Venezuelasolidaritet i Uppsala

I lördags hölls en manifestation i solidaritet med Venezuela och landets rättmätige president Nicolas Maduro. Svensk-Kubanska Föreningen var en av flera arrangörer och ordföranden Isela Sanchez höll tal. Ca 65 personer närvarade.

Svensk-Kubanska, Uppsala 19026