att stärka den inre marknaden”, betonade han.

”Budgeten når 30 miljoner familjer, hushåll, av 35 miljoner i landet”, sade han och påminde om sina välfärdsprogram som vänder sig till äldre, kvinnor, ungdomar och minderåriga.

Presidenten har också påpekat att han har fokuserat på att bekämpa korruptionen, vilket har gjort det möjligt att avsätta resurser till sociala program, och han nämnde också att korruptionen var landets största problem. ”Vi har inte tillåtit dem att stjäla pengar från budgeten, som är folkets pengar… Hur mycket har vi sparat genom att inte tillåta korruption? Flera biljoner pesos”, förklarade han tidigare i år vid en av sina dagliga morgonkonferenser. ”Låt oss komma ihåg att regeringen nu avsätter 2 biljoner 700 miljarder pesos till välfärdsprogram. Det har vi aldrig sett tidigare i historien. Och alla dessa pengar har kommit till stånd tack vare att korruptionen har upphört”, sade han.

Den mexikanske presidenten har främjat skapandet av infrastruktur för att modernisera landet. Bland de viktigaste projekten finns bland annat byggandet av Mayatåget, som förbinder turistkorridoren i sydöstra Mexiko, byggandet av Felipe Ángeles International Airport (AIFA), den interoceaniska korridoren Isthmus of Tehuantepec (som förbinder Stilla havet med Mexikanska golfen) och Tolucatåget (i delstaten Mexiko) till Mexico City.

Inom hälsosektorn har López Obrador åtagit sig att, enligt honom själv, ha världens bästa offentliga hälso- och sjukvårdssystem i september nästa år. För detta ändamål har han skapat programmet IMSS Bienestar, som syftar till att allmänläkare ska arbeta måndag till söndag på 11.000 vårdcentraler och specialister på 635 sjukhus. Målet är också att det ska finnas en 100-procentig tillgång till läkemedel, tester och operationer, som alla är universella och kostnadsfria. ”Hälsa är inte ett privilegium, det är en rättighet”, sa den mexikanske presidenten.

Telesur 240524 (ZT)

Conoce los logros más importantes del presidente mexicano López Obrador

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!