75 år Hiroshima och Nagasaki

Må vi alltid minnas den 6 och 9 augusti 1945. Atombomben över Hiroshima och Nagasaki för 75 år sedan var en handling av cyniskt kalkylerat massmord. Det motiverades av lögner från USA:s krigspropaganda. Under alla år har lögnerna handlat om att atombomben användes för att avsluta kriget i Stora Oceanen och för att rädda liv.

Forskning visar att även utan dessa atombombsattacker, skulle USA:s luftherravälde över Japan ha varit tillräckligt effektivt tryck för att uppnå fullständig och villkorslös kapitulation.

I Washingtons nationalarkiv finns dokument som visar att Japan redan 1943 påbörjade fredstrevare. Resultatlöst. I ett telegram från Tysklands ambassadör i Tokyo den 5 maj 1945, som uppsnappades av USA:s signalspaning, klargjordes Japans desperata försök att söka fred, även reservationslös kapitulation.  Inget gjordes.

USA:s dåvarande krigsminister Henry Stimson, meddelade President Truman att han fruktade USA:s flygvapen skulle ha Japan så sönderbombat att man inte skulle ha någon plats att visa upp kraften av landets nya vapen. Samme Stimson medgav senare att ”inga ansträngningar gjordes och inga försök togs på allvar, för man ville visa upp atombomben”.

Hiroshimas och Nagasakis invånare fick betala. Mänskligheten betalar än idag!

Hur långt ska dessa galenskaper tillåtas gå?

När ska Sveriges regering fatta modet att säga ifrån? Sveriges folk vill inte ha främmande krigstrupper på vårt territorium! Sveriges folk vill inte ha krig!

Sveriges folk vill ha fred, solidaritet och utveckling. Sveriges folk vill bidra till att rädda vår miljö!

En rättvisare värld är en bättre värld!

foto :Achim Rödner