Afrikadagen uppmärksammas stort i Kuba

Esteban Lazo Hernández på Afrikadagen. Foto: Estudios Revolucion

Afrikadagen uppmärksammas stort i Kuba

Den symboliska Portocarrerosalen i Revolutionspalatset var på måndagseftermiddagen scenen där den centrala akten för Afrikadagen ägde rum, i närvaro av förste sekreteraren i kommunistpartiets centralkommitté och Kubas president Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Ett särskilt engagemang förenar Kuba med firandet av denna dag tillägnad moderkontinenten, eftersom genom dess barns blod rinner blodet från de människor som rycktes bort från sina länder och som utgjorde en av civilisationens mest skamliga episoder: slavhandeln. Denna smärta innebar dock en styrka som lades till Kubas identitet, eftersom de afrikanska förfäderna bar med sig önskan om uppror och frihet. Med denna visshet om vad Afrika betyder i den kubanska själen ägde ceremonin rum i närvaro av ordföranden för folkmaktens nationalförsamling och statsrådet, Esteban Lazo Hernández, samt Republiken Kubas vicepresident, Salvador Valdés Mesa.

Esteban Lazo Hernández sade att ”som varje år firar vi återigen Afrikadagen på Kuba, en dag av välförtjänt hyllning till mänsklighetens moderkontinent, som på ett avgörande sätt bidragit till vår kamp, vår kultur och vår identitet”.

”Afrika”, sade ordföranden i Folkmaktens Nationalförsamling, ”är en oupplöslig del av vår nations innersta väsen. När vi firar dess dag ger vi ett erkännande till dess rika historia, värderingar och stora kulturella mångfald och lyfter fram dess folks enorma potential, ädelhet, entusiasm och motståndskraft.”

I sina ord betonade den kubanske ledaren: ”Vi firar i detta sammanhang framgångarna för Afrikanska Unionen, som är förvaltare av arvet från Afrikanska Enhetsorganisationen, som bildades för 61 år sedan.” Och han betonade: ”Afrika har varit och kommer alltid att vara bland oss”.

Hans excellens Nasser Mohamed Ousbo, extraordinarie och befullmäktigad ambassadör för Republiken Djibouti och dekanus för den afrikanska diplomatkåren som är ackrediterad i Havanna, uttryckte för sin del sitt uppriktiga tack till Kubas folk och regering, ”som alltid har stått den afrikanska kontinenten nära, till den grad att de har delat dess glädjeämnen och lidanden”. I ett ämne som han beskrev som ”centralt” i sitt tal fördömde diplomaten ”både USA:s blockad och att Kuba förts upp på listan över länder som stöder terrorism”. Hans excellens Nasser Mohamed Ousbo betonade att hela Afrika hyllar det kubanska folkets motståndskraft och ”står beslutsamt vid deras sida i deras legitima kamp”.

I båda fallen, sade han, ”är ståndpunkten hos de 55 staterna i Afrikanska unionen enhällig och oåterkallelig”; och tillade att ”som ofta har fördömts kränker dessa ensidiga åtgärder från USA det kubanska folkets grundläggande rättigheter att leva fullt ut och med värdighet på sitt eget territorium, fritt från yttre inblandning”. Nasser Mohamed Ousbo betonade att hela Afrika hyllar det kubanska folkets motståndskraft och ”står beslutsamt vid deras sida i deras legitima kamp”.

I hyllnings- och minnesdagen deltog cheferna för de afrikanska beskickningarna och medlemmar av den diplomatiska kåren som är ackrediterade på Kuba. Dessutom närvarade ledare för olika organisationer och institutioner i det karibiska landet och för kommunistpartiet, framstående personligheter inom den nationella kulturen – som etnologen och författaren Miguel Barnet -, internationalistiska kämpar, kubanska medarbetare inom utbildning och hälsa, afrikanska studenter, samt en representation av tjänstemän från det kubanska utrikesministeriet.

Cubadebate 240611 (ZT)

Reverencia especial de Cuba por el Día de África